Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rešeršní a informační činnost Mgr. Libuše Krátká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rešeršní a informační činnost Mgr. Libuše Krátká."— Transkript prezentace:

1 Rešeršní a informační činnost Mgr. Libuše Krátká

2 Rešerše Výsledek (proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů Výsledek (proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů zpracovává se na základě rešeršního požadavku uživatele, který je zformulován pomocí dotazovacího jazyka do rešeršního dotazu; při provádění rešerše se uplatňuje rešeršní strategie zpracovává se na základě rešeršního požadavku uživatele, který je zformulován pomocí dotazovacího jazyka do rešeršního dotazu; při provádění rešerše se uplatňuje rešeršní strategie rešerše fixovaná na nosič – sekundární dokument rešerše fixovaná na nosič – sekundární dokument

3 Rešerše ČSN: „Operace prováděné s cílem získat informace o dokumentu pomocí vyhledávácího systému“ ČSN: „Operace prováděné s cílem získat informace o dokumentu pomocí vyhledávácího systému“ výsledek inf. průzkumu, zaměřeného na vyhledávání, shrnutí a zhodnocení všech dosažitelných nebo vybraných informací o daném problému a o formách jeho konkrétního řešení výsledek inf. průzkumu, zaměřeného na vyhledávání, shrnutí a zhodnocení všech dosažitelných nebo vybraných informací o daném problému a o formách jeho konkrétního řešení druh výběrové bibliografie, soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí nebo souhrn faktograf. informací, odpovídajících danému inf. požadavku druh výběrové bibliografie, soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí nebo souhrn faktograf. informací, odpovídajících danému inf. požadavku

4 obsažené záznamy – výběr podle urč. hledisek odpovídajících dotazu uživatele – tematika, časové období, jazyk, typy dokumentů aj. obsažené záznamy – výběr podle urč. hledisek odpovídajících dotazu uživatele – tematika, časové období, jazyk, typy dokumentů aj. materiály pro rešerši – několik hledisek současně materiály pro rešerši – několik hledisek současně má přesně odpovídat určené tematice inf. požadavku má přesně odpovídat určené tematice inf. požadavku zprac. jako jednorázové soupisy nebo na pokračování – po první rešerši se sestavují další rešerše doplňkové v určeném čas. rozmezí až do dohodnutého termínu zprac. jako jednorázové soupisy nebo na pokračování – po první rešerši se sestavují další rešerše doplňkové v určeném čas. rozmezí až do dohodnutého termínu

5 Rešeršní požadavek informační požadavek zapsaný formalizovaným způsobem tak, jak to vyžaduje struktura a selekční jazyk databáze informační požadavek zapsaný formalizovaným způsobem tak, jak to vyžaduje struktura a selekční jazyk databáze

6 Dotazovací jazyk typ uživatelského jazyka; systém příkazů s přesně definovaným významem a pravidly na jejich využívání v dialogu s počítačem při vyhledávání v uložených bázích dat typ uživatelského jazyka; systém příkazů s přesně definovaným významem a pravidly na jejich využívání v dialogu s počítačem při vyhledávání v uložených bázích dat určený na výběr dat a jejich prezentaci uživateli na výstupních paměťových médiích určený na výběr dat a jejich prezentaci uživateli na výstupních paměťových médiích

7 Rešeršér osoba, která zpracovává rešerše osoba, která zpracovává rešerše vypracovává rešerše, konzultuje se zadavatelem, formuluje rešeršní požadavek ve speciálním jazyku konkrétního inf. a rešeršního systému, v současnosti nejčastěji v strojem čitelné formě (rešeršování v bázích dat a databázových centrech), vyhodnocuje odezvu systému a formuluje výslednou informaci pro uživatele v souladu s normou „Formální úprava rešerší“ vypracovává rešerše, konzultuje se zadavatelem, formuluje rešeršní požadavek ve speciálním jazyku konkrétního inf. a rešeršního systému, v současnosti nejčastěji v strojem čitelné formě (rešeršování v bázích dat a databázových centrech), vyhodnocuje odezvu systému a formuluje výslednou informaci pro uživatele v souladu s normou „Formální úprava rešerší“

8 Rešeršní činnost rešeršní činnost = informační průzkum – komplex úkonů a prací, jejichž cílem je shrnutí potřebného množství informací jako odpověď na daný rešeršní dotaz rešeršní činnost = informační průzkum – komplex úkonů a prací, jejichž cílem je shrnutí potřebného množství informací jako odpověď na daný rešeršní dotaz

9 REŠERŠE X BIBLIOGRAFIE u bibliografie se předpokládá širší okruh zájemců u bibliografie se předpokládá širší okruh zájemců Rešerše je zpracována na základě objednávky urč. uživatele, je přizpůsobena konkrétnímu uživateli nebo malému okruhu uživatelů Rešerše je zpracována na základě objednávky urč. uživatele, je přizpůsobena konkrétnímu uživateli nebo malému okruhu uživatelů

10 Druhy rešerší dva základní druhy dva základní druhy dokumentografická – soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí dokumentografická – soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí faktografická – soupis záznamů faktografických faktografická – soupis záznamů faktografických

11 podle způsobu zpracování klasické klasické strojové strojové kombinované kombinované

12 podle úplnosti zahrnutého materiálu, dokumentů úplná, vyčerpávající úplná, vyčerpávající výběrová – výběrová hlediska: výběrová – výběrová hlediska: věcnávěcná ČasováČasová územníúzemní jazykovájazyková parametrováparametrová druhová a dalšídruhová a další orientační orientační ověřovací ověřovací

13 podle druhu zahrnutých dokumentů druhově komplexní druhově komplexní jednodruhová (druhová) jednodruhová (druhová) vícedruhová vícedruhová literární rešeršeliterární rešerše

14 podle časového hlediska jednorázová, (retrospektivní) jednorázová, (retrospektivní) průběžná průběžná průběžná s jednorázovou retrospektivou průběžná s jednorázovou retrospektivou

15 další možnosti: rešerše jen z vlastních knihovnicko- informačních fondů rešerše jen z vlastních knihovnicko- informačních fondů rešerše z celkového fondu poznatků prostřednictvím externích inf. zdrojů rešerše z celkového fondu poznatků prostřednictvím externích inf. zdrojů

16 Hledisko účelové R na stav techniky R na stav techniky R na novost (vlastního řešení ) R na novost (vlastního řešení ) R patentoprávní R patentoprávní R na technickoprávní nezávadnost R na technickoprávní nezávadnost R na jméno R na jméno R na technickoprávní předpisy R na technickoprávní předpisy

17 hledisko jakosti (stupně) zpracování rešerše bibliografická rešerše bibliografická rešerše neanotované citace dokumentů ; soupis zkrácených b ibliografických záznamů (citací)neanotované citace dokumentů ; soupis zkrácených b ibliografických záznamů (citací) bibliografická rešerše s anotovanýmy záznamy, soupis zákl adních b ibliografických záznamů s anotacemi, popř. referátybibliografická rešerše s anotovanýmy záznamy, soupis zákl adních b ibliografických záznamů s anotacemi, popř. referáty soupis s kombinací obou předchozích druhů průzkumy studijní rešerše

18 Rešeršní dotazy a rešeršní strategie, postup při zpracování rešerší

19 Metodika zpracování jednorázových rešerší 3 etapy: 3 etapy: PřípravaPříprava Informační průzkumInformační průzkum Zpracování výsledků informačního průzkumuZpracování výsledků informačního průzkumu

20 Příprava stanovení účelu soupisu (např. rešerše pro disertační práci) a okruhu uživatelů (např. studenti SŠ) vymezení zachycené lit.: vymezení zachycené lit.: 1. tematické 2. chronologické 3. zeměpisné 4. jazykové 5. druhové 6. úplnost

21 vymezení výchozích inf. zdrojů – kde bude prováděn inf. průzkum: vymezení výchozích inf. zdrojů – kde bude prováděn inf. průzkum: nejprve sekundární zdroje: databáze, katalogy, bibliografie, souborné katalogy (např. JIB)…nejprve sekundární zdroje: databáze, katalogy, bibliografie, souborné katalogy (např. JIB)… pak zdroje primární: hledání přímo v knihách a časopisech (encyklopedie, slovníky apod.)pak zdroje primární: hledání přímo v knihách a časopisech (encyklopedie, slovníky apod.)

22 je nutné vysvětlení problému jejím zadavatelem, uvedení odb. výrazů a cizojazyčných ekvivalentů je nutné vysvětlení problému jejím zadavatelem, uvedení odb. výrazů a cizojazyčných ekvivalentů předpoklady pro to, aby vyhledané informace, co nejvíce odpovídaly rešeršnímu dotazu, dobře provedená příprava – podstatně zkrátí časově nejdelší etapu – tj. vlastní vyhledávání informací. předpoklady pro to, aby vyhledané informace, co nejvíce odpovídaly rešeršnímu dotazu, dobře provedená příprava – podstatně zkrátí časově nejdelší etapu – tj. vlastní vyhledávání informací.

23 Doporučený postup Konzultace se zadavatelem - žadatel nemusí vždy ovládat metodiku zadávání rešerše; vymezení tématiky zadané rešerše ze všech potřebných hledisek Konzultace se zadavatelem - žadatel nemusí vždy ovládat metodiku zadávání rešerše; vymezení tématiky zadané rešerše ze všech potřebných hledisek Vlastní studijní příprava rešeršéra Vlastní studijní příprava rešeršéra Přehled informačních zdrojů Přehled informačních zdrojů Stanovení klasifikačních znaků Stanovení klasifikačních znaků Kategorie uživatelů informací Kategorie uživatelů informací

24 Před zahájením práce - znát odpověď na řadu otázek : kdo je zadavatel? kdo je zadavatel? provedl již zadavatel někdy sám rešerši, ve kterých pramenech a s jakým výsledkem? provedl již zadavatel někdy sám rešerši, ve kterých pramenech a s jakým výsledkem? požaduje zadavatel jen všeobecnou informaci o daném tématu nebo podrobné informace nebo dokonce ze všech dostupných pramenů? požaduje zadavatel jen všeobecnou informaci o daném tématu nebo podrobné informace nebo dokonce ze všech dostupných pramenů? pro jaký účel potřebuje zadavatel žádanou informaci? pro jaký účel potřebuje zadavatel žádanou informaci?

25 časové vymezení rešerše (od kterého do kterého období?)? časové vymezení rešerše (od kterého do kterého období?)? jaké druhy dokumentů mají být zařazeny? jaké druhy dokumentů mají být zařazeny? v jaké formě se vyžaduje odpověď – výběrový nebo úplný seznam literatury, anotované či neanotované záznamy, abstrakta nebo studijní rešerše? v jaké formě se vyžaduje odpověď – výběrový nebo úplný seznam literatury, anotované či neanotované záznamy, abstrakta nebo studijní rešerše? ve kterých jazycích může zadavateli být předložena literatura? ve kterých jazycích může zadavateli být předložena literatura? do kdy má být rešerše hotova? do kdy má být rešerše hotova?

26 Uživatel často NEZNÁ způsoby inf ormační a rešeršní praxe - co má od rešeršéra očekávat; rešeršér doplnit znalosti o tématu rešerše, stanovit hlediska, podle nichž bude práci provádět Uživatel často NEZNÁ způsoby inf ormační a rešeršní praxe - co má od rešeršéra očekávat; rešeršér doplnit znalosti o tématu rešerše, stanovit hlediska, podle nichž bude práci provádět Přípravná etapa pominuta nebo provedena formálně – později možné časové ztráty, rešerše nebude vyhovovat představám uživatele; konzultovat se zadavatelem i během práce Přípravná etapa pominuta nebo provedena formálně – později možné časové ztráty, rešerše nebude vyhovovat představám uživatele; konzultovat se zadavatelem i během práce

27 Informační průzkum Časově nejdelší a nejpracnější, pro rešeršéra nejzajímavější, získá další podněty, které mu pomáhají rozvíjet rešeršní téma Časově nejdelší a nejpracnější, pro rešeršéra nejzajímavější, získá další podněty, které mu pomáhají rozvíjet rešeršní téma

28 Informační průzkum Začátek hledání – ve fondech vlastního pracoviště (katalogy, kartotéky, databáze) Začátek hledání – ve fondech vlastního pracoviště (katalogy, kartotéky, databáze) nenalezneme-li dostatek informací – rozšíříme: inf. prameny jiných institucí, informace v souborných katalozích, v národních bibliografiích, v elektronických databázích atd. nenalezneme-li dostatek informací – rozšíříme: inf. prameny jiných institucí, informace v souborných katalozích, v národních bibliografiích, v elektronických databázích atd. nalezení prvního relevantního záznamu – nastíní směr rešeršování nalezení prvního relevantního záznamu – nastíní směr rešeršování

29 Vést si průběžné poznámky – vypisovat navštívené inf. zdroje, v časovém sledu, hesla, třídníky, deskriptory, rejstříky, které jsme prohledávali – použijeme při konečném zpracování rešerše Vést si průběžné poznámky – vypisovat navštívené inf. zdroje, v časovém sledu, hesla, třídníky, deskriptory, rejstříky, které jsme prohledávali – použijeme při konečném zpracování rešerše

30 Zpracování výsledků informačního průzkumu vyhledané informace – podoba bibliografických záznamů s anotacemi nebo bez nich vyhledané informace – podoba bibliografických záznamů s anotacemi nebo bez nich inf. průzkum ve více inf. zdrojích – jednotlivé záznamy vzájemně porovnat, aby se zabránilo duplicitě inf. průzkum ve více inf. zdrojích – jednotlivé záznamy vzájemně porovnat, aby se zabránilo duplicitě dva záznamy stejného originálního pramene – vybrat ten, který má nejúplnější a nejpřesnější údaje dva záznamy stejného originálního pramene – vybrat ten, který má nejúplnější a nejpřesnější údaje

31 neúplné záznamy, nedaly se doplnit ani z jiných zdrojů, záznamy i s jinými formálními závadami ztěžujícími identifikaci původního pramene – raději vyřadit ze soupisu vůbec neúplné záznamy, nedaly se doplnit ani z jiných zdrojů, záznamy i s jinými formálními závadami ztěžujícími identifikaci původního pramene – raději vyřadit ze soupisu vůbec kontrola obsahu informací podle stanovených kritérií, rozhodnutí, které záznamy budou definitivně zařazeny kontrola obsahu informací podle stanovených kritérií, rozhodnutí, které záznamy budou definitivně zařazeny rešerše nemá obsahovat žádné informace, které by bezdůvodně přesahovaly obsah zadání rešerše nemá obsahovat žádné informace, které by bezdůvodně přesahovaly obsah zadání

32 Elektronické informační zdroje Elektronické informační zdroje

33 Základní pojmy Data – jakékoli prvky s inf. hodnotou, které jsou zpracovány počítačem; zakódována reprezentace faktů a myšlenek tak, aby se daly zpracovat a komunikovat Data – jakékoli prvky s inf. hodnotou, které jsou zpracovány počítačem; zakódována reprezentace faktů a myšlenek tak, aby se daly zpracovat a komunikovat Databáze – množina rychle přístupných strukturovaných dat ; data tvoří určitý celek z hlediska tematiky nebo druhu uložených záznamů ; komplex souborů dat uložených v pamětích počítačů Databáze – množina rychle přístupných strukturovaných dat ; data tvoří určitý celek z hlediska tematiky nebo druhu uložených záznamů ; komplex souborů dat uložených v pamětích počítačů Nakladatel – subjekt odpovědný za vydávání a šíření bází na CD ROM nebo DVD; může být současně i producentem Nakladatel – subjekt odpovědný za vydávání a šíření bází na CD ROM nebo DVD; může být současně i producentem

34 Producent - tvůrce databáze, který ji vystavuje na vlastním hostitelském počítači nebo dává licenci databázovému centru Producent - tvůrce databáze, který ji vystavuje na vlastním hostitelském počítači nebo dává licenci databázovému centru Provozovatel – zpřístupňuje báze online, může být současně i producentem či nakladatelem Provozovatel – zpřístupňuje báze online, může být současně i producentem či nakladatelem

35 El. inf. zdroje z hlediska cesty k nim na optických médiích na optických médiích např. CD ROM, DVDnapř. CD ROM, DVD přístupné na Internetu přístupné na Internetu databázová centra, přístup k bázím přes web jednotlivých vydavatelů periodik a bází na CD ROMdatabázová centra, přístup k bázím přes web jednotlivých vydavatelů periodik a bází na CD ROM přístupné přes profesionální online systémy přístupné přes profesionální online systémy databázová centradatabázová centra

36 přístupné neinteraktivně – off-line přístupné neinteraktivně – off-line dnes už není běžné, např. v podnicích a některých databázových centrechdnes už není běžné, např. v podnicích a některých databázových centrech přístupné v kombinaci různých způsobů přístupné v kombinaci různých způsobů jedna báze může být přístupná online přes databázové centrum, ale současně vychází na CD ROMjedna báze může být přístupná online přes databázové centrum, ale současně vychází na CD ROM

37 Přehled el. inf. zdrojů české české Česká národní bibliografieČeská národní bibliografie BibliomedicaBibliomedica AnopressAnopress Infobanka ČTKInfobanka ČTK ASPIASPI Lexikon českých výtvarníkůLexikon českých výtvarníků MemoriaMemoria databáze a katalogy odborných knihovendatabáze a katalogy odborných knihoven

38 zahraniční zahraniční EBSCOEBSCO OCLC New FirstSearchOCLC New FirstSearch Web of ScienceWeb of Science SpringerLINKSpringerLINK John WileyJohn Wiley ElsevierElsevier Journal Citation ReportsJournal Citation Reports Oxford Reference Online …atd.Oxford Reference Online …atd.

39 Vyhledávací nástroje rejstříky rejstříky Booleovské operátory Booleovské operátory další pomocné nástroje další pomocné nástroje prostudovat návod – vyhledávací programy se liší, systémy mají někdy standardní nastavení, např. zda systém rozlišuje malá a velká písmena a diakritiku prostudovat návod – vyhledávací programy se liší, systémy mají někdy standardní nastavení, např. zda systém rozlišuje malá a velká písmena a diakritiku využívat různé nástroje využívat různé nástroje

40 Dotazovací jazyk – základní funkce výběr příslušné databáze výběr příslušné databáze vykonávání průzkumu pomocí termínů nebo jejich kombinací vykonávání průzkumu pomocí termínů nebo jejich kombinací vyhledávání v dopředu určené části záznamu vyhledávání v dopředu určené části záznamu pravo- nebo levostranné rozšíření vyhledávaných termínů pravo- nebo levostranné rozšíření vyhledávaných termínů vyhledávání řetězců znaků vyhledávání řetězců znaků vyhledávání termínu v jedné větě, poli nebo citaci vyhledávání termínu v jedné větě, poli nebo citaci

41 vyvolání si průběhu komunikace vyvolání si průběhu komunikace prohlížení slovníku možných termínů prohlížení slovníku možných termínů vyhledávání v tezauru vyhledávání v tezauru uchovávání vyladěného rešeršního požadavku na pozdější využití uchovávání vyladěného rešeršního požadavku na pozdější využití prohlížení jen určitých polí z vyhledaných záznamů prohlížení jen určitých polí z vyhledaných záznamů umožnění tisku offline v dopředu určeném formátu umožnění tisku offline v dopředu určeném formátu ukončení komunikace s databázovým centrem ukončení komunikace s databázovým centrem

42 Booleovské operátory AND – „a zároveň“ – zúžení dotazu, logický součin, průnik množin AND – „a zároveň“ – zúžení dotazu, logický součin, průnik množin OR – „nebo“ – rozšíření dotazu, OR – „nebo“ – rozšíření dotazu, logický součet, sjednocení množin NOT – „ne, bez“ – výsledek se zužuje, odstranění nežádoucích dokumentů, logická negace, záleží na pořadí slov NOT – „ne, bez“ – výsledek se zužuje, odstranění nežádoucích dokumentů, logická negace, záleží na pořadí slov mohou se kombinovat i s dalšími možnými operátory (ekvivalence, větší, menší, blízkost slov, apod.) mohou se kombinovat i s dalšími možnými operátory (ekvivalence, větší, menší, blízkost slov, apod.)

43 Proximitní operátory hledaná slova se vyskytují nedaleko od sebe nebo v těsném sousedství hledaná slova se vyskytují nedaleko od sebe nebo v těsném sousedství „NEAR“ – uživatel sám určí vzdálenost mezi slovy, někdy je nastaveno standardně (př. NEAR 5) „NEAR“ – uživatel sám určí vzdálenost mezi slovy, někdy je nastaveno standardně (př. NEAR 5) „ADJACENT“ – slova vedle sebe nezávisle na pořadí – výhoda při hledání jmen „ADJACENT“ – slova vedle sebe nezávisle na pořadí – výhoda při hledání jmen „FOLLOWED BY“ – slova lze vyhledat jako frázi „FOLLOWED BY“ – slova lze vyhledat jako frázi v jednotlivých databázích se liší v jednotlivých databázích se liší

44 Rozšíření; zástupné znaky Jsou nalezeny záznamy, které obsahují zadaný kořen slova: Jsou nalezeny záznamy, které obsahují zadaný kořen slova: „*“ - pro více znaků – knihovn* : (vyhledá se) knihovny, knihovnictví, knihovník…atd.„*“ - pro více znaků – knihovn* : (vyhledá se) knihovny, knihovnictví, knihovník…atd. „?“ – pro jeden znak, dá se použít i uprostřed slova – ato?: (vyhledá se): atom, atol; filo?ofie: vyhledá jak filozofie tak i filosofie„?“ – pro jeden znak, dá se použít i uprostřed slova – ato?: (vyhledá se): atom, atol; filo?ofie: vyhledá jak filozofie tak i filosofie v různých databázích se může lišit – př. v JIB má „?“ funkci „*“ – rozšíří o více znakův různých databázích se může lišit – př. v JIB má „?“ funkci „*“ – rozšíří o více znaků

45 kroky samotného průzkumu: výběr databáze výběr databáze výběr termínů pro vyhledávání, jejich kombinace výběr termínů pro vyhledávání, jejich kombinace prohlížení vyhledaných záznamů prohlížení vyhledaných záznamů změna rešeršní strategie změna rešeršní strategie ukončení průzkumu ukončení průzkumu

46 Formální úprava rešerše (doporučení) Titulní list – měl by obsahovat: Titulní list – měl by obsahovat: výraz Rešerševýraz Rešerše evidenční číslo rešeršeevidenční číslo rešerše název a adresu knihovny, kde byla rešerše vypracovánanázev a adresu knihovny, kde byla rešerše vypracována znaky MDT, předmětová hesla, klíčová slova apod.znaky MDT, předmětová hesla, klíčová slova apod. název rešeršenázev rešerše datum vypracovánídatum vypracování celkový počet záznamůcelkový počet záznamů jméno zpracovatele rešeršejméno zpracovatele rešerše

47 Analytický list – může obsahovat: Analytický list – může obsahovat: druhy dokumentů zachycené v rešerši s uvedením počtu příslušných záznamůdruhy dokumentů zachycené v rešerši s uvedením počtu příslušných záznamů časové vymezení zachycených dokumentůčasové vymezení zachycených dokumentů jazykové vymezení dokumentůjazykové vymezení dokumentů přehled inf. pramenů, kterých bylo použito při rešeršním průzkumupřehled inf. pramenů, kterých bylo použito při rešeršním průzkumu přehled použitých zvl. zkrate k při vypracování R s jejich výkladempřehled použitých zvl. zkrate k při vypracování R s jejich výkladem zvolené uspořádání záznamůzvolené uspořádání záznamů

48 Základní část rešerše obsahuje vybraných dokumentů; tvoří její podstatnou část, obsahuje záznamy vybraných dokumentů; tvoří její podstatnou část, u každého záznamu se doporučuje uvést údaj o uložení dokumentu (pramene) – tj. knihovny (fondu), kde se nalézá. u každého záznamu se doporučuje uvést údaj o uložení dokumentu (pramene) – tj. signaturu, event. siglu knihovny (fondu), kde se nalézá. záznamy se s použitím arabských číslic. záznamy se průběžně číslují s použitím arabských číslic. rešerše se stránky rešerše se číslují (kromě titulního listu) píše či rozmnožuje obvykle píše či rozmnožuje obvykle jednostranně, dnes i v elektronické podobě

49 Řazení záznamů v rešerši podle podle druhu dokumentu abecedně podle jmen autorů – u více prací jednoho autora pak abecedně podle názvů podle podle chronologického hlediska sestupně – od nejnovějšího záznamu ke staršímu sestupně – od nejnovějšího záznamu ke staršímu vzestupně – od nejstaršího záznamu k novějšímu vzestupně – od nejstaršího záznamu k novějšímu podle geografického hlediska – země vydání podle jazykového hlediska – jazyk dokumentu

50 Uspořádání záznamů z věcného hlediska logické - záznamy jsou rozděleny podle tematiky do kapitol logické - záznamy jsou rozděleny podle tematiky do kapitol systematické – podle klasifikačního systému systematické – podle klasifikačního systému předmětové – podle předmětových hesel předmětové – podle předmětových hesel křížové – kombinace abecedního řazení podle jmen autorů, názvu a předmětových hesel křížové – kombinace abecedního řazení podle jmen autorů, názvu a předmětových hesel

51 Bibliografické citace jednotlivé prvky mají normalizované pořadí, jsou navzájem odděleny předepsanými diakritickými znaménky jednotlivé prvky mají normalizované pořadí, jsou navzájem odděleny předepsanými diakritickými znaménky slouží na přesnou identifikaci dokumentu, možnost najít ho v knihovně slouží na přesnou identifikaci dokumentu, možnost najít ho v knihovně

52 Monografie podnázev [Vedlejší název]. Další tvůrce(i). Místo vydání: nakladatel, rok. Počet stran. Poznámky. Jméno tvůrce(ů). Název: podnázev [Vedlejší název]. Vydání. Další tvůrce(i). Místo vydání: nakladatel, rok. Počet stran. Název edice, číslo svazku. ISBN. Poznámky.

53 Záznam české tištěné knihy VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1350 s., [160] s. obr. příl. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 2. ISBN 80-7277-312-7. VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1350 s., [160] s. obr. příl. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 2. ISBN 80-7277-312-7.

54 Záznam překladu německé knihy do češtiny (s dalšími tvůrci) PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Z něm. orig. přel. Barbora KÖPPLOVÁ a Monika LODEROVÁ. Praha: Karolinum, 2005. 409 s. Mediální studia. ISBN 80-246- 0618-6. PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Z něm. orig. přel. Barbora KÖPPLOVÁ a Monika LODEROVÁ. Praha: Karolinum, 2005. 409 s. Mediální studia. ISBN 80-246- 0618-6.

55 Záznam zahraniční monografické publikace WITTEN, Ian H., David BAINBRIDGE a David M. NICHOLS. How to build a digital library [Jak vybudovat digitální knihovnu]. 2nd ed. Amsterdam: Morgan Kaufman, 2010. xiii, 629 s.The Morgan Kaufmann series in multimedia information and systems. ISBN 978-0-12-374857-7. Dostupny komerčně také z: http://books.google.com/. WITTEN, Ian H., David BAINBRIDGE a David M. NICHOLS. How to build a digital library [Jak vybudovat digitální knihovnu]. 2nd ed. Amsterdam: Morgan Kaufman, 2010. xiii, 629 s. The Morgan Kaufmann series in multimedia information and systems. ISBN 978-0-12-374857-7. Dostupny komerčně také z: http://books.google.com/.

56 Záznam učebního textu 4 autorů ve dvou variantách zápisu jmen tvůrců CEJPEK, Jiří, Pravoslav KNEIDL, Jan ČINČERA a Ivan HLAVÁČEK. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2., doplněné vyd. Praha: Karolinum, 2002. 247 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-246-0323-3. CEJPEK, Jiří, Pravoslav KNEIDL, Jan ČINČERA a Ivan HLAVÁČEK. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2., doplněné vyd. Praha: Karolinum, 2002. 247 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-246-0323-3. CEJPEK, Jiří aj. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2., doplněné vyd. Praha: Karolinum, 2002. 247 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-246-0323-3. CEJPEK, Jiří aj. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2., doplněné vyd. Praha: Karolinum, 2002. 247 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-246-0323-3.

57 Záznam zahraniční tištěné knihy, jejíž digitální verze byla autorkou zveřejněna později volně na internetu VERHEUL, Ingeborg. Networking for digital preservation: current practice in 15 national libraries. München: Saur, 2006. 269 s. IFLA Publications, 119. ISBN 978-3-598-21847-7. Online vydání dostupné také z: http://archive.ifla.org/VI/7/pub/IFLAPubli cation-No119.pdf. VERHEUL, Ingeborg. Networking for digital preservation: current practice in 15 national libraries. München: Saur, 2006. 269 s. IFLA Publications, 119. ISBN 978-3-598-21847-7. Online vydání dostupné také z: http://archive.ifla.org/VI/7/pub/IFLAPubli cation-No119.pdf.

58 Záznam zahraničního sborníku z odborné konference (jako celku) KALTWASSER, Franz Georg a John Michael SMETHURST, ed. Retrospective cataloguing in Europe: 15th to 19th century printed materials: proceedinds of the International Conference, Munich 28th - 30th November 1990. München: Saur, 1992. 194 s. Bibliothekspraxis, Bd. 31. ISBN 3-598-21131-7. KALTWASSER, Franz Georg a John Michael SMETHURST, ed. Retrospective cataloguing in Europe: 15th to 19th century printed materials: proceedinds of the International Conference, Munich 28th - 30th November 1990. München: Saur, 1992. 194 s. Bibliothekspraxis, Bd. 31. ISBN 3-598-21131-7.

59 Záznam zahraniční tištěné příručkové publikace, jejímž autorem je odborná mezinárodní korporace MEZINÁRODNÍ FEDERACE KNIHOVNICKYCH ASOCIACÍ A INSTITUCÍ. Working Group on Corporate Headings. Form and structure of corporate headings. London (Anglie): IFLA International Office for UBC, 1980. 15 s. ISBN 0-903043-28-9. MEZINÁRODNÍ FEDERACE KNIHOVNICKYCH ASOCIACÍ A INSTITUCÍ. Working Group on Corporate Headings. Form and structure of corporate headings. London (Anglie): IFLA International Office for UBC, 1980. 15 s. ISBN 0-903043-28-9.

60 Záznam starého francouzského tisku, ktery byl v současnosti digitalizován (zahrnuje také trvaly identifikátor ARK) PEIGNOT, Gabriel. Répertoire de bibliographies spéciales, curieuses et instructives… Paris: Renouard, 1810. Digitalizovaná kopie původního vydání dostupná také ze systému Gallica (ARK): http://gallica.bnf.fr/ark:/ PEIGNOT, Gabriel. Répertoire de bibliographies spéciales, curieuses et instructives… Paris: Renouard, 1810. Digitalizovaná kopie původního vydání dostupná také ze systému Gallica (ARK): http://gallica.bnf.fr/ark:/ http://gallica.bnf.fr/ark:/

61 Záznam knižní publikace bez tvůrce Lumen gentium: věroučná konstituce o církvi. Předmluva Karl RAHNER. Překlad z latiny Jindra HUBKOVÁ. Praha: Scriptum, 1992. 71 s.Církevní dokumenty. ISBN 80-85528- 07-X. ISBN 978-80-85528-07-7. Lumen gentium: věroučná konstituce o církvi. Předmluva Karl RAHNER. Překlad z latiny Jindra HUBKOVÁ. Praha: Scriptum, 1992. 71 s. Církevní dokumenty. ISBN 80-85528- 07-X. ISBN 978-80-85528-07-7. [Harvardský systém]: Anon., 1992. Lumen gentium: věroučná konstituce o církvi. Předmluva Karl RAHNER. Překlad z latiny Jindra HUBKOVÁ. Praha: Scriptum. 71 s.Církevní dokumenty. ISBN 80-85528-07-X. ISBN 978-80-85528-07-7. Anon., 1992. Lumen gentium: věroučná konstituce o církvi. Předmluva Karl RAHNER. Překlad z latiny Jindra HUBKOVÁ. Praha: Scriptum. 71 s. Církevní dokumenty. ISBN 80-85528-07-X. ISBN 978-80-85528-07-7.

62 Záznam části (dílu) tištěné vícesvazkové knižní publikace Akademický slovník cizích slov. I. díl, A- K. Praha: Academia, 1995. 445 s ISBN 80- 200-0523-4 (1. díl). ISBN 80-200-0497-1 (soubor). Akademický slovník cizích slov. I. díl, A- K. Praha: Academia, 1995. 445 s. ISBN 80- 200-0523-4 (1. díl). ISBN 80-200-0497-1 (soubor).

63 Kapitola v knize, stať ze sborníku Jméno tvůrce(ů) příspěvku. Název příspěvku : podnázev příspěvku. In: Jméno tvůrce(ů) zdrojového dokumentu. Název zdrojového dokumentu : podnázev zdrojového dokumentu [Vedlejší název]. Vydání. Další tvůrce(i). Místo: Nakladatel, Datum publikování, číslování svazku apod., rozsah stran příspěvku ve zdrojovém dokumentu. Název edice, číslo svazku. Standardní identifikátor(y). Poznámky. Jméno tvůrce(ů) příspěvku. Název příspěvku : podnázev příspěvku. In: Jméno tvůrce(ů) zdrojového dokumentu. Název zdrojového dokumentu : podnázev zdrojového dokumentu [Vedlejší název]. Vydání. Další tvůrce(i). Místo: Nakladatel, Datum publikování, číslování svazku apod., rozsah stran příspěvku ve zdrojovém dokumentu. Název edice, číslo svazku. Standardní identifikátor(y). Poznámky.

64 Záznam příspěvku v tištěném domácím tematickém sborníku ŠMILAUER, Bohdan. Elektronická MVS a dodávání dokumentů (ILL/DD). In: Z. KLOUČKOVÁ a L. MACHALOVÁ, sest. Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2003: sborník příspěvků. Praha: Státní technická knihovna, 2003, s. 62-70. ISBN 80-86504-09-3. ŠMILAUER, Bohdan. Elektronická MVS a dodávání dokumentů (ILL/DD). In: Z. KLOUČKOVÁ a L. MACHALOVÁ, sest. Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2003: sborník příspěvků. Praha: Státní technická knihovna, 2003, s. 62-70. ISBN 80-86504-09-3.

65 Záznam příspěvku ve sborníku (dostupného i elektronicky) pravidelné slovenské konference VOKÁLOVÁ, Júlia, Iveta KRJAKOVÁ a Daniela DŽUGANOVÁ. Akademická knižnica - učiaca (sa) organizácia. In: INFOS 2001: zborník z 31. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej. Bratislava: Spolok slovenskych knihovníkov, 2001, s. 302-309. ISBN 80-85165- 84-8. Dostupny také z: http://www.aib.sk/infos/infos2001/38.htm. VOKÁLOVÁ, Júlia, Iveta KRJAKOVÁ a Daniela DŽUGANOVÁ. Akademická knižnica - učiaca (sa) organizácia. In: INFOS 2001: zborník z 31. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej. Bratislava: Spolok slovenskych knihovníkov, 2001, s. 302-309. ISBN 80-85165- 84-8. Dostupny také z: http://www.aib.sk/infos/infos2001/38.htm. http://www.aib.sk/infos/infos2001/38.htm

66 Záznam příspěvku ve svazku tematického českého sborníku, ktery vycházel s nepravidelnou periodicitou (již nevychází) CEJPEK, Jiří. Internet jako sociální jev. In: B. SEDLÁČKOVÁ, ed. Acta bibliothecalia et informatica. 2. Opava: Slezská univerzita Opava, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 1997, s. 7-21. ISBN 80-85879-87-5. CEJPEK, Jiří. Internet jako sociální jev. In: B. SEDLÁČKOVÁ, ed. Acta bibliothecalia et informatica. 2. Opava: Slezská univerzita Opava, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 1997, s. 7-21. ISBN 80-85879-87-5.

67 Záznam příspěvku ve svazku zahraničního sborníku vycházejícího v rámci známé rozsáhlé edice LNCS vydavatelství Springer MACEK, Tomáš, Martin LABSKY, Jan KLEINDIENST a Hana TRUSKOVÁ. Monitoring User Distraction in a Car by Segmentation of Experimental Data. In: Konstantine STEPHANIDIS, ed. Universal Access in Human- Computer 15 Interaction: Context Diversity: 6th International Conference, UAHCI 2011, Held as Part of HCI International 2011, Orlando, FL, USA, July 9- 14, 2011: Proceedings, Part III. Berlin: Springer, 2011, s. 306-315. Lecture notes in computer science, vol. 6767/2011. ISBN 978-3-642-21665-7 (Print). ISBN 978-3- 642-21666-4 (Online). Příspěvek dostupny také komerčně ze systému SpringerLink (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21666-4_34. MACEK, Tomáš, Martin LABSKY, Jan KLEINDIENST a Hana TRUSKOVÁ. Monitoring User Distraction in a Car by Segmentation of Experimental Data. In: Konstantine STEPHANIDIS, ed. Universal Access in Human- Computer 15 Interaction: Context Diversity: 6th International Conference, UAHCI 2011, Held as Part of HCI International 2011, Orlando, FL, USA, July 9- 14, 2011: Proceedings, Part III. Berlin: Springer, 2011, s. 306-315. Lecture notes in computer science, vol. 6767/2011. ISBN 978-3-642-21665-7 (Print). ISBN 978-3- 642-21666-4 (Online). Příspěvek dostupny také komerčně ze systému SpringerLink (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21666-4_34. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21666-4_34

68 Článek z časopisu Jméno tvůrce(ů) článku. Název článku : podnázev článku. Název seriálu: podnázev seriálu. Rok publikování, číslování, rozsah stran. Standardní identifikátor(y). Poznámky. Jméno tvůrce(ů) článku. Název článku : podnázev článku. Název seriálu: podnázev seriálu. Rok publikování, číslování, rozsah stran. Standardní identifikátor(y). Poznámky.

69 Záznam článku v českém tištěném časopise (dvě varianty) ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách. In Čtenář. 2010, roč. 62, č. 10, s. 366-368. ISSN 0011-2321. Dostupny také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10- 2010/legislativa-pro-skolniknihovny-na-zakladnich-a- strednich-skolach-75-740.htm. ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách. In Čtenář. 2010, roč. 62, č. 10, s. 366-368. ISSN 0011-2321. Dostupny také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10- 2010/legislativa-pro-skolniknihovny-na-zakladnich-a- strednich-skolach-75-740.htm. http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10- 2010/legislativa-pro-skolniknihovny-na-zakladnich-a- strednich-skolach-75-740.htm http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10- 2010/legislativa-pro-skolniknihovny-na-zakladnich-a- strednich-skolach-75-740.htm ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách. In Čtenář. 2010, 62(10), 366-368. ISSN 0011-2321. Dostupny také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10- 2010/legislativa-pro-skolni-knihovnyna-zakladnich-a- strednich-skolach-75-740.htm. ČUMPLOVÁ, Ludmila. Legislativa pro školní knihovny na základních a středních školách. In Čtenář. 2010, 62(10), 366-368. ISSN 0011-2321. Dostupny také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10- 2010/legislativa-pro-skolni-knihovnyna-zakladnich-a- strednich-skolach-75-740.htm. http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10- 2010/legislativa-pro-skolni-knihovnyna-zakladnich-a- strednich-skolach-75-740.htm http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10- 2010/legislativa-pro-skolni-knihovnyna-zakladnich-a- strednich-skolach-75-740.htm

70 Seriál Název seriálu : podnázev seriálu. Vydání. Místo vydání: Vydavatel, datum publikování, číslování seriálu. ISSN. Poznámky. Název seriálu : podnázev seriálu. Vydání. Místo vydání: Vydavatel, datum publikování, číslování seriálu. ISSN. Poznámky.

71 Záznam již zaniklého českého tištěného časopisu (jako celku a jeho jednoho čísla ve dvou variantách) Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 1990-2004. ISSN 0862-7487. 4x ročně. Vycházel také v elektronické formě (ISSN 1214-067). Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 1990-2004. ISSN 0862-7487. 4x ročně. Vycházel také v elektronické formě (ISSN 1214-067). Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 1990, roč. 1, č. 1. ISSN 0862-7487. Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 1990, roč. 1, č. 1. ISSN 0862-7487. Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 1990, 1(1). ISSN 0862-7487. Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 1990, 1(1). ISSN 0862-7487.

72 Elektronické monografie, webová sídla a databáze Jméno tvůrce(ů). Název: podnázev [Vedlejší název] [Označení nosiče]. Vydání a/nebo Verze. Další tvůrce(i). Místo: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online zdrojů]. Název edice, číslo svazku. Standardní identifikátor(y). Dostupnost a přístup. Poznámky (např. požadavky na systém aj.). Jméno tvůrce(ů). Název: podnázev [Vedlejší název] [Označení nosiče]. Vydání a/nebo Verze. Další tvůrce(i). Místo: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online zdrojů]. Název edice, číslo svazku. Standardní identifikátor(y). Dostupnost a přístup. Poznámky (např. požadavky na systém aj.).

73 Záznam elektronického dokumentu uveřejněného na WWW LAGOZE, C., Herbert van de SOMPEL, Michael NELSON a Simeon WARNER, ed. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Protocol Version 2.0 of 2002-06-14, Document version 2008-12- 07T20:42:00Z. 2008 [cit. 2011-10-10]. Dostupny z: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesp rotocol.html. LAGOZE, C., Herbert van de SOMPEL, Michael NELSON a Simeon WARNER, ed. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Protocol Version 2.0 of 2002-06-14, Document version 2008-12- 07T20:42:00Z. 2008 [cit. 2011-10-10]. Dostupny z: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesp rotocol.html. http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesp rotocol.html http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesp rotocol.html

74 záznam české oborové terminologické online databáze KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2011-10-10]. Dostupny z: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2011-10-10]. Dostupny z: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd. http://aleph.nkp.cz/cze/ktd

75 záznam souboru elektronickych textů na CD-ROM ze čtyř konferencí New Information Technology Conference proceeding [CD-ROM]. Ching-chih Chen (ed.); disc created by Ching-chih Chen, Amanda LO, Yu- Huei Lainer. West Newton (Mass.): MicroUse Information, 1991. Vyhledávací systém: Kaware. Obsahuje: 1st Pacific, Bangkok, 1987; 2nd Pacific, Singapore, 1989; 3 rd International, Guadalajara, 1990; 4th International, Budapest, 1991. New Information Technology Conference proceeding [CD-ROM]. Ching-chih Chen (ed.); disc created by Ching-chih Chen, Amanda LO, Yu- Huei Lainer. West Newton (Mass.): MicroUse Information, 1991. Vyhledávací systém: Kaware. Obsahuje: 1st Pacific, Bangkok, 1987; 2nd Pacific, Singapore, 1989; 3 rd International, Guadalajara, 1990; 4th International, Budapest, 1991.

76 Příspěvky do elektronickych monografií, webovych sídel a databází Jméno tvůrce(ů) příspěvku. Název příspěvku : podnázev příspěvku. In: Jméno tvůrce(ů) zdrojového dokumentu. Název: podnázev zdrojového dokumentu [Vedlejší název] [Označení nosiče]. Další tvůrce zdrojového dokumentu. Vydání a/nebo Verze. Další tvůrce(i). Místo: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize, číslování svazku apod., rozsah stran příspěvku ve zdrojovém dokumentu [Datum citování u online zdrojů]. Název edice, číslo svazku. Standardní identifikátor(y). Dostupnost a přístup. Poznámky. Jméno tvůrce(ů) příspěvku. Název příspěvku : podnázev příspěvku. In: Jméno tvůrce(ů) zdrojového dokumentu. Název: podnázev zdrojového dokumentu [Vedlejší název] [Označení nosiče]. Další tvůrce zdrojového dokumentu. Vydání a/nebo Verze. Další tvůrce(i). Místo: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize, číslování svazku apod., rozsah stran příspěvku ve zdrojovém dokumentu [Datum citování u online zdrojů]. Název edice, číslo svazku. Standardní identifikátor(y). Dostupnost a přístup. Poznámky.

77 záznam příspěvku z jednoho ročníku české online konference KNOLL, Adolf a Stanislav PSOHLAVEC. ENRICH: Budujeme evropskou digitální knihovnu rukopisů. In: INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích, 22.-24. 5. 2007: sborník z konference informačních profesionálů [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2007 [cit. 2011-10-10]. ISSN 1801-2213. Dostupn ý z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2007/sbornik/158/ KNOLL, Adolf a Stanislav PSOHLAVEC. ENRICH: Budujeme evropskou digitální knihovnu rukopisů. In: INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích, 22.-24. 5. 2007: sborník z konference informačních profesionálů [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2007 [cit. 2011-10-10]. ISSN 1801-2213. Dostupn ý z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2007/sbornik/158/ http://www.inforum.cz/archiv/inforum2007/sbornik/158/

78 záznam hesla z české oborové terminologické online databáze, která je v jednom z předchozích příkladů (74) MATUŠÍK, Zdeněk a Zdeněk JONÁK. Dokument. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2011-12-28]. Systém. č.: 000000502. Dostupná z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number =000000502&local_base=KTD. MATUŠÍK, Zdeněk a Zdeněk JONÁK. Dokument. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2011-12-28]. Systém. č.: 000000502. Dostupná z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number =000000502&local_base=KTD. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number =000000502&local_base=KTD http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number =000000502&local_base=KTD

79 záznamy neautorizovaných hesel ze dvou jazykovych verzí zahraniční online univerzální encyklopedie (typu wiki) Copyright. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001-, last modif. on 26 December 2011 [cit. 2011-12- 28]. Anglická verze. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright. Copyright. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001-, last modif. on 26 December 2011 [cit. 2011-12- 28]. Anglická verze. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright. http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright Autorské právo. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy edit. 2011-10-14 [cit. 2011- 12-28]. Česká verze. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorské_právo. Autorské právo. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy edit. 2011-10-14 [cit. 2011- 12-28]. Česká verze. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorské_právo. http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorské_právo

80 Článek v elektronickém časopise Jméno tvůrce(ů) článku. Název článku : podnázev článku. Název seriálu : podnázev seriálu [Označení nosiče]. Rok publikování, číslování, rozsah stran [Datum citování u online seriálů]. Standardní identifikátor(y). Dostupnost a přístup. Poznámky. Jméno tvůrce(ů) článku. Název článku : podnázev článku. Název seriálu : podnázev seriálu [Označení nosiče]. Rok publikování, číslování, rozsah stran [Datum citování u online seriálů]. Standardní identifikátor(y). Dostupnost a přístup. Poznámky.

81 záznam článku z českého online elektronického časopisu SAKASTROVÁ, Lucie. Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořenych encyklopedickych. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 2011-10-10]. URN-NBN:cz-ik6683. ISSN 1212-5075. Dostupn ý z: http://www.ikaros.cz/node/6683. Dostupny také z digitálního archivu E-LIS (HDL): http://hdl.handle.net/10760/15425. SAKASTROVÁ, Lucie. Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořenych encyklopedickych. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 2011-10-10]. URN-NBN:cz-ik6683. ISSN 1212-5075. Dostupn ý z: http://www.ikaros.cz/node/6683. Dostupny také z digitálního archivu E-LIS (HDL): http://hdl.handle.net/10760/15425. http://www.ikaros.cz/node/6683 http://hdl.handle.net/10760/15425 http://www.ikaros.cz/node/6683 http://hdl.handle.net/10760/15425

82 Elektronický seriál Název: podnázev seriálu [Druh nosiče]. Vydání a/nebo Verze. Místo vydání: vydavatel, datum publikování, číslo seriálu [datum citování u online zdrojů]. Standardní identifikátor(y). Dostupnost a přístupnost. Poznámky. Název: podnázev seriálu [Druh nosiče]. Vydání a/nebo Verze. Místo vydání: vydavatel, datum publikování, číslo seriálu [datum citování u online zdrojů]. Standardní identifikátor(y). Dostupnost a přístupnost. Poznámky.

83 záznam elektronické online dostupné verze českého odborného časopisu Národní knihovna: knihovnická revue [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 1990-2004 [cit. 2011-10-10]. ISSN 1214- 0678 (On-line). Dostupn ý z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR.html. 4x ročně. Vycházel také v tištěné formě (ISSN 0862-7487, Print). Národní knihovna: knihovnická revue [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 1990-2004 [cit. 2011-10-10]. ISSN 1214- 0678 (On-line). Dostupn ý z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR.html. 4x ročně. Vycházel také v tištěné formě (ISSN 0862-7487, Print). http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR.html

84 záznam elektronického online dostupného zahraničního časopisu Information Research: an international electronic journal [online]. Sheffield: Information Research, 2005-. ISSN 1368-1613. Dostupn ý z: http://informationr.net/ir/index.html. Information Research: an international electronic journal [online]. Sheffield: Information Research, 2005-. ISSN 1368-1613. Dostupn ý z: http://informationr.net/ir/index.html. http://informationr.net/ir/index.html

85 Vysokoškolské závěrečné (nepublikované) Autor. Název. Vedoucí práce. Místo, rok. Počet stran. Druh práce. (Přidělený titul). Instituce přidělující titul. Autor. Název. Vedoucí práce. Místo, rok. Počet stran. Druh práce. (Přidělený titul). Instituce přidělující titul.

86 ČERŇOVÁ, Dagmar. Regionální funkce knihoven v Plzeňském kraji. Plzeň, 2003. 128, XXI s., 7 tab. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. KUKRECHTOVÁ, Markéta. Mimoškolní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků. Vedoucí práce: Petr Škyřík. Brno, 2010. 131 s. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. Dostupný také z: http://is.muni.cz/th/329438/ff_m/


Stáhnout ppt "Rešeršní a informační činnost Mgr. Libuše Krátká."

Podobné prezentace


Reklamy Google