Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠFS Bloková výuka Letní semestr 2013 Praha. PředstaveníObsah kurzuStudijní povinnostiÚvod do fondů EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠFS Bloková výuka Letní semestr 2013 Praha. PředstaveníObsah kurzuStudijní povinnostiÚvod do fondů EU."— Transkript prezentace:

1 VŠFS Bloková výuka Letní semestr 2013 Praha

2 PředstaveníObsah kurzuStudijní povinnostiÚvod do fondů EU

3 PhDr. Jan HauserStudentiVýuka (14:00-17:15): 8. 4., 9. 4. 15. 4. 22. 4., 23. 4. 29. 4. Očekávání od kurzu

4 PhDr. Jan Hauser E-mail: vsfs@janhauser.eu Skype: janhauser.eu

5 Politika soudržnosti, fondy EU – historie, teorie, cíle Strukturální fondy EU – rozhodovací procesy, dnešní stav, rozpočet Cíle a nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti, principy fondů EU Implementace v ČR, operační programy, jak to funguje Jiné fondy

6 Zemědělská politika EU Program rozvoje venkova Zemědělské dotace

7 Pohybliv ý terč Diskuse Konkrétní příklady Odkazy na další literaturu

8 Aktivní účast Odevzdání seminární práce v písemné podobě Termín:............. Téma: …………… Ukončení: zkouška/ 5 kreditů Test

9

10 Účinný nástroj regionálního rozvoje Zbytečný mechanismus přerozdělování, almužna pro chudé, prostor pro podvody a korupci

11 Jaký hlavní cíl měly původně evropské fondy?

12 Cíl fondů ESUO: Od 1952 Omezit sociální problémy, způsobené strukturálními změnami po 2. světové válce 112 500 bytů pro dělníky (ESF) Rekvalifikace pro dělníky z uzavíraných továren v sektorech uhlí a oceli (ESF) Tvorba nových pracovních míst pro nezaměstnané dělníky (Regionální rozvojová pomoc)

13 Cíl: vnitřní trh, rozvoj společenství Metody: společné celní tarify, konec překážek volného pohybu, SZP ESF rozšířen i na další odvětví v rámci EHS Založení Evropské investiční banky (EIB) Již bez prostředků na bydlení 1957 – Založení EHS

14  Omezení sociálních problémů, vznikajících otevřením trhů  Zlepšení zemědělských struktur ES

15 Mapa méně rozvinutých regionů, Evropské společenství, 1964

16 Prostředky k dosažení cílů: Evropský sociální fond (ESF) – vzdělávání pracovníků v uhelném a ocelářském průmyslu, příspěvky na jejich stěhování a bydlení FEOGA – vylepšení zemědělských struktur pomocí investic a podpory sdružování do větších organizací Evropský fond regionálního rozvoje – s cílem odstraňovat regionální rozdíly (od 1975)

17 VB nebyla příjemcem pomoci ze SZP Cena vstupu do ES byla hlavním problémem Regionální politika: způsob transferu peněz do VB Regionální fond se stává 1975 hlavním prostředkem regionální politiky Fondy ES - stále velmi malé peníze 80 % rozpočtu = SZP Rozšíření ESF o: Vzdělávání zdravotně postižených Vzdělávání žen Iniciativy pro boj s chudobou 1973 – vstup VB, Irska, Dánska

18 2 cíle Méně rozvinuté regiony (I) Průmyslové regiony se strukturálními problémy(VB) 2 investiční oblasti Infrastruktura Výroba Problém VB přesto nevyřešen: Dohoda z Fontainebleau, 1984 („Britská sleva“)

19 Vstup Řecka – nová dimenze chudoby v EU Odsouhlasen jednotný trh (JEA, 1986) a doprovodné politiky Včetně politiky hospodářské a sociální soudržnosti, zajišťované „strukturálními fondy“ Pojem „soudržnost“ namísto „konvergence“ „S cílem podporovat harmonický rozvoj Společenství jako celku“ Snižování rozdílů mezi regiony a podpora rozvoje méně rozvinutých regionů 80. léta

20 4 základní principy strukturálních fondů: 1. Koncentrace Hlavní cíle Geografické oblasti 2. Partnerství 3. Programování 4. Adicionalita

21 Hlavní cíl JEA: Jednotný trh (Single Market) Dokončení do 1993 Odstranění překážek pohybu Zboží Osob Služeb Kapitálu Hlavní překážky: nařízení a normy Technické Fiskální

22 Delorsův balík: Strukturální fondy zdvojnásobeny Strukturální fondy: Sociální (ESF) Regionální (ERDF) Zemědělský pomocný fond (EAGGF) + EIB a další existující nástroje 1988-1993

23 Navržena a schválena EMU (Maastrichtská smlouva) Navýšení strukturálních fondů (Delors II) – 94-99 Otevření Fondu soudržnosti se 4 příjemci: Řecko, Španělsko, Portugalsko, Irsko Projekty dopravní infrastruktury Projekty v oblasti životního prostředí Nová instituce EU: Výbor regionů 90. léta

24 Německo: pomáhat chudším regionům v rámci států (např. Bavorsku na úroveň Hamburku, použití ESF pro trénink pilotů Lufthansy) Irsko: pomáhat chudším regionům k rozvoji na úroveň evropského průměru 90. Léta – sjednocení Německa, reformy fondů EU – spory o směřování

25 Fondy EU = více než 1/3 rozpočtu EU Kompenzace dopadů ostatních politik 3 cíle, mnoho nástrojů: Strukturální fondy Fond soudržnosti Iniciativy Evropské komise Programovací období 2000-2006

26 2000 - 2006 3 společné cíle Rozšíření předvstupní pomoci (Phare, ISPA, Sapard) Zvýšení rozpočtu strukturálních fondů na 38 miliard euro/rok (ca. 33% rozpočtu EU)

27  1. rozšíření: 1973 – Velká Británie, Irsko, Dánsko  2. rozšíření: 1981 – Řecko  3. rozšíření: 1986 – Španělsko, Portugalsko  4. rozšíření: 1995 – Rakousko, Finsko, Švédsko  5. rozšíření: 2004  Kypr, Malta  8 zemí východní Evropy včetně ČR

28 RokPočet členských států Nové členské státy PopulaceHDP 19736 -> 9DK, IE, UK+33,4+32,4 19819 -> 10GR+3,7+2,8 198610 -> 12ES, PT+17,7+11,6 199512 -> 15AT, FI, SE+6,2 2004/200710 zemí SVEBG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SK, SI +28,3+4,1

29 2007 - 2013 3 cíle Všechny regiony způsobilé Navýšení rozpočtu: cca 50 miliard euro/rok (cca 36% rozpočtu EU) Rozvoj venkova a rybolovu mimo politiku soudržnosti

30 VŠFS Bloková výuka Letní semestr 2013 Praha

31 Politika hospodářské a sociální soudržnosti v programovacím období 2007-2013

32 <50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125  125 Rozdíly mezi regiony v EU27 HDP na obyvatele měřený paritou kupní síly v % průměru EU27 (2003)

33 10 % populace EU27 žije v nejlépe prosperujících regionech Vytvářejí 19 % celkového HDP EU-27 1.5 % HDP vytvářeno 10 % obyvatel, kteří žijí nejméně bohatých regionech

34 Strukturální fondy (ESF, ERDF) Fond soudržnosti (CF) Zemědělství (EAFRD, součást Zemědělské politiky EU!) Evropský rybářský fond (EFF, součást Rybářské politiky EU!) Komunitární programy Předvstupní pomoc (IPA) Fond solidarity (EUSF) Iniciativy kohezní politiky (JASPERS, JEREMIE, JESSICA)

35 Strukturální fondy (ESF, ERDF), Fond soudržnosti Cíl Konvergence Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl Územní spolupráce

36 Rozpočet 347 miliard € (2007-2013) 81 % pro méně prosperující regiony a členské státy

37 Cíl Konvergence (81 % peněz) Regiony NUTS II, jejichž HDP na obyvatele měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů za období 2000-2002 je nižší než 75 % průměru HDP EU 25 na obyvatele za stejné referenční období + phasing-out regiony – HDP nižší než 75 % průměru EU 15 (oběti statistického efektu) Regiony v cíli Konvergence: 12.5% celkového HDP v EU27, 35 % populace

38 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost + phasing-in regiony – regiony bývalého Cíle 1, které jsou příliš bohaté na zařazení do současného Cíle Konvergence

39

40 Finanční perspektiva Evropská rada rozhoduje o rozdělení prostředků na nejvyšší úrovni Jednomyslné schválení Evropskou radou

41 CELKEM 151 mld. EUR = 1,13 HND EU Velmi malý oproti národním rozpočtům (40-50 %) ČR je čistým příjemcem (2009: +91,7 mld. Kč) ČR má nejvyšší příjmy z EU na obyvatele

42  Jak je tento rozpočet využit?

43

44

45 1. Programování2. Partnerství3. Koncentrace4. Adicionalita (doplňkovost)5. Monitoring a vyhodnocování (evaluace)Obecně v EU: subsidiarita

46 Koordinace a harmonizace Integrace Konvergence Solidarita Kompatibilita Proporcionalita Další principy (doplňkové):

47 Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Dnes 2 priority:

48 Při financování projektů je nutné 100% dodržovat stanovená pravidla. Podrobná kontrola a v případě nesrovnalostí nebo porušení pravidel: Platby zablokovány, případně navraceny

49 ESUO – eliminace neefektivních průmyslových sektorů uhlí a oceli 1. rozšíření: pragmatická potřeba zajistit finance pro VB a pro rozvoj chudého Irska

50 Teorie optimální měnové oblasti Volný pohyb všech faktorů ? Nezaměstnanost = migrace ? Dobrý teoretický základ pro finanční dotace Otevření Fondu soudržnosti Maastrichtská smlouva: zavedení EMU

51 Ve federálních státech soudržnost v rukou regionálních úřadů V unitárních státech mnohem menší role regionů EK maximálně využívá spojení s regiony Maximální využití regionů: Belgie, Německo Minimální využití regionů – Irsko (jeden region po dlouhou dobu) Výsledek: i bohaté státy dostávají „něco zpět“!

52 Celkový rozpočet EU = 1,13 HND Malé částky Dohody vytvářeny politicky Detaily ponechány na později – možnost rozhodující role pro EK, regiony Zároveň velmi viditelné, politicky významné Záleží na konkrétním státu Vliv regionů – realita nebo fikce?

53 Co se děje po schválení rozpočtu EU?Jak se určí, na co peníze půjdou u nás? Jak se vytvoří pravidla pro formální/administrativní postupy?


Stáhnout ppt "VŠFS Bloková výuka Letní semestr 2013 Praha. PředstaveníObsah kurzuStudijní povinnostiÚvod do fondů EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google