Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4IZ 229 – Cvičení 4 Složitější vlastnosti systému NEST Vladimír Laš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4IZ 229 – Cvičení 4 Složitější vlastnosti systému NEST Vladimír Laš."— Transkript prezentace:

1 4IZ 229 – Cvičení 4 Složitější vlastnosti systému NEST Vladimír Laš

2 24IZ 229 - Cvičení 5 Logická pravidla Závěr logického pravidla nabývá váhy 1 nebo -1 (neuvádí se u něj váha) Kompozicionální pravidlo nikdy nenabývá váhy 1 (max. 0,999) => platné logické pravidlo vždy převáží Logické pravidlo má práh platnosti – pravidlo je splněno, překročí-li váha předpokladu tento práh (standardně je nastaven na 0,9)

3 34IZ 229 - Cvičení 5 Logická pravidla Mají-li 2 logická pravidla stejný závěr, převáží kladný závěr! Použití – v případě, že z určitého předpokladu plyne jasný závěr, který jiný výrok už nemůže změnit Příklad: BZ princ

4 44IZ 229 - Cvičení 5 Kontexty Určují, že je aplikovatelné nějaké pravidlo či integritní omezení Mají stejnou podobu jako předpoklady pravidel Používají se pro členění báze znalostí (pravidel, integritních omezení) do relativně samostatných částí Má-li pravidlo kontext, skládá se výsledná váha pravidla s váhou kontextu

5 54IZ 229 - Cvičení 5 Kontexty Příklad: Kontext: NOT(pacient_je_muž) IF pacient_je_gravidní THEN … Výsledek testu Princ

6 64IZ 229 - Cvičení 5

7 7 Příklad - log. pravidla, kontexty V BZ jsou tři binární atributy: A, B, Cíl a pravidla: IF A THEN cil [-1] IF B THEN cil [1] 1. Doplňte BZ o 1 pravidlo tak, aby při nesplnění výroku A byl cíl roven 1 (použijte logické pravidlo) 2. Doplňte BZ tak, aby při nesplnění výroku A byla váha cíle kladná a nebyl kladen dotaz na výrok B (nepoužívejte logické pravidlo)

8 84IZ 229 - Cvičení 5 Integritní omezení Mají stejnou podobu jako kompozicionální pravidla Nepodílejí na odvozování závěrů, ale jsou vyhodnocovány samostatně po skončení odvozování Slouží pro formulování dodatečných podmínek, které by měly platit po skončení konzultace

9 94IZ 229 - Cvičení 5 Integritní omezení Příklad: IF pacient_je_muž THEN NOT(pacient_je_gravidní)

10 104IZ 229 - Cvičení 5 Zdroje Odvozování Uživatel Implicitní váha Soubor Funkce Výpočet

11 114IZ 229 - Cvičení 5 Akce externí program, který je spuštěn, pokud výrok nabude alespoň takové váhy, která je u akce zadána (u atributů se akce chová stejně, jako by byla zadána všem výrokům tohoto atributu) U pravidel je akce spuštěna, je-li pravidlo zadáno

12 124IZ 229 - Cvičení 5 Příklad - zdroje a akce BMI = váha (kg) / výška 2 (m) Vytvořte BZ, kde uživatel zadá váhu (kg) a výšku (cm), jako závěry mějte, výroky „spusť normální“ a „spusť nadváhu“ (binární atributy), přičemž nadváha je BMI > 25. U každého cíle mějte akci, která zobrazí příslušnou HTML stránku –exe soubor: cmd –parametry /k F:\ukazkaakciazdroju\normalni.htm

13 134IZ 229 - Cvičení 5 Příklad - kontexty a int. omezení Do předchozí BZ dodělejte: –je-li osoba gravidní a má nadváhu, pak zobrazte integritní omezení „při graviditě nelze počítat BMI“ –snažte se omezit na minimum počet pokládaných otázek v libovolném průběhu konzultací


Stáhnout ppt "4IZ 229 – Cvičení 4 Složitější vlastnosti systému NEST Vladimír Laš."

Podobné prezentace


Reklamy Google