Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro výchovné poradce SŠ 22. – 24. 10. 2014 Scio, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro výchovné poradce SŠ 22. – 24. 10. 2014 Scio, Praha."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro výchovné poradce SŠ 22. – 24. 10. 2014 Scio, Praha

2 Program Co vše by studenti měli vědět Jak si vybrat VŠ Databáze VŠ Uchazeči a výběr VŠ Rozhodovací procesy uchazečů Preference uchazečů Jak se přihlásit k NSZ Přihláška k NSZ FAQ Vítejte ve Scio Prohlídka Diskuse, dotazy 9:35 – 10:05 10:05 – 10:30 10:45 – 12:00 12:00 – 12:30

3 LIDÉ VE SCIO Jménoprácemail Ondřej Štefflředitelsteffl@scio.cz Matyáš Bautzanalýzy, marketing NSZmbautz@scio.cz Marian Golisspolupráce s VŠmgolis@scio.cz Katka Pekárkováslužby pro fakultykpekarkova@scio.cz Ivana Vávrovávedoucí call centraivavrova@scio.cz Leona VyvialováPRlvyvialova@scio.cz

4 Scio realizuje projekty nesouvisející s testováním www.jakouhru.cz www.druhanoha.cz www.oeconomica.cz www.emusaci.cz www.jdemedoskoly.cz www.sciocamp.cz www.pecka.scio.cz SCIO NEJSOU JEN TESTY...

5 Khan Academy Eduin Nadace Via Post Bellum Prezentiáda Asociace debatních klubů v ČR Otevřeno x Zavřeno Konference Festival české inovace Konference Neurověda Kulturní centrum DOX Městské knihovny v Praze Rosteme s knihou Informuji.cz Síť mateřských center, o.s. Kam s dětmi Táta na mateřské Go Kids Spolupráce s: Google, Seznam, Neoluxor, LMC, ČSOB, Loris Games … Scio podporuje (finance, know-how, lidé) řadu dalších zajímavých projektů: SCIO NEJSOU JEN TESTY...

6 Co by maturanti měli vědět...

7 A) podle zřizovatele  Veřejné – zřizuje stát  Soukromé – zřizují soukromé fyzické nebo právnické osoby  Státní - Jsou spravovány přímo příslušnými ministerstvy (vnitra a obrany), nemají právní subjektivitu a jsou organizačními složkami státu. Na těchto školách mohou studovat i civilní studenti. V České republice působí dvě státní vysoké školy: Policejní akademie v Praze a Univerzita obrany v Brně. B) podle možnosti nejvyššího dosaženého stupně vzdělání  Univerzitní – člení se na fakulty a poskytují bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání  Neuniverzitní – poskytují pouze bakalářské vzdělání C) podle oborového zaměření  Ekonomické, Lékařské, Technické, Humanitní, Sociální, Umělecké, Zemědělské, atd. VÝBĚR VŠ - DĚLENÍ VYSOKÝCH ŠKOL

8 Výběr VŠ Kde čerpat informace o fakultách

9 Výběr VŠ

10 Nevím, jaký obor si vybrat: může pomoci dotazník na www.jobs.cz/vysoke-skoly/pruvodce-vyberem-skoly/ www.jobs.cz/vysoke-skoly/pruvodce-vyberem-skoly/ Tipy – na přiloženém dokumentu ujasnit si, co je pro mne důležité zda chci něco, co mě baví co má budoucnost v čem jsou vysoké nástupní platy, atd. Obor vím, ale nevím, kterou fakultu zvolit: -ujasnit si, co je pro mne při studiu důležité: výzkum zahraničí kamarádi brigády, …. -Na dalších slidech, kde čerpat informace

11 Kritéria výběru VŠ Koníčky a zájmy Místo studia Finanční náročnost studia Časová náročnost studia Šance na přijetí Uplatnění po studiu VÝBĚR VŠ - Jaká kritéria by student měl vzít do úvahy, když si vybírá VŠ?

12 VÝBĚR VŠ - nerozhodnost? U kterých věcí mám pocit, že jsem v nich dobrý/á? Každý z nás má na něco talent, určitě i vy znáte ten svůj. Popřemýšlejte o něm. Zeptejte se přátel či rodiny v čem si myslí, že jste dobrý/a? Sestavte si s jejich pomocí žebříček charakteristik, které vás definují. Možná budete překvapeni. Co mě motivuje? Jistě to znáte – do něčeho se pouštíte s chutí a nadšení a jiné věci děláte neradi. Popřemýšlejte o tom, proč tomu tak je a co vás motivuje dosáhnout cíle. Třeba vás to přivede k oboru studia, jež vás zaujme na celý život. Při čem si užiju nejvíce zábavy? Co je příčinou toho, že se u některých činností bavíte? Za jakých okolností k tomu dochází? Možná naleznete nějaké společné prvky, které vám usnadní rozhodování, kam směřovat. Ke komu či k čemu vzhlížím? Obdivujete někoho? Máte své vzory? Ať už jsou to celebrity, historické postavy nebo lidé, které znáte osobně, tak vypovídají také něco o vás a o vašich hodnotách. Zamyslete se, co vás na nich přitahuje a zda stojí za to usilovat o podobné kvality. Je něco, co jsem chtěl/a vždycky zkusit? A co bylo důvodem, proč jsem po tom toužil/a? Proč jsem to neuskutečnil/a? Položte si tyto otázky. Zamyslete se, co vás na tom přitahuje a co by vám to dalo, kdybyste to uskutečnili? Na které úspěchy jsem nejvíce pyšný/á? A nemusí jít jen o tvrdě vydřená vítězství. Může jít třeba jen o to, že jste někomu pomohl/a, že se vám něco podařilo, apod. Zažili jste nějakou zkušenost, o níž si myslíte, že vás pozitivně ovlivnila, učinila šťastnými? Třeba právě to pomůže odhalit, co je pro vás důležité. Moje oblíbená hodina ve škole? Stane se někdy, že ztrácíte ve škole pojem o čase? Při kterých hodinách nebo činnostech k tomu dochází? Kdo nebo co za to může, Učitel, obsah látky, forma výuky,…? O čem si rád čtu ve volném čase? A nejde jen o knihy. Které články vás zaujmou v časopise nebo na webu? Jaká témata vás přitáhnou k televizní obrazovce? Popřemýšlejte o tom, co probouzí vaši zvědavost. Kdybych si mohl/a na jeden zvolit jakékoliv zaměstnání, které by to bylo? Vybrali jste? Co vás na něm tak přitahuje? Co byste na něm změnili, abyste se v něm cítili ještě lépe? Je jich více? Udělejte si jejich žebříček. Čím jsem chtěl být jako dítě? Možná jsou vaše dětská přání úsměvná. Možná vám však pomohou zjistit, co pro vás bylo vždycky důležité.

13 VÝBĚR VŠ  Zpravodaj pro uchazeče od Scio (pdf) - emailem  Počty absolventů a počty nezaměstnaných www.strediskovzdelavacipolitiky.info/app/navs2010/ www.strediskovzdelavacipolitiky.info/app/navs2010/  Mzdy podle profese ciselnik.artega.cz/prumerne_mzdy_podle_profese.phpciselnik.artega.cz/prumerne_mzdy_podle_profese.php  Statistiky týkající se přijímacího říezní (příhlášky / počty přijatých / počty zapsaných) www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/prijimaci-rizeni-ke-studiu- na-vysoke-a-vyssi-odborne-skole-1 www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/prijimaci-rizeni-ke-studiu- na-vysoke-a-vyssi-odborne-skole-1  katalog vysokých a studijních oborů škol, popisy oborů včetně popisu přijímaček a možností uplatnění : http://www.vysokeskoly.cz/katalog-vshttp://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs  vyhledavač studijních oborů http://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/vyhledavachttp://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/vyhledavac  Test, který napoví, na co se hodím http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/pruvodce- vyberem-skoly/http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/pruvodce- vyberem-skoly/ Dny otevřených dveří, facebook, web, doporučení známých Seznam otázek na DOD

14  bez přijímacích zkoušek, výběr podle prospěchu na SŠ, podle maturitních výsledků, bez výběru (na technické obory)  vlastní přijímací zkoušky fakulty  univerzitní test (např. TSP – společný pro většinu fakult),  test všeobecného přehledu – přehled znalostí, velmi široký záběr, téměř nemožné se připravit  Národní srovnávací zkoušky NSZ, test OSP – možnost absolvovat až 6x (2013/14), fakulty si volí, zda jej budou využívat či nikoliv  NSZ – předmětové testy (ZSV, Mat,…) – možnost absolvovat 2x VÝBĚR VŠ - TYPY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA VŠ Ukázky testů

15 Jak postupovat efektivně -Více přihlášek na NSZ fakulty -Fakulta 1. volby + další -Různorodost oborů – žádaný obor lze často najít na fakultě Montání turismusm na Hornicko-geologické fakultě VŠB Mezinárodní rozvojová studia na PřF UP Psychologie se zaměřením na vzdělávání na PedF ZČU Fyzioterapie nebo Rekreologie na FTK UPOL Pedagogika volného času na TeoF JČU Web a multimedia na FEL ČVUT -Nepřijetí = nic není ztraceno = žádost o přezkum – obraťte se na nás – v přijímacím řízení je mnoho nespravedlností (testy, známky SŠ, kurzy, atd.)

16 Uchazeči: rozhodovací proces výběr fakulty VŠ

17 UCHAZEČI A VÝBĚR VŠ Proč chcete studovat na vysoké škole? (označte na bodové škále u každé možnosti: 1=vůbec není rozhodující, 5=velmi rozhodující): N= 23755, r.2012

18 UCHAZEČI A VÝBĚR VŠ Co očekáváte od studia na VŠ? Vyberte ze seznamu dvě možnosti, co očekáváte nejvíce: N= 28827, r.2011

19 UCHAZEČI A VÝBĚR VŠ Podíly zájmu o obory VŠ studia v 1. r. a 4. r., pouze žáci s opakovanou účastí a se zájmem o VŠ studium N= 47339, r.2008 - 2012

20 UCHAZEČI A VÝBĚR VŠ Proč jste si vybral/a uvedenou fakultu ? N=8459, r.2009

21 UCHAZEČI A VÝBĚR VŠ Jaké konkrétní podněty sehrály nejsilnější roli, když jste se rozhodovali, na kterou FAKULTU si podáte přihlášku (a v ideálním případě se i zapíšete)? N= 2274, r.2013 a) kvalita výuky na fakultěh) doporučení/zkušenosti rodičů b) velikost šance na přijetíi) doporučení/zkušenosti učitelů ze SŠ c) prestiž fakulty (nejlepší v daném oboru)j) doporučení/zkušenosti známých d) město, kde fakulta sídlík) přítomnost přátel/spolužáků e) šance, že dostudujil) vybavení fakulty f) dopravní dostupnostm) prezentace fakulty g) přiměřená náročnost studian) možnost zahraničních stáží

22 Uchazeči o studium na vysoké škole se dělí do pěti hlavních skupin podle toho, jak si školu vybírají. Do které skupiny patříte vy? Počet účastníkůPodíl Prům. percentil OSP Uplatnění v praxi. Jistota nalezení dobrého místa, vysoký výdělek.977950,1%51,5 Kvalita výuky. Co nejvyšší kvalita poskytovaného vzdělání (co se naučím), kvalitní učitelé.563828,9%57,6 Studentský život. Kde mám přátele, jaká je možnost si při škole přivydělat, výběr města, ve kterém je škola.296315,2%52,3 Snadnější cesta. Hlavní je, na školu se dostat a udržet se na ní.262013,4%39,8 Co nejlevnější studium. Rozhodující je vzdálenost od bydliště, náklady spojené se studiem.9334,8%45,3 neuvedl/a18409,4%47,4 UCHAZEČI A VÝBĚR VŠ

23 Vaše poznatky a zkušenosti? Diskuse Národní srovnávací zkoušky

24 Termíny VŠP = Všeobecné študijné predpoklady, OSP = Obecné studijní předpoklady, ZSV = Základy společenských věd 30 měst v Čechách 10 měst na Slovensku TerminPredmety 13. 12. 2014VŠP, OSP, ZSV 7. 2. 2015VŠP, OSP, ZSV, Mat 14. 3. 2015VŠP, OSP, ZSV, Mat, Aj, Nj 11. 4. 2015VŠP, OSP, ZSV, Mat, Bio, Che 8. 5. 2015VŠP, OSP, ZSV, Mat, Aj, Nj, Bio, Che 30. 5. 2015VŠP, OSP, ZSV, Bio, Che

25 NSZ v přijímacím řízení NSZ povinné Fakulta přijímá pouze na základě výsledku NSZ, nepořádá vlastní přijímací zkoušky ČR např.: PF UK, PF UPOL, FSV UK, FSS MU, EF VŠB-TU, FEM UTB, … NSZ nepovinné Fakulta pořádá vlastní PZ nebo má jiná kritéria pro přijetí, ale k přijetí může stačit dobrý výsledek v NSZ Fakulta pořádá vlastní PZ, ale za NSZ můžete dostat body navíc ČR např.: ESF MU, FM VŠE, FI MU, PodnikF VUT, FIT ČVUT, … Výhody: Vyšší šance na přijetí (když nevyjde NPS, jsou tu ještě přijímačky fakulty) Možnost být přijat už v decembri, februári, atd. Možnost opakovat pokus http://www.scio.cz/fakulty

26 Výsledek NSZ 1.Platnost výsledku –Výsledek z jedné NPS platí na více fakultách –Pokud absolvujete více termínů NPS, počítá se jen ten nejlepší 2.Percentil –Výsledek vyjádřen percentilem = kolik % účastníků jste předstihli –Harmonizace všech výsledků, i z termínů, které ještě neproběhly –Podrobný výpočet najdete na www.scio.sk/nszwww.scio.sk/nsz 3.Jaký percentil stačí k přijetí? –Určuje fakulta –Scio zajišťuje přípravu testů, průběh NPS a vyhodnocení

27 Zkoušky v rámci NSZ Obecné studijní předpoklady (OSP) Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) ZSV MAT AJ, NJ Přírodní vědy (Biologie, Chemie) Ukázkový test na www.scio.cz ke každému předmětu zdarma.www.scio.cz Cena zkoušky 424 Kč. Sociální sleva, zkouška jen za 100 Kč.

28 Přihláška k NSZ – www.scio.cz/nsz

29

30

31

32 TESA TESA – zkouška z AJ, úroveň B1 až C1 Zkouška nahrazující IELTS (cena 194 euro) Cena méně než poloviční oproti IELTS (cca 75 až 85 euro) Uznává 7 anglických univerzit University of Bedfordshire University Campus Suffolk University of Derby University of South Wales Middlesex University University of Northampton University of Sunderland Více o fakultách + veškerý osobní servis pro uchazeče o studium v Anglii (zdarma): www.unilink.czwww.unilink.cz Přihláška ke zkoušce TESA od listopadu na www.scio.czwww.scio.cz

33 Přihláška k NSZ – www.scio.cz/nsz CALL CENTRUM 234 705 555 scio@scio.cz Ivana Vávrová

34 DĚKUJEME ZA POZORNOST Scio www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 scio@scio.cz

35 Obecné studijní předpoklady TESTY NA VŠ

36  Testuje studijní potenciál. –nesouvisí s množstvím znalostí, jež uchazeč do té doby získal např. na střední škole –testuje schopnosti, základní předpoklady ke studiu VŠ  Nejčastěji využívaný typ testu v ČR. Podobné (ale NE stejné) testy používá např.: MU Brno, FF UK Praha, FF UP Olomouc a další  vychází z testů studijních předpokladů, které jsou dlouhodobě využívány v procesu přijímacího řízení na VŠ ve světě  SAT Reasoning Test  LSAT a částečně  MCAT  SweSAT  TSA  GRE Test Obecné studijní předpoklady (OSP) TESTY NA VŠ

37 Verbální oddíl  významové rozdíly, interpretace textu, vztahy mezi slovy, doplňování do vět Logický oddíl  analýza údajů a daných podmínek, logické vyvozování z tabulek a grafů Argumentační oddíl  složitější práce s textem, schopnost argumentace, dedukce, logická koherence a vyvozování Kvantitativní oddíl  základní matematické znalosti a postupy, úlohy s procenty, slovní úlohy, úlohy s geometrickými obrazci, operace Struktura testu VŠP TESTY NA VŠ

38  Z jakých materiálů je možné se připravovat? předchozí verze testu  Jaké pomůcky je možné u zkoušky využívat?  Jakou má test strukturu (formální a obsahovou)?  Kolik času je na řešení testu?  Kolik bude možností odpovědí na otázky? Kam a jak se budou zapisovat odpovědi? Lze vyznačenou špatnou odpověď ještě změnit?  Jak je test bodován a hodnocen? Kolik bodů je za co? Odečítají se body za špatnou odpověď? Kolik?  Jakým způsobem lze ověřit správnost hodnocení a bodování? Dostanou řešitelé zadání domů? Dozvědí se pouze, zda prošli, nebo obdrží i podrobnější výsledek? Dozvědí se, zda správně odpovídali u jednotlivých otázek? Budou moci nahlédnout do svého záznamového archu? Obecná strategie řešení testů TESTY NA VŠ

39 Tipování  Pokud se odečítá část bodu za špatnou odpověď (např. u NSZ), nevyplatí se tipovat!  Je dobré postupovat vylučovací metodou a snažit se určit nejlogičtější odpověď.  Tipování je vhodné nechat na závěr, zbude-li čas. Přeskakování  Pro získání přehledu se vyplatí nejprve si celý test (resp. příslušný oddíl) projít.  Vyplatí se začít jednoduššími úlohami a ty obtížné nechat na konec.  Nemá smysl ztrácet čas nad úlohou, se kterou si řešitel neví rady. Takovou úlohu je vhodné přeskočit a věnovat se dalším úlohám.  Pokud zbude čas, vyplatí se vynechané úlohy tipovat, ale pouze v případě, je-li řešitel schopen vyloučit alespoň jednu, zcela jistě nesprávnou odpověď. Systém značek  Vhodné značení usnadní orientaci v testu a přehled o jednotlivých úlohách.  Základem efektivního značení je správná volba značek. Systém značek je vhodné si stanovit předem a vyzkoušet si ho doma na cvičné verzi.  Chaotická práce narušuje duševní pohodu a není efektivní! TESTY NA VŠ Obecná strategie řešení testů

40 Efektivita  Je-li řešitel seznámen s testem před „ostrou zkouškou“, je odstraněn efekt novosti a jeho počínání bude mnohem jistější.  Čas hraje často důležitou roli, proto je vhodné dobře si ho rozvrhnout – vyzkoušet si test doma nanečisto v časovém limitu.  Lehké úlohy se vyplatí řešit na začátku a ty náročné nechat na konec.  Pozor na otázky, ve kterých je negace Když je test hotový  Pokud to čas a podmínky dovolí, měl by si řešitel zaznamenat otázky, na které neznal odpověď, a snažit se dopátrat správných odpovědí.  Je dobré si poznamenat i špatně formulované otázky a odpovědi, které se zdály nesprávné. Informace o takových úlohách lze využít při podávání námitek k úlohám i k vyhodnocení.  Konzultací vlastního podezření s ostatními je možné odhalit chybu, která nemusí být nutně na straně řešitele. TESTY NA VŠ Obecná strategie řešení testů


Stáhnout ppt "Seminář pro výchovné poradce SŠ 22. – 24. 10. 2014 Scio, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google