Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„SP Černý Most s. r. o., Praha 14“ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Hynek Ležal, manažer projektu, sídlo: Bratří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„SP Černý Most s. r. o., Praha 14“ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Hynek Ležal, manažer projektu, sídlo: Bratří."— Transkript prezentace:

1 „SP Černý Most s. r. o., Praha 14“ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Hynek Ležal, manažer projektu, sídlo: Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9 Místo: Praha 14, datum: 4. duben 2013

2 WWW.OPPA.CZ 2 NÁZEV PROJEKTU: „ Sociální podnikání v Praze 14“ Financován: CZ. 2. 17 OP Praha Adaptabilita Název prioritní osy: Podpora vstupu na trh práce Realizace projektu: 01. 01. 2013 - 31. 10. 2014 Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/35115 Cílová skupina: znevýhodněné osoby na trhu práce, etnické menšiny, nezaměstnané osoby nad 50 let, osoby po (ve) výkonu trestu Partneři projektu: Městská část Praha 14, SP Černý Most s.r.o., 

3 WWW.OPPA.CZ 3 Hlavním cílem projektu: je podpoření komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách m. č. Praha 14 pomocí vytvoření platformy pro podporované zaměstnávání nezaměstnaných etnických menšin, nezaměstnaných osob starších 50 let a osob po (ve) výkonu trestu žijící na území m. č. Praha 14 Hlavním smyslem: projektu je vytvoření pracovních příležitostí pro získání pracovních návyků v sociálním podniku na nově vytvořených pracovních místech pro 20 osob (doba podporovaného zaměstnání až po 9 měsíců) Realizace dalších podpůrných integračních aktivit (sociální práce v terénu a poradenství při hledání zaměstnání. CÍL PROJEKTU:

4 WWW.OPPA.CZ 4 Aktivity projektu: 1. Řízení projektu 2. Výběr zájemců z řad cílové skupiny a odborná a motivační pomoc 3. Realizace podporovaného zaměstnávání 4. Podpora při začleňování na trh práce 5. Evaluace projektu

5 WWW.OPPA.CZ 5 1.Hynek Ležal: projektový manažer 2.Mgr. Alice Kačerová: finanční manažer 3.Tomáš Ležal: Asistent pro výběr zájemců Realizační tým:

6 WWW.OPPA.CZ Celkové náklady projektu  Celkový rozpočet projektu: 5 441 415,70 Kč  Celkový schválený rozpočet:5 009 367,30 Kč  Spolufinancování: 432 048, 40 Kč 6

7 Zpráva o zahájení realizace projektu Zpracoval: Hynek Ležal, manažer projektu, sídlo: Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9 Místo: Praha 14, datum: 4. duben 2013

8 WWW.OPPA.CZ Řízení projektu KA č. 1  Ve sledovaném období byly provedeny následující kroky:  při zahájení projektu byl sestaven realizační tým projektu, tento si stanovil rozdělení zodpovědnosti, byly stanoveny náplně práce pro jednotlivé pozice, a byl vypracován plán realizace aktivit.   Vyrozumění o výsledku výběru projektů k podpoře z OPPA  Podmínky pro poskytnutí podpory z OPPA na projekt  Doložení potřebných formálních dokladů organizace  Zpracování povinných formulářů;  Specifikace pracovních náplní realizačního týmu  Prohlášení o deminimis  Identifikace BÚ  Konzultace s pracovníky OPPA – podmínky grantové smlouvy   Rozdělení kompetenci, pravomocí mezi jednotlivé pozice realizačního týmu:  Manažer projektu  Finanční manažer  Asistent výběru osob  8

9 WWW.OPPA.CZ Řízení projektu KA č. 1  Sestavení jednotlivých činností:  Příprava metodik – archivace, publicita, plnění indikátorů.  Příprava a rozpracování rozpočtové skladby, zpracování pracovních smluv, oběh účetních dokladů atd.  Příprava a zpracování harmonogramu činností při výběru a oslovení cílové skupiny, zpracování databáze zájemců do zapojení projektů.  Oslovení spolupráce partnera projektu, seznámení s projektem a jeho postupného plnění,  Prostudování příručky OPPA  Oslovení spolupráce ÚP Praha 14 – při výběru zájemců do projektu, získání bližších informací v oblasti APZ – VPP.  Zajištění psychologa – diagnostika cílové skupiny.  Zajištění kauče – práce s cílovou skupinou.   Pravidelné porady realizačního týmu:  Realizační tým se pravidelně scházel 4x/měsíc za účelem hodnocení aktivit projektu a k plánování dalších kroků a naplňování aktivit a cílů projektu. Ze setkání byl vždy pořízen zápis.  9

10 WWW.OPPA.CZ Řízení projektu KA č. 1  Porada realizačního týmu 10

11 WWW.OPPA.CZ Výběr zájemců z řad cílové skupiny odborná a motivační příprava KA č. 2 Ve sledovaném období byly provedeny následující kroky: 1) Byl zajištěn odborný tým KA 2:  Kaučink, psycholog  členové realizačního týmu (dodavatelé služeb), byli podrobně informování o realizaci projektu; cíl, náplň, popis klíčových aktivit, role v projektu, pravidla metodické příručky OPPA, práva a povinnosti k poskytovateli dotace. Dále pracovní pozice a s tím spojené kompetence a vzájemná provázanost v projektu. 2) Byl sestaven harmonogram činnosti KA 2:  Přípravná fáze: Konzultace s partnerem – výběr zájemců, podmínky, postup, způsob oslovení zájemců, určení spolupracovníků pro výběr zájemců ze strany partnera, určení jednotlivých kroků/fází pro výběr zájemců, která se stane cílovou skupinou projektu, 11

12 WWW.OPPA.CZ Výběr zájemců z řad cílové skupiny odborná a motivační příprava KA č. 2 Fáze č. 1.:  - Výběr, oslovení zájemců byl zajištěn TSP partnera (Dana Hrušková, Jana Stezková), podmínky výběru ( zájem o zaměstnání, snaha pracovat, podstoupit vstupní diagnostiku),  - forma otevřeného rozhovoru (vstup realizátora do domácího prostředí zájemce - za účasti TSP partnera).  - poskytnutí informací pro zájemce – cíl, popis projektu, cílová skupina, doba trvání projektu, souhlas ze strany zájemce o zaměstnání se zpracováním osobních údajů, který je nedílnou součástí projektového záměru. Fáze č. 2.:  - Vyhodnocení fáze č. 1 – (zpracování vstupních informací, zpracování databáze zájemců – jméno, příjmení, trvalá adresa, tel. Kontakt - zpracování diagnostiky zájemců – pracovní zkušenosti dovednosti, předešlá a současná zaměstnání, vč. její délky, komunikační schopnosti, problémy spojené se zaměstnavatelem, důvody ukončení pracovního poměru, délka evidence na ÚP, závazky vůči věřitelům, důvody zájmu o zaměstnání. Zpracování podkladového materiálu pro zájemce – dotazník, který bude nedílnou součástí diagnostiky, příloha o souhlasu se zpracováním osobních údajů zájemců, který bude použit v rámci realizace projektu. Ve sledovaném období bylo provedeno 26 vstupů a individuálních konzultací se zájemci o zaměstnání:  Celkový počet: 26  Celkový počet mužů: 24  Celkový počet žen: 2 12

13 WWW.OPPA.CZ Výběr zájemců z řad cílové skupiny odborná a motivační příprava KA č. 2 Pracovní diagnostikaKaučování 13

14 WWW.OPPA.CZ Další informace o průběhu realizace projektu  Ve sledovaném období jsme se intenzivně zaměřili na individuální přístup k cílové skupině a to prostřednictvím rozhovorů v domácím prostředí, individuálními rozhovory s celou rodinou, zmapováním jejich rodinné situace v oblasti zaměstnávání a rodinného zázemí. Jelikož našim cílem je eliminovat předsudky vůči této cílové skupině, a dát ji šanci se ve společnosti prosadit. Zahájení projektu probíhalo ve spolupráci s partnerem a dalšími pověřenými pracovníky partnera. Jednalo se především o oblast výběru zájemců, zajištění prostorového zázemí pro zahájení projektu, zprostředkování kontaktů s pracovníky ÚP Most, s pracovníky Správy majetku Prahy 14, neziskovou organizací Rubikon apod.  Dále jsme se zabývali definici „kdo je dlouhodobě nezaměstnaným“ a jakým způsobem, tento doklad poskytovateli dokládat. Po konzultaci s pracovníky OPPA jsme našli vhodná řešení.  1) doklad ÚP – osoba je v evidenci déle než tři měsíce  2) doklad zdravotní pojišťovny - o doklad musí osobně požádat zájemce  3) doklad od České správy sociálního zabezpečení - o doklad musí osobně požádat zájemce  - příprava na vyhlášení veřejných zakázek ze strany Praha 14 pro cílovou skupinu projektu 14

15 WWW.OPPA.CZ Publicita  Při zahájení projektu byl vytvořen hlavičkový papír, který splňuje pravidla pro publicitu uvedené v Manuálu pro publicitu OPPA, označení školící místností, všech prostor administrativního zázemí projektu, tvorba tiskopisů (docházkové listy, prezenční listiny, zadání výroby tužek, bloků, vizitek). Dále je v prvním monitorovacím období naplánována tvorba webových stránek, kde budeme širokou veřejnost, cílovou skupinu, partnera projektu a poskytovatele průběžně informovat o realizaci projektu, jeho průběhu a výsledcích. Byla zpracována prezentace v PowerPointu pro cílovou skupinu a partnera projektu - (cíl, náplň jednotlivých aktivit projektu).  Realizační tým se ve sledovaném období osobně setkal se zástupci:  Městská část Praha 14: místostarostka - ing. Lucie Svobodová, místostarosta - Mgr. Aleš Kuda, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – vedoucí odboru Mgr. David Beňak, terénní sociální pracovnice – Dana Hrušková, terénní sociální pracovnice Bc. Jana Stézková, domovník lokality Broumařská 25 – Praha 9: Vojtěch Baláž,  Správa majetku Praha 14: ředitelka správy majetku pí. Bažilová, referentka - pí. Burešová,  ÚP Praha 14: ředitelka pobočky Pí. Lukešová, zástupce ředitele pobočky – pí. Weinarová, pracovnice pobočky pro oblast APZ pí. Chrzanowská  Rubikon o. s: Mgr. Lenka Ouředničková, Ludmila Hasmanová  s cílovou skupinou v celkovém počtu 26 osob, které se ucházeli o zaměstnání. 15

16 „SP Černý Most s. r. o., Praha 14“ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Hynek Ležal, manažer projektu, sídlo: Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9 Místo: Praha 14, datum: 4. duben 2013


Stáhnout ppt "„SP Černý Most s. r. o., Praha 14“ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Hynek Ležal, manažer projektu, sídlo: Bratří."

Podobné prezentace


Reklamy Google