Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Závěrečná konference, 31.3.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Závěrečná konference, 31.3.2014."— Transkript prezentace:

1 Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Závěrečná konference, 31.3.2014

2 Termín realizace: červen 2012 – březen 2014 Realizátor projektu: Karlovarský kraj Hlavní dodavatel aktivit projektu: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (zkratka „Centrum“) Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

3 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je dodavatelem většiny služeb pro realizátora projektu (Karlovarský kraj). Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) je NNO, která má od roku 1995 za cíl přispívat ke zlepšení stavu péče o duševně nemocné.

4 Výchozí situace projektu Jak to začalo? (2008)

5 Výchozí situace projektu Biennial Collaborative Agreement (BCA) (2008 - 2009) Světová zdravotnická organizace Ministerstvo zdravotnictví ČR Psychiatrická společnost ČLS JEP Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Cíle projektu: 1) Podpora komunitní péče o duševně nemocné v České republice 2) Zavedení komunitní péče o duševním zdraví ve vybraném pilotním regionu - Karlovarském kraji

6 Výchozí situace projektu Výsledek šetření z roku 2008 – 2009 (WHO):  Karlovarský kraj má v rámci republiky jednu z nejhůře vystavěných sítí péče o pacienty s diagnózami, jako jsou deprese, schizofrenie, poruchy příjmu potravy, neurotické poruchy či drogové závislosti.  Zdravotní služby jsou nedostačující. Chybí specializované služby (děti, senioři, alkohol). Sociální služby komunitní péče (chráněné nebo podporované bydlení, chráněné nebo podporované zaměstnání, centrum denních aktivit, mobilní služby téměř neexistují (!).

7 2009, Karlovy Vary

8 Výchozí situace projektu Podpora ve strategických dokumentech kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v KK na období let 2009-2013 Priorita strategické části – Rozvoj sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním - úkol pro KK provést analýzu stavu těchto osob na území KK a na jejím základě vytvořit síť sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu ! !

9 2010 – 2011 Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje T Termín realizace: leden 2010 – prosinec 2011

10 Výchozí situace projektu Karlovarský kraj:  Počet ambulantních kontaktů (počet prvních vyšetření – r. 2011) – 10 779 (ÚZIS)  Počet hospitalizovaných (PL Dobřany – r. 2011) – 528 (ÚZIS) Celkově lze odhadnout, že se počet lidí s duševní poruchou v Karlovarském kraji pohybuje mezi 17000 a 45000 (5 až 15 %). (skrytá psychiatrická nemocnost)

11 Výchozí situace projektu  Odhaduje se, že v časovém rozmezí jednoho roku trpí alespoň jednou z duševních poruch skoro 30 % Evropanů dospělého věku  Nejrozšířenějšími duševními poruchami jsou v EU úzkostné stavy a deprese. V roce 2030 bude pravděpodobně deprese nejčastější příčinou PN !

12 Disability Adjusted Life Years 20042030 1Resp. infekceUnipolární deprese 2Střevní infekceICHS 3Unipolární depreseDopravní nehody 4ICHSCerebrovaskulární 5HIV/AIDSObst. chor. plicní 6CerebrovaskulárníZtráty sluchu 7Nízká porodní váhaVrozené vady 8Perinatální poškozeníHIV/AIDS 9Dopravní nehodyCukrovka 10Cukrovkaneonatální infekce WHO: Global Burden of Disease 2004

13 Výchozí situace projektu Vzhledem k enormní a stále vzrůstající zátěži, kterou duševní poruchy pro kraj znamenají, je zde neodpovídající pokrytí odbornými (sociálními a zdravotními) službami.

14 Projekty

15 Výsledky obou projektů KK Jak to skončilo? (2014)

16 Výsledek obou projektů KK 1) Vytvoření a realizace Koncepce péče, doporučující další rozvoj péče v Karlovarském kraji (2010 až nyní)

17 Výsledek obou projektů KK 2) Vytvoření sociálních (především) terénních služeb FOKUS o.s.: Karlovy Vary (2011) (+ ambulantní služba) Sokolov (2013) Cheb (2013)

18 Výsledek obou projektů KK 3) Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (2012-2014) Multidisciplinární týmy (KV, SO, CH) Koordinační tým (krajská úroveň) → radní pro sociální věci a zdravotnictví

19 Výsledek obou projektů KK 4) Systematická destigmatizační kampaň v kraji 2010 kampaň o depresivních poruchách 2011 kampaň o schizofrenních poruchách 2013 kampaň o duševních poruchách (záchranná síť)

20 Nynější situace projektu Výsledek šetření z roku 2008 – 2009/2014:  Karlovarský kraj má v rámci republiky jednu z nejhůře vystavěných sítí péče o pacienty s diagnózami, jako jsou deprese, schizofrenie, poruchy příjmu potravy, neurotické poruchy či drogové závislosti. ?????  Zdravotní služby jsou nedostačující. Chybí specializované služby (děti, senioři, alkohol). Sociální služby komunitní péče (chráněné nebo podporované bydlení, chráněné nebo podporované zaměstnání. Centrum denních aktivit, 3 mobilní služby již existují. Je vytvořena síť služeb

21 Tvorba sítě služeb

22 Výsledek obou projektů KK Koncepce rozvoje péče → Tvorba sítě služeb → Multidisciplinární týmy → Koordinační tým → pracovní skupina s iniciační a poradní funkcí pro náměstka pro sociální a zdravotní záležitosti ? → Poradní komise Rady Karlovarského kraje?

23 V koordinačním týmu jsou zástupci: sociálních služeb zdravotních služeb VZP úřadů obcí policie škol hasičů Člověk s duševní nemocí

24 Doporučení z koordinačního týmu: Podpora sítě služeb (sociální, zdravotní, školy, úřady, policie, hasiči) Řešení krizových stavů (krizové oddělení) Zaměření na nespolupracující osoby (mobilní, asertivní služby) Řešení chronických stavů (azylová bydlení) Psychoterapie (děti, dospělí) Soulad s plánovanou reformou v ČR (vytvoření CDZ a sítě služeb)

25 Brožura pro úředníky a veřejnou správu

26 Cíle  usnadnit komunikaci mezi úředníky (veřejností) a osobami s duševním onemocněním  podat přehled specifických projevů duševně nemocných s různými diagnózami; doporučení pro komunikaci  zveřejnit adresář služeb pečujících o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji  upozornit na obsah a cíle projektu a existenci stránek www.stopstigma.cz – anonymní poradna, adresář kontaktů, umělecká díla

27 Brožura pro úředníky a veřejnou správu Obsah  Přehled diagnóz (popis situace – příběh, příznaky nemoci, návody pro komunikaci)  Deprese  Mánie  Psychóza (u mladého člověka)  Psychóza (dlouhodobá)  Úzkost  Panika  Obsese  Hraniční porucha osobnosti  Agrese  Víte, že… (fakta o duševních poruchách)  Něco málo teorie (o vybraných diagnózách)  Adresář vybraných služeb specializovaných na péči o osoby s duševním onemocněním, se závislostí na návykových látkách a jejich blízké (úplný adresář viz www.rpkk.cz)

28 Podrobnější informace o projektu najdete na www.rpkk.cz. Více informací o Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví najdete na stránkách www.cmhcd.cz. Další informace k tématům duševního onemocnění najdete na www.stopstigma.cz.

29 Děkuji všem za spolupráci


Stáhnout ppt "Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Závěrečná konference, 31.3.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google