Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt Karlovarského kraje Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Shrnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt Karlovarského kraje Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Shrnutí."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt Karlovarského kraje Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Shrnutí

2 Základní údaje o projektu:
Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a Státní rozpočet ČR (15%) Celkové náklady na projekt: ,-Kč (neinvestiční výdaje), z toho ,-Kč na křížové financování Doba realizace projektu:

3 Nejdůležitější úkoly projektu:
Návaznost na předchozí IP Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním => zajistit kontinuální návaznost projektových aktivit Nastavit procesně další sociální služby pro osoby s duševním onemocněním (dále ODO) i v dalších okresech KK = Sokolovsko a Chebsko Vytvořit vzájemně a efektivně spolupracující síť sociálních a dalších (zdravotních) služeb na okresní + krajské úrovni

4 Východiska při vytváření projektu:
z výstupů projektu Rozvoj péče… => cca lidí na území KK trpí DO skrytá nemocnost (nedostatek služeb, chybí diagnostika lidí DO, stigmatizace lidí s DO…) => předpoklad – lidí s DO zkušenosti z práce nově vytvořených sociálních služeb pro ODO v Karlových Varech (tj. FOKUS) zkušenosti z práce sociálních pracovnic obcí

5 5. z Koncepce péče o ODO (výstup z projektu Rozvoj péče …) => hlavní principy pro tvorbu nových služeb: provázanost služeb (jak v sociální oblasti, tak s dalšími potřebnými službami, zejména zdravotnickými apod. mobilita služeb informovanost o duševních nemocech a možnostech pomoci Preventivní charakter služeb

6 Hlavní aktivity projektu:
Vyhodnocení fungování služeb pro ODO na území KK a jejich spolupráce v okresech Sokolov a Cheb Podpora procesu zahájení činnosti sociálních služeb v okrese Sokolov a Cheb Vytvoření modelu sítě sociálních služeb a ostatních složek systému péče o osoby s duševním onemocněním Vzdělávání a stáže Destigmatizace a odborná publicita projektu

7 Hlavní výstupy projektu:
Aktivita č.2: Dokument „Zpráva o realizaci Koncepce péče o ODO na území Karlovarského kraje“ (tedy dokumentu, který vznikl v rámci IP Rozvoj péče… ) Zdrojem: dotazníková šetření u odborníků i uživatelů Focus Group hodnocení efektivity nových služeb audit nových služeb

8 potřeba rozvoje služeb pro ODO především na venkově (zejména terénních)
potřeba větší nabídky různých služeb, jejich provázanosti a spolupráce v celém kraji do spolupráce je vhodné přizvat i příbuzné ODO potřeba zapojení do sítě služeb také policie a sociálních pracovníků obcí nezbytné je zapojení psychiatrických a psychologických ambulancí, praktických lékařů, psychiatrického oddělení nemocnice věnovat velkou pozornost prohlubování a kultivaci spolupráce mezi zdravotnickými službami a komunitními sociálními službami;

9 Aktivita č.3: Podpora zahájení činnosti sociálních služeb v okrese Sokolov a Cheb V říjnu 2013 byly otevřeny nové prostory pro dvě nové služby terénní sociální rehabilitace : SOKOLOV, ul. Svatopluka Čecha 1001 CHEB, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478 Poskytovatelem je o.s. FOKUS Mladá Boleslav , který zajišťuje služby již pro Karlovy Vary Příprava pracovníků pro nové služby (zpočátku pracovali pod dohledem registrovaných pracovníků)

10 Aktivita č.4: Vytvoření modelu sítě sociálních služeb a ostatních složek systému péče o ODO případová práce v rámci všech třech soc. služeb o.s. FOKUS (KV, SO a CH) multidisciplinární týmy v každém okrese s účastí odborníků, kteří pracují s lidmi s DO (řešení konkrétních případů společných klientů) koordinační tým na úrovni kraje – řešení obecných problémů týkajících se situace v kraji (podnětů z multitýmů) Výstupem bude Model optimálně fungující sítě sociálních služeb pro ODO

11 Aktivita č.5: Vzdělávání a stáže
Průběžné vzdělávání (převážně akreditace MPSV) Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích Základy psychosociální rehabilitace osob s DO Komplexní psychosociální rehabilitace Práce s rodinami osob s DO Specializované vzdělávání pro pracovníky nových služeb Opatrovnictví u osob s DO Práce s rodinou v obtížné životní situaci -3 moduly (problem. SPOD) Psychoedukace rodinných příslušníků a příbuzných ODO Klient s duševní poruchou v zařízení sociální péče Systém péče o ODO v KK s důrazem na stav péče v okr. SO a CH Práce s osobami s časnými psychiatrickými stavy Multidisciplinární přístup

12 2. Konference Celostátní konference sociální psychiatrie 15. – v Chrudimi: účast pracovníci FOKUSU a dodavatele aktivit projektu byl prezentován stávající projekt vytvořen poster = prezentován s projektem Kongres mezinárodní účastí v Ostravě 10. – : účast pracovníků nových služeb - zpracovali vybraná témata, více o kongresu i zpracovaná témata jsou na

13 - cíleně pro pracovníky nových služeb
Stáže - cíleně pro pracovníky nových služeb => získání zkušeností v místech s dobrou praxí - stáže v sociálních službách pro cílovou skupinu ODO v rámci ČR - zahraniční stáž v Holandsku (březen 2014)

14 - webové stránky projektu www.rpkk.cz
Aktivita č.6: Destigmatizace a odborná publicita projektu - webové stránky projektu Sociální on-line poradna (po dobu projektu) mediální výstupy a inzerce projektu kulaté stoly, letáky, plakáty kampaň ke Světovému dni duševního zdraví v říjnu 2012 a říjnu 2013 – spojená s otevřením dvou nových služeb v Sokolově a v Chebu

15 Bulletiny : 1x á 4 měsíce, celkem 6 čísel
informace o průběhu projektu (zejm. nových službách a jejich spolupráci se službami stávajícími) představení jedné z vybraných služeb, které poskytují sociální pomoc lidem s DO v KK rozhovor se známou osobností, odborníkem na téma duševních onemocnění a jejich léčby vyvrácen určitý mýtus týkající se osob s duševním onemocněním Všechny bulletiny jsou ke stažení na

16 Brožura: Umíme se domluvit - Co potřebuje člověk s duševní poruchou při jednání na úřadě i jinde, (rady pro zlepšení komunikace, pro veřejnou správu) aktualizované a doplněné vydání

17 Za realizátora projektu - Karlovarský kraj :
VELKÉ DÍKY za spolupráci a ochotu podílet se na mnohých akcích a aktivitách v rámci projektu: pracovníkům městských a obecních úřadů, poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, ale i kolegům z KÚKK (odb.zdravotnictví a odboru školství, mládeže a tělovýchovy), v neposlední řadě i zástupcům Policie ČR a Hasičského záchranného sboru . Kolegům z projektu i z o.s. FOKUS.

18 NOVÝM SLUŽBÁM PŘEJI HODNĚ ZDARU A ÚSPĚCHŮ V JEJICH PRÁCI JEJICH KLIENTŮM PŘEJI PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, KAM SE BUDOU RÁDI VRACET A KDE JIM BUDE ULEHČENO OD JEJICH TRÁPENÍ A TĚŽKOSTÍ

19 Děkuji Vám za pozornost
Olga Dacková ,


Stáhnout ppt "Individuální projekt Karlovarského kraje Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Shrnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google