Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 Ing. Lukáš Peřka, Ing. Martina Minaříková, Ph.D. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 Ing. Lukáš Peřka, Ing. Martina Minaříková, Ph.D. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007."— Transkript prezentace:

1 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 Ing. Lukáš Peřka, Ing. Martina Minaříková, Ph.D. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

2 CEMENT 1) Normy vydané ČSN EN 14 647 Hlinitanový cement – Složení specifikace a kritéria shody ČSN EN 14 647 Hlinitanový cement – Složení specifikace a kritéria shody ČSN EN 196-10 Metody zkoušení cementu – Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chrómu v cementu ČSN EN 196-10 Metody zkoušení cementu – Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného šestimocného chrómu v cementu ČSN P CEN/TS 12390-9 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování – Odlupování ČSN P CEN/TS 12390-9 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování – Odlupování ČSN 73 1380 Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury ČSN 73 1380 Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

3 2) Normy připravené k vydání prEN 196-2.2 Metody zkoušení cementu – Část 2.2: Chemický rozbor cementu metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie prEN 196-2.2 Metody zkoušení cementu – Část 2.2: Chemický rozbor cementu metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie CEN/TR 196-4 Metody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení složek CEN/TR 196-4 Metody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení složek Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

4 3a) Normy připravované EN 197-1 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecná použití, změna prA2 a prA3 EN 197-1 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecná použití, změna prA2 a prA3 EN 197-4 Cement – Část 4: Složení, specifikace a kritéria shody vysokopecních cementů s nízkou počáteční pevností, změna prA1 (síranovzdorný vysokopecní cement s nízkou počáteční pevností) EN 197-4 Cement – Část 4: Složení, specifikace a kritéria shody vysokopecních cementů s nízkou počáteční pevností, změna prA1 (síranovzdorný vysokopecní cement s nízkou počáteční pevností) prEN 13282 Hydraulické silniční pojivo prEN 13282 Hydraulické silniční pojivo prEN 15368 Hydraulické stavební pojivo prEN 15368 Hydraulické stavební pojivo prEN xxx Nadsíranový cement – Složení, specifikace a kritéria shody prEN xxx Nadsíranový cement – Složení, specifikace a kritéria shody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

5 ČSN EN 196-1 Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti ČSN EN 196-1 Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti ČSN EN 196-3 Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN 196-3 Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN 196-6 Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí ČSN EN 196-6 Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí ČSN EN 196-7 Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu ČSN EN 196-7 Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu Stanovení obsahu C 3 A ve směsných cementech Stanovení obsahu C 3 A ve směsných cementech ČSN EN 196-8 Metody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metody ČSN EN 196-8 Metody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metody ČSN EN 196-9 Metody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda ČSN EN 196-9 Metody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda 3b) Normy připravované Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

6 STAVEBNÍ VÁPNO Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007 ČSN EN 459 Stavební vápno – Revize ČSN EN 459-1 Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody ČSN EN 459-1 Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody ČSN EN 459-2 Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody ČSN EN 459-2 Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody ČSN EN 459-3 Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody ČSN EN 459-3 Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody Všechny části normy byly schváleny 16. února 2001 Na národní úrovni zavedeny jako ČSN EN českým překladem od září 2002

7 Návrh struktury normy EN 459-1 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007 Předmět Vzdušná vápna Vápna s hydraulickými vlastnostmi Definice Druhy Požadavky Kritéria shody (pro každý druh) Požadavky Kritéria shody (pro každý druh) Příloha ZA

8 EN 459 Stavební vápno Vzdušná vápna Bílá vápna Dolomitická vápna Vápna s hydraulickými vlastnostmi „Pre-formulated lime“ Přirozená hydraulická vápna NHL, NHL-Z Hydraulická vápna Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007 STAVEBNÍ VÁPNO Návrh struktury normy EN 459-1

9 BÍLÉ VÁPNO Požadavky na chemické složení bílého vápna a Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007 Požadavky na fyzikální vlastnosti vápna - reaktivita a zrnitost nehašeného vápna, + požadavky dle 4.4, 4.5 platné normy EN 459-1. Druh CaO + MgO MgO b CO 2 c SO 3 Volné vápno d CL 90 ≥ 90 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 2 ≥ 80 CL 80 ≥ 80 ≤ 5 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 2 ≥ 65 CL 70 ≥ 70 ≤ 5 ≤ 12 ≤ 2 ≥ 65 a a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. b b Připouští se obsah MgO až do 7 % vyhoví-li zkouška objemové stálosti podle 5.3 v EN 459-2. c Povoluje se vyšší obsah CO 2, prokáže-li se splnění ostatních požadavků uvedených v tabulce 2. d Uvedená hodnota představuje nejmenší obsah volného vápna, spotřebitel může požadovat vyšší hodnotu obsahu.

10 DOLOMITICKÉ VÁPNO Požadavky na chemické složení dolomitického vápna a Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007 Požadavky na fyzikální vlastnosti vápna - reaktivita a zrnitost nehašeného vápna, + požadavky dle 4.4, 4.5 platné normy EN 459-1. Druh CaO + MgO MgO CO 2 b SO 3 DL 90-30 ≥ 90 ≥ 30 ≤ 4 ≤ 2 DL 90-5 ≥ 90 > 5> 5> 5> 5 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 2 DL 85 ≥ 85 ≥ 30 ≤ 7 ≤ 2 DL 80 ≥ 80 ≥ 5 ≤ 7 ≤ 2 a a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. b b Povoluje se vyšší obsah CO 2, prokáže-li se splnění ostatních požadavků uvedených v tabulce 9.

11 EN 459 Stavební vápno Vzdušná vápna Bílá vápna Dolomitická vápna Vápna s hydraulickými vlastnostmi „Pre-formulated lime“ Přirozená hydraulická vápna NHL, NHL-Z Hydraulická vápna Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007 STAVEBNÍ VÁPNO Návrh struktury normy EN 459-1

12 PRE-FORMULATED LIME Vápna, sestávající převážně ze vzdušného a/nebo přirozeného hydraulického vápna a/nebo pucolánových látek. PFL – vápna mají schopnost tuhnout a tvrdnout pod vodou a reakcí s atmosférickým oxidem uhličitým. Hlavní složky (> 5 % hmotnosti) musí být deklarovány. Druhy PFL – vápen a Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007 Požadavky - Stejné jako pro HL, NHL. Mezní hodnoty jsou diskutovány v WG 11. Označení vápen SO 3 Volné vápno (jako Ca(OH) 2 ) PFL A  2 2 2 2 ≥ 40 až < 80 % PFL B  2 2 2 2 ≥ 25 až < 50 % PFL C  2 2 2 2 ≥ 15 až < 40 % POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti.

13 NHL, HL - vápna Přirozená hydraulická vápna Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007 Hydraulická vápna Druh SO 3 (hm. %) Volné vápno (hm. %) Pevnost v tlaku po 28 dnech NHL 1  2 2 2 2 ≥ 40 ≥ 1 až < 3 NHL 2  2 2 2 2 ≥ 30 ≥ 2 až < 7 NHL 3,5  2 2 2 2 ≥ 20 ≥ 3,5 až < 10 NHL 5  2 2 2 2 ≥ 10 ≥ 5 až < 15 a POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Vápna se sypnou hmotností méně než 0,90 KG/dm 3 mohou mít pevnost do 20 MPa. Druh SO 3 (hm. %) Volné vápno (hm. %) Pevnost v tlaku po 28 dnech HL 2  3 a ≥ 8 ≥ 2 až < 7 HL 3,5  3 a ≥ 6 ≥ 3,5 až < 10 HL 5  3 a ≥ 3 ≥ 5 až < 15 b POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Povoluje se obsah do 7 %, prokáže-li se objemová stálost po 28 denním uložení ve vodě podle EN 459-2. b Vápna se sypnou hmotností méně než 0,90 KG/dm 3 mohou mít pevnost do 20 MPa.

14 Nové třídění stavebního vápna Nové třídění stavebního vápna Úprava Předmětu normy – rozšíření Mandátu M 114 Cement, stavební vápno a jiná hydraulická pojiva Úprava Předmětu normy – rozšíření Mandátu M 114 Cement, stavební vápno a jiná hydraulická pojiva Definice jednotlivých druhů vápna a stanovení požadavků Definice jednotlivých druhů vápna a stanovení požadavků Zkušební metody Zkušební metody Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Systém prokazování shody Systém prokazování shody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007 SHRNUTÍ REVIZE EN 459

15 ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: malty pro zdění ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: malty pro zdění ČSN EN 13 914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky ČSN EN 13 914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky ČSN EN 13 914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Vnitřní omítky ČSN EN 13 914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Vnitřní omítky ČSN 73 3713 Navrhování, příprava a provádění vnitřních omítkových polymerových systémů ČSN 73 3713 Navrhování, příprava a provádění vnitřních omítkových polymerových systémů ČSN 73 3714 Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů ČSN 73 3714 Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů ČSN 73 3715 Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových/vápenných omítkových systémů ČSN 73 3715 Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových/vápenných omítkových systémů MALTY PRO ZDIVO 1) Normy vydané Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

16 2) Normy připravované Změny norem řady EN 1015 Změny norem řady EN 1015 Mrazuvzdornost malt prEN CEN/TS 1015-14 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 14: Stanovení odolnosti malty proti zmrazování/rozmrazování Mrazuvzdornost malt prEN CEN/TS 1015-14 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 14: Stanovení odolnosti malty proti zmrazování/rozmrazování prEN 998-3 Specifikace malt pro zdivo – Část 3: Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy prEN 998-3 Specifikace malt pro zdivo – Část 3: Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

17 ČSN EN 14 209 Předtvarované sádrokartonové lišty ČSN EN 14 209 Předtvarované sádrokartonové lišty ČSN EN 14 496 Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky ČSN EN 14 496 Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky ČSN EN 13 950 Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely ČSN EN 13 950 Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely ČSN EN 14 246 Sádrové prvky pro zavěšené stropy ČSN EN 14 246 Sádrové prvky pro zavěšené stropy ČSN EN 13 815 Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny ČSN EN 13 815 Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny ČSN EN 13 963/OPRAVA 1 Spárovací materiály pro sádrokartonové desky ČSN EN 13 963/OPRAVA 1 Spárovací materiály pro sádrokartonové desky ČSN EN 14 195/OPRAVA 1 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy ČSN EN 14 195/OPRAVA 1 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy SÁDRA A VÝROBKY ZE SÁDRY 1) Normy vydané Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

18 EN 13 454-2/prA1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody EN 13 454-2/prA1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody EN 12 859/prA2 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody EN 12 859/prA2 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody 2) Revize stávajících platných norem Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

19 prEN 15 319 Obecné zásady navrhování (sádrových) výrobků vyztužených vlákny pro vnitřní omítky prEN 15 319 Obecné zásady navrhování (sádrových) výrobků vyztužených vlákny pro vnitřní omítky prEN 13 915 Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem prEN 13 915 Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem prEN 15 318 Navrhování a provádění systémů ze sádrokartonových tvárnic prEN 15 318 Navrhování a provádění systémů ze sádrokartonových tvárnic prEN 15 303-1 Navrhování a provádění konstrukčních systémů ze sádrokartonových desek – Část 1. Obecně prEN 15 303-1 Navrhování a provádění konstrukčních systémů ze sádrokartonových desek – Část 1. Obecně prEN 15 283-1 Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží prEN 15 283-1 Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží prEN 15 283-2 Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 2: Sádrovláknité desky prEN 15 283-2 Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 2: Sádrovláknité desky prEN 14 353 Kovové profily a lišty pro upevnění sádrokartonových desek prEN 14 353 Kovové profily a lišty pro upevnění sádrokartonových desek prEN 14 566 Mechanické upevňovací prostředky pro sádrokartonové desky prEN 14 566 Mechanické upevňovací prostředky pro sádrokartonové desky 3) Normy připravované Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

20 BETON 1) Příměsi do betonu ČSN EN 450-1 a 2 Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody ČSN EN 450-1 a 2 Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody ČSN EN 13 263-1 a 2 Křemičitý úlet do betonu – Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody ČSN EN 13 263-1 a 2 Křemičitý úlet do betonu – Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody ČSN EN 15167-1 a 2 Mletá granulovaná struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody, Část 2: Hodnocení shody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

21 ČSN P CEN/TS 12 390-9 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007 Zkoušení betonu nově přijaté stávající platné ČSN 73 1380 (CEN/TR 15177) Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury ČSN 73 1380 (CEN/TR 15177) Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu

22 ČSN P CEN/TS 12390-9 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování Referenční metoda (zkouška na desce) a alternativní metody (zkouška na krychli; CF/CDF) Referenční metoda (zkouška na desce) a alternativní metody (zkouška na krychli; CF/CDF) Zmrazovací komora (+25°C; -25°C) Zmrazovací komora (+25°C; -25°C) Hmotnost odloupnutého materiálu, resp. ztráta hmotnosti zkoušeného tělesa Hmotnost odloupnutého materiálu, resp. ztráta hmotnosti zkoušeného tělesa Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

23 ČSN 73 1380 (CEN/TR 15177) Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury Podstata zkoušky – relativní dynamický modul pružnosti nebo změna délky Podstata zkoušky – relativní dynamický modul pružnosti nebo změna délky Zmrazovací komora (+25°C; -25°C) Zmrazovací komora (+25°C; -25°C) 3 zkušební tělesa a na nich různé způsoby měření (referenční nebo alternativní metody) 3 zkušební tělesa a na nich různé způsoby měření (referenční nebo alternativní metody) Nedestruktivní metody Nedestruktivní metody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007

24 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 Ing. Lukáš Peřka, Ing. Martina Minaříková, Ph.D. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 28.5.-30.5.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google