Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karlovy Vary, Závěrečná konference,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karlovy Vary, Závěrečná konference,"— Transkript prezentace:

1 Karlovy Vary, Závěrečná konference, 31.3.2014
Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Závěrečná konference,

2 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Termín realizace: červen 2012 – březen 2014 Realizátor projektu: Karlovarský kraj Hlavní dodavatel aktivit projektu: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (zkratka „Centrum“) Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

3 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je dodavatelem většiny služeb pro realizátora projektu (Karlovarský kraj). Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) je NNO, která má od roku 1995 za cíl přispívat ke zlepšení stavu péče o duševně nemocné.

4 Výchozí situace projektu
Jak to začalo? (2008)

5 Výchozí situace projektu
Biennial Collaborative Agreement (BCA) ( ) Světová zdravotnická organizace Ministerstvo zdravotnictví ČR Psychiatrická společnost ČLS JEP Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Cíle projektu: 1) Podpora komunitní péče o duševně nemocné v České republice 2) Zavedení komunitní péče o duševním zdraví ve vybraném pilotním regionu - Karlovarském kraji

6 Výchozí situace projektu
Výsledek šetření z roku 2008 – 2009 (WHO): Karlovarský kraj má v rámci republiky jednu z nejhůře vystavěných sítí péče o pacienty s diagnózami, jako jsou deprese, schizofrenie, poruchy příjmu potravy, neurotické poruchy či drogové závislosti. Zdravotní služby jsou nedostačující. Chybí specializované služby (děti, senioři, alkohol). Sociální služby komunitní péče (chráněné nebo podporované bydlení, chráněné nebo podporované zaměstnání, centrum denních aktivit, mobilní služby téměř neexistují (!).

7 2009, Karlovy Vary

8 Výchozí situace projektu
Podpora ve strategických dokumentech kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v KK na období let Priorita strategické části – Rozvoj sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním - úkol pro KK provést analýzu stavu těchto osob na území KK a na jejím základě vytvořit síť sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu ! !

9 2010 – 2011 Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje T Termín realizace: leden 2010 – prosinec 2011

10 Výchozí situace projektu
Karlovarský kraj: Počet ambulantních kontaktů (počet prvních vyšetření – r. 2011) – (ÚZIS) Počet hospitalizovaných (PL Dobřany – r. 2011) – 528 (ÚZIS) Celkově lze odhadnout, že se počet lidí s duševní poruchou v Karlovarském kraji pohybuje mezi a (5 až 15 %).   (skrytá psychiatrická nemocnost)

11 Výchozí situace projektu
Odhaduje se, že v časovém rozmezí jednoho roku trpí alespoň jednou z duševních poruch skoro 30 % Evropanů dospělého věku Nejrozšířenějšími duševními poruchami jsou v EU úzkostné stavy a deprese. V roce 2030 bude pravděpodobně deprese nejčastější příčinou PN !

12 Disability Adjusted Life Years
2004 2030 1 Resp. infekce Unipolární deprese 2 Střevní infekce ICHS 3 Dopravní nehody 4 Cerebrovaskulární 5 HIV/AIDS Obst. chor. plicní 6 Ztráty sluchu 7 Nízká porodní váha Vrozené vady 8 Perinatální poškození 9 Cukrovka 10 neonatální infekce WHO: Global Burden of Disease 2004

13 Výchozí situace projektu
Vzhledem k enormní a stále vzrůstající zátěži, kterou duševní poruchy pro kraj znamenají, je zde neodpovídající pokrytí odbornými (sociálními a zdravotními) službami.

14 Projekty

15 Výsledky obou projektů KK
Jak to skončilo? (2014)

16 Výsledek obou projektů KK
1) Vytvoření a realizace Koncepce péče, doporučující další rozvoj péče v Karlovarském kraji (2010 až nyní)

17 Výsledek obou projektů KK
2) Vytvoření sociálních (především) terénních služeb FOKUS o.s.: Karlovy Vary (2011) (+ ambulantní služba) Sokolov (2013) Cheb (2013)

18 Výsledek obou projektů KK
3) Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje ( ) Multidisciplinární týmy (KV, SO, CH) Koordinační tým (krajská úroveň) → radní pro sociální věci a zdravotnictví

19 Výsledek obou projektů KK
4) Systematická destigmatizační kampaň v kraji 2010 kampaň o depresivních poruchách 2011 kampaň o schizofrenních poruchách 2013 kampaň o duševních poruchách (záchranná síť)

20 Nynější situace projektu
Výsledek šetření z roku 2008 – 2009/2014: Karlovarský kraj má v rámci republiky jednu z nejhůře vystavěných sítí péče o pacienty s diagnózami, jako jsou deprese, schizofrenie, poruchy příjmu potravy, neurotické poruchy či drogové závislosti. ????? Zdravotní služby jsou nedostačující. Chybí specializované služby (děti, senioři, alkohol). Sociální služby komunitní péče (chráněné nebo podporované bydlení, chráněné nebo podporované zaměstnání. Centrum denních aktivit, 3 mobilní služby již existují. Je vytvořena síť služeb

21 Tvorba sítě služeb

22 Výsledek obou projektů KK
Koncepce rozvoje péče → Tvorba sítě služeb → Multidisciplinární týmy → Koordinační tým → pracovní skupina s iniciační a poradní funkcí pro náměstka pro sociální a zdravotní záležitosti ? → Poradní komise Rady Karlovarského kraje?

23 V koordinačním týmu jsou zástupci:
Člověk s duševní nemocí sociálních služeb zdravotních služeb VZP úřadů obcí policie škol hasičů

24 Doporučení z koordinačního týmu:
Podpora sítě služeb (sociální, zdravotní, školy, úřady, policie, hasiči) Řešení krizových stavů (krizové oddělení) Zaměření na nespolupracující osoby (mobilní, asertivní služby) Řešení chronických stavů (azylová bydlení) Psychoterapie (děti, dospělí) Soulad s plánovanou reformou v ČR (vytvoření CDZ a sítě služeb)

25 Brožura pro úředníky a veřejnou správu

26 Brožura pro úředníky a veřejnou správu
Cíle usnadnit komunikaci mezi úředníky (veřejností) a osobami s duševním onemocněním podat přehled specifických projevů duševně nemocných s různými diagnózami; doporučení pro komunikaci zveřejnit adresář služeb pečujících o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji upozornit na obsah a cíle projektu a existenci stránek – anonymní poradna, adresář kontaktů, umělecká díla

27 Brožura pro úředníky a veřejnou správu
Obsah Přehled diagnóz (popis situace – příběh, příznaky nemoci, návody pro komunikaci) Deprese Mánie Psychóza (u mladého člověka) Psychóza (dlouhodobá) Úzkost Panika Obsese Hraniční porucha osobnosti Agrese Víte, že… (fakta o duševních poruchách) Něco málo teorie (o vybraných diagnózách) Adresář vybraných služeb specializovaných na péči o osoby s duševním onemocněním, se závislostí na návykových látkách a jejich blízké (úplný adresář viz

28 Podrobnější informace o projektu najdete na www. rpkk. cz
Podrobnější informace o projektu najdete na Více informací o Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví najdete na stránkách Další informace k tématům duševního onemocnění najdete na

29 Děkuji všem za spolupráci


Stáhnout ppt "Karlovy Vary, Závěrečná konference,"

Podobné prezentace


Reklamy Google