Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stroje a zařízení Programování sběrnicových systémů (EL16) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stroje a zařízení Programování sběrnicových systémů (EL16) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stroje a zařízení Programování sběrnicových systémů (EL16) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA

2 PROGRAMOVÁNÍ SBĚRNICOVÝCH SYSTÉMŮ

3 MOŽNOSTI PROGRAMOVÁNÍ  Programováním se myslí přiřazování ovládacích senzorů k aktorům.  Zpravidla se do aktoru zapisuje adresa senzoru, který jej bude ovládat. Programování moderních sběrnicových instalací se provádí dvěma způsoby: základní programování – bez počítače kompletní programování – s počítačem

4 ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ Umožňuje zprovoznit jednoduché základní funkce sběrnicové instalace. Programování se provádí po instalaci pomocí jednoduchého nástroje, zpravidla šroubováku. Je vhodný pro realizaci jednoduchých projektů. Pro plné využití všech možností sběrnicové elektroinstalace je nutné použít programování pomocí příslušného software.

5 ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ Programování začíná stiskem programovacího tlačítka. Tím je aktor nastaven na „naslouchání“ adresy senzoru přiřazeného pro ovládání zvolené funkce. Indikační LED signalizuje tento stav.

6 ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ Následuje aktivace senzoru, který vyšle svoji identifikaci. Aktor tyto údaje načte a uloží. Konec programování se opět provede stiskem tlačítka

7 PROGRAMOVÁNÍ SBĚRNICOVÝCH SYSTÉMŮ POMOCÍ POČÍTAČE Umožňují programování sběrnicové instalace pomocí počítače a software pro jejich programování. Programování se provádí výběrem funkcí aktoru a přiřazením ovládacího senzoru. Software nabízí možnosti, ze kterých jednoduše vybíráme požadované funkce a nastavení.

8 PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ SOFTWARE S GRAFICKÝM ROZHRANÍM Nejdříve se provede skenování aktorů v projektu. Program vysláním testovacího příkazu vyzve aktory a přístroje s možností příjmu k zaslání identifikačních údajů.

9 PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ SOFTWARE S GRAFICKÝM ROZHRANÍM Následně se naskenují přístroje, které vysílají informaci svou aktivací (například tlačítka, na obrázku červené šipky). Přístroje pojmenujeme podle jejich umístění. Vybereme požadovanou funkci, kterou mají vykonávat.

10 PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ SOFTWARE S GRAFICKÝM ROZHRANÍM Dalším krokem je vytvoření propojení pomocí grafického nástroje.

11 PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ SOFTWARE S GRAFICKÝM ROZHRANÍM Následuje odeslání parametrů do přístrojů o vytvořeném propojení. Tím je vlastně programování ukončeno. Grafické programování je velmi efektivní u malých projektů.

12 PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ SOFTWARE S GRAFICKÝM ROZHRANÍM Kombinované řízení aktoru: aktor může být řízen více senzory, jiný řídicí senzor může aktivovat jinou funkci aktoru. Například dvoubodové tlačítko můžeme naprogramovat na funkci podobnou kolébkovému vypínači. Stiskem horního bodu aktor sepne, stiskem spodního aktor rozepne.

13 PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ SOFTWARE S GRAFICKÝM ROZHRANÍM Kombinované řízení aktoru: Jedním senzorem můžeme ovládat větší počet aktorů. Odchodové tlačítko  umožní vypnout všechny naprogramované aktory, například při odchodu z domu. Sběrnicové systémy mohou vytvářet složité vazby a optimalizovat tak chod elektroinstalace.

14 1.POLÁČEK, Dušan, Václav ČERMÁK a Alen PETRÁSEK. Moderní elektroinstalace: elektroinstalační úložné materiály a jejich užití. Ostrava: Montanex, 1998, 207 s., [8] s. barevných il. ISBN 80-857-8081-X. 2.Světlo: časopis pro světelnou techniku a osvětlování. Praha: FCC Public s. r. o, 2007, roč. 2007, č. 4. ISSN 1212-0812; Sv. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Svetlo/2014/01/Svetlo_01_2014_output/web/Svetlo_01_2014_ opf_files/WebSearch/page0001.html http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Svetlo/2014/01/Svetlo_01_2014_output/web/Svetlo_01_2014_ opf_files/WebSearch/page0001.html 3.MERZ, Hermann, Thomas HANSEMANN a Christof HÜBNER. Automatizované systémy budov: sdělovací systémy KNX/EIB, LON a BACnet. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 261 s. ISBN 978-80-247-2367- 9. 4.EATON. Sběrnicový systém NIKOBUS [online]. 2010 [cit. 2014-03-01]. Dostupné z: http://www.eatonelektrotechnika.cz/produkty-domovni_instalace-system_xcomfort-nikobus http://www.eatonelektrotechnika.cz/produkty-domovni_instalace-system_xcomfort-nikobus 5.Domovní elektroinstalace Xcomfort. [online]. 2010 [cit. 2014-03-01]. Dostupné z: http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_353.pdf http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_353.pdf 6.Souběh a křížení vedení [online]. Šlapanice u Brna: elektrika [cit. 2014-03-01]. Dostupné z: http://elektrika.cz/data/clanky/horak-5-soubeh-a-krizeni-vedeni http://elektrika.cz/data/clanky/horak-5-soubeh-a-krizeni-vedeni 7.Foto: Archiv autora SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stroje a zařízení Programování sběrnicových systémů (EL16) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google