Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektrické stroje a přístroje Princip sběrnicového systému (EL12) Ing. Josef Nevařil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektrické stroje a přístroje Princip sběrnicového systému (EL12) Ing. Josef Nevařil."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektrické stroje a přístroje Princip sběrnicového systému (EL12) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA

2 PRINCIP SBĚRNICOVÉHO SYSTÉMU

3 POROVNÁNÍ KLASICKÉ A MODERNÍ ELEKTROINSTALACE Klasická elektroinstalace Výhody:  Široká nabídka přístrojů  Velká škála výrobců Nevýhody:  Přístroje spínají přímo výkonové obvody  Automatizační prvky v instalaci pracují samostatně  Kontrola práce jednotlivých přístrojů je problematická

4 POROVNÁNÍ KLASICKÉ A MODERNÍ ELEKTROINSTALACE Moderní elektroinstalace Výhody:  Z ovladačů se vysílají pouze řídící informace  Informace v instalaci mohou být sdíleny více přístroji  Umožňuje řízení systému ve vzájemných souvislostech  Bezpečné napětí v ovladačích Nevýhody:  Omezené množství designu ovládacích prvků

5 FUNKCE KLASICKÉ ELEKTROINSTALACE

6 FUNKCE MODERNÍ ELEKTROINSTALACE

7  Ovladač dá povel počítači, který přiřadí požadované akci předem naprogramované) dvojkové číslo.  Toto číslo se zpravidla skládá z více částí:  adresy členu, který chceme ovládat  kódu činnosti který má člen vykonat  dalších přenášených dat  Pomocných informací Systému uspořádání tohoto čísla říkáme protokol.

8 1101100111001010 PŘÍKLAD KOMUNIKAČNÍHO PROTOKOLU Adresa Kód příkazu Další informace

9 NAPÁJENÍ OBVODŮ Sběrnicové obvody s metalickou sběrnicí se zpravidla napájí: pomocí zdroje připojeného ke sběrnici z vlastních napaječů. Systémy používající nemetalické sběrnice: pomocí baterií jiných zdrojů. Pro napájení výkonových koncových přístrojů– aktorů se používá: energie ovládaného spotřebiče vlastní napaječ.

10 PŘENOSOVÉ CESTY SBĚRNICOVÝCH SYSTÉMŮ Informaci je možné přenášet po přenosových cestách:  Metalických  Radiových  Optických

11 METALICKÝ PŘENOS Při přenosu metalických vedeních se k přenosu informace se používá:  vodičů umístěných v kabelu  pro přenos informace se používá malé bezpečné napětí do 30V  u aktorů lze posílat informace po výkonovém vedení 230V používaném pro napájení spotřebiče.  vodiče je možné použít také pro napájení přístrojů. Nejčastěji se používají kabely se čtyřmi až osmi vodiči.

12 RADIOVÝ PŘENOS V systému moderních instalací můžeme pro přenos informací použít také radiový přenos. Pro systémy přenosu řídících informací moderních elektroinstalací požívá nosná frekvence 868,3 MHz.(433,92 MHz). Nosný kmitočet je modulován amplitudovou nebo frekvenční modulací.

13 RADIOVÝ PŘENOS  Radiové přenosy informace v systémech jsou často doplňovány k systémům klasických sběrnicových systémů s vodiči jako alternativní způsob přenosu.  Existují ale také koncepce moderních elektroinstalací založené výlučně na radiovém přenosu informace.

14 OPTICKÝ PŘENOS  Pro přenos informace se používá optický kabel.  Hlavní výhodou je vysoká odolnost vůči rušení, tedy jsou velmi výhodné v průmyslových elektroinstalacích.  Nevýhodou je především vysoká cena.

15 MODERNÍ ELEKTROINSTALACE V ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMECH Jednoduchá komunikace po sběrnici - nevhodná jednoduché překonání. Řešení: Použití plovoucích kódů.

16 MODERNÍ ELEKTROINSTALACE V ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMECH Plovoucí kód - základní informace je podrobena matematickým operacím, které závisí na dalších proměnných. Podle stejného algoritmu se pak v přijímači provede dekódování. Výsledkem je pak to, že přenášený kód má vždy jiný tvar, i když přenáší stejnou informaci.

17 1.POLÁČEK, Dušan, Václav ČERMÁK a Alen PETRÁSEK. Moderní elektroinstalace: elektroinstalační úložné materiály a jejich užití. Ostrava: Montanex, 1998, 207 s., [8] s. barevných il. ISBN 80-857-8081-X. 2.Světlo: časopis pro světelnou techniku a osvětlování. Praha: FCC Public s. r. o, 2007, roč. 2007, č. 4. ISSN 1212-0812; Sv. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Svetlo/2014/01/Svetlo_01_2014_ output/web/Svetlo_01_2014_opf_files/WebSearch/page0001.html http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Svetlo/2014/01/Svetlo_01_2014_ output/web/Svetlo_01_2014_opf_files/WebSearch/page0001.html 3.MERZ, Hermann, Thomas HANSEMANN a Christof HÜBNER. Automatizované systémy budov: sdělovací systémy KNX/EIB, LON a BACnet. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 261 s. ISBN 978-80-247-2367-9. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Elektrické stroje a přístroje Princip sběrnicového systému (EL12) Ing. Josef Nevařil."

Podobné prezentace


Reklamy Google