Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍRUČKA SPRÁVNÝCH CHOVATELSKÝCH POSTUPŮ KONTROLA ZDRAVOTNÍHO STAVU A POSKYTOVÁNÍ POMOCI KUŘATŮM CHOVANÝM NA MASO 2010 MVDr. Jiří DOUSEK. Ph.D.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍRUČKA SPRÁVNÝCH CHOVATELSKÝCH POSTUPŮ KONTROLA ZDRAVOTNÍHO STAVU A POSKYTOVÁNÍ POMOCI KUŘATŮM CHOVANÝM NA MASO 2010 MVDr. Jiří DOUSEK. Ph.D.,"— Transkript prezentace:

1 PŘÍRUČKA SPRÁVNÝCH CHOVATELSKÝCH POSTUPŮ KONTROLA ZDRAVOTNÍHO STAVU A POSKYTOVÁNÍ POMOCI KUŘATŮM CHOVANÝM NA MASO 2010 MVDr. Jiří DOUSEK. Ph.D.,

2 Posuzování zdravotního stavu hejna Zdravotní stav v chovu kuřat je třeba posuzovat ve vztahu k fyziologickým podmínkám a biologickým nárokům kuřat zejména se zřetelem k jejich vývojovému stadiu podmínkám ustájení. k úrovní zajištění péče o chovaná kuřata, zabezpečení plnohodnotné výživy, dodržování protinákazových a preventivních opatření ke specifikům genetických poměrům u jednotlivých hybridů.

3 Biologická specifika vývoje kuřat Vývoj zárodku ptáků probíhá mimo tělo matky. Vejce je plnohodnotným biologickým prostředím, které zabezpečuje, že se kuřata po vylíhnutí poměrně v krátké době sama pohybují, sama přijímají potravu a vodu a rychle rostou. Kuřata přijímají vodu v poměrně malých dávkách je nezbytné, aby k ní měla trvalý a snadný přístup. Vzhledem k nižší orientační schopnosti kuřat je také nezbytné zajistit bezproblémový přístup ke krmivu. Kuřata, která jsou v prvém stadiu života na těle opatřena chmýřím, jsou zejména v tomto stadiu, ale i při dalším svém vývoji citlivá na vnější podmínky, které mohou ovlivnit jejich zdravotní stav. Nevyrovnané podmínky prostředí mohou ovlivnit zdravotní stav a zeslabit odolnost proti nemocem. V takových podmínkách zaostávají kuřata ve vývinu a dochází k nevyrovnanému růstu a rozdílům ve hmotnosti jedinců hejna.

4 Podle platných předpisů je stanoveno, že chovatel kuřat chovaných na maso musí provádět kontrolu stavu hejna minimálně 2x denně Zvláštní pozornost musí být věnována znakům, které svědčí o snížení úrovni pohody kuřat nebo jejich zdraví Hejno se musí zevrubně prohlédnout pokud možno s jeho vyrušováním pouze v také míře, jaká je nezbytná pro monitorování tělesné kondice kuřat. Pro tento účel musí být k dispozici dostatečně silný zdroj světla, aby bylo možné zkontrolovat celý ustájovací prostor a byl při tom zřetelně vidět každý jedinec. Prohlídky se provádí nezávisle na technických zařízeních automatického dozoru a alarmních systémů.

5 Při prohlídce je třeba vzít v úvahu celkovou úroveň sociálního chovaní kuřat v hejnu Zdraví jedinci vykazují aktivitu a normální vzory chování  aktivní příjem krmiva a vody,  normální chůzi, popelení a protřepávání křídel, > klidné nenamáhavé dýchání,  energické pohyby při vyrušení,  hlasové projevy odpovídající věku, plemeni nebo kategorii,  mají jasné lesklé oko,  nezměněný postoj, dobře utvářené běháky a končetiny.  zdravou kůži, kvalitní opeření. Je-li to možné, ptáci by se měli při prohlídce pro kontrolu přinutit k pohybu, který by však neměl být původcem vyvolání stresu u kuřat.

6 Individuálně se vyšetřují jedinci, u nichž se to na základě povšechné prohlídky jeví jako nezbytné. Zvláštní pozornost věnuje tělesné kondici, pohybům, dýchání; stavu opeření, očí, kůže, zobáku, končetin, běháků, drápů, hřebínku a lalůčků, kloace a kvalitě trusu; pozornost se také věnuje výskytu ektoparazitů. Předpisy požadují, aby jedincům vážně zraněným, nemocným se zjevnými příznaky zdravotních potíží (např. se závažnými obtížemi při chůzi, se závažnými případy patologického obsahu tekutin v tělní dutině nebo závažnými znetvořeními), kteří pravděpodobně trpí, byla věnována zvýšená péče a první pomoc nebo, aby byli usmrceni v souladu s podmínkami předpisů na ochranu zvířat a veterinárních předpisů ( viz kapitola „Metody usmrcování drůbeže “).

7 Zvláštní péče Pokud je to nutné je nezbytné jedince ošetřit, při vzniku poranění je možné provést vyčištění a dezinfekci rány, oddělit jej od hejna a umístit do zvláštních pro tento účel sloužících ustájovacích prostor, poskytování prvé pomoci ptákům v hejnu také spočívá zejména v jejich případném vyproštění, pokud z jakýchkoliv důvodů je omezen jejich pohyb. podle situace je možné kuřata, u kterých se předpokládá dehydratace nebo vyhladovění přiblížit ke zdroji vody nebo krmiva. V chovech kuřat je třeba soustředit se zejména na prevenci těchto stavů a podle možnosti jim předcházet.

8 Kontrola technologických zařízení – minimálně 1krát denně Předpisy stanovují jako nedílnou součást prohlídky sledování činnosti technologických systémů včetně kvality mikroklimatu a bezproblémové zásobování krmivem, napájecí sytém atd. ověření činnosti regulace osvětlení a větrání, včetně alarmních systémů Pozornost je třeba v hale věnovat rizikovým místům, kde by se případně mohla kuřata zranit, nebo kdy by mohlo případně dojít k jejich ohrožení (např. možnost poranění, omezení pohybu až riziko udušení vlivem poruch nebo poškození technologie).

9 Preventivní veterinární opatření Zdravotní stav kuřat je možné pozitivně ovlivnit dodržováním všech zásad preventivních veterinárních opatření; –kontrolovaným přístupem cizích osob do haly, –prováděním průběžné dezinfekce, deratizace,dezinsekce, –realizací dalších preventivních opatření včetně stanovené a kontrolované medikace krmiv a případné provádění preventivní vakcinace. Součástí kontroly zdravotního stavu a prevence onemocnění je i kontrolní laboratorní vyšetřování zdravotní nezávadnosti a kvality krmiv, kontrola zdravotní nezávadnosti kvality napájecí vody, preventivní kontrolní bakteriologické nebo parazitologické vyšetřování vzorků trusu, komplexní laboratorní vyšetřování uhynulých kuřat, případně kontrola imunitního stavu hejna vyšetřováním vzorků krve.

10 Vyžádání odborné pomoci specialisty Pokud kuřata zjevně nejsou v dobrém zdravotním stavu nebo vykazují zřejmé příznaky poruch chování, chovatel musí neprodleně přijmout opatření ke zjištění příčiny a jejímu odstranění. Pokud nejsou opatření přijatá chovatelem účinná, je třeba konzultovat problém s veterinárním lékařem nebo s dalšími specialisty podle vyvolávajících faktorů. Zjistí-li se, že příčinou závady prostředí v hale nebo podobné produkční jednotce je faktor jehož nápravu nelze provést okamžitě a není-li bezprostředně ohroženo zdraví a život kuřat, je třeba situaci řešit po vyskladnění ustájovacích prostor před jejich dalším osazením novým hejnem.


Stáhnout ppt "PŘÍRUČKA SPRÁVNÝCH CHOVATELSKÝCH POSTUPŮ KONTROLA ZDRAVOTNÍHO STAVU A POSKYTOVÁNÍ POMOCI KUŘATŮM CHOVANÝM NA MASO 2010 MVDr. Jiří DOUSEK. Ph.D.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google