Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KREATIVNÍ POHYBOVÁ SKLADBA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KREATIVNÍ POHYBOVÁ SKLADBA"— Transkript prezentace:

1 KREATIVNÍ POHYBOVÁ SKLADBA
Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II Vyhlašovatel (ZS): Plzeňský kraj Žadatel: Západočeská univerzita v Plzni Název projektu: Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.47/ KREATIVNÍ POHYBOVÁ SKLADBA Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.

2 Pohybová skladba př. zahájení a ukončení OH, MS, součást kulturních programů a vystoupení, Sokol -všesokolské slety, spartakiády, světové gymnaestrády, v oblasti sportu součást soutěží Již r byla realizována myšlenka dr. Miroslava Tyrše - předvedení prvního hromadného tělovýchovného vystoupení jedna z možností prezentace tělovýchovné činnosti na veřejnosti zdroj emocionálních a estetických prožitků (z pohybu a hudby) – cvičenec i divák možný prvek seberealizace kultivování individuálního pohybového projevu podněcování pohybové tvořivosti

3 Světové gymnaestrády nesoutěžní přehlídky gymnastických pohybových skladeb I. světová gymnaestráda , Rotterdam XII. světová gymnaestráda , Lisabon XIII. světová gymnaestráda , Dornbirn XIV. světová gymnaestráda , Lousanne

4 Pohybová skladba Pohybová skladba je kompozice vytvořená záměrným spojením hudby a pohybu na základě určité myšlenky. Zachovává formu, strukturu, tektoniku a principy tvorby.(forma - vnější tvar, způsob zpracování; struktura - vnitřní uspořádání; tektonika - stavebnost, stavba uměleckého díla) Pohybovým obsahem jsou převážně gymnastická cvičení a taneční prvky. K účinkům patří emocionální a estetické působení na cvičence i diváky.

5 Pohybová skladba Tři základní vzájemně úzce související složky :
hudební (motivační, regulační, dramaturgická funkce) choreografická (prostorové rozmístění, útvary, spolupráce apod.)

6 Charakteristiky pohybové skladby
forma - vnější tvar, způsob podání, provedení, zpracování zvolený styl, žánr hudby, taneční styl počet cvičenců věková kategorie využití náčiní, nářadí, pomůcek

7 Dělení skladeb podle počtu cvičenců
Počet cvičenců Prostor pro provádění Malé 4-6 13 x 13m Střední do cca 50 13 x 24m Velké do 150 50 x 50m Hromadné malé fotbalové hřiště Hromadné velké 301- několik tisíc stadion

8 Soutěže Moderní gymnastika TeamGym (dříve Euroteam)
Estetická skupinová gymnastika Aerobik fitness týmy Pohybové skladby

9 Moderní gymnastika společná skladba – 5 gymnastek (seniorky mají 2 skladby: 1 typ náčiní, 2 typy náčiní) švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha koberec 13x13m délka skladby 2:15 - 2:30 min. hodnotí se kompozice (max. 10b.) a provedení (max. 10b.) kompozice: prvky obtížnosti bez výměny (v tabulce obtížností), výměny náčiní, taneční kroky, rizika (dynamické prvky s vyhozením a rotací těla), prvky spolupráce

10 Moderní gymnastika

11 Moderní gymnastika

12 Moderní gymnastika

13 TeamGym od r. 1994 pohybová skladba založena na gymnastických prvcích bez náčiní se zapojením celého těla hodnoty prvků obtížnosti se nalézají v tabulce obtížnosti prvky obtížnosti musí být provedeny všemi gymnasty ve stejný čas tým tvoří 8-12 gymnastů smíšený tým (mix) musí mít stejný počet žen a mužů závodní plocha má rozměry 14 x 14m délka skladby pro junior a senior kategorii je 2:15 – 2:45

14 TeamGym

15 TeamGym

16 Estetická skupinová gymnastika
1. mezinárodní závody r – Finsko společná skladba bez náčiní - esteticky a tanečně laděná kompozice plná originálních prvků a choreografií gymnastek (6 – 10 cvičí dle IFAGG) let, let, juniorky a seniorky (ČS ESG - 8 let a mladší) koberec 13x13m délka skladby: 2:15 - 2:45 min. +/- 5 vteřin tolerováno

17 Estetická skupinová gymnastika

18 Estetická skupinová gymnastika

19 Aerobic Team Show soutěž v pódiových skladbách s prvky tanečního a sportovního aerobiku soutěží skupiny tvoří 7 – 20 členů věkové kategorie: let, let, let, 17 a více let a smíšený věk závodní skladby mohou být bez náčiní, s náčiním nebo s nářadím závodní plocha je čistý dřevěný povrch o rozměrech 12x12m závodní skladba pro kategorii let je dlouhá 2:20 min. +/- 5 sec., pro ostatní kategorie je délka skladby 2:40 +/- 5 sec.

20 Basic Aerobic Team Show
soutěž je pořádána pro tématické pohybové skladby aerobiku pohybovým obsahem skladeb je aerobik, který může být obohacen o gymnastiku a tance soutěžní disciplíny: bez náčiní, s náčiním počet členů v družstvu je 4 – 18 (družstva dívek, chlapců, koedukovaná) může být složena z dětí a mládeže jedné nebo více škol a zájmových skupin (TJ, DDM apod.) pro každý šk. rok je určeno jedno téma pro všechny věkové kategorie téma: pro rok roční období, pro rok 2008 – cestománie (po světadílech), pro rok 2009 – příroda kolem nás (flora a fauna) závodní prostor max. 14x14m délka soutěžní sestavy: pro kategorii I. a II. (děti a benjamínci) 1:40 +/- 5 vteřin (1:35 – 1:45), kategorie III a IV. (kadeti, mládež 2:15 +/ vteřin (2:10 – 2:20)

21 Fitness Aerobic družstva složená ze 6 – 8 členů
věkové kategorie 11 – 13 let , 14 – 16 let a nad 17 let 3 soutěžní kategorie: aerobik, step, funk / hip hop závodní plocha má rozměry min. 9x9m, max. 12x12m závodní sestava je dlouhá 2 min hodnocení: technická složka - složitost 25%, intenzita 25%, variabilita 25%, provedení 25% umělecká složka – choreografie 30%, interpretace hudby 30%, synchronizace 20%, prezentace 20%

22 Aerobic Team Show

23 Fitness Aerobic

24 Hodnocení pohybových skladeb
V autorských soutěžích je posuzována hlavně tvůrčí činnost autora, originalita námětu a způsob jeho zpracování. V interpretačních soutěžích je zvýrazněno posouzení úrovně zvládnutí pohybového obsahu skladby jednotlivcem a celou skupinou (často je rozpisem určeno zařadit dané povinné prvky). Hodnocení je rozděleno na posouzení: - obsahové hodnoty - technické hodnoty - estetické hodnoty - celkového dojmu

25 Principy tvorby pohybové skladby
celistvosti gradace kontrastu opakování variace (frázování)

26 Principy tvorby pohybové skladby
celistvosti – choreografie se vyvíjí od začátku přes návaznost jednotlivých částí až k závěru, působí vyváženým, uceleným dojmem; soulad složek pohybové skladby – pohybu, hudby, choreografie gradace – umocňování dojmu z prostorového i pohybového řešení, vyvrcholení jednotlivých částí skladby i celé skladby na závěr – v prostoru, čase, síle (dynamika) - gradace vzestupná, nebo sestupná (zklidnění) kontrastu – kontrastní momenty hudební předlohy, pohybu, choreografie - v prostoru (na místě, z místa, vertikální střídání poloh, různé směry, různé útvary) - v čase (postupné a náhlé změny) - v síle (švihový pohyb, vedený pohyb, zastavení) - v rytmu a tempu

27 Principy tvorby pohybové skladby
- vytvářením výtvarně zajímavých pohybových a plošných kontrastních tvarů vznikají na ploše zajímavé obrazce - cílem je udržet diváka v aktivní pozornosti opakování – prostorového tvaru, typického přechodu variace – opakování obměněného pohybového motivu, části, větších celků při zachování žánrové a stylové jednotnosti skladby; logické změny a obměny, vývoj od jednodušších tvarů ke složitějším a opačně, změny počtu v útvaru

28 Postup tvorby pohybové skladby
dostat nápad zvolit námět – odpověď na otázku Co? myšlenka, záměr, téma – odpověď na otázku Proč? volba formy, stylu – odpověď na otázku Jak? výběr hudební předlohy – několikrát poslechnout, rozebrat zajímavé momenty / Cvičenci se musí ztotožnit se skladbou a námětem, pak i pohybem → prožitek → přenést na diváky. / pohybová improvizace kompozice hudby a pohybu choreografie – prostor, půdorys hudebně pohybové motivy jednotlivých částí upřesnění jednotlivých pohybů – technika, přesné provedení, jednotnost naplnění principů tvorby – popřípadě poupravit skladbu = úprava kompozice jako celku nácvik předvedení

29 Choreografii pohybových skladeb ovlivňuje
cvičební prostor (velikost plochy, umístění diváků i vzdálenost diváků – útvary, mimika) počet cvičenců účel (pro jakou příležitost) věk a pohlaví cvičenců úroveň cvičenců náčiní, nářadí, pomůcky barevné řešení (úbor, náčiní) délka skladby požadavky organizátorů (zahájení, závěr, nástup, odchod)

30 Poznámky k obsahu pohybových skladeb
cvičení - synchronně, kánonem, kontrastně způsob přemisťování - v řádu, spontánně, kánonem pohyb po přímkách i křivkách cvičení čelem, bokem k divákovi, v šikmém postavení, zády plocha - nejpůsobivější je střed plochy, přední rohy a střední pás směr – nejpůsobivější je pohyb od zadní linie směrem vpřed, od zadních rohů po diagonále vpřed Pohybový úkol může být různý pro jednotlivce, skupiny, nebo kombinovaný. Zařazujeme prvky spolupráce (dvojice, skupiny). Lze zařadit i sólová vystoupení.

31 Útvary (6 členů)

32 Útvary (6 členů)

33 Útvary (6 členů)

34 Útvary (6 členů)

35 Útvary (6 členů)

36 Útvary (6 členů)

37 Útvary (6 členů)

38 Počítací doba - základní je nota čtvrťová

39 Vytleskávání rytmu – 4/4 takt

40 Literatura NOVOTNÁ, V. Pohybová skladba. Praha: Karolinum UK, 1999.
APPELT, K., MIHULE, J. Kapitoly z pohybové skladby. Praha: SPN, 1981. APPELT, K. Pohybová skladba v teorii a praxi. Praha: Ústřední škola ČOS, 1995. KRAUSOVÁ, A. Pohybová skladba a světové gymnaestrády. Praha: FTVS UK, 1992.

41 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "KREATIVNÍ POHYBOVÁ SKLADBA"

Podobné prezentace


Reklamy Google