Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 Ing. Lukáš Peřka Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 Ing. Lukáš Peřka Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008."— Transkript prezentace:

1 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 Ing. Lukáš Peřka Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

2 Český normalizační institut - ukončení činnosti k 31.12.2008 - od 1.1.2009 se stává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Národním normalizačním orgánem Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

3 CEMENT 1) Normy vydané ČSN EN 197-1/A3 Cement – Část 1: Složení specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití ČSN EN 197-1/A3 Cement – Část 1: Složení specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití ČSN P CEN/TR 196-4 Metody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek ČSN P CEN/TR 196-4 Metody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek ČSN EN 196-7:2008 Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu ČSN EN 196-7:2008 Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu ČSN EN 15368 Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití – Definice, specifikace a kriteria shody ČSN EN 15368 Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití – Definice, specifikace a kriteria shody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

4 2) Normy připravené k vydání prEN 196-2.2 Metody zkoušení cementu – Část 2.2: Chemický rozbor cementu metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie prEN 196-2.2 Metody zkoušení cementu – Část 2.2: Chemický rozbor cementu metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie Revize - EN 196-3 Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti Revize - EN 196-3 Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti Revize - EN 196-6 Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí Revize - EN 196-6 Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

5 3) Normy připravované EN 197-1 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecná použití, změna prA2 EN 197-1 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecná použití, změna prA2 prEN 13282 Hydraulické silniční pojivo prEN 13282 Hydraulické silniční pojivo prEN 15734 Nadsíranový cement – Složení, specifikace a kritéria shody prEN 15734 Nadsíranový cement – Složení, specifikace a kritéria shody Revize - EN 196-8 Metody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metoda Revize - EN 196-8 Metody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metoda Revize - EN 196-9 Metody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda Revize - EN 196-9 Metody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda Revize – EN 413-1 Cement pro zdění – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody Revize – EN 413-1 Cement pro zdění – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody Stanovení obsahu C 3 A ve směsných cementech Stanovení obsahu C 3 A ve směsných cementech Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

6 STAVEBNÍ VÁPNO Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008 ČSN EN 459 Stavební vápno – Revize ČSN EN 459-1 Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody ČSN EN 459-1 Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody ČSN EN 459-2 Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody ČSN EN 459-2 Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody ČSN EN 459-3 Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody ČSN EN 459-3 Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody Všechny části normy byly schváleny 16. února 2001 Na národní úrovni zavedeny jako ČSN EN českým překladem od září 2002. Do roku 2010 je plánováno schválení revidovaného znění normy.

7 ČSN EN 1015 Zkušební metody malt pro zdivo Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem) Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem) Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku MALTY PRO ZDIVO 1) Normy vydané - revize Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

8 2) Normy připravované Změny norem řady EN 1015 Změny norem řady EN 1015 Mrazuvzdornost malt prEN CEN/TS 1015-14 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 14: Stanovení odolnosti malty proti zmrazování/rozmrazování Mrazuvzdornost malt prEN CEN/TS 1015-14 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 14: Stanovení odolnosti malty proti zmrazování/rozmrazování prEN 998-3 Specifikace malt pro zdivo – Část 3: Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy prEN 998-3 Specifikace malt pro zdivo – Část 3: Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

9 V roce 2007 proběhlo hlasování týkající se revize některých evropských norem pro potěry. Výsledkem hlasování bylo prodloužení stávajících platných norem na dalších 5 let. Konkrétně se jedná o tyto normy: ČSN EN 13813:2000 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky ČSN EN 13813:2000 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky ČSN EN 13892:2002 Zkušební metody potěrových materiálů ČSN EN 13892:2002 Zkušební metody potěrových materiálů Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu Část 8: Stanovení přídržnosti Potěrové materiály 1) Normy vydané - revize Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

10 ČSN EN 13 815 Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny ČSN EN 13 815 Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny ČSN EN 15 319 Obecné zásady navrhování (sádrových) výrobků vyztužených vlákny pro vnitřní omítky ČSN EN 15 319 Obecné zásady navrhování (sádrových) výrobků vyztužených vlákny pro vnitřní omítky ČSN EN 15 318 Navrhování a provádění systémů ze sádrokartonových tvárnic ČSN EN 15 318 Navrhování a provádění systémů ze sádrokartonových tvárnic ČSN EN 13 915 Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem ČSN EN 13 915 Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem EN 15 283-1 Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží EN 15 283-1 Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží EN 15 283-2 Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 2: Sádrovláknité desky EN 15 283-2 Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 2: Sádrovláknité desky EN 14 353 Kovové profily a lišty pro upevnění sádrokartonových desek EN 14 353 Kovové profily a lišty pro upevnění sádrokartonových desek EN 14 566 Mechanické upevňovací prostředky pro sádrokartonové desky EN 14 566 Mechanické upevňovací prostředky pro sádrokartonové desky SÁDRA A VÝROBKY ZE SÁDRY 1) Normy vydané a schválené Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

11 EN 14246/AC:2007 Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody EN 14246/AC:2007 Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody EN 13 454-2/prA1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody EN 13 454-2/prA1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody EN 12 859/prA2 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody EN 12 859/prA2 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody 2) Revize stávajících platných norem Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

12 prEN 15 303-1 Navrhování a provádění konstrukčních systémů ze sádrokartonových desek – Část 1. Obecně prEN 15 303-1 Navrhování a provádění konstrukčních systémů ze sádrokartonových desek – Část 1. Obecně Dále jsou technickou komisí CEN/TC 241 připravovány návrhy prováděcích norem pro systémy z různých sádrových výrobků. Tyto návrhy jsou v počáteční fázi přípravy a jejich technické připomínkování členy CEN lze očekávat nejdříve v roce 2009. Dále jsou technickou komisí CEN/TC 241 připravovány návrhy prováděcích norem pro systémy z různých sádrových výrobků. Tyto návrhy jsou v počáteční fázi přípravy a jejich technické připomínkování členy CEN lze očekávat nejdříve v roce 2009. 3) Normy připravované Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

13 BETON ČSN EN 206-1/Z3 Česká betonářská společnost se na základě výzvy svých členů ujala v roce 2004 koordinace přípravy návrhu změny Z3 uvedené normy. Motivem ke zpracování této změny Z3 byla snaha doplnit a podrobněji specifikovat současné platné znění ČSN EN 206-1 v určitých částech, kde to pravidla umožňují, dosáhnout těsnějšího sepětí textu normy s aktuálním vývojem v oboru technologie betonu a i přípustného zohlednění zvyklostí a podmínek betonového stavitelství v České republice. Koncem roku 2007 bylo předložené znění Změny Z3 schváleno členy technické normalizační komise TNK „Betonové konstrukce“. Změna je platná od 1. května 2008. Změna je platná od 1. května 2008. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

14 ČSN EN 459 – 1 Stavební vápno Struktura třídění vápen EN 459 Stavební vápno Vzdušné vápnoHydraulické vápno Bílé vápno Dolomitické vápno Hydraulické vápno Přirozená hydraulická vápna NHLNHL-Z Současná struktura EN 459-1 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

15 Návrh struktury normy EN 459-1 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008 Předmět Vzdušná vápna Vápna s hydraulickými vlastnostmi Definice Druhy Požadavky Kritéria shody (pro každý druh) Požadavky Kritéria shody (pro každý druh) Příloha ZA

16 EN 459 Stavební vápno Vzdušné vápno Bílé vápno Dolomitické vápno Vápno s hydraulickými vlastnostmi Směsné vápno (Formulated Lime) Přirozené hydraulické vápno Hydraulická vápna STAVEBNÍ VÁPNO Návrh struktury normy EN 459-1 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

17 BÍLÉ VÁPNO Požadavky na chemické složení bílého vápna a Požadavky na fyzikální vlastnosti vápna - reaktivita a zrnitost nehašeného vápna, + požadavky dle platné normy EN 459-1(objemová stálost, obsah volné vody, penetrace, obsah vzduchu). Druh CaO + MgO MgO b CO 2 c SO 3 Volné vápno d CL 90 ≥ 90 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 2 ≥ 80 CL 80 ≥ 80 ≤ 5 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 2 ≥ 65 CL 70 ≥ 70 ≤ 5 ≤ 12 ≤ 2 ≥ 55 a a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. b b Připouští se obsah MgO až do 7 % vyhoví-li zkouška objemové stálosti podle 5.3 v EN 459-2. c Povoluje se vyšší obsah CO 2, prokáže-li se splnění ostatních požadavků uvedených v tabulce. d Uvedená hodnota představuje nejmenší obsah volného vápna, spotřebitel může požadovat vyšší hodnotu obsahu. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

18 DOLOMITICKÉ VÁPNO Požadavky na chemické složení dolomitického vápna a Druh CaO + MgO MgO CO 2 SO 3 DL 90-30 ≥ 90 ≥ 30 ≤ 4 ≤ 2 DL 90-5 ≥ 90 > 5> 5> 5> 5 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 2 DL 85 ≥ 85 ≥ 30 ≤ 7 ≤ 2 DL 80 ≥ 80 ≥ 5 ≤ 7 ≤ 2 Hodnoty platí pro všechny druhy dolomitického vápna. Pro nehašené dolomitické vápno se uvedené hodnoty vztahují na konečný výrobek  pro hašené DL se údaje vztahují na výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. Požadavky na fyzikální vlastnosti vápna - reaktivita a zrnitost nehašeného vápna, + požadavky dle platné normy EN 459-1(objemová stálost, obsah volné vody, penetrace, obsah vzduchu). Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

19 EN 459 Stavební vápno Vzdušné vápno Bílé vápno Dolomitické vápno Vápno s hydraulickými vlastnostmi Směsné vápno (Formulated Lime) Přirozené hydraulické vápno Hydraulická vápna STAVEBNÍ VÁPNO Návrh struktury normy EN 459-1 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

20 Směsné vápno FL Směsné vápno se označí FL a dále se označí obsah volného vápna (A; B; C), třída pevnosti v tlaku (1; 2; 3,5; 5) a složení. Druhy směsného vápna a Označení vápna SO 3 Volné vápno (jako Ca(OH) 2 ) FL A  2 2 2 2 ≥ 40 až < 80 % FL B  2 2 2 2 ≥ 25 až < 50 % FL C  2 2 2 2 ≥ 15 až < 40 % POZNÁMKA Hodnoty obsahu SO 3 se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

21 Směsné vápno FL Normalizovanými pevnostmi se u druhů směsného vápna rozumí pevnost v tlaku po 28 dnech stanovená podle EN 459-2. Musí mít hodnoty uvedené v tabulce. Druh směsného vápna Pevnost v tlaku MPa Po 7 dnech Po 28 dnech Všechny druhy FL 1 -  0,5 až  3 Všechny druhy FL 2 -  2 až  7 Všechny druhy FL 3,5 -  3,5 až  10 Všechny druhy FL 5  2 2 2 2  5 až  15 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

22 Směsná vápna FL Popis složení Hlavní složky: Hlavní složky: Stavební vápno CL a NHL Cement CEM I, CEM II, CEM III Další složky: Další složky: Portlandský slínek Přírodní pucolán Přírodní kalcinované pucolány Vápenec Granulovaná vysokopecní struska Doplňující složky Doplňující složky Další složky (viz výše), je-li obsah každé složky pod 5 % hmotnosti Síran vápenatý Křemičitý úlet Přísady Přísady Organické přísady Anorganické přísady (např. sloučeniny železa a cínu) Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

23 Směsná vápna FL Normalizované označování Příklad 1: Příklad 1: Směsné vápno s obsahem volného vápna v rozmezí 25 a 50 % a s pevností v tlaku vyšší než 5 MPa, s obsahem 55 % bílého vápna, 30 % slínku (K30), 10 % vápence (L10), s 2 % síranu železnatého a 0,5 % látek zvyšujících retenci vody Portlandský slínek EN 459-1 FL B 5 Obsahuje cement CL55_K30_L10 2 % síranu železnatého 0,5 % látek zvyšujících retenci vody Příklad 2: Příklad 2: Směsné vápno s obsahem volného vápna v rozmezí 40 a 80 % a s pevností v tlaku vyšší než 2 MPa, s obsahem 40 % bílého vápna (CL40), 40 % NHL (NHL40), 15 % vápence (L15) a 0,5 % látek zvyšujících retenci vody EN 459-1 FL A 2 CL40_NHL40_L15 0,5 % látek zvyšujících retenci vody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

24 NHL, HL - vápna Přirozené hydraulické vápno Hydraulické vápno Druh SO 3 (hm. %) Volné vápno (hm. %) Pevnost v tlaku po 28 dnech NHL 1  2 2 2 2 ≥ 50 ≥ 0,5 až  3 NHL 2  2 2 2 2 ≥ 40 ≥ 2 až  7 NHL 3,5  2 2 2 2 ≥ 25 ≥ 3,5 až  10 NHL 5  2 2 2 2 ≥ 15 ≥ 5 až  15 POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. Druh SO 3 (hm. %) Volné vápno (hm. %) Pevnost v tlaku po 28 dnech HL 2  3 a ≥ 10 ≥ 2 až  7 HL 3,5  3 a ≥ 8 ≥ 3,5 až  10 HL 5  3 a ≥ 4 ≥ 5 až  15 b POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Povoluje se obsah do 7 %, prokáže-li se objemová stálost po 28 denním uložení ve vodě podle EN 459-2. b Vápna se sypnou hmotností méně než 0,90 kg/dm 3 mohou mít pevnost do 20 MPa. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007 Ing. Lukáš Peřka Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google