Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stroje a zařízení Prvky sběrnicových systémů (EL14-2.část) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stroje a zařízení Prvky sběrnicových systémů (EL14-2.část) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stroje a zařízení Prvky sběrnicových systémů (EL14-2.část) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA

2 PRVKY SBĚRNICOVÝCH SYSTÉMŮ 2

3 AKTORY Aktory jsou přístroje:  vyhodnocující informaci ze sběrnice,  na základě informací ze sběrnice ovládají spotřebiče. Provedení aktorů:  do rozvaděče,  na montáž ke spotřebiči.

4 PRINCIP ČINNOSTI STYKAČE Komunikační obvod zpracuje přijímanou informaci. Po vyhodnocení zprávy vyšle řídicí jednotka (mikropočítač) signály pro řízení funkce spotřebiče. Elektronické obvody řídicí signály zesílí a upraví tak, aby bylo možné spotřebič ovládat.

5 SPÍNACÍ AKTORY Používají se pro spínání obvodů. Jako spínací prvek se většinou používají relé. Existuje možnost naprogramovat při aktivaci kromě spínání další funkce, jako je zpožděný rozběh, zpožděný návrat a další.

6 ROLETOVÉ AKTORY Ovládají spotřebiče s potřebným reverzním pohybem. Musí zajistit spínání dvou motorů, každý pro svůj směr. Spínače se realizují jako reléové. Je nutné zajistit blokování společné funkce obou ovládacích relé.

7 STMÍVACÍ AKTORY Slouží především pro regulaci intenzity osvětlení. Typy: kompaktní dělené – řídicí jednotka s výstupem 0–10 V + výkonová jednotka

8 STMÍVACÍ AKTORY V poslední době roste se stále více používají světelné zdroje na bázi zářivek a především LED. Na tuto situaci reagovali výrobci výrobou aktorů specializovaných pro řízení těchto světelných zdrojů.

9 KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ Možná připojení počítače ke sběrnici: rozhraní RS232, USB, sítě LAN.

10 KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ Ovládání elektroinstalací pomocí mobilních telefonů: Přes rozhraní počítačové sítě, připojení Wi-Fi a pomocí aplikace v chytrém telefonu. Pomocí modulů GSM, kterými někteří výrobci také vybavují své systémy moderních elektroinstalací.

11 NAPÁJECÍ ZDROJE Napájení sběrnicových systémů s vodičovou sběrnicí: po sběrnici samostatný zdroj aktory i ze zdroje spotřebiče Napájení sběrnicových systémů radiovou komunikací: baterie aktory ze zdroje spotřebiče

12 1.POLÁČEK, Dušan. ČERMÁK Václav. PETRÁSEK Alen. Moderní elektroinstalace: elektroinstalační úložné materiály a jejich užití. Ostrava: Montanex, 1998, 207 s., [8] s. barevných il. ISBN 80-857-8081-X. 2.Světlo: časopis pro světelnou techniku a osvětlování. Praha: FCC Public s. r. o, 2007, roč. 2007, č. 4. ISSN 1212-0812; Sv. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Svetlo/2014/01/Svetlo_01_2014_ output/web/Svetlo_01_2014_opf_files/WebSearch/page0001.html http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Svetlo/2014/01/Svetlo_01_2014_ output/web/Svetlo_01_2014_opf_files/WebSearch/page0001.html 3.MERZ, Hermann. HANSEMANN Thomas. HÜBNER, Christof. Automatizované systémy budov: sdělovací systémy KNX/EIB, LON a BACnet. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 261 s. ISBN 978-80-247-2367-9. 4.Foto: Archiv autora SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Stroje a zařízení Prvky sběrnicových systémů (EL14-2.část) Ing. Josef Nevařil ELEKTROTECHNIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google