Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KREATIVNÍ POHYBOVÁ SKLADBA Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.3.47 Další vzdělávání pracovníků škol a školských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KREATIVNÍ POHYBOVÁ SKLADBA Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.3.47 Další vzdělávání pracovníků škol a školských."— Transkript prezentace:

1 KREATIVNÍ POHYBOVÁ SKLADBA Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.3.47 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II Vyhlašovatel (ZS): Plzeňský kraj Žadatel: Západočeská univerzita v Plzni Název projektu: Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.47/02.0005

2 Pohybová skladba  př. zahájení a ukončení OH, MS, součást kulturních programů a vystoupení, Sokol - všesokolské slety, spartakiády, světové gymnaestrády, v oblasti sportu součást soutěží  Již r. 1882 byla realizována myšlenka dr. Miroslava Tyrše - předvedení prvního hromadného tělovýchovného vystoupení  jedna z možností prezentace tělovýchovné činnosti na veřejnosti  zdroj emocionálních a estetických prožitků (z pohybu a hudby) – cvičenec i divák  možný prvek seberealizace  kultivování individuálního pohybového projevu  podněcování pohybové tvořivosti

3 Světové gymnaestrády  nesoutěžní přehlídky gymnastických pohybových skladeb I. světová gymnaestráda - 1953, Rotterdam XII. světová gymnaestráda - 2003, Lisabon XIII. světová gymnaestráda - 2007, Dornbirn XIV. světová gymnaestráda - 2011, Lousanne

4 Pohybová skladba  Pohybová skladba je kompozice vytvořená záměrným spojením hudby a pohybu na základě určité myšlenky. Zachovává formu, strukturu, tektoniku a principy tvorby.(forma - vnější tvar, způsob zpracování; struktura - vnitřní uspořádání; tektonika - stavebnost, stavba uměleckého díla)  Pohybovým obsahem jsou převážně gymnastická cvičení a taneční prvky.  K účinkům patří emocionální a estetické působení na cvičence i diváky.

5 Pohybová skladba Tři základní vzájemně úzce související složky :  pohybová  hudební (motivační, regulační, dramaturgická funkce)  choreografická (prostorové rozmístění, útvary, spolupráce apod.)

6 Charakteristiky pohybové skladby  forma - vnější tvar, způsob podání, provedení, zpracování  zvolený styl, žánr hudby, taneční styl  počet cvičenců  věková kategorie  využití náčiní, nářadí, pomůcek

7 Dělení skladeb podle počtu cvičenců Počet cvičencůProstor pro provádění Malé4-613 x 13m Střednído cca 5013 x 24m Velkédo 15050 x 50m Hromadné malé151 - 300fotbalové hřiště Hromadné velké301- několik tisícstadion

8 Soutěže  Moderní gymnastika  TeamGym (dříve Euroteam)  Estetická skupinová gymnastika  Aerobik fitness týmy  Pohybové skladby

9 Moderní gymnastika  společná skladba – 5 gymnastek (seniorky mají 2 skladby: 1 typ náčiní, 2 typy náčiní)  švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha  koberec 13x13m  délka skladby 2:15 - 2:30 min.  hodnotí se kompozice (max. 10b.) a provedení (max. 10b.)  kompozice: prvky obtížnosti bez výměny (v tabulce obtížností), výměny náčiní, taneční kroky, rizika (dynamické prvky s vyhozením a rotací těla), prvky spolupráce

10 Moderní gymnastika

11

12

13 TeamGym  od r. 1994  pohybová skladba založena na gymnastických prvcích bez náčiní se zapojením celého těla  hodnoty prvků obtížnosti se nalézají v tabulce obtížnosti  prvky obtížnosti musí být provedeny všemi gymnasty ve stejný čas  tým tvoří 8-12 gymnastů  smíšený tým (mix) musí mít stejný počet žen a mužů  závodní plocha má rozměry 14 x 14m  délka skladby pro junior a senior kategorii je 2:15 – 2:45

14 TeamGym

15

16 Estetická skupinová gymnastika  1. mezinárodní závody r. 1996 – Finsko  společná skladba bez náčiní - esteticky a tanečně laděná kompozice plná originálních prvků a choreografií  6 - 12 gymnastek (6 – 10 cvičí dle IFAGG)  10 - 12 let, 12 - 14 let, juniorky a seniorky (ČS ESG - 8 let a mladší)  koberec 13x13m  délka skladby: 2:15 - 2:45 min. +/- 5 vteřin tolerováno

17 Estetická skupinová gymnastika

18

19 Aerobic Team Show  soutěž v pódiových skladbách s prvky tanečního a sportovního aerobiku  soutěží skupiny tvoří 7 – 20 členů  věkové kategorie: 8 -10 let, 11-13 let, 14 -16 let, 17 a více let a smíšený věk  závodní skladby mohou být bez náčiní, s náčiním nebo s nářadím  závodní plocha je čistý dřevěný povrch o rozměrech 12x12m  závodní skladba pro kategorii 8 - 10 let je dlouhá 2:20 min. +/- 5 sec., pro ostatní kategorie je délka skladby 2:40 +/- 5 sec.

20 Basic Aerobic Team Show  soutěž je pořádána pro tématické pohybové skladby aerobiku  pohybovým obsahem skladeb je aerobik, který může být obohacen o gymnastiku a tance  soutěžní disciplíny: bez náčiní, s náčiním  počet členů v družstvu je 4 – 18 (družstva dívek, chlapců, koedukovaná) může být složena z dětí a mládeže jedné nebo více škol a zájmových skupin (TJ, DDM apod.)  pro každý šk. rok je určeno jedno téma pro všechny věkové kategorie  téma: pro rok 2007 - roční období, pro rok 2008 – cestománie (po světadílech), pro rok 2009 – příroda kolem nás (flora a fauna)  závodní prostor max. 14x14m  délka soutěžní sestavy: pro kategorii I. a II. (děti a benjamínci) 1:40 +/- 5 vteřin (1:35 – 1:45), kategorie III. a IV. (kadeti, mládež 2:15 +/- 5 vteřin (2:10 – 2:20)

21 Fitness Aerobic  družstva složená ze 6 – 8 členů  věkové kategorie 11 – 13 let, 14 – 16 let a nad 17 let  3 soutěžní kategorie: aerobik, step, funk / hip hop  závodní plocha má rozměry min. 9x9m, max. 12x12m  závodní sestava je dlouhá 2 min  hodnocení: technická složka - složitost 25%, intenzita 25%, variabilita 25%, provedení 25% umělecká složka – choreografie 30%, interpretace hudby 30%, synchronizace 20%, prezentace 20%

22 Aerobic Team Show

23 Fitness Aerobic

24 Hodnocení pohybových skladeb  V autorských soutěžích je posuzována hlavně tvůrčí činnost autora, originalita námětu a způsob jeho zpracování.  V interpretačních soutěžích je zvýrazněno posouzení úrovně zvládnutí pohybového obsahu skladby jednotlivcem a celou skupinou (často je rozpisem určeno zařadit dané povinné prvky).  Hodnocení je rozděleno na posouzení: - obsahové hodnoty - technické hodnoty - estetické hodnoty - celkového dojmu

25 Principy tvorby pohybové skladby  celistvosti  gradace  kontrastu  opakování  variace  (frázování)

26 Principy tvorby pohybové skladby  celistvosti – choreografie se vyvíjí od začátku přes návaznost jednotlivých částí až k závěru, působí vyváženým, uceleným dojmem; soulad složek pohybové skladby – pohybu, hudby, choreografie  gradace – umocňování dojmu z prostorového i pohybového řešení, vyvrcholení jednotlivých částí skladby i celé skladby na závěr – v prostoru, čase, síle (dynamika) - gradace vzestupná, nebo sestupná (zklidnění)  kontrastu – kontrastní momenty hudební předlohy, pohybu, choreografie - v prostoru (na místě, z místa, vertikální střídání poloh, různé směry, různé útvary) - v čase (postupné a náhlé změny) - v síle (švihový pohyb, vedený pohyb, zastavení) - v rytmu a tempu

27 Principy tvorby pohybové skladby - vytvářením výtvarně zajímavých pohybových a plošných kontrastních tvarů vznikají na ploše zajímavé obrazce - cílem je udržet diváka v aktivní pozornosti  opakování – prostorového tvaru, typického přechodu  variace – opakování obměněného pohybového motivu, části, větších celků při zachování žánrové a stylové jednotnosti skladby; logické změny a obměny, vývoj od jednodušších tvarů ke složitějším a opačně, změny počtu v útvaru

28 Postup tvorby pohybové skladby dostat nápad zvolit námět – odpověď na otázku Co? myšlenka, záměr, téma – odpověď na otázku Proč? volba formy, stylu – odpověď na otázku Jak? výběr hudební předlohy – několikrát poslechnout, rozebrat zajímavé momenty / Cvičenci se musí ztotožnit se skladbou a námětem, pak i pohybem → prožitek → přenést na diváky. / pohybová improvizace kompozice hudby a pohybu choreografie – prostor, půdorys hudebně pohybové motivy jednotlivých částí upřesnění jednotlivých pohybů – technika, přesné provedení, jednotnost naplnění principů tvorby – popřípadě poupravit skladbu = úprava kompozice jako celku nácvik předvedení

29 Choreografii pohybových skladeb ovlivňuje  cvičební prostor (velikost plochy, umístění diváků i vzdálenost diváků – útvary, mimika)  počet cvičenců  účel (pro jakou příležitost)  věk a pohlaví cvičenců  úroveň cvičenců  náčiní, nářadí, pomůcky  barevné řešení (úbor, náčiní)  délka skladby  požadavky organizátorů (zahájení, závěr, nástup, odchod)

30 Poznámky k obsahu pohybových skladeb  cvičení - synchronně, kánonem, kontrastně  způsob přemisťování - v řádu, spontánně, kánonem  pohyb po přímkách i křivkách  cvičení čelem, bokem k divákovi, v šikmém postavení, zády  plocha - nejpůsobivější je střed plochy, přední rohy a střední pás  směr – nejpůsobivější je pohyb od zadní linie směrem vpřed, od zadních rohů po diagonále vpřed  Pohybový úkol může být různý pro jednotlivce, skupiny, nebo kombinovaný. Zařazujeme prvky spolupráce (dvojice, skupiny). Lze zařadit i sólová vystoupení.

31 Útvary (6 členů)

32

33

34

35

36

37

38 Počítací doba - základní je nota čtvrťová

39 Vytleskávání rytmu – 4/4 takt

40 Literatura  NOVOTNÁ, V. Pohybová skladba. Praha: Karolinum UK, 1999.  http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/rm_ps/Rytmi cka_gymnastika_a_pohybova_skladba http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/rm_ps/Rytmi cka_gymnastika_a_pohybova_skladba  APPELT, K., MIHULE, J. Kapitoly z pohybové skladby. Praha: SPN, 1981.  APPELT, K. Pohybová skladba v teorii a praxi. Praha: Ústřední škola ČOS, 1995.  KRAUSOVÁ, A. Pohybová skladba a světové gymnaestrády. Praha: FTVS UK, 1992.

41 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "KREATIVNÍ POHYBOVÁ SKLADBA Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D. Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.3.47 Další vzdělávání pracovníků škol a školských."

Podobné prezentace


Reklamy Google