Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Téma:MS Word 2010 – Tabulátory. Ročník:1. Datum vytvoření:leden 2014 Název:VY_32_INOVACE_16.3.05. ICT Anotace: Typy tabulátorů, nastavení tabulátorů, manipulace s tabulátorovými značkami. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 7. Díky grafice je žák tématem provázen krok za krokem. Interaktivita výuky je zvýšena propojením s prací na Internetu a může být ještě umocněna využitím interaktivní tabule. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičení. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Tabulátory Je funkce Wordu, která umožňuje nastavení textu na přesné pozici řádku prostřednictvím zarážek. Tabulátory použijeme všude tam, kde mají být údaje zarovnány pod sebou. Ke každému odstavci se může vztahovat jiné nastavení tabulátorů. Pokud se mají tabulátory použít u více odstavců, je nutné před jejich nastavením dané odstavce označit do bloku.

3 Typy tabulátorů levá zarážka – zarovnává text na této pozici vlevo, zarážka na střed – zarovnává text na této pozici na střed, pravá zarážka – zarovnává text na této pozici vpravo, desetinný tabulátor – zarovnává čísla na této pozici na desetinnou čárku a text vpravo, zarážka svislé čáry - zakresluje se jako svislá čára přes šířku řádku.

4 Nastavení tabulátorů Zarážky tabulátorů se nastavují na vodorovném pravítku, na které je umísťujeme jedním z těchto postupů: Výběr zarážky provedeme klikáním na tlačítko po levé straně pravítka. Po výběru kliknutím myši na pozici v pravítku zadáme umístění zarážky. Výběr zarážky Zarážky na vodorovném pravítku Další možnost: Karta Domů, sekce Odstavec, tlačítko v pravém dolním rohu. V zobrazeném okně Odstavec stiskneme tlačítko Tabulátory. V dialogovém okně Tabulátory zadáme přesné umístění zarážky a její typ.

5 Nastavení tabulátorů – pomocí dialogového okna Vzdálenost zarážky Typ zarážky Nastavení

6 Práce s nastavenými tabulátory Na nastavené tabulační zarážky můžeme umísťovat text pomocí klávesy Tabulátor, nastavíme kurzor do požadovaného řádku, stiskneme klávesu tabulátor (kurzor se nastaví na nejbližší tabulátorovou značku) a zapíšeme text. Potom opět stiskneme klávesu tabulátor (kurzor se nastaví na nejbližší tabulační pozici) a opět zapíšeme text. Na konci řádku stiskneme klávesu Enter. Pro návrat na předešlou značku použijeme klávesu Backspace. Před psaním textu můžeme polohu jednotlivých zarážek upravovat tažením vlevo nebo vpravo.

7 Manipulace s tabulátorovými značkami Změna typu nastaveného tabulátoru: Označíme text. V dialogovém okně Tabulátory klikneme na požadované zarážce a v oblasti Zarovnání zvolíme požadovaný typ. Vymazání nastaveného tabulátoru V pravítku patřičnou tabulační zarážku tažením myší posuneme ven z pravítka (nahoru nebo dolů). Nebo : V dialogovém okně Tabulátory klikneme na požadované zarážce a zvolíme tlačítko Vymazat. Výchozí nastavení tabulátorů Tabulátory lze použít, i když jsme žádné tabulační zarážky nenastavili. Je totiž standardně v dialogovém okně Tabulátory nastaven tzv. „Výchozí krok“, který určuje rovnoměrné rozmístění levých tabulačních zarážek. Pokud jsou nastaveny vlastní zarážky, zarážky výchozího kroku jsou zrušeny. Mezi těmito značkami se opět pohybujeme klávesou Tab.

8 Procvičení učiva Levá zarážka Pravá zarážka Desetinná zarážka Středová zarážka Zarážka svislé čáry Pospojujte zarážky s jejich názvy.

9 Zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 175 s. ISBN 978-80-7402-020-9. Nastavit zarážky tabulátoru, nebo zrušte jejich zaškrtnutí. In: [online]. [cit. 2014-01-13]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/word-help/ nastavit-zarazky-tabulatoru-nebo-zruste-jejich-zaskrtnuti-HA101854821.aspx Všechny obrázky vytvořil autor pomocí nástroje „Výstřižky“ při práci s programem MS Word 2010.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google