Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaké máme možnosti úspor energií?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaké máme možnosti úspor energií?"— Transkript prezentace:

1 Jaké máme možnosti úspor energií?
Na straně spotřeby – efektivní využití energií Například: úspora energií v novostavbách a stávajících objektech Stávající objekty mohou dosahovat při provedení tepelné izolace objektu a dalších souvisejících opatření na TZB 40 % až 60 % úspor energií. (tepelně-technické parametry stavebních konstrukcí řeší například ČSN a další související závazné normy) Úsporné elektrospotřebiče (Vyhl. 215/2001 Sb.- energetické štítky) Nové technologie (kondenzační kotle, mikrokogenerace a pod.) Uvědomělé chování uživatelů energií (sledování spotřeb energií, nepřetápět, správně větrat, neplýtvat s vodou a pod.) Využívání OZE (možnost dotace od SFŽP ČR, ČEA) Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

2 Jaké máme možnosti úspor energií?
2. Na straně výroby paliv a energií a jejich distribuce Například: moderní technologická zařízení, využití OZE Úsporám energií napomáhají přijatá legislativní opatření, zejména: Zákon 406/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, (o hospodaření energií) Zákon 458/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, (O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)) Proti úsporám energií stojí energetické společnosti, které chtějí mít co největší zisk!!! V současné době, jak dochází k úsporám a šetření energiemi je patrná snaha energetických distribučních společností zvyšovat stálé měsíční platby a tak mít své jisté i když odběratel šetří! (Například zvýšení paušálů u ZP pro vytápění domácnosti ze 160 Kč na 239 Kč =12 x 79 = 948,-Kč). Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

3 Jaké máme možnosti úspor energií?
Provozovatelé regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy jsou povinni vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, a uzavřít smlouvu o dodávce. Výše cen za elektřinu z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů ERÚ stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a zelené bonusy (tak, aby byly vytvořeny podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010 a po dobu 15 let zachována minimální výše výkupních cen stanovených pro rok 2005. Zelený bonus finanční částka navyšující tržní cenu elektřiny a hrazená provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů (zohledňuje snížené poškozování životního prostředí využitím obnovitelného zdroje oproti spalování fosilních paliv, druh a velikost výrobního zařízení, kvalitu dodávané elektřiny (v Kč/MWh).      Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

4 Energetická náročnost rodinných domů
Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

5 Vývoj normových požadavků dle ČSN 73 0540 z hlediska požadovaného tepelného odporu:
Norma Obvodová stěna R (m2.K/W) Střecha plochá ČSN z roku 1964 0,5 - ČSN z roku 1977 (účinnost od 1979) 0,95 – 1,0 - 1,1 1,8 – 1, ,15 * ČSN – 2 z roku 1994 Požadovaná - 2,0 Doporučená – 2,9 Přípustná – 1,25 Požadovaná - 3,0 Doporučená – 4,35 Přípustná – 1,9 ** ČSN z roku 2002 (přepočteno z U na R) Požadovaná - 2,63 Doporučená – 4,0 Požadovaná - 3,33 Doporučená – 5,0 Vnější stěna těžká U (W/m2.K) U (W/m2.K) *** Požadovaná – 0,38 Doporučená – 0,25 Požadovaná – 0,30 Doporučená – 0,20 Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

6 Úspory paliv a energií v budovách- Legislativní rámec:
Současná energetická legislativa týkající se problematiky budov je postavena na několika základních právních předpisech a normách. ČSN – 2 Tepelně technické vlastnosti budov – požadavky (novela platná od roku 2002) Vyhláška č. 291 / 2001 Sb. (měrná potřeba tepla) Vyhláška č. 213 / 2001 Sb. (energetické audity) a 452 / 2004 Sb. Zákon o hospodaření s energiemi 406 / 2000 Sb. Vyhláška č. 291 / 2001 Sb., která stanovuje poměrně přísná kritéria pro posuzování staveb obecně a tedy i pro rodinné domy – není pro ně však závazná. Hodnotícím kritériem je zde roční měrná potřeba tepla v kWh/m2 za rok, vztažená na jednotku vytápěné plochy nebo objemu vytápěných místností. Vyhláška stanovuje přesnou metodiku výpočtu, definuje stavby, pro které jsou kritéria závazná a stanovuje obsah tzv. „Energetického průkazu budovy“. Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

7 POROVNÁNÍ TEPELNÝCH ZTRÁT
ENERGETICKÝ UKAZATEL OBJEKTU - 50,83 kWh/m2 vytápěné plochy objektu za rok TEPELNÉ ZTRÁTY 6,58 kW ENERGETICKÝ UKAZATEL OBJEKTU – 159,3 kWh/m2 vytápěné plochy objektu za rok TEPELNÉ ZTRÁTY 18,0 kW Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

8 Energeticky úsporná opatření v obci
Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

9 Jaké máme možnosti úspor energií?
Starší domy, rekonstrukce a zlepšování jejich tepelně izolačních vlastností Nová výstavba Nízkoenergetické (NED) a pasivní domy Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

10 Rekonstrukce nebo nová výstavba? Hlediska ovlivňující rozhodování :
Hlediska ovlivňující rozhodování : stávající technický stav cenová dostupnost možnost stavět svépomocí rychlost výstavby tradiční přístup životnost energetická náročnost architektura Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

11 NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Jak se liší nízkoenergetický dům od běžně prováděné výstavby? Nízkoenergetický dům – velmi nízká spotřeba energie na vytápění, ohřev užitkové vody a provoz domácích spotřebičů. Měrná spotřeba energie NED na vytápění, ohřev užitkové vody a provoz domácích spotřebičů je menší než 80 kWh/m² za rok, spotřeba energie pouze na vytápění je menší než 50 kWh/m² za rok. Běžná měrná spotřeba energie na vytápění rodinného domu byla v lepším případě cca 130 kWh/m² za rok. Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

12 PASIVNÍ DŮM Vývoj energeticky úsporných objektů dospěl až k pasivním domům (tzv. nulové domy), jejichž měrná spotřeba tepla na vytápění je menší než 15 kWh/m2 za rok. Vytápění pasivního domu je zpravidla zajištěno pouze přihříváním čerstvého vzduchu, který do domu dodává mechanický větrací systém, vzduchem znečištěným, jenž odvádíme ven. Další část potřebného tepla na vytápění získáváme slunečním zářením, které přichází ve dne okny s vysokou propustností a dále z provozu elektrospotřebičů, od osob nebo zvířat, které v domě pobývají. Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

13 NÍZKOENERGETICKÉ (NED) A PASIVNÍ DOMY
Tepelně technické parametry nízkoenergetického domu Obvodové zdivo U = 0,2 W/m2.K Střecha U = 0,2 W/m2.K Podlaha U = 0,4 W/m2.K Okna U = 1,1 W/m2.K Tepelně technické parametry pasivního domu Obvodové zdivo U = 0,15 W/m2.K Střecha U = 0,15 W/m2.K Podlaha U = 0,15 W/m2.K Okna U = 0,80 W/m2.K (skla 0,8 a speciální rámy taky 0,8 W/m2.K) Budova musí být vzduchotěsná (při rozdílu tlaku mezi vnitřkem a vnějškem 50 Pa) nesmí být větší intenzita výměny vzduchu než 0,6 Pa/hod. Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

14 Jak můžeme úspořit paliva a energie?
Pokud chcete skutečně šetřit energii, je dobré si pravidelně alespoň 1x za měsíc (lepší interval je pochopitelně týden či jeden den) zapisovat spotřebu všech energií. Jen tak lze totiž vysledovat, co všechno ovlivňuje naši spotřebu energie. Zároveň nám to umožní spočítat si dopředu náklady na energie. Wattmetr Chování uživatelů bytu nebo domu Ekologické chování Představitelé obcí mají jít příkladem Vyšší využití OZE Energeticky úsporná opatření v obci Způsob vytápění a ohřevu užitkové vody v Jihočeském kraji a možnosti úspor energií

15 Děkuji za pozornost. Srdečně Vás zdraví
ENERGY CENTRE České Budějovice Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25 CZ České Budějovice   energetický poradce Lubomír Klobušník


Stáhnout ppt "Jaké máme možnosti úspor energií?"

Podobné prezentace


Reklamy Google