Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."— Transkript prezentace:

1 Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 ZDRAVÍ, NEMOC CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍC POJMŮ Existují 4 pohledy na pojem zdraví:  lékař – zdraví chápe jako nepřítomnost nemoci, choroby nebo úrazu  sociolog – zdravý člověk je schopen fungovat ve všech sociálních rolí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3  humanista – zdravý člověk j schopen pozitivně se vyrovnávat s životními úkoly, které se během života vyskytnou  idealista – zdravý člověk je člověk, kterému je dobře jak tělesně a duševně tak i sociálně  definice zdraví dle WHO: „Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.“ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4  V roce 1984 WHO zveřejnila poupravenou definici: „Zdraví je stav, který na jedné straně umožňuje jednotlivcům i skupinám lidí poznat vlastní cíle a uspokojovat potřeby a na druhé straně reagovat na změny a vyrovnávat se se svým prostředím. Zdraví se chápe jako zdroj každodenního života, a ne jako cíl života.“ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 Další vybrané teorie  zdraví jako ideální stav člověka  zdraví jako zboží  zdraví jako určitý druh síly  zdraví jako normální dobré fungování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 Faktory ovlivňující zdravotní stav:  genetická výbava  rasa, pohlaví  věk, vývoj  životní styl  fyzikální prostředí  životní úroveň  duševně-tělesné vztahy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7  rodina  sebekoncepce  kulturní obzor  přátelé a uspokojení z práce  zeměpisná poloha Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 Prevence onemocnění  primární prevence – nemoc ještě nevznikla, zaměřuje se na aktivity posilující zdraví  sekundární prevence – důležitá diagnostika a účinná léčba  terciární prevence – snaží se omezit následky nemocí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9  dispozice znamená sklon k onemocnění  imunita = odolnost  adaptace je přizpůsobení organismu vlivům prostředí  nemoc: při definici nemoci se vychází z pojetí jednoty a celistvosti organizmu a prostředí, proto lze chápat nemoc stejně jako zdraví v rovině životních procesů člověka, které se odehrávají v systému člověk a prostředí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10  nemoc je pak porucha tohoto systému  vlastnosti organizmu omezují člověka v tom, aby se v průběhu života vyrovnal s nároky prostředí, ve kterém žije  psychologický model nemoci: osoba se necítí být zdráva, psychický stav člověka má vliv na jeho postoj k utrpení a neschopnost jej zvládat  sociologický model nemoci: porucha v sociálních rolích, biomedicínský model nemoci je měřitelný Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 Příčiny chorob  genetická nebo rodinná predispozice  vlivy prostředí  biologický agens, fyzikální, chemický  látky vyvolávající tvorbu protilátek  škodlivé chemické nebo metabolické procesy  soustavný stres Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 Rizikové faktory:  genetická výbava  věk  fyziologické faktory  prostředí  životní styl Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 SOMATICKÉ A PSYCHOSOMATICKÉ NEMOCI  somatické nemoci  nemoci infekční a parazitární  nádorová onemocnění  onemocnění žláz s vnitřní sekrecí  nemoci krve  duševní poruchy  nemoci nervového ústrojí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14  onemocnění dýchacího ústrojí  nemoci trávicího ústrojí  nemoci močového ústrojí  nemoci pohlavní  onemocnění kůže  úrazy a otravy  nemoci kostí  vrozené vývojové vady, komplikace v těhotenství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15  Psychosomatické nemoci 1.Dermatologické nemoci  padání vlasů  akné (trudovitost)  lupenka  ekzém  nadměrné pocení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 2.Svalová onemocnění  bolesti zad  svalové křeče  revmatismus 3.Dýchací nemoci  alergie  astma  zánět průdušek, rýma Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17 4.Oční onemocnění  zánět spojivek 5.Nervové nemoci  úzkost  bolesti hlavy  bolesti svalů  tiky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18 7.Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí  obezita 8.Pohlavní a močové onemocnění  inkontinence  zánět pochvy  premenstruální syndrom Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19 STRACH A ÚZKOST Z NEMOCI  strach je nepříjemný pocit, kterým reagujeme na možnost ohrožení  strach můžeme vyjádřit jako pocit z něčeho konkrétního  dochází k různým projevům a změnám v chování  strach vede k zvýšení krevního tlaku, vede nás k dostatečné energii při obraně Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20 Předmětem strachu může být:  bolest  ztráta životních možností  odloučení od svých nejbližších  vzhled  nutnost změny způsobu života  strach ze smrti a umírání  strach z léčení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21 Zdroje strachu:  vrozená přecitlivělost  úzkostlivá výchova  přehnané zdůrazňování zdravotních rizik  vyprávění strašidelných historek  sdělování nepříjemných zážitků  popisování lékařských úkonů  strašení lékařem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

22 Úzkost:  je to nepříjemný prožitek a stav  úzkost v nemoci je bezpředmětná Somatické a psychické projevy úzkosti:  rozčílení, podráždění  ustaraný a ustrašený výraz  nejisté nekoordinované pohyby  řeč rychlá, překotná, zajíkavá Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

23  roztržitost  nervozita  pocení  zrychlený tep  rozšířené zornice  zblednutí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

24 NEMOCI SE SOCIÁLNÍM DOPADEM, ETIOLOGIE NEMOCÍ  nemoc lze posuzovat i jako určitý druh sociální deviace  když někdo vážněji onemocní, změní se jeho postavení i identita  nemocný má určitá privilegia – je zproštěn určitých povinností Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

25  od nemocného se očekává, že se bude chtít uzdravit  rodina je pro nemocného důležitou sociální skupinou, která mu napomůže zvládnout sociální integraci  nemocí se může změnit sociální role Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

26 Názor laické veřejnosti je ve větší míře ovlivňován vnějšími znaky:  viditelnými změnami zevnějšku (hubnutí, ztráta vlasů)  změny chování nemocného  různé předsudky společnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

27 ETIOLOGIE NEMOCÍ Etiologie je soubor poznatků o příčinách nemoci. Setkáváme se s různými variantami ve vztazích příčina – nemoc:  jedna příčina – jedna nemoc, např. nemoci infekční, parazitární, otravy  jedna příčina – více nemocí, např. kouření má za následek rakovinu plic, chronickou bronchitidu, ischemickou chorobu srdeční Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

28  více příčin – jedna nemoc, např. civilizační choroby – vznikají nevhodnou stravou, špatnou životosprávou, kouřením, stresy  komplex příčin – komplex nemoci, za příklad slouží malformace, zhoubné nádory, alergická onemocnění, autoimunitní nemoci Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

29 O zdraví populace rozhodují:  stav a kvalita prostředí (včetně sociálního prostředí)  genetické faktory  organizace systému péče o zdraví obyvatelstva  postoje a chování lidí k vlastnímu zdraví Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

30 POSTOJ NEMOCNÉHO K NEMOCI  reakce nemocného na nemoc a jeho postoj k nemoci mohou být odlišné Postoj k nemoci rozdělujeme do několika skupin:  normální postoj – odpovídá skutečnému stavu nebo tomu, co bylo nemocnému o nemoci sděleno  bagatelizující postoj – nemocný podceňuje závažnost nemoci Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

31  repudiační postoj – znamená zapuzení nemoci  disimulační postoj – nemocný záměrně zkresluje svoje potíže  nozofóbní postoj – nepřiměřená obava z nemoci  hypochondrický postoj – nemocný se domnívá, že trpí vážnou tělesnou chorobou  nozofilní postoj – je spojen s příjemnými stránkami nemoci  účelový postoj – vystupňovaný nozofilní stav Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

32 OMEZENÍ ŽIVOTNÍCH POTŘEB Potřeba je vlastnost organismu, která nás pobízí k vyhledávání určitých podmínek, které jsou nezbytné k životu. Primární potřeby jsou nezbytné pro člověka, sekundární jsou individuální. Uspokojování potřeb je určitým procesem, který je ovlivněn výchovou, vzděláním, rodinným stavem, společenskými faktory. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

33 Potřeby člověka můžeme dělit:  potřeby, které se nemocí nemění: řadíme sem potřebu vzduchu, spánku, výživy, odpočinku  potřeby, které se nemocí nemění: jsou individuální a variabilní  potřeby, které nemocí vznikly: závisejí na řadě okolností, např. na osobnosti pacienta Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

34 Nemocný bývá často omezen v řadě činností:  je omezen ve styku s přáteli, vrstevníky  nemůže cestovat  nemůže vycházet z bytu nebo ze zdravotnického zařízení  nemůže kouřit, pít alkohol  nemůže jíst svá oblíbená jídla (dieta)  při infekčních chorobách je zcela izolován Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

35 Nemocný člověk potřebuje:  sociální kontakt, porozumění, pochopení a pomoc  bezpečí a jistotu  potřeba podnětů a činností  potřeba realizace krátkodobých a dlouhodobých cílů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

36 ZMĚNY V PROŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ BĚHEM NEMOCI Každé onemocnění lze posuzovat ze 3 hledisek:  somatický aspekt: postižení, které nám představuje trvalé znevýhodnění  psychický aspekt: emoční prožitky nemocného, které vyvolávají změnu  sociální aspekt: je dán společenským hodnocením Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

37 Prožívání nemoci v čase  FÁZE NEJISTOTY PŘED STANOVENÍM DIÁGNÓZY  FÁZE ŠOKU A POPŘENÍ  FÁZE NEGATIVNÍHO HODNOCENÍ  FÁZE ADAPTACE  FÁZE SMÍŘENÍ SE S CHOROBOU A DŮSLEDKY Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

38  potřeba citové jistoty a bezpečí se pod vlivem nemoci zvyšuje  potřeba sociálního kontaktu může být obtížněji uspokojovaná (sociální izolace)  pod vlivem onemocnění se mění i potřeba seberealizace  potřeba otevřené budoucnosti bývá závažným onemocněním komplikovanější Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

39  onemocnění je zátěž, kterou člověk musí zvládnout  závažná chronická choroba představuje definitivní ztrátu zdraví  nemoc vyžaduje určitou míru adaptace na danou situaci  prožívání nemoci je velmi subjektivní  každý člověk má jiný práh bolestivosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

40  smrt je jediná jistota, kterou člověk od chvíle zrození má  onemocnění je zátěží, kterou člověk musí zvládnout  Změna životního stylu rodiny s nemocným členem  může nastat úbytek financí  jak se rodina dělí o péči o nemocného Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

41  některý člen rodiny bude možná muset odejít ze zaměstnání a věnovat se péči o nemocného  jednotliví členové rodiny musí obětovat část osobního volna  mnohdy odpadá ostatním členům dovolená  některé rodiny mají např. osobního asistenta  pokud rodina situaci nezvládne, nemocný je umístěn do ústavní péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

42 Změněné partnerské vztahy v důsledku onemocnění  můžou být vlivem onemocnění jednoho, nebo i obou partnerů  nemocný může po sdělení své diagnózy prožívat období stresu, smutku a strachu  nemocný partner někdy potřebuje, aby se sám se svou nemocí vyrovnal Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

43  nemocný partner se lépe vyrovná s nemocí, pokud je vztah (manželství) funkční a harmonický  u nemocného partnera následují vlivem těžké nemoci mnohdy i dlouhodobé psychické poruchy (ztráta zájmu o život, pocit méněcennosti), může dojít i k rozvodu nebo sebevraždě Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

44 CHARAKTERISTIKA BOLESTI  bolest je velmi nepříjemný subjektivní pocit, který člověk individuálně prožívá  je tvořena fyzickou a emocionální složkou  prožívání bolesti je součástí přirozené ochranné reakce  je způsobena fyzikálním, chemickým a bakteriálním podrážděním periferních zakončení nervových vláken Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

45  při podráždění dochází ve tkáni k biochemické reakci  z postižené tkáně je vzruch veden senzitivními nervovými vlákny do thalmu, odtud do mozkové kůry, zde dojde ke zpracování podnětu  Typy bolestivých stimulů:  podnět mechanický  podnět tepelný  podnět chemický Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

46 VÝZNAM BOLESTI Význam bolesti – účelná:  bolest je účelná jako varovný signál poškození  chrání před dalším poškozením  když poskytuje informaci  když vede k účelnému jednání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

47 Význam bolesti – neúčelná:  když narušuje schopnost vykonávat různé aktivity  když se stává nesnesitelnou Typy bolesti dle místa vzniku:  somatická – vychází z kůže, z pohybového aparátu, z vazivové tkáně  útrobní (viscerální) – vychází z orgánu dutiny hrudní, břišní Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

48  myofasciální – jinde bolí a jinde je zdroj bolesti  neurogenní – dráždění nervových vláken a drah  analgie – např. poranění při vrcholovém sportu  procedurální – injekce, punkce, cévkování, ošetřování ran  psychická – je vyvolána ztrátou citu, důvěry, nadějí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

49 Typy bolesti z hlediska průběhu:  akutní – trvá méně než 6 měsíců  chronická – trvá déle než 6 měsíců  rekurentní – přechod mezi akutní a chronickou Typy bolesti dle postižených orgánů  kolikovitá – při ledvinové, žlučníkové kolice  ischemická – srdeční  zánětlivá, úrazová, fantomová Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

50 INTENZITA BOLESTI  slabá – snesitelná  střední – snáší se hůře  silná – krajně nepříjemná  nesnesitelná Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

51 TERAPIE BOLESTI Tradiční terapie – zásady při podávání analgetik:  podávat dle předpisu lékaře  přesné dávky  dodržovat dávkování  neurochirurgická léčba  přerušení senzitivních nervů  elektrické stimulace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

52  speciální ambulance  kontinuální infúze – pumpy Netradiční terapie  placebo efekt – víra v účinek léku  hypnóza  relaxace  akupunktura  elektroakupunktura Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

53  laserová akupunktura  arteterapie  kognitivní metody (objasnění původu bolesti)  aplikace tepla a chladu  sugesce  masáž kožní řasy nad místem bolesti  psychoterapie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

54 Zásady ošetřování nemocného s bolestí  buďte všímaví  respektujte individuální citlivost klienta na bolest  vytvořte klidné prostředí  nepospíchejte, když druhý sděluje, že ho něco bolí  poskytujte kvalitní a šetrnou ošetřovatelskou péči Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

55  sledujte neverbální projevy klienta  nikdy neříkejte „to vás nemůže bolet“  projevujte empatii  dopřejte dostatek komunikace  dle ordinace lékaře podávejte analgetika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."

Podobné prezentace


Reklamy Google