Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 Ing. Lukáš Peřka, Ing. Martina Minaříková, Ph.D. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 Ing. Lukáš Peřka, Ing. Martina Minaříková, Ph.D. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007."— Transkript prezentace:

1 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 Ing. Lukáš Peřka, Ing. Martina Minaříková, Ph.D. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

2 CEMENT 1) Normy vydané ČSN EN Hlinitanový cement – Složení specifikace a kritéria shody ČSN EN Hlinitanový cement – Složení specifikace a kritéria shody ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chrómu v cementu ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chrómu v cementu ČSN P CEN/TS Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování – Odlupování ČSN P CEN/TS Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování – Odlupování ČSN Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury ČSN Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

3 2) Normy připravené k vydání prEN Metody zkoušení cementu – Část 2.2: Chemický rozbor cementu metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie prEN Metody zkoušení cementu – Část 2.2: Chemický rozbor cementu metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie CEN/TR Metody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení složek CEN/TR Metody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení složek Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

4 3a) Normy připravované EN Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecná použití, změna prA2 a prA3 EN Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecná použití, změna prA2 a prA3 EN Cement – Část 4: Složení, specifikace a kritéria shody vysokopecních cementů s nízkou počáteční pevností, změna prA1 (síranovzdorný vysokopecní cement s nízkou počáteční pevností) EN Cement – Část 4: Složení, specifikace a kritéria shody vysokopecních cementů s nízkou počáteční pevností, změna prA1 (síranovzdorný vysokopecní cement s nízkou počáteční pevností) prEN Hydraulické silniční pojivo prEN Hydraulické silniční pojivo prEN Hydraulické stavební pojivo prEN Hydraulické stavební pojivo prEN xxx Nadsíranový cement – Složení, specifikace a kritéria shody prEN xxx Nadsíranový cement – Složení, specifikace a kritéria shody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

5 ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu Stanovení obsahu C 3 A ve směsných cementech Stanovení obsahu C 3 A ve směsných cementech ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metody ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metody ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda 3b) Normy připravované Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

6 STAVEBNÍ VÁPNO Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE ČSN EN 459 Stavební vápno – Revize ČSN EN Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody ČSN EN Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody ČSN EN Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody ČSN EN Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody ČSN EN Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody ČSN EN Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody Všechny části normy byly schváleny 16. února 2001 Na národní úrovni zavedeny jako ČSN EN českým překladem od září 2002

7 Návrh struktury normy EN Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE Předmět Vzdušná vápna Vápna s hydraulickými vlastnostmi Definice Druhy Požadavky Kritéria shody (pro každý druh) Požadavky Kritéria shody (pro každý druh) Příloha ZA

8 EN 459 Stavební vápno Vzdušná vápna Bílá vápna Dolomitická vápna Vápna s hydraulickými vlastnostmi „Pre-formulated lime“ Přirozená hydraulická vápna NHL, NHL-Z Hydraulická vápna Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE STAVEBNÍ VÁPNO Návrh struktury normy EN 459-1

9 BÍLÉ VÁPNO Požadavky na chemické složení bílého vápna a Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE Požadavky na fyzikální vlastnosti vápna - reaktivita a zrnitost nehašeného vápna, + požadavky dle 4.4, 4.5 platné normy EN Druh CaO + MgO MgO b CO 2 c SO 3 Volné vápno d CL 90 ≥ 90 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 2 ≥ 80 CL 80 ≥ 80 ≤ 5 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 2 ≥ 65 CL 70 ≥ 70 ≤ 5 ≤ 12 ≤ 2 ≥ 65 a a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. b b Připouští se obsah MgO až do 7 % vyhoví-li zkouška objemové stálosti podle 5.3 v EN c Povoluje se vyšší obsah CO 2, prokáže-li se splnění ostatních požadavků uvedených v tabulce 2. d Uvedená hodnota představuje nejmenší obsah volného vápna, spotřebitel může požadovat vyšší hodnotu obsahu.

10 DOLOMITICKÉ VÁPNO Požadavky na chemické složení dolomitického vápna a Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE Požadavky na fyzikální vlastnosti vápna - reaktivita a zrnitost nehašeného vápna, + požadavky dle 4.4, 4.5 platné normy EN Druh CaO + MgO MgO CO 2 b SO 3 DL ≥ 90 ≥ 30 ≤ 4 ≤ 2 DL 90-5 ≥ 90 > 5> 5> 5> 5 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 2 DL 85 ≥ 85 ≥ 30 ≤ 7 ≤ 2 DL 80 ≥ 80 ≥ 5 ≤ 7 ≤ 2 a a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. b b Povoluje se vyšší obsah CO 2, prokáže-li se splnění ostatních požadavků uvedených v tabulce 9.

11 EN 459 Stavební vápno Vzdušná vápna Bílá vápna Dolomitická vápna Vápna s hydraulickými vlastnostmi „Pre-formulated lime“ Přirozená hydraulická vápna NHL, NHL-Z Hydraulická vápna Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE STAVEBNÍ VÁPNO Návrh struktury normy EN 459-1

12 PRE-FORMULATED LIME Vápna, sestávající převážně ze vzdušného a/nebo přirozeného hydraulického vápna a/nebo pucolánových látek. PFL – vápna mají schopnost tuhnout a tvrdnout pod vodou a reakcí s atmosférickým oxidem uhličitým. Hlavní složky (> 5 % hmotnosti) musí být deklarovány. Druhy PFL – vápen a Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE Požadavky - Stejné jako pro HL, NHL. Mezní hodnoty jsou diskutovány v WG 11. Označení vápen SO 3 Volné vápno (jako Ca(OH) 2 ) PFL A  2 2 2 2 ≥ 40 až < 80 % PFL B  2 2 2 2 ≥ 25 až < 50 % PFL C  2 2 2 2 ≥ 15 až < 40 % POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti.

13 NHL, HL - vápna Přirozená hydraulická vápna Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE Hydraulická vápna Druh SO 3 (hm. %) Volné vápno (hm. %) Pevnost v tlaku po 28 dnech NHL 1  2 2 2 2 ≥ 40 ≥ 1 až < 3 NHL 2  2 2 2 2 ≥ 30 ≥ 2 až < 7 NHL 3,5  2 2 2 2 ≥ 20 ≥ 3,5 až < 10 NHL 5  2 2 2 2 ≥ 10 ≥ 5 až < 15 a POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Vápna se sypnou hmotností méně než 0,90 KG/dm 3 mohou mít pevnost do 20 MPa. Druh SO 3 (hm. %) Volné vápno (hm. %) Pevnost v tlaku po 28 dnech HL 2  3 a ≥ 8 ≥ 2 až < 7 HL 3,5  3 a ≥ 6 ≥ 3,5 až < 10 HL 5  3 a ≥ 3 ≥ 5 až < 15 b POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Povoluje se obsah do 7 %, prokáže-li se objemová stálost po 28 denním uložení ve vodě podle EN b Vápna se sypnou hmotností méně než 0,90 KG/dm 3 mohou mít pevnost do 20 MPa.

14 Nové třídění stavebního vápna Nové třídění stavebního vápna Úprava Předmětu normy – rozšíření Mandátu M 114 Cement, stavební vápno a jiná hydraulická pojiva Úprava Předmětu normy – rozšíření Mandátu M 114 Cement, stavební vápno a jiná hydraulická pojiva Definice jednotlivých druhů vápna a stanovení požadavků Definice jednotlivých druhů vápna a stanovení požadavků Zkušební metody Zkušební metody Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Systém prokazování shody Systém prokazování shody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE SHRNUTÍ REVIZE EN 459

15 ČSN EN Specifikace malt pro zdivo – Část 2: malty pro zdění ČSN EN Specifikace malt pro zdivo – Část 2: malty pro zdění ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Vnitřní omítky ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Vnitřní omítky ČSN Navrhování, příprava a provádění vnitřních omítkových polymerových systémů ČSN Navrhování, příprava a provádění vnitřních omítkových polymerových systémů ČSN Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů ČSN Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů ČSN Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových/vápenných omítkových systémů ČSN Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových/vápenných omítkových systémů MALTY PRO ZDIVO 1) Normy vydané Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

16 2) Normy připravované Změny norem řady EN 1015 Změny norem řady EN 1015 Mrazuvzdornost malt prEN CEN/TS Zkušební metody malt pro zdivo – Část 14: Stanovení odolnosti malty proti zmrazování/rozmrazování Mrazuvzdornost malt prEN CEN/TS Zkušební metody malt pro zdivo – Část 14: Stanovení odolnosti malty proti zmrazování/rozmrazování prEN Specifikace malt pro zdivo – Část 3: Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy prEN Specifikace malt pro zdivo – Část 3: Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

17 ČSN EN Předtvarované sádrokartonové lišty ČSN EN Předtvarované sádrokartonové lišty ČSN EN Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky ČSN EN Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky ČSN EN Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely ČSN EN Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely ČSN EN Sádrové prvky pro zavěšené stropy ČSN EN Sádrové prvky pro zavěšené stropy ČSN EN Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny ČSN EN Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny ČSN EN /OPRAVA 1 Spárovací materiály pro sádrokartonové desky ČSN EN /OPRAVA 1 Spárovací materiály pro sádrokartonové desky ČSN EN /OPRAVA 1 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy ČSN EN /OPRAVA 1 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy SÁDRA A VÝROBKY ZE SÁDRY 1) Normy vydané Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

18 EN /prA1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody EN /prA1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody EN /prA2 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody EN /prA2 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody 2) Revize stávajících platných norem Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

19 prEN Obecné zásady navrhování (sádrových) výrobků vyztužených vlákny pro vnitřní omítky prEN Obecné zásady navrhování (sádrových) výrobků vyztužených vlákny pro vnitřní omítky prEN Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem prEN Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem prEN Navrhování a provádění systémů ze sádrokartonových tvárnic prEN Navrhování a provádění systémů ze sádrokartonových tvárnic prEN Navrhování a provádění konstrukčních systémů ze sádrokartonových desek – Část 1. Obecně prEN Navrhování a provádění konstrukčních systémů ze sádrokartonových desek – Část 1. Obecně prEN Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží prEN Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží prEN Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 2: Sádrovláknité desky prEN Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 2: Sádrovláknité desky prEN Kovové profily a lišty pro upevnění sádrokartonových desek prEN Kovové profily a lišty pro upevnění sádrokartonových desek prEN Mechanické upevňovací prostředky pro sádrokartonové desky prEN Mechanické upevňovací prostředky pro sádrokartonové desky 3) Normy připravované Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

20 BETON 1) Příměsi do betonu ČSN EN a 2 Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody ČSN EN a 2 Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody ČSN EN a 2 Křemičitý úlet do betonu – Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody ČSN EN a 2 Křemičitý úlet do betonu – Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody ČSN EN a 2 Mletá granulovaná struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

21 ČSN P CEN/TS Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování ČSN Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE Zkoušení betonu nově přijaté stávající platné ČSN (CEN/TR 15177) Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury ČSN (CEN/TR 15177) Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury ČSN Stanovení mrazuvzdornosti betonu ČSN Stanovení mrazuvzdornosti betonu

22 ČSN P CEN/TS Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování Referenční metoda (zkouška na desce) a alternativní metody (zkouška na krychli; CF/CDF) Referenční metoda (zkouška na desce) a alternativní metody (zkouška na krychli; CF/CDF) Zmrazovací komora (+25°C; -25°C) Zmrazovací komora (+25°C; -25°C) Hmotnost odloupnutého materiálu, resp. ztráta hmotnosti zkoušeného tělesa Hmotnost odloupnutého materiálu, resp. ztráta hmotnosti zkoušeného tělesa Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

23 ČSN (CEN/TR 15177) Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury Podstata zkoušky – relativní dynamický modul pružnosti nebo změna délky Podstata zkoušky – relativní dynamický modul pružnosti nebo změna délky Zmrazovací komora (+25°C; -25°C) Zmrazovací komora (+25°C; -25°C) 3 zkušební tělesa a na nich různé způsoby měření (referenční nebo alternativní metody) 3 zkušební tělesa a na nich různé způsoby měření (referenční nebo alternativní metody) Nedestruktivní metody Nedestruktivní metody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

24 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 Ing. Lukáš Peřka, Ing. Martina Minaříková, Ph.D. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google