Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost"— Transkript prezentace:

1 PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost
Vzor titulní strany: PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍC POJMŮ
ZDRAVÍ, NEMOC CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍC POJMŮ Existují 4 pohledy na pojem zdraví: lékař – zdraví chápe jako nepřítomnost nemoci, choroby nebo úrazu sociolog – zdravý člověk je schopen fungovat ve všech sociálních rolí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 definice zdraví dle WHO:
humanista – zdravý člověk j schopen pozitivně se vyrovnávat s životními úkoly, které se během života vyskytnou idealista – zdravý člověk je člověk, kterému je dobře jak tělesně a duševně tak i sociálně definice zdraví dle WHO: „Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.“ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 V roce 1984 WHO zveřejnila poupravenou definici:
„Zdraví je stav, který na jedné straně umožňuje jednotlivcům i skupinám lidí poznat vlastní cíle a uspokojovat potřeby a na druhé straně reagovat na změny a vyrovnávat se se svým prostředím. Zdraví se chápe jako zdroj každodenního života, a ne jako cíl života.“ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 zdraví jako ideální stav člověka zdraví jako zboží
Další vybrané teorie zdraví jako ideální stav člověka  zdraví jako zboží zdraví jako určitý druh síly   zdraví jako normální dobré fungování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 Faktory ovlivňující zdravotní stav:
genetická výbava rasa, pohlaví věk, vývoj životní styl fyzikální prostředí životní úroveň duševně-tělesné vztahy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 přátelé a uspokojení z práce zeměpisná poloha
rodina sebekoncepce kulturní obzor přátelé a uspokojení z práce zeměpisná poloha Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 Prevence onemocnění primární prevence – nemoc ještě nevznikla, zaměřuje se na aktivity posilující zdraví sekundární prevence – důležitá diagnostika a účinná léčba terciární prevence – snaží se omezit následky nemocí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 dispozice znamená sklon k onemocnění imunita = odolnost
adaptace je přizpůsobení organismu vlivům prostředí nemoc: při definici nemoci se vychází z pojetí jednoty a celistvosti organizmu a prostředí, proto lze chápat nemoc stejně jako zdraví v rovině životních procesů člověka, které se odehrávají v systému člověk a prostředí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 nemoc je pak porucha tohoto systému
vlastnosti organizmu omezují člověka v tom, aby se v průběhu života vyrovnal s nároky prostředí, ve kterém žije psychologický model nemoci: osoba se necítí být zdráva, psychický stav člověka má vliv na jeho postoj k utrpení a neschopnost jej zvládat sociologický model nemoci: porucha v sociálních rolích, biomedicínský model nemoci je měřitelný Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 škodlivé chemické nebo metabolické procesy
Příčiny chorob genetická nebo rodinná predispozice vlivy prostředí biologický agens, fyzikální, chemický látky vyvolávající tvorbu protilátek škodlivé chemické nebo metabolické procesy soustavný stres Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 Rizikové faktory: genetická výbava věk fyziologické faktory prostředí
životní styl Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 SOMATICKÉ A PSYCHOSOMATICKÉ NEMOCI
nemoci infekční a parazitární nádorová onemocnění onemocnění žláz s vnitřní sekrecí nemoci krve duševní poruchy nemoci nervového ústrojí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 onemocnění dýchacího ústrojí nemoci trávicího ústrojí
nemoci močového ústrojí nemoci pohlavní onemocnění kůže úrazy a otravy nemoci kostí  vrozené vývojové vady, komplikace v těhotenství Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 Psychosomatické nemoci Dermatologické nemoci padání vlasů
akné (trudovitost) lupenka ekzém nadměrné pocení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 Svalová onemocnění bolesti zad svalové křeče revmatismus
Dýchací nemoci alergie astma zánět průdušek, rýma Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 Oční onemocnění zánět spojivek Nervové nemoci úzkost bolesti hlavy
bolesti svalů tiky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí obezita Pohlavní a močové onemocnění
inkontinence zánět pochvy premenstruální syndrom Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 STRACH A ÚZKOST Z NEMOCI
strach je nepříjemný pocit, kterým reagujeme na možnost ohrožení strach můžeme vyjádřit jako pocit z něčeho konkrétního dochází k různým projevům a změnám v chování strach vede k zvýšení krevního tlaku, vede nás k dostatečné energii při obraně Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 Předmětem strachu může být: bolest ztráta životních možností
odloučení od svých nejbližších vzhled nutnost změny způsobu života strach ze smrti a umírání strach z léčení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 vrozená přecitlivělost úzkostlivá výchova
  Zdroje strachu: vrozená přecitlivělost úzkostlivá výchova přehnané zdůrazňování zdravotních rizik vyprávění strašidelných historek sdělování nepříjemných zážitků popisování lékařských úkonů strašení lékařem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 je to nepříjemný prožitek a stav úzkost v nemoci je bezpředmětná
Somatické a psychické projevy úzkosti: rozčílení, podráždění ustaraný a ustrašený výraz nejisté nekoordinované pohyby řeč rychlá, překotná, zajíkavá Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23 roztržitost nervozita pocení zrychlený tep rozšířené zornice zblednutí
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 NEMOCI SE SOCIÁLNÍM DOPADEM, ETIOLOGIE NEMOCÍ
nemoc lze posuzovat i jako určitý druh sociální deviace když někdo vážněji onemocní, změní se jeho postavení i identita nemocný má určitá privilegia – je zproštěn určitých povinností Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

25 od nemocného se očekává, že se bude chtít uzdravit
rodina je pro nemocného důležitou sociální skupinou, která mu napomůže zvládnout sociální integraci nemocí se může změnit sociální role Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

26 Názor laické veřejnosti je ve větší míře ovlivňován vnějšími znaky:
viditelnými změnami zevnějšku (hubnutí, ztráta vlasů) změny chování nemocného různé předsudky společnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

27 Etiologie je soubor poznatků o příčinách nemoci.
ETIOLOGIE NEMOCÍ Etiologie je soubor poznatků o příčinách nemoci. Setkáváme se s různými variantami ve vztazích příčina – nemoc: jedna příčina – jedna nemoc, např. nemoci infekční, parazitární, otravy jedna příčina – více nemocí, např. kouření má za následek rakovinu plic, chronickou bronchitidu, ischemickou chorobu srdeční Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

28 více příčin – jedna nemoc, např
více příčin – jedna nemoc, např. civilizační choroby – vznikají nevhodnou stravou, špatnou životosprávou, kouřením, stresy komplex příčin – komplex nemoci, za příklad slouží malformace, zhoubné nádory, alergická onemocnění, autoimunitní nemoci Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

29 O zdraví populace rozhodují:
stav a kvalita prostředí (včetně sociálního prostředí) genetické faktory organizace systému péče o zdraví obyvatelstva postoje a chování lidí k vlastnímu zdraví Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

30 POSTOJ NEMOCNÉHO K NEMOCI
reakce nemocného na nemoc a jeho postoj k nemoci mohou být odlišné Postoj k nemoci rozdělujeme do několika skupin: normální postoj – odpovídá skutečnému stavu nebo tomu, co bylo nemocnému o nemoci sděleno bagatelizující postoj – nemocný podceňuje závažnost nemoci Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

31 repudiační postoj – znamená zapuzení nemoci
disimulační postoj – nemocný záměrně zkresluje svoje potíže nozofóbní postoj – nepřiměřená obava z nemoci hypochondrický postoj – nemocný se domnívá, že trpí vážnou tělesnou chorobou nozofilní postoj – je spojen s příjemnými stránkami nemoci účelový postoj – vystupňovaný nozofilní stav Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

32 OMEZENÍ ŽIVOTNÍCH POTŘEB
Potřeba je vlastnost organismu, která nás pobízí k vyhledávání určitých podmínek, které jsou nezbytné k životu. Primární potřeby jsou nezbytné pro člověka, sekundární jsou individuální. Uspokojování potřeb je určitým procesem, který je ovlivněn výchovou, vzděláním, rodinným stavem, společenskými faktory. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

33 Potřeby člověka můžeme dělit:
potřeby, které se nemocí nemění: řadíme sem potřebu vzduchu, spánku, výživy, odpočinku potřeby, které se nemocí nemění: jsou individuální a variabilní potřeby, které nemocí vznikly: závisejí na řadě okolností, např. na osobnosti pacienta Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

34 Nemocný bývá často omezen v řadě činností:
je omezen ve styku s přáteli, vrstevníky nemůže cestovat nemůže vycházet z bytu nebo ze zdravotnického zařízení nemůže kouřit, pít alkohol nemůže jíst svá oblíbená jídla (dieta) při infekčních chorobách je zcela izolován Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

35 Nemocný člověk potřebuje:
sociální kontakt, porozumění, pochopení a pomoc bezpečí a jistotu potřeba podnětů a činností potřeba realizace krátkodobých a dlouhodobých cílů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

36 ZMĚNY V PROŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ BĚHEM NEMOCI
Každé onemocnění lze posuzovat ze 3 hledisek: somatický aspekt: postižení, které nám představuje trvalé znevýhodnění psychický aspekt: emoční prožitky nemocného, které vyvolávají změnu sociální aspekt: je dán společenským hodnocením Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

37 Prožívání nemoci v čase
FÁZE NEJISTOTY PŘED STANOVENÍM DIÁGNÓZY FÁZE ŠOKU A POPŘENÍ FÁZE NEGATIVNÍHO HODNOCENÍ FÁZE ADAPTACE FÁZE SMÍŘENÍ SE S CHOROBOU A DŮSLEDKY Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

38 potřeba citové jistoty a bezpečí se pod vlivem nemoci zvyšuje
potřeba sociálního kontaktu může být obtížněji uspokojovaná (sociální izolace) pod vlivem onemocnění se mění i potřeba seberealizace potřeba otevřené budoucnosti bývá závažným onemocněním komplikovanější Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

39 onemocnění je zátěž, kterou člověk musí zvládnout
závažná chronická choroba představuje definitivní ztrátu zdraví nemoc vyžaduje určitou míru adaptace na danou situaci prožívání nemoci je velmi subjektivní každý člověk má jiný práh bolestivosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

40 smrt je jediná jistota, kterou člověk od chvíle zrození má
onemocnění je zátěží, kterou člověk musí zvládnout Změna životního stylu rodiny s nemocným členem může nastat úbytek financí   jak se rodina dělí o péči o nemocného Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

41 jednotliví členové rodiny musí obětovat část osobního volna
některý člen rodiny bude možná muset odejít ze zaměstnání a věnovat se péči o nemocného jednotliví členové rodiny musí obětovat část osobního volna mnohdy odpadá ostatním členům dovolená některé rodiny mají např. osobního asistenta pokud rodina situaci nezvládne, nemocný je umístěn do ústavní péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

42 Změněné partnerské vztahy v důsledku onemocnění
můžou být vlivem onemocnění jednoho, nebo i obou partnerů nemocný může po sdělení své diagnózy prožívat období stresu, smutku a strachu  nemocný partner někdy potřebuje, aby se sám se svou nemocí vyrovnal Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

43 nemocný partner se lépe vyrovná s nemocí, pokud je vztah (manželství) funkční a harmonický
u nemocného partnera následují vlivem těžké nemoci mnohdy i dlouhodobé psychické poruchy (ztráta zájmu o život, pocit méněcennosti), může dojít i k rozvodu nebo sebevraždě Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

44 CHARAKTERISTIKA BOLESTI
bolest je velmi nepříjemný subjektivní pocit, který člověk individuálně prožívá je tvořena fyzickou a emocionální složkou prožívání bolesti je součástí přirozené ochranné reakce je způsobena fyzikálním, chemickým a bakteriálním podrážděním periferních zakončení nervových vláken Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

45 při podráždění dochází ve tkáni k biochemické reakci
z postižené tkáně je vzruch veden senzitivními nervovými vlákny do thalmu, odtud do mozkové kůry, zde dojde ke zpracování podnětu Typy bolestivých stimulů: podnět mechanický podnět tepelný podnět chemický Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

46 Význam bolesti – účelná:
bolest je účelná jako varovný signál poškození chrání před dalším poškozením když poskytuje informaci když vede k účelnému jednání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

47 Význam bolesti – neúčelná:
když narušuje schopnost vykonávat různé aktivity když se stává nesnesitelnou Typy bolesti dle místa vzniku: somatická – vychází z kůže, z pohybového aparátu, z vazivové tkáně útrobní (viscerální) – vychází z orgánu dutiny hrudní, břišní Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

48 myofasciální – jinde bolí a jinde je zdroj bolesti
neurogenní – dráždění nervových vláken a drah analgie – např. poranění při vrcholovém sportu procedurální – injekce, punkce, cévkování, ošetřování ran psychická – je vyvolána ztrátou citu, důvěry, nadějí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

49 Typy bolesti z hlediska průběhu: Typy bolesti dle postižených orgánů
akutní – trvá méně než 6 měsíců chronická – trvá déle než 6 měsíců rekurentní – přechod mezi akutní a chronickou Typy bolesti dle postižených orgánů kolikovitá – při ledvinové, žlučníkové kolice ischemická – srdeční zánětlivá, úrazová, fantomová Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

50 silná – krajně nepříjemná nesnesitelná
INTENZITA BOLESTI slabá – snesitelná střední – snáší se hůře silná – krajně nepříjemná nesnesitelná Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

51 Tradiční terapie – zásady při podávání analgetik:
TERAPIE BOLESTI Tradiční terapie – zásady při podávání analgetik: podávat dle předpisu lékaře přesné dávky dodržovat dávkování neurochirurgická léčba přerušení senzitivních nervů elektrické stimulace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

52 kontinuální infúze – pumpy Netradiční terapie
speciální ambulance kontinuální infúze – pumpy Netradiční terapie placebo efekt – víra v účinek léku hypnóza relaxace akupunktura elektroakupunktura Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

53 kognitivní metody (objasnění původu bolesti) aplikace tepla a chladu
laserová akupunktura arteterapie kognitivní metody (objasnění původu bolesti) aplikace tepla a chladu sugesce masáž kožní řasy nad místem bolesti psychoterapie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

54 Zásady ošetřování nemocného s bolestí
buďte všímaví respektujte individuální citlivost klienta na bolest vytvořte klidné prostředí nepospíchejte, když druhý sděluje, že ho něco bolí poskytujte kvalitní a šetrnou ošetřovatelskou péči Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

55 sledujte neverbální projevy klienta
nikdy neříkejte „to vás nemůže bolet“ projevujte empatii dopřejte dostatek komunikace dle ordinace lékaře podávejte analgetika Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google