Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„SP Černý Most s. r. o., Praha 14“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„SP Černý Most s. r. o., Praha 14“"— Transkript prezentace:

1 „SP Černý Most s. r. o., Praha 14“
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND „SP Černý Most s. r. o., Praha 14“ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Hynek Ležal, manažer projektu, sídlo: Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9 Místo: Praha 14, datum: 4. duben 2013

2 „ Sociální podnikání v Praze 14“
NÁZEV PROJEKTU: „ Sociální podnikání v Praze 14“ Financován: CZ OP Praha Adaptabilita Název prioritní osy: Podpora vstupu na trh práce Realizace projektu: Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/35115 Cílová skupina: znevýhodněné osoby na trhu práce, etnické menšiny, nezaměstnané osoby nad 50 let, osoby po (ve) výkonu trestu Partneři projektu: Městská část Praha 14, SP Černý Most s.r.o.,

3 CÍL PROJEKTU: Hlavním cílem projektu: je podpoření komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách m. č. Praha 14 pomocí vytvoření platformy pro podporované zaměstnávání nezaměstnaných etnických menšin, nezaměstnaných osob starších 50 let a osob po (ve) výkonu trestu žijící na území m. č. Praha 14 Hlavním smyslem: projektu je vytvoření pracovních příležitostí pro získání pracovních návyků v sociálním podniku na nově vytvořených pracovních místech pro 20 osob (doba podporovaného zaměstnání až po 9 měsíců) Realizace dalších podpůrných integračních aktivit (sociální práce v terénu a poradenství při hledání zaměstnání.

4 Aktivity projektu: 1. Řízení projektu
2. Výběr zájemců z řad cílové skupiny a odborná a motivační pomoc 3. Realizace podporovaného zaměstnávání 4. Podpora při začleňování na trh práce 5. Evaluace projektu

5 Realizační tým: 1.Hynek Ležal: projektový manažer
2.Mgr. Alice Kačerová: finanční manažer 3.Tomáš Ležal: Asistent pro výběr zájemců

6 Celkové náklady projektu
Celkový rozpočet projektu: ,70 Kč Celkový schválený rozpočet: ,30 Kč Spolufinancování: , 40 Kč

7 Zpráva o zahájení realizace projektu
Zpracoval: Hynek Ležal, manažer projektu, sídlo: Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9 Místo: Praha 14, datum: 4. duben 2013

8 Řízení projektu KA č. 1 Ve sledovaném období byly provedeny následující kroky: při zahájení projektu byl sestaven realizační tým projektu, tento si stanovil rozdělení zodpovědnosti, byly stanoveny náplně práce pro jednotlivé pozice, a byl vypracován plán realizace aktivit. Vyrozumění o výsledku výběru projektů k podpoře z OPPA Podmínky pro poskytnutí podpory z OPPA na projekt Doložení potřebných formálních dokladů organizace Zpracování povinných formulářů; Specifikace pracovních náplní realizačního týmu Prohlášení o deminimis Identifikace BÚ Konzultace s pracovníky OPPA – podmínky grantové smlouvy Rozdělení kompetenci, pravomocí mezi jednotlivé pozice realizačního týmu: Manažer projektu Finanční manažer Asistent výběru osob

9 Řízení projektu KA č. 1 Sestavení jednotlivých činností:
Příprava metodik – archivace, publicita, plnění indikátorů. Příprava a rozpracování rozpočtové skladby, zpracování pracovních smluv, oběh účetních dokladů atd. Příprava a zpracování harmonogramu činností při výběru a oslovení cílové skupiny, zpracování databáze zájemců do zapojení projektů. Oslovení spolupráce partnera projektu, seznámení s projektem a jeho postupného plnění, Prostudování příručky OPPA Oslovení spolupráce ÚP Praha 14 – při výběru zájemců do projektu, získání bližších informací v oblasti APZ – VPP. Zajištění psychologa – diagnostika cílové skupiny. Zajištění kauče – práce s cílovou skupinou. Pravidelné porady realizačního týmu: Realizační tým se pravidelně scházel 4x/měsíc za účelem hodnocení aktivit projektu a k plánování dalších kroků a naplňování aktivit a cílů projektu. Ze setkání byl vždy pořízen zápis.

10 Porada realizačního týmu
Řízení projektu KA č. 1 Porada realizačního týmu

11 Výběr zájemců z řad cílové skupiny odborná a motivační příprava KA č. 2
Ve sledovaném období byly provedeny následující kroky: 1) Byl zajištěn odborný tým KA 2: Kaučink, psycholog členové realizačního týmu (dodavatelé služeb), byli podrobně informování o realizaci projektu; cíl, náplň, popis klíčových aktivit, role v projektu, pravidla metodické příručky OPPA, práva a povinnosti k poskytovateli dotace. Dále pracovní pozice a s tím spojené kompetence a vzájemná provázanost v projektu. 2) Byl sestaven harmonogram činnosti KA 2: Přípravná fáze: Konzultace s partnerem – výběr zájemců, podmínky, postup, způsob oslovení zájemců, určení spolupracovníků pro výběr zájemců ze strany partnera, určení jednotlivých kroků/fází pro výběr zájemců, která se stane cílovou skupinou projektu,

12 Výběr zájemců z řad cílové skupiny odborná a motivační příprava KA č. 2
Fáze č. 1.: - Výběr, oslovení zájemců byl zajištěn TSP partnera (Dana Hrušková, Jana Stezková), podmínky výběru ( zájem o zaměstnání, snaha pracovat, podstoupit vstupní diagnostiku), - forma otevřeného rozhovoru (vstup realizátora do domácího prostředí zájemce - za účasti TSP partnera). - poskytnutí informací pro zájemce – cíl, popis projektu, cílová skupina, doba trvání projektu, souhlas ze strany zájemce o zaměstnání se zpracováním osobních údajů, který je nedílnou součástí projektového záměru. Fáze č. 2.: - Vyhodnocení fáze č. 1 – (zpracování vstupních informací, zpracování databáze zájemců – jméno, příjmení, trvalá adresa, tel. Kontakt - zpracování diagnostiky zájemců – pracovní zkušenosti dovednosti, předešlá a současná zaměstnání, vč. její délky, komunikační schopnosti, problémy spojené se zaměstnavatelem, důvody ukončení pracovního poměru, délka evidence na ÚP, závazky vůči věřitelům, důvody zájmu o zaměstnání. Zpracování podkladového materiálu pro zájemce – dotazník, který bude nedílnou součástí diagnostiky, příloha o souhlasu se zpracováním osobních údajů zájemců, který bude použit v rámci realizace projektu. Ve sledovaném období bylo provedeno 26 vstupů a individuálních konzultací se zájemci o zaměstnání: Celkový počet: 26 Celkový počet mužů: 24 Celkový počet žen: 2

13 Výběr zájemců z řad cílové skupiny odborná a motivační příprava KA č. 2
Pracovní diagnostika Kaučování

14 Další informace o průběhu realizace projektu
Ve sledovaném období jsme se intenzivně zaměřili na individuální přístup k cílové skupině a to prostřednictvím rozhovorů v domácím prostředí, individuálními rozhovory s celou rodinou, zmapováním jejich rodinné situace v oblasti zaměstnávání a rodinného zázemí. Jelikož našim cílem je eliminovat předsudky vůči této cílové skupině, a dát ji šanci se ve společnosti prosadit. Zahájení projektu probíhalo ve spolupráci s partnerem a dalšími pověřenými pracovníky partnera. Jednalo se především o oblast výběru zájemců, zajištění prostorového zázemí pro zahájení projektu, zprostředkování kontaktů s pracovníky ÚP Most, s pracovníky Správy majetku Prahy 14, neziskovou organizací Rubikon apod. Dále jsme se zabývali definici „kdo je dlouhodobě nezaměstnaným“ a jakým způsobem, tento doklad poskytovateli dokládat. Po konzultaci s pracovníky OPPA jsme našli vhodná řešení. 1) doklad ÚP – osoba je v evidenci déle než tři měsíce 2) doklad zdravotní pojišťovny - o doklad musí osobně požádat zájemce 3) doklad od České správy sociálního zabezpečení - o doklad musí osobně požádat zájemce - příprava na vyhlášení veřejných zakázek ze strany Praha 14 pro cílovou skupinu projektu

15 Publicita Při zahájení projektu byl vytvořen hlavičkový papír, který splňuje pravidla pro publicitu uvedené v Manuálu pro publicitu OPPA, označení školící místností, všech prostor administrativního zázemí projektu, tvorba tiskopisů (docházkové listy, prezenční listiny, zadání výroby tužek, bloků, vizitek). Dále je v prvním monitorovacím období naplánována tvorba webových stránek, kde budeme širokou veřejnost, cílovou skupinu, partnera projektu a poskytovatele průběžně informovat o realizaci projektu, jeho průběhu a výsledcích. Byla zpracována prezentace v PowerPointu pro cílovou skupinu a partnera projektu - (cíl, náplň jednotlivých aktivit projektu). Realizační tým se ve sledovaném období osobně setkal se zástupci: Městská část Praha 14: místostarostka - ing. Lucie Svobodová, místostarosta - Mgr. Aleš Kuda, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – vedoucí odboru Mgr. David Beňak, terénní sociální pracovnice – Dana Hrušková, terénní sociální pracovnice Bc. Jana Stézková, domovník lokality Broumařská 25 – Praha 9: Vojtěch Baláž, Správa majetku Praha 14: ředitelka správy majetku pí. Bažilová, referentka - pí. Burešová, ÚP Praha 14: ředitelka pobočky Pí. Lukešová, zástupce ředitele pobočky – pí. Weinarová, pracovnice pobočky pro oblast APZ pí. Chrzanowská Rubikon o. s: Mgr. Lenka Ouředničková, Ludmila Hasmanová s cílovou skupinou v celkovém počtu 26 osob, které se ucházeli o zaměstnání.

16 „SP Černý Most s. r. o., Praha 14“
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND „SP Černý Most s. r. o., Praha 14“ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Hynek Ležal, manažer projektu, sídlo: Bratří Venclíků 1072/6, Praha 9 Místo: Praha 14, datum: 4. duben 2013


Stáhnout ppt "„SP Černý Most s. r. o., Praha 14“"

Podobné prezentace


Reklamy Google