Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dýchací přístroje pro JSDH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dýchací přístroje pro JSDH"— Transkript prezentace:

1 Dýchací přístroje pro JSDH
Odborná příprava velitelů JSDH hl. m. Prahy Připravili: Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku hl. m. Prahy & Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov © Ing. Michal Brunner, březen 2008

2 Dýchací přístroje Dýchací přístroje filtrační izolační
Filtrační dýchací přístroje úniková maska nebo kukla s filtrem ochranná maska + filtr (použití dle Řádu CHS, Článku 9) Izolační dýchací přístroje neautonomní (hadicové) autonomní

3 Izolační dýchací přístroje
Autonomní izolační dýchací přístroje s otevřeným dýchacím okruhem – vzduchové (VDP) s uzavřeným dýchacím okruhem – kyslíkové (KDP) Vzduchové IDP jednostupňové – podtlakové (Saturn) dvoustupňové – přetlakové

4 VDP jednostupňový (podtlakový)
VDP SATURN Lahev ocelová, vodní objem 5 ltr.(Saturn S5) nebo 7ltr. (Saturn S7) jmenovitý plnicí tlak lahve 20 MPa (200 bar) Zádový nosič manometr (tlak v lahvi), jednostupňová plicní automatika, varovný signál – při tlaku v lahvi 4 až 5 MPa (40 až 50 bar) vrapová hadice, závitová koncovka: závit Rd 40 x 4 mm (původní masky CM 4) závit Rd 40 x 1/7“ (současné masky dle EN 148-1) / stoupání závitu 1/7“ = 3,63 mm / Maska podtlaková

5 VDP dvoustupňový (přetlakový)
Výrobci: Dräger, MSA (Auer), Interspiro, Fenzy Lahev jmenovitý plnicí tlak 30 MPa (300 bar) ocelová, životnost 40 let vodní objem 6 ltr. (lze dvoumontáž) kompozitní, životnost 15 nebo 20 let vodní objem 6,8 ltr. (lze dvoumontáž) nebo 9 ltr. Zádový nosič manometr (tlak v lahvi), redukční ventil – redukovaný tlak 0,6 až 0,75 MPa (6 až 7,5 bar) varovný signál – při tlaku v lahvi 5 až 6 MPa (50 až 60 bar) odbočka redukovaného tlaku – možnost připojení 2. automatiky

6 VDP dvoustupňový (přetlakový)
Přetlaková plicní automatika 2. stupeň redukce tlaku – statický přetlak 200 až 390 Pa přetlak aktivován prvním nádechem tlačítko nebo páčka pro vypnutí přetlaku přídavná dávka vzduchu, tzv. „vzduchová sprcha“ rychlospojka pro spojení automatiky s maskou přetlaková automatika nelze připojit na podtlakovou masku! Přetlaková maska výdechový ventil je na pružině

7 Ochranná doba VDP podle typu lahve
ocel 5 ltr. 7 ltr. 6 ltr. kompozit 6,8 ltr. 9 ltr. 2 x 6 2 x 6,8 Plnicí tlak 200 bar 1 000 ltr.vzd. 1 400 300 bar 1 800 2 040 2 700 3 600 4 080 Spotřeba vzduchu Ochranná doba vzduchového dýchacího přístroje 30 l/min 33 min 46 min 60 min 68 min 90 min 120 min 136 min 45 l/min 22 min 31 min 40 min 45 min 80 min 60 l/min 16 min 23 min 30 min 34 min

8 Nové VDP pro JSDH Základní požadavky
Splnění ČSN EN 137 ( ) z června 2007 / česká verze evropské normy EN 137:2006 / Klasifikace přístroje podle bodu 5 této normy: Typ 2: přístroje určené pro zásahové jednotky PO Splnění podmínek vyhlášky č. 255/1999 Sb. „o technických podmínkách věcných prostředků PO“ ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb., Přílohy č. 3 „Technické podmínky dýchacího přístroje“

9 Nové VDP pro JSDH Technické podmínky dýchacího přístroje
dle vyhlášky č. 255/1999 Sb., Přílohy č. 3: splňuje požadavky ČSN EN 137 pro přístroj s přetlakem připojovací závit tlakové lahve G 5/8“ dle ČSN EN 144-2 umožňuje použití jedné lahve 7 ltr. / 30 MPa umožňuje nouzové použití lahví 5 ltr. nebo 7 ltr. / 20 MPa barevné značení lahve dle ČSN EN , 2, 3 kompozitní lahev chráněna nomexovým potahem se svislým reflexním pruhem výstup vzduchu pro druhou masku manometr na levém ramenním popruhu (bar nebo MPa), červené pole 0 – 5 MPa (0 – 50 bar), varovný signál maximální hmotnost přístroje 15 kg s jednou lahví

10 Nové VDP pro JSDH Zajištění provozu VDP Rozhodnutí
periodické kontroly a servis VDP plnění lahví stlačeným vzduchem k dýchání mytí, desinfekce a sušení dýchacích masek tlakové zkoušky lahví (5 let) Rozhodnutí počet přístrojů ~ náklady na nákup a servis výrobce a typ přístroje typ lahve (ocel 6,0 litru x kompozit 6,8 litru) příslušenství přístroje (nomexové potahy na kompozitní lahve, „mrtvý muž“ ?) provedení masky (kandaháry x náhlavní kříž ?)

11 Nové VDP pro JSDH Provedení masky
Kandaháry (přilby řady GALLET F1, F1SA, F1SF, Dräger HPS) rychlé nasazení masky bez sundání přilby jednotný typ přilby, kandahárům nesmí vadit svítilna ideální řešení: každý člen JPO má svoji masku Náhlavní kříž bezpečné a těsné nasazení masky za všech okolností lze různé typy přileb s různým příslušenstvím předem vyzkoušet pohodlnost přilby na náhlavním kříži lze nasazení NOMEX kukly přes masku kukla nezasahuje do těsnicí linie masky

12 Postup nasazení masky VDP
Následující sekvence ukazuje postup nasazení masky VDP SATURN z pohotovostní polohy na plně vystrojeného a vyzbrojeného hasiče

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Předpisy pro JPO – používání DT
Předpisy pro JPO – používání dýchací techniky Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. „o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek HZS podniků a členů JSDH obcí nebo JSDH podniků“ Vyhláška č. 247/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. „o organizaci a činnosti jednotek PO“ Vyhláška č. 35/2007 Sb. „o technických podmínkách požární techniky“ SIAŘ GŘ HZS ČR – částka 21/2006 Řád chemické služby HZS ČR

26 Předpisy pro JPO – používání DT
Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. „o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek HZS podniků a členů JSDH obcí nebo JSDH podniků“ člen JSDH – NDT – kategorie pro posouzení: I.  lékařská prohlídka 1 x za rok

27 Předpisy pro JPO – používání DT
Vyhláška č. 247/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. „o organizaci a činnosti jednotek PO“ §8 Technické podmínky pro PT a VPPO a požadavky na hasiče Použití dýchacích přístrojů – bezpečná úprava zevnějšku hasiče Kontrola provozuschopnosti PT a VPPO – před zařazením k jednotce, před použitím, po použití, v pravidelných intervalech nebo dle podmínek výrobce Interval kontroly ½ roku – dýchací přístroje, …, prostředky pro poskytnutí první pomoci (křísící přístroje) §37 (2a) Hasiči určení k používání dýchacích přístrojů – procvičení 1 x za 3 měsíce

28 Předpisy pro JPO – používání DT
Vyhláška č. 35/2007 Sb. „o technických podmínkách požární techniky“ Příloha 1. bod 31. Tlaková nádoba, zařízení tlakovou nádobou vybavené nebo hasicí přístroj jsou v zásahovém požárním automobilu uloženy v úchytech v poloze svislé nebo v poloze vodorovné – příčně. Příloha 3. Technické podmínky pro CAS, bod 35. Tabulka č. 2 Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 litrů vzduchu shodně s počtem sedadel, u JSDH lze použít dýchací přístroj s min. zásobou 1400 litrů vzduchu. Pozn.: Tomu odpovídá Saturn S7.

29 Řád chemické služby HZS ČR
SIAŘ GŘ HZS ČR – částka 21/2006 Řád chemické služby HZS ČR Čl. 6 Obecné zásady (8) Dýchací přístroje, … musejí být umístěny při přepravě v automobilu tak, aby nepřicházely do styku se zplodinami hoření, výfukovými plyny, s výpary PHM, maziv, kyselin a aby neohrožovaly bezpečnost osádky.

30 Řád chemické služby HZS ČR
Čl. 7 Používání izolačních dýchacích přístrojů (IDP) (1) IDP smí používat uživatel: - platná zdravotní prohlídka - absolvoval školení a praktický výcvik s IDP - prokázal odborné znalosti a praktické dovednosti (2) IDP nesmí použít uživatel: - subjektivně se necítí dobře - požil alkoholický nápoj nebo psychotropní látku - nemá bezpečnou úpravu zevnějšku - těhotná příslušnice a příslušnice 9 měsíců po porodu (3) IDP mohou pod dohledem hasiče – NDT použít i osoby, které nejsou NDT, pokud hrozí nebezpečí z prodlení při záchranných pracích.

31 Řád chemické služby HZS ČR
Čl. 7 Používání izolačních dýchacích přístrojů (IDP) (8) Odborná příprava v IDP se musí provádět, pokud možno, v podmínkách, které imitují skutečné podmínky u zásahu. Hasič musí být vybaven zásahovým oděvem, zásahovou obuví, přilbou a zásahovými rukavicemi. Doba pobytu v dýchacím přístroji při odborné přípravě musí být až do spuštění varovného signálu.

32 Prostor pro Vaše dotazy …
Děkuji Vám za Vaši pozornost ! Kontakt: Ing. Michal Brunner tel


Stáhnout ppt "Dýchací přístroje pro JSDH"

Podobné prezentace


Reklamy Google