Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 1 Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám Společný projekt oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 1 Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám Společný projekt oddělení."— Transkript prezentace:

1 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 1 Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám Společný projekt oddělení Sociologického ústavu AV ČR: Centrum pro výzkum veřejného mínění (prostor v rámci projektu Naše společnost) Sociologie vzdělání a stratifikace (oblast školství) Ekonomická sociologie (oblast důchodů, daní a dávek) Studia sociální struktury (oblast zdravotnictví) Socioekonomie bydlení (regulace nájemného)

2 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 2 Realizace: Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci projektu Naše společnost Výzkum: Naše společnost 2006 Termín terénního šetření: 6. 3. – 13. 3. 2006 Počet respondentů: 1 076 Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let Výběr respondentů: kvótní výběr

3 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 3 Prezentace: České školství: spokojenost, ale s čím? Základní a střední školství: Po větší změně není poptávka (Mgr. Josef Basl) Vysoké školství: Elitářský systém Čechům zatím nevadí (Prof. PhDr. Petr Matějů, PhD.) Postoje k reformě penzí, daní a dávek (Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.) Reforma zdravotnictví: názory veřejnosti na problémy zdravotnictví a jeho financování (Mgr. Markéta Sedláčková, Ivo Bayer, M.A.) Reforma v oblasti bydlení: regulace a deregulace nájemného v postojích českých občanů (Ing. Mgr. Martin Lux) Moderuje: Mgr. Jiří Vinopal

4 6. 4. 2006Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 4 České školství: spokojenost.... ale s čím? Základní a střední školství: Po větší změně není poptávka Jana Straková, Josef Basl, Arnošt Veselý Prezentuje: Josef Basl Vysoké školství: Elitářský systém Čechům zatím nevadí Petr Matějů a Petr Soukup Prezentuje: Petr Matějů

5 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 5 Kontext: nespokojenost a potřeba reformy

6 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 6 Základní a střední školství: Po větší změně není poptávka Je veřejnost spokojená se základním a středním školstvím a jaká je poptávka po jeho reformě ? Jak veřejnost vnímá strukturu středního školství? Je veřejnost pro zachování víceletých gymnázií? Jaké vzdělávací cíle veřejnost očekává od jednotlivých typů škol?

7 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 7 Spokojenost s oblastí základního a středního školství

8 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 8 Vnímání potřeby reforem v oblasti základního a středního školství

9 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 9 Názor na potřebu zvýšit podíl studentů v jednotlivých typech středoškolského studia

10 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 10 Souhlas se zachováním víceletých gymnázií ve vzdělávacím systému

11 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 11 Cíle vzdělávání

12 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 12 Závěry – základní a střední školství Kurikulární reforma a její podpora Mezinárodní srovnání Vzdělávací systém - selektivní prvky Volba vzdělávací dráhy

13 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 13 Vysoké školství: Elitářský systém Čechům zatím nevadí Je veřejnost spokojená s vysokým školstvím a jaká je poptávka po jeho reformě ? Jak veřejnost vnímá možnosti studovat na VŠ? –příležitosti –nerovnosti Postoje k reformě financování studia na VŠ –preference modelů financování –důsledky případného zavedení spoluúčasti

14 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 14 Možnosti studovat na VŠ: ČR v mezinárodním srovnání OECD

15 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 15 Má u nás možnost studovat na VŠ dostatek mladých lidí?

16 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 16 Je veřejnost spokojená s vysokým školstvím ?

17 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 17 Možný důvod nespokojenosti: selektivita (posuzovaná tvrzení) „Děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů se na vysokou školu dostávají mnohem snadněji než stejně nadané děti méně vzdělaných rodičů“ „Skutečně kvalitní vysokoškolské vzdělání mohou svým dětem u nás zajistit jen bohatí“ „Bez známostí a protekce se u nás na vysokou školu vybranou dle vlastních představ dostane jen málokdo“

18 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 18 Možný důvod nespokojenosti: selektivita

19 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 19 Vliv vnímaných problémů na spokojenost

20 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 20 Vliv vnímaných problémů na podporu reformám

21 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 21 Závěry Patříme k zemím s nejnižší mírou participace na terciárním vzdělávání v rámci OECD Přitom většina české veřejnosti (60% ) se domnívá, že u nás jsou možnosti studovat na VŠ dostatečné ! Většina české veřejnosti je s vysokým školstvím buď spokojena (43%), nebo se o něj nezajímá (40%), pouze 19% vyjadřuje nespokojenost. Podobně je tomu s názorem na potřebu reforem: pouze 32% dotázaných se domnívá, že české vysoké školství potřebuje reformu, třetina se domnívá, že nikoli (34 %). Zbývající třetina se o problém nezajímá (34%).

22 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 22 Závěry Většina veřejnosti si je vědoma značné selektivnosti českého vysokého školství: –Děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů se na vysokou školu dostávají mnohem snadněji než stejně nadané děti méně vzdělaných rodičů (souhlasí 59%) –Skutečně kvalitní vysokoškolské vzdělání mohou svým dětem u nás zajistit jen bohatí (souhlasí 57%) –Bez známostí a protekce se u nás na vysokou školu vybranou dle vlastních představ dostane jen málokdo (souhlasí 50%) Ani tyto problémy však nemají na spokojenost s vysokým školstvím a na podporu jeho reforem žádný vliv, lidé, kteří si tyto problémy uvědomují, nejsou s českým vysokým školstvím o nic méně spokojeni než ostatní.

23 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 23 Poměrně silně elitářský systém českého vysokého školství nevyvolává u české veřejnosti nespokojenost ani potřebu hledat řešení

24 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 24 Postoje k reformě financování studia na VŠ preference modelů financování studia na VŠ důsledky případného zavedení spoluúčasti

25 Modely financování Znění otázky

26 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 26

27 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 27 Preference modelů financování podle vzdělání

28 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 28 Preference modelů financování podle volebních preferencí

29 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 29 Preference modelů financování podle vzdělání

30 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 30 Preference modelů financování podle volebních preferencí

31 Očekávané důsledky případného zavedení spoluúčasti Znění otázky

32 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 32

33 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 33 Potenciální důsledky zavedení spoluúčasti

34 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 34 Závěry Česká veřejnost poněkud více kloní k modelu financování se spoluúčastí studentů (49% vs 42%, 10% nemá názor) Čím vyšší vzdělání, tím větší podpora spoluúčasti Mezi voliči pěti stran neklesá podpora spoluúčasti pod 30% (KSČM), u voličů ČSSD je 46%, KDU-ČSL 50%, Zelení 57%, ODS 61%. Podpora „elitářskému“ principu („studovat mají jen ti nejlepší na náklady státu“) klesá se vzděláním respondenta a od levice směrem k pravici Podpora modelu „odloženého školného“ má z hlediska sociálního zařazení téměř univerzální podporu, z hlediska politické orientace je typicky „středovým“ řešením

35 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 35 Závěry Spoluúčast by podle většiny dotázaných zvýšila odpovědnost studentů a umožnila by otevřít vysoké školy většímu počtu zájemců o studium Většina dotázaných se ale obává, že spoluúčast by ztížila dostupnost VŠ vzdělání dětem z rodin s nízkými příjmy Systém spoření na vzdělání (podobný stavebnímu spoření) by podle většiny dotázaných vedl ke zvýšení počtu studujících ze všech sociálních vrstev

36 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 36 Ponaučení Obecně položené otázky na postoje k reformám nepřináší zpravidla nic než „ozvěny“ politických sporů ve vědomí populace (jinými slovy: co je zpolitizováno se ještě více politizuje) Pochopit postoje k reformám nelze jinak než testováním postojů ke konkrétním řešením konkrétních problémů

37 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 37 Důchody, daně a dávky: reformy ano nebo ne? Prezentuje: Jiří Večerník

38 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 38 65-70% dotázaných: ČR potřebuje zásadní reformy důchodů, sociálních dávek a daní. Dojde-li na konkrétní záležitosti, převládá důraz na posílení sociálních opatření.

39 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 39 1. Důchody Většina lidí souhlasí s tím, že na zajištění svého stáří by se lidé měli sami podílet např. pomocí úspor, připojištění atp. (62%). Současně ale podle poloviny dotázaných musí růst povinné odvody zaměstnaných osob tak, aby vždy stačily na důchody a jejich valorizaci (35% nesouhlasí, 15% nemá názor). Pouze menšina (31%) souhlasí se zvyšováním věku odchodu do důchodu úměrně tomu, jak se lidé dožívají vyššího věku a v lepší zdravotní kondici. Téměř 70% je pro, aby se ve výměře důchodu bralo také v úvahu, kolik kdo vychoval dětí.

40 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 40 2. Daně 80% dotázaných uvádí, že našemu systému daní nerozumí. Ještě více jich chce, aby na výplatních páskách bylo uvedeno také sociální a zdravotní pojistné. Dvakrát více dotázaných preferuje daně přímé (z příjmů) než nepřímé (ze spotřeby). Daně mají být podle většiny progresivní, rovnou daň odmítá polovina dotázaných, ostatní by ji přijali nebo nemají vyhraněný názor. Pokud jde o pomoc rodině, většina dotázaných dává přednost snížení daní (55%) než zvýšení dávek (24%).

41 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 41 3. Sociální dávky Většinový je souhlas s tím, že dávky patří pouze těm nejpotřebnějším (76%), avšak neméně dotázaných považuje sociální dávky za důležité pro podporu rodiny (78%). Těm, kdo se vyhýbají práci a spoléhají na péči od státu, by měly být podpory a dávky sníženy nebo odebrány (87%). Mnohem více lidí však souhlasí s názorem, že důležité je umožnit rodičům rozhodnout se, zda chtějí pracovat naplno, na částečný úvazek, nebo zůstat s malými dětmi doma (88%).

42 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 42 Důchody, daně (spolu s odvody) a sociální dávky k sobě patří, většinou se však řeší samostatně. To se odráží i ve veřejném mínění.

43 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 43 1. Slabé vědomí souvislostí Každou z oblastí posuzují lidé zvlášť, vědomí souvislostí mezi důchody, daněmi a dávkami je slabé. Důraz je kladen na růst výdajů, nikoli na úspory. Požadovaný růst odvodů na důchodové pojištění by vedl k problémům v oblasti zaměstnanosti a je v rozporu s rovněž většinovým názorem, že lepší pro rodinu by bylo méně daní, spíše než větší dávky. Podobně značná nespokojenost s přiměřeností dávek životního minima neodpovídá přání nižší daňové zátěže. Priorita dávaná zdanění příjmů a progresivitě daní navozuje představu, že existují rezervy ve zdanění příjmů bohatých, jejichž využití by umožnilo lépe financovat sociální oblast.

44 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 44 2. Politické preference mají váhu pouze v některých kauzách Názory jsou vyhraněné pouze v extrémech politického spektra na ose levice-pravice (pouze 2% dotázaných na každé straně). Rozdíly mezi sympatizanty hlavních stran jsou největší u progresivity daní (rozhodně souhlasí 19% ODS, avšak 59% stoupenců komunistů). S rovnou daní souhlasí 57% stoupenců ODS oproti 22% ČSSD a KSČM. Významné rozdíly jsou u individuálního zajištění stáří. Voliči ČSSD a KSČM žádají větší individuální podíl na starobním zabezpečení i růst příslušných odvodů.

45 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 45 3. Rozdíly jsou výraznější podle vzdělání než podle věku V oblasti důchodů vzdělanější dotázaní podporují názor, že na zabezpečení ve stáří by se měli lidé sami podílet (81% osob s VŠ vzděláním oproti 57% osob se základním vzděláním). V oblasti daní vzdělanější dotázaní považují za vhodnější pro rodinu snížení daní než zvýšení dávek (81% osob s VŠ vzděláním oproti 62% osob se základním vzděláním). Méně často rovněž podporují progresivitu zdanění ve prospěch rovné daně. Pokud jde o dávky životního minima, považuje je za přiměřené 39% osob s VŠ vzděláním oproti 19% osob se základním vzděláním. Za rozhodně nepřiměřené je považuje dvakrát více osob se ZV oproti VŠ.

46 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 46 Věk odchodu do důchodu by se měl zvyšovat

47 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 47 Lidé se mají podílet na svém zabezpečení ve stáří

48 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 48 Povinné odvody zaměstnaných musí růst tak, aby vždy stačily na důchody a jejich valorizaci

49 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 49 Jedna sazba daně a zrušení nejrůznějších odpočtů

50 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 50 Životní minimum je přiměřené pro pokrytí potřeb chudých domácností

51 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 51 Za vyjádřeným obecným pocitem potřeby zásadních reforem se skrývají rozdílné názory o jejich zaměření. Avšak ve více oblastech panuje shoda - nutnost individuálního podílu na zabezpečení ve stáří, přednost dávaná daňové úlevě před sociálními dávkami pro rodinu. Ohledně dávek se však dotázaní vyjadřují jak pro jejich cílení na ty nejpotřebnější, tak pro jejich orientaci na podporu rodiny.

52 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 52 V některých oblastech je požadováno posílení prvků, které český systém přerozdělování již má v dostatečné míře: Značná progresivita zdanění a současně i adresnosti sociálních dávek. Zdanění práce u nás je nad průměrem EU a těžko lze jít cestou jeho růstu. I když podíl odvodů na starobní zabezpečení na HDP je u nás nižší než v průměru EU (8:11%), nelze jej považovat za nízký.

53 6. 4. 2006Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 53 Reforma zdravotnictví: názory veřejnosti na problémy zdravotnictví a jeho financování Ivo Bayer Markéta Sedláčková Jiří Šafr Studia sociální struktury

54 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 54 Osnova Spokojenost se stavem zdravotnictví a potřeba reformy Vnímání problémů v jednotlivých oblastech zdravotnictví Modely financování zdravotní péče Konkrétní návrhy spoluúčasti Konkrétní administrativní opatření Poptávka po zvýšení státní kontroly ve zdravotnictví Zdravotnictví prizmatem politiky Závěry

55 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 55 Spokojenost se stavem zdravotnictví

56 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 56 Potřeba reforem ve zdravotnictví

57 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 57 Problémy ve zdravotnictví

58 Výdaje na financování zdravotní péče

59 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 59 Podíl celkových soukromých výdajů v roce 2003 (% celk. výdajů)

60 Financování zdravotní péče v názorech veřejnosti

61 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 61 Modely financování zdravotní péče

62 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 62 Konkrétní návrhy spoluúčasti

63 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 63 Konkrétní administrativní opatření

64 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 64 Lze státní kontrolou zefektivnit zdravotnictví?

65 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 65 Názory na systém fungování zdravotní péče Souhlas s výrokem (v %):

66 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 66 Zdravotnictví prizmatem politiky Zabránit dalším platbám vs. finanční spoluúčast (%)

67 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 67 Zdravotnictví prizmatem politiky Smlouvu s pojišťovnou dostane pouze nezisková organizace vs. nemocnice jakéhokoliv typu (%) N=736

68 6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 68 Závěry Převažuje nespokojenost se stavem českého zdravotnictví Jako nejproblematičtější je viděno financování veřejného zdravotnictví, hospodaření v oblasti léků a fungování pojišťoven Preference dosažení vyrovnaného hospodaření zvýšením plateb ze státního rozpočtu, a to i za cenu zvýšení daní Převažuje nesouhlas se všemi návrhy finanční spoluúčasti mimo poplatků za recept Z administrativních opatření největší odpor proti redukci počtu specializovaných zdravotnických pracovišť Velká podpora pro zřízení jedné zdravotní pojišťovny Převažuje neochota nést náklady možných reforem Preference centralizace a dotací


Stáhnout ppt "6. 4. 2006SOÚ AV ČR: Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám 1 Postoje obyvatel České republiky k aktuálním reformám Společný projekt oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google