Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY Ing. Jaroslav Martinek, CDV Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím programu Central Europe, který.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY Ing. Jaroslav Martinek, CDV Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím programu Central Europe, který."— Transkript prezentace:

1 1 ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY Ing. Jaroslav Martinek, CDV Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím programu Central Europe, který je spolufinancován ERDF. Liberec, 24. 4. 2013

2 2 ŠIRŠÍ KONTEXT - 1 Nejde jen o cyklistickou dopravu, ale o sledování celkového integrovaného dopravního konceptu, který vychází z vyššího cíle zlepšení životních podmínek ve městě. VIZE 25 Na jízdní kolo se můžeme dívat z pohledu sloganu „Města krátkých vzdáleností“ Na jízdní kolo se dívejme jako na jednu z možností, která zajišťuje mobilitu občanů města, včetně dětí a seniorů (Integrovaný přístup)

3 3 ŠIRŠÍ KONTEXT – 2 Asociace měst pro cyklisty vzniká jako součást právě projednávané Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR Možnost přímého vlivu na realizaci jednotlivých opatření Cyklostrategie, včetně možnosti připomínkování a ovlivňování financování, cyklistické legislativy, společných motivačních kampaní, nebo cykloturistických nabídek.

4 4 1.Usilovat o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve prospěch cyklistické dopravy Příklady z Jihlavy 1) Dopis na SFDI 2) Pokus o systémové řešení zřízení cyklopruhu. Příprava trvala skoro rok. Projekt jsme měli hotový, ale nemohli projít přes Policii. Úplně první návrh však počítal s jinou komunikací, ale ta je ve vlastnictví Kraje a tam město nepodržel vůbec nikdo. Je to docela významný tah městem a je to spíš o přemalování celé silnice. Nakonec tedy našli jinou komunikaci (v majetku města). Modelový příklad, jak lze řešit danou situaci: Město Třinec se bez problémů dohodlo na podmínkách s Moravskoslezským krajem.

5 5 12 základních tematických okruhů k řešení: cykloobousměrky jasnější definice bruslaře jízda na kole nejen při pravém kraji vozovky křížení a sjednocení práv a povinností menší množství dopravních značek možnost provedení zkušebního opatření nepovinné použití cyklistického opatření ochrana slabších uživatelů prostor s převažující funkcí stezka podél hlavní komunikace světelné signalizace víceúčelové pruhy zklidněné oblasti a snižování rychlosti (řazení jednotlivých témat v abecedním pořadí) 2. Usilovat o změny v legislativě ČR ve prospěch procyklistických opatření

6 6 menší množství dopravních značek často není ani fyzicky možné umístit všechny požadované značky snížení množství značek v terénu bez ztráty potřebných informací výhodná možnost nahrazení místní úpravy obecnou právní úpravou 2. Usilovat o změny v legislativě ČR ve prospěch procyklistických opatření

7 7 prostor s převažující funkcí umožnit pohyb některým uživatelům či vozidlům tam, kde je provoz jednoho druhu pohybu dominantní význam tohoto opatření může být: psychologický, lépší vystižení podstaty daného režimu umožňovat výjimky pohybu pro vybraná vozidla 2. Usilovat o změny v legislativě ČR ve prospěch procyklistických opatření

8 8 křížení stezky pro chodce a cyklisty + sjednocení práv a povinností (na rozdíl od ostatních sousedních a vyspělých evropských zemí) 2. Usilovat o změny v legislativě ČR ve prospěch procyklistických opatření,

9 9 3. Podpora rozvoje cykloturistiky

10 10 4. Podpora rozvoje městské mobility jako systému s vyváženou dělbou přepravní práce mezi jeho jednotlivými složkami a PR aktivity ve prospěch cyklistické dopravy

11 11 5. Poradenství pro členy v oblasti plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility,

12 12 Jenže: my neumíme pracovat s prostorem. Naučme se od Němců jednoduché pravidlo“ Pokud rekonstruujete a nebo budujete novou komunikace, tak začněte projektovat od kraje, kdy na prvním místě jsou chodci, pak cyklisté a pak auta. FGSV e.V. – Německá dopravní a silniční výzkumná asociace Základy pro ERA: 2010: RASt 06 Průvodce návrhem silnic: „… navrhovat silnici ze stran ne od prostředku“ 5. Poradenství pro členy v oblasti plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility,

13 13 5. Poradenství pro členy v oblasti plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility,

14 14 V mnoha případech, kde jasně dominují pěší a cyklisté (např. sportovní areál v Olomouci), tak mají přednost auta. P.S. Dnes již mají přednost cyklisté, ale … 5. Poradenství pro členy v oblasti plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility,

15 15 6. Zajištění finančních zdrojů pro realizaci konkrétních opatření a aktivit v členských městech formou projektů, realizovaných asociací. Úvodní návrhy na společné aktivity 1) Zpracovat vlastní logo asociace (a soutěž na akronym) 2) Vydat image materiál o asociaci (s přispěním členů a MD) 3) Aktualizovat web cyklomesta.cz 4) Zpracovat kategorie a podmínky pro Cenu cykloměst – kategorie cyklodoprava a mobilita, jako příklad německá http://www.der-deutsche- fahrradpreis.dehttp://www.der-deutsche- fahrradpreis.de 5) Vyslat zástupce asociace na konferenci Velo-City do Vídně 11.-14.6. www.velo-city2013.com (možná už 10.6. kdy bude setkaní cyklokoordinatorů, kde bychom asociaci mohli představit)

16 16 Města pro cyklisty-bodově 1) Hlas sdružení je mnohem silnější než připomínky jednotlivých měst 2) Společná podpora cyklodopravy-dosažitelná pro všechny (vize 25) 3) Lepší vyhlídky na zajištění financí pro cykloopatření, PR a marketing cyklodopravy 4) Větší šance společně prosadit změny v legislativě, úpravy stávajících vyhlášek a předpisů Rozdíl mezi UH chartou a asociací UH charta = morální podpora města a politiků, návody jak realizovat cykloopatření MĚSTA PRO CYKLISTY = Podpora konkrétních akčních plánů a projektů, lepší podmínky pro získávání dotací, společná snaha prosadit změny v legislativě, zasadit se o schválení cyklostrategie a zajistit její naplňování.

17 17 Města Návrh pro Min. dopravy Počet obyvatel do 50,000do 100,000do 0,5 mil.nad 0,5 mil. Roční poplatek řádní členové 10.000 Kč15.000 Kč20.000 Kč30.000 Kč přidružení členové 5.000 Kč8.000 Kč10.000 Kč15.000 Kčmin. 50.000 Kč sponzoři a podporovatelé min 50.000 Kč Řádné členství ve sdružení je spojené: 1.Zřízení funkce městského cyklokoordinátora 2.Aktivní politika směrem k cyklistické dopravě S lidským potenciálem (stejné jako u UH charty) S financemi

18 18 Řádné členství ve sdružení je spojené: Aktivní cyklokoordinátor Součást organizace města, základní styčný bod (města, obory, veřejnost, záj.sk.) Nejnovější informace, aktualizace Umožnění komunikace napříč obory – Eliminace situace „horký brambor“ – Ideální stav – přesah hranic územního a dopravního plánování; zapojení všech – Dosažení cílů města/obce – Vlastní iniciativa, nápady – Přezkoumat a zvážit možnosti financování z místní, případně regionální ekonomiky Pardubice, Jihlava - plný úvazek Zlín, Olomouc – velká část úvazku je věnována cyklistické dopravě Ostrava, Opava – externí cyklokoordinátor (ale člověk, který má na úřadě respekt, ví se o něm, že svým osobním postojem má k cyklistice velmi blízko)

19 19 Řádné členství ve sdružení nabízí např. 1) Právo spolupodílet se na rozhodování o využití získaných finančních prostředků od sponzorů a jejich smysluplném využití 2) Možnost přímého vlivu na realizaci jednotlivých opatření Cyklostrategie, včetně možnosti připomínkování a ovlivňování financování, cyklistické legislativy, společných motivačních kampaní, nebo cykloturistických nabídek 3) Prezentace členů na společném webu www.cyklomesta.czwww.cyklomesta.cz 4) Nabídky cykloturistických tipů na výlety na www.ceskojede.czwww.ceskojede.cz 5) Vyhlašovat a organizovat cenu pro nejlepších cyklistická a cykloturistická opatření v rámci národní cyklokonference 6) Účast na národní cyklokonferenci formou zvýhodněné účasti a účast na na odborných workshopech pro členy 7) Účast na celonárodních kampaních jako Do práce na kole, přístup ke know-how k pořádání akcí pro veřejnost (Cyklozvonění, cyklojízdy, Evropský týden mobility apod.), možnost zapojení do soutěží Cesty městy, Na zelenou apod. 8) Pravidelnou výměnu zkušeností mezi městy formou workshopů na téma cyklistická opatření, infrastruktura, kampaně, marketing apod., informace o možnostech financování projektů na podporu cyklistiky a cykloturistiky (kromě standardních SFDI, EU, také SRAM, či další netradiční dotační tituly a sponzorské dary) 9) Zasílání (6x ročně) newsletteru této iniciativy s dobrými příklady z evropských měst, stejně jako kalendář důležitých akcí s tematikou propagace cyklistiky,

20 20 Program Central Europe – jedn á se o program Evropsk é unie, který posiluje spolupr á ci mezi st á ty středn í Evropy za ú čelem podpory inovac í, zlep š en í dostupnosti, životn í ho prostřed í, zvý š en í konkurenceschopnosti a atraktivity středoevropských měst a regionů. Program je financov á n z Evropských region á ln í ch rozvojových fondů a prob í h á v letech 2007 až 2013. www.central2013.eu Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizov á n prostřednictv í m programu Central Europe, který je spolufinancov á n ERDF. Projekt Central MeetBike je společným d í lem polsko-česko-slovensko-německ é ho partnerstv í. Zku š enosti z německých měst maj í být aplikov á ny v partnerských st á tech a jejich vybraných pilotn í ch městech. Za Českou republiku se projektu ú častn í Centrum dopravn í ho výzkumu, v.v.i. a města Pardubice a Uhersk é Hradi š tě, za Slovensko Výzkumný ú stav dopravn í v Žilině a města Žilina a Pre š ov, za Polsko neziskov á organizace PSWE a města na severu země Tczew a Gdaňsk a za Německo Technick á universita v Dr á žďanech a města Lipsko a Dr á ždany. Děkuji za vaši pozornost Ing. Jaroslav MARTINEK Jaroslav.Martinek@cdv.cz tel. (+420) 602 503 617


Stáhnout ppt "1 ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY Ing. Jaroslav Martinek, CDV Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím programu Central Europe, který."

Podobné prezentace


Reklamy Google