Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007"— Transkript prezentace:

1 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007
Ing. Lukáš Peřka, Ing. Martina Minaříková, Ph.D. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

2 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007
CEMENT 1) Normy vydané ČSN EN Hlinitanový cement – Složení specifikace a kritéria shody ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chrómu v cementu ČSN P CEN/TS Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování – Odlupování ČSN Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

3 2) Normy připravené k vydání
prEN Metody zkoušení cementu – Část 2.2: Chemický rozbor cementu metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie CEN/TR Metody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení složek Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

4 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007
3a) Normy připravované EN Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecná použití, změna prA2 a prA3 EN Cement – Část 4: Složení, specifikace a kritéria shody vysokopecních cementů s nízkou počáteční pevností, změna prA1 (síranovzdorný vysokopecní cement s nízkou počáteční pevností) prEN Hydraulické silniční pojivo prEN Hydraulické stavební pojivo prEN xxx Nadsíranový cement – Složení, specifikace a kritéria shody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

5 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007
3b) Normy připravované ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu Stanovení obsahu C3A ve směsných cementech ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metody ČSN EN Metody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

6 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007
STAVEBNÍ VÁPNO ČSN EN 459 Stavební vápno – Revize ČSN EN Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody ČSN EN Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody ČSN EN Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody Všechny části normy byly schváleny 16. února 2001 Na národní úrovni zavedeny jako ČSN EN českým překladem od září 2002 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

7 Návrh struktury normy EN 459-1
Předmět Vzdušná vápna Vápna s hydraulickými vlastnostmi Definice Definice Druhy Druhy Požadavky Kritéria shody (pro každý druh) Požadavky Kritéria shody (pro každý druh) Příloha ZA Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

8 STAVEBNÍ VÁPNO Návrh struktury normy EN 459-1
EN 459 Stavební vápno Vzdušná vápna Vápna s hydraulickými vlastnostmi Bílá vápna „Pre-formulated lime“ Dolomitická vápna Přirozená hydraulická vápna NHL, NHL-Z Hydraulická vápna Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

9 BÍLÉ VÁPNO Požadavky na chemické složení bílého vápnaa
Druh CaO + MgO MgO b CO2 c SO3 Volné vápno d CL 90 ≥ 90 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 2 ≥ 80 CL 80 ≤ 7 ≥ 65 CL 70 ≥ 70 ≤ 12 a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. b Připouští se obsah MgO až do 7 % vyhoví-li zkouška objemové stálosti podle 5.3 v EN c Povoluje se vyšší obsah CO2 , prokáže-li se splnění ostatních požadavků uvedených v tabulce 2. d Uvedená hodnota představuje nejmenší obsah volného vápna, spotřebitel může požadovat vyšší hodnotu obsahu. Požadavky na fyzikální vlastnosti vápna - reaktivita a zrnitost nehašeného vápna, + požadavky dle 4.4, 4.5 platné normy EN Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

10 DOLOMITICKÉ VÁPNO Požadavky na chemické složení dolomitického vápna a
Druh CaO + MgO MgO CO2 b SO3 DL 90-30 ≥ 90 ≥ 30 ≤ 4 ≤ 2 DL 90-5 > 5 DL 85 ≥ 85 ≤ 7 DL 80 ≥ 80 ≥ 5 a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. b Povoluje se vyšší obsah CO2 , prokáže-li se splnění ostatních požadavků uvedených v tabulce 9. Požadavky na fyzikální vlastnosti vápna - reaktivita a zrnitost nehašeného vápna, + požadavky dle 4.4, 4.5 platné normy EN Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

11 STAVEBNÍ VÁPNO Návrh struktury normy EN 459-1
EN 459 Stavební vápno Vzdušná vápna Vápna s hydraulickými vlastnostmi Bílá vápna „Pre-formulated lime“ Dolomitická vápna Přirozená hydraulická vápna NHL, NHL-Z Hydraulická vápna Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

12 PRE-FORMULATED LIME Druhy PFL – vápen a Požadavky
Vápna, sestávající převážně ze vzdušného a/nebo přirozeného hydraulického vápna a/nebo pucolánových látek. PFL – vápna mají schopnost tuhnout a tvrdnout pod vodou a reakcí s atmosférickým oxidem uhličitým. Hlavní složky (> 5 % hmotnosti) musí být deklarovány. Druhy PFL – vápen a Označení vápen SO3 Volné vápno (jako Ca(OH)2) PFL A  2 ≥ 40 až < 80 % PFL B ≥ 25 až < 50 % PFL C ≥ 15 až < 40 % POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. Požadavky - Stejné jako pro HL, NHL. Mezní hodnoty jsou diskutovány v WG 11. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

13 Přirozená hydraulická vápna
NHL, HL - vápna Přirozená hydraulická vápna Druh SO3 (hm. %) Volné vápno (hm. %) Pevnost v tlaku po 28 dnech NHL 1  2 ≥ 40 ≥ 1 až < 3 NHL 2 ≥ 30 ≥ 2 až < 7 NHL 3,5 ≥ 20 ≥ 3,5 až < 10 NHL 5 ≥ 10 ≥ 5 až < 15 a POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Vápna se sypnou hmotností méně než 0,90 KG/dm3 mohou mít pevnost do 20 MPa. Hydraulická vápna Druh SO3 (hm. %) Volné vápno (hm. %) Pevnost v tlaku po 28 dnech HL 2  3 a ≥ 8 ≥ 2 až < 7 HL 3,5 ≥ 6 ≥ 3,5 až < 10 HL 5 ≥ 3 ≥ 5 až < 15 b POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Povoluje se obsah do 7 %, prokáže-li se objemová stálost po 28 denním uložení ve vodě podle EN b Vápna se sypnou hmotností méně než 0,90 KG/dm3 mohou mít pevnost do 20 MPa. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

14 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007
SHRNUTÍ REVIZE EN 459 Nové třídění stavebního vápna Úprava Předmětu normy – rozšíření Mandátu M 114 Cement, stavební vápno a jiná hydraulická pojiva Definice jednotlivých druhů vápna a stanovení požadavků Zkušební metody Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Systém prokazování shody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

15 MALTY PRO ZDIVO 1) Normy vydané
ČSN EN Specifikace malt pro zdivo – Část 2: malty pro zdění ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky ČSN EN Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Vnitřní omítky ČSN Navrhování, příprava a provádění vnitřních omítkových polymerových systémů ČSN Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů ČSN Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových/vápenných omítkových systémů Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

16 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007
2) Normy připravované Změny norem řady EN 1015 Mrazuvzdornost malt prEN CEN/TS Zkušební metody malt pro zdivo – Část 14: Stanovení odolnosti malty proti zmrazování/rozmrazování prEN Specifikace malt pro zdivo – Část 3: Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

17 SÁDRA A VÝROBKY ZE SÁDRY 1) Normy vydané
ČSN EN Předtvarované sádrokartonové lišty ČSN EN Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky ČSN EN Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely ČSN EN Sádrové prvky pro zavěšené stropy ČSN EN Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny ČSN EN /OPRAVA 1 Spárovací materiály pro sádrokartonové desky ČSN EN /OPRAVA 1 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

18 2) Revize stávajících platných norem
EN /prA1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody EN /prA2 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

19 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007
3) Normy připravované prEN Obecné zásady navrhování (sádrových) výrobků vyztužených vlákny pro vnitřní omítky prEN Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem prEN Navrhování a provádění systémů ze sádrokartonových tvárnic prEN Navrhování a provádění konstrukčních systémů ze sádrokartonových desek – Část 1. Obecně prEN Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží prEN Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 2: Sádrovláknité desky prEN Kovové profily a lišty pro upevnění sádrokartonových desek prEN Mechanické upevňovací prostředky pro sádrokartonové desky Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

20 BETON 1) Příměsi do betonu
ČSN EN a 2 Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody ČSN EN a 2 Křemičitý úlet do betonu – Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody ČSN EN a 2 Mletá granulovaná struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

21 Zkoušení betonu nově přijaté stávající platné
ČSN P CEN/TS Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování ČSN Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ČSN (CEN/TR 15177) Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury ČSN Stanovení mrazuvzdornosti betonu Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

22 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007
ČSN P CEN/TS Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování Referenční metoda (zkouška na desce) a alternativní metody (zkouška na krychli; CF/CDF) Zmrazovací komora (+25°C; -25°C) Hmotnost odloupnutého materiálu, resp. ztráta hmotnosti zkoušeného tělesa Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

23 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007
ČSN (CEN/TR 15177) Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury Podstata zkoušky – relativní dynamický modul pružnosti nebo změna délky Zmrazovací komora (+25°C; -25°C) 3 zkušební tělesa a na nich různé způsoby měření (referenční nebo alternativní metody) Nedestruktivní metody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

24 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007
Děkujeme za pozornost Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE


Stáhnout ppt "Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google