Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dynamické modelování PVY 2. pololetí 4.cv Bc. Jiří Šilhán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dynamické modelování PVY 2. pololetí 4.cv Bc. Jiří Šilhán."— Transkript prezentace:

1 Dynamické modelování PVY 2. pololetí 4.cv Bc. Jiří Šilhán

2 Dynamické modelování Systém nejlépe pochopíme, když nejdříve vyšetříme jeho statickou strukturu (class diagram) Potom vyšetřujeme změny objektů a jejich vztahů v čase = dynamický model Hlavní pojmy dynamického modelování: událost, stav a stavový diagram

3 Dynamické modelování Událost – je jednosměrný přenos informace z jednoho objektu na druhý. Něco, co nastane v časovém okamžiku. Nemá časové trvání. Stav – soubor hodnot atributů a spojení objektu v daném okamžiku; v průběhu času se objekty vzájemně stimulují, což vede ke změně jejich stavu. Stav udává odezvu objektu na vnější události. Scénář – je posloupnost událostí, které se vyskytnou při jednom (určitém) použití systému. Stavový diagram – scénář jím lze grafiky znázornit.

4 Příklad Class digram (diagram tříd) – statická struktura systému

5 Diagram sledu událostí - scénář
Objednávka Dostupnost řemeslníků Dostupnost aut Odpověď jestli jsou dostupní řemeslníci Odpověď jestli jsou dostupná auta Žádost o potvrzení (ze strany zákazníka) Potvrzení zakázky zákazníkem Rezervace počtu řemeslníků Rezervace aut Pojištění Zpráva o dokončení zakázky Uvolnění řemeslníků pro další zakázku Uvolnění aut pro další zakázku

6 Diagram sledu událostí

7 Události Událost je něco co se stane v časovém okamžiku
Např. uživatel stlačí tlačítko myši Událost nemá žádné časové trvání !!! Událost může někdy logicky předcházet nebo následovat jinou událost

8 Události Dvě události, které nejsou vzájemně podmíněny se nazývají konkurenční události – jedna druhou neovlivňují Mezi události patří jak normální tak chybové situace – v závislosti na naší interpretaci Rozlišujeme několik druhů událostí: signálová událost, změnové události a časové události

9 Signálové události Signálové události jsou explicitní jednosměrný přenos informace z jednoho objektu na druhý Signálová událost je odesílání nebo přijímání signálu Každá signálová událost má jedinečný výskyt, ale sdružujeme je do tříd událostí a pojmenujeme každou třídu událostí.

10 Změnové události Změnovou událost vyvolá splnění booleovského výrazu – událost nastane když se hodnota výrazu změní z FALSE na TRUE Notací v UML je klíčové slovo when, za kterým následuje booleovský výraz v závorkách When(pokojovaTeplota<startTopeni)

11 Časové události Časovou událost vyvolá dosažení absolutního času nebo vypršení časového intervalu Notací v UML je pro absolutní čas klíčové slovo when a potom výraz pro čas v závorkách, pro interval klíčové slovo after (délka intervalu) When(datum= ) After(10 sekund)

12 Stavy Stav je abstrakce hodnot atributů a spojení objektu
Skupiny hodnot jsou seskupeny dohromady do stavu podle jeho vlastností, které mají vliv na hrubé chování objektu Např. banka je buď solventní nebo nesolventní Při definování stavu ignorujeme vlastnosti nepodstatné pro popis chování objektu

13 Stavy Objekt může mít konečný počet stavů a během svého života může mezi nimi přecházet Stav udává odezvu objektu na vstupní událost Objekt v daném stavu reaguje pouze na určité události a ostatní ignoruje Události představují okamžiky v čase, stavy představují časové intervaly. Např. poté co zvedneme sluchátko a než vytočíme první číslici, tel. Linka je ve stavu Volací tón.

14 Stavy Stav objektu závisí na předchozí posloupnosti událostí. Často jsou ale minulé události skryty následující událostí

15 Příklad - stav Stav: Budík zvoní
Popis: Budík zvoní, aby označil cílový čas Posloupnost událostí, které způsobují stav: zapni buzení Žádný úkon, který obsahuje vypni buzení Skutečný čas = cílový čas (SČ = CČ) Podmínky, které charakterizují stav: Buzení zapnuto a CČ <= SČ <= CČ + 20 sec. a žádné tlačítko nebylo stlačeno po CČ

16 Události přijaté ve stavu (tabulka podněty/reakce):
Další SČ = CČ + 20 Vypni buzení normální Zmáčkni lib. Tlač.

17 Stavové diagramy Stavový diagram (SD) ukazuje vztah událostí a stavů.
Když nastane událost, další stav závisí na této události a současném stavu Změna stavu způsobená událostí je přechod. Uzly v SD jsou stavy a směrové souvisloti (šipky) jsou přechody označené názvy události.

18 Stavové diagramy Stav: ovál s volitelně vepsaným názvem
Přechod: šipka, nápis u šipky je název události (z výchozího cílového stavu). Výchozí stav: plný kroužek Koncový stav: „volské oko“


Stáhnout ppt "Dynamické modelování PVY 2. pololetí 4.cv Bc. Jiří Šilhán."

Podobné prezentace


Reklamy Google