Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické zbraně. Co je chemická zbraň? chemická látka, mající význačné bojové vlastnosti chemická látka, mající význačné bojové vlastnosti součástí chemické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické zbraně. Co je chemická zbraň? chemická látka, mající význačné bojové vlastnosti chemická látka, mající význačné bojové vlastnosti součástí chemické."— Transkript prezentace:

1 Chemické zbraně

2 Co je chemická zbraň? chemická látka, mající význačné bojové vlastnosti chemická látka, mající význačné bojové vlastnosti součástí chemické zbraně jsou otravné látky – OL součástí chemické zbraně jsou otravné látky – OL

3 Otravné látky chemické prvky, sloučeniny nebo směsi, použité v polních podmínkách k zasažení organismu chemické prvky, sloučeniny nebo směsi, použité v polních podmínkách k zasažení organismu Vysoká toxicita – základní podmínka Vysoká toxicita – základní podmínka Používané klasifikace: Používané klasifikace: Fyzikální Fyzikální Chemické Chemické Toxikologická Toxikologická

4 Fyzikální klasifikace Plynné (fosgen) Plynné (fosgen) Kapalné (chlórpikrin, soman, sarin) Kapalné (chlórpikrin, soman, sarin) Pevné (chlóracetofenon, difenylkyanarzin) Pevné (chlóracetofenon, difenylkyanarzin)

5 Chemická klasifikace Kysličník uhelnatý, karbonyly kovů, některé deriváty kyseliny uhličité(fosgen) Kysličník uhelnatý, karbonyly kovů, některé deriváty kyseliny uhličité(fosgen) Halogenované sloučeniny (chlóracetofenon a brombenzylkyanid Halogenované sloučeniny (chlóracetofenon a brombenzylkyanid Organické sloučeniny síry bis – (2-chlóretyl)sulfid Organické sloučeniny síry bis – (2-chlóretyl)sulfid Halogenované nitrosloučeniny a nitrózosloučeniny (chlór-pikrin a di chlórformmoxim) Halogenované nitrosloučeniny a nitrózosloučeniny (chlór-pikrin a di chlórformmoxim) Halogenované aminy (dusíkaté yperity) Halogenované aminy (dusíkaté yperity) Kyanové sloučeniny (kyanovodík) Kyanové sloučeniny (kyanovodík) Sloučeniny arzenu Sloučeniny arzenu Sloučeniny fosforu (tabun, sarin, soman) Sloučeniny fosforu (tabun, sarin, soman) Organické sloučeniny fluóru Organické sloučeniny fluóru

6 Toxikologická klasifikace Dusivé Dusivé Triviální názevSkupenství Barva Zápach chlórplyn žlutozelená štiplavý fosgen plyn bezbarvýbez zápachu difosgenkapalinaolejovitá bez zápachu chlópikrinplyn bezbarvýbez zápachu

7 Toxikologická klasifikace Dráždivé Dráždivé a) slzné (chlóracetofenon) a) slzné (chlóracetofenon) b) dráždicí horní cesty dýchací (difenylchlórarzin) b) dráždicí horní cesty dýchací (difenylchlórarzin) Triviální názevSkupenstvíBarvaZápach chloracetofenonkrystalická látkanažloutlá střemcha adamsit krystalická látkažlutá bez zápachu difenylchlorarzinkrystalická látka bezbarvá bez zápachu difenylkyanarzinkrystalická látkabezbarvábez zápachu

8 Toxikologická klasifikace Účinkující na kůži (yperit, lewisit) Účinkující na kůži (yperit, lewisit) Obecně jedovaté (kysličník uhelnatý, kyanovodík, sarin) Obecně jedovaté (kysličník uhelnatý, kyanovodík, sarin) Některé látky mají více účinků (etyldichlórarzion – zpuchýřující účinek, velmi silný dusivý účinek) Některé látky mají více účinků (etyldichlórarzion – zpuchýřující účinek, velmi silný dusivý účinek)

9 Klasifikace z hlediska bojového použití podle ničivosti, rychlosti účinku, stálosti v terénu apod. podle ničivosti, rychlosti účinku, stálosti v terénu apod. Podle charakteru účinnosti je dělíme na Podle charakteru účinnosti je dělíme na Oslabující – to jsou vysloveně dráždivé látky Oslabující – to jsou vysloveně dráždivé látky Ničivé – k nimž patří ostatní druhy OL, které mohou způsobit úmrtí nebo těžká zranění Ničivé – k nimž patří ostatní druhy OL, které mohou způsobit úmrtí nebo těžká zranění Podle rychlosti účinku se dělí OL na látky s účinkem Podle rychlosti účinku se dělí OL na látky s účinkem Okamžitým – slzné látky, nervové jedy Okamžitým – slzné látky, nervové jedy Zpožděným – zpuchýřující projevy u yperitů Zpožděným – zpuchýřující projevy u yperitů

10 Klasifikace z hlediska bojového použití Podle stálosti v terénu se dělí na Podle stálosti v terénu se dělí na Netrvalé – jejich stálost nepřevyšuje v terénu 30 minut (fosgen, kyanovodík) Netrvalé – jejich stálost nepřevyšuje v terénu 30 minut (fosgen, kyanovodík) Polotrvalé – jejichž stálost se pohybuje v řádech hodin (difosgen) Polotrvalé – jejichž stálost se pohybuje v řádech hodin (difosgen) Trvalé – ty v terénu mohou vydržet několik dnů (soman, yperit…) Trvalé – ty v terénu mohou vydržet několik dnů (soman, yperit…) Stálost v terénu je také velmi ovlivněna kromě vlastností látky a povětrnostních a terénních faktorů silně způsobem použití. Stálost v terénu je také velmi ovlivněna kromě vlastností látky a povětrnostních a terénních faktorů silně způsobem použití. Dělení látek podle určení, které v sobě zahrnuje prvky způsobu použití. Dělení látek podle určení, které v sobě zahrnuje prvky způsobu použití.

11 Subjektivní způsob zjišťování Využívá se fyzikálních vlastností Využívá se fyzikálních vlastností Nejčastěji určování dle zápachu Nejčastěji určování dle zápachu Zásobník na otravné látky

12 Objektivní způsob zjišťování Zjištění chemickým způsobem Zjištění chemickým způsobem Otravné látky poskytují s některými chemickými činidly barevné sloučeniny - průkazníkové prostředky Otravné látky poskytují s některými chemickými činidly barevné sloučeniny - průkazníkové prostředky

13 Objektivní způsob zjišťování Průkazníkové trubičky jsou zhotoveny ze skla nebo z plastické hmoty a plněny silikagelem, který slouží k pohlcování otravné látky ze vzduchu. Dále mají ampulku s činidlem. Po rozbití ampulky vznikne na silikagelové vrstvě za přítomnosti OL charakteristická barevná změna. Podle barvy je možno zjistit druh OL, podle intenzity zbarvení přibližně i její koncentraci.Tento způsob, i když je využito citlivých barevných reakcí, není vždy dosti rychlý. Průkazníkové trubičky jsou zhotoveny ze skla nebo z plastické hmoty a plněny silikagelem, který slouží k pohlcování otravné látky ze vzduchu. Dále mají ampulku s činidlem. Po rozbití ampulky vznikne na silikagelové vrstvě za přítomnosti OL charakteristická barevná změna. Podle barvy je možno zjistit druh OL, podle intenzity zbarvení přibližně i její koncentraci.Tento způsob, i když je využito citlivých barevných reakcí, není vždy dosti rychlý.

14 První pomoc při zasažení OL Přerušení vnikání jedu do organismu Přerušení vnikání jedu do organismu Rychlá a odborná lékařská pomoc Rychlá a odborná lékařská pomoc Šetrný a rychlý odsun do nemocnice Šetrný a rychlý odsun do nemocnice


Stáhnout ppt "Chemické zbraně. Co je chemická zbraň? chemická látka, mající význačné bojové vlastnosti chemická látka, mající význačné bojové vlastnosti součástí chemické."

Podobné prezentace


Reklamy Google