Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-Dovoz Martin Brázda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-Dovoz Martin Brázda."— Transkript prezentace:

1 e-Dovoz Martin Brázda

2

3

4

5 Úvodní informace: Základní informační zdroj: cíle systému e-Dovoz
clo a daně online E-Dovoz cíle systému e-Dovoz bezpečnost, jednotnost, bezpapírové prostředí, Rychlost, elektronická výměna dat s třetími zeměmi.

6 Úvodní informace Cíle a současnost Zrychlení Zjednodušení Sjednocení
Nižší náklady

7 Integrated Tariff Environment (2005 – 2011)
Schéma e-Customs Integrated Tariff Environment (2005 – 2011) Risk Management Framework ( ) DOVOZ TRANZIT VÝVOZ AIS NCTS-TIR AES CCP Common Customs Information Portal Single Window NCTS ICS ECS EMCS AEO / EORI ( ) SEAP Single Electronic Access Point 2009 e-Customs Zdroj: J. Ille, R. Šmídl, odb. 21 GŘC

8 Právní a pracovní předpisy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.648/2005 ze dne 13. dubna 2005 (Bezpečnostní dodatek), kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství Nařízení Komise ES č. 1875/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č.2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství. NK 1875/2006 – změna prováděcího nařízení 2454/93 včetně přílohy 30A AIS (Automated Import System) ICS (Import Control System) FTSS (Funkční specifikace) verze 6.2 „konečná“ Fáze 1- THE BUSINESS SCOPE OF ICS Phase 1, ver.1.2 Navrhované změny „nařízení“ dokument TAXUD2007/2008-EN revize – poslední Přechodné období - TAXUD 2051/2008 DDNIA – verze 4.0

9 Vybraná omezení Mezi MS nebude probíhat výměna úplných dat ESD – pokud se tak neshodnou Podání ESD je nutno učinit v zemi prvního CÚ vstupu Rozdílné datum zavedení ICS v MS (8) Prozatím nelze využít jednotný přístupový bod SEAP (2011)

10 Základní materiály projektu
dekompozice hlavních činností definice rizik a způsobů jejich odstranění harmonogram činnosti (ganttův diagram atp.) Zahájení projektu – základní analýza prostředí Materiál "základní postupy“ Materiál "Celní řízení" – GAN/DAN Základní obrazovky prototypu Aplikace – funkčnost dle 2-3. etapy (ze 4)

11 Obsah e-Dovoz Vstupní operace - ICS Dovozní operace - AIS
Procesy spojené se vstupem zboží na celní území Společenství Dovozní operace - AIS Procesy spojené s obvyklým „dovozem“

12 Aplikace e-Dovoz (ICS + AIS)
vstupní operace - ICS ESD, proces podání ESD riziková analýza oznámení o příjezdu/entry key podání souhrnného celního prohlášení/obsah/forma dočasné uskladnění přechodné období

13 Aplikace e-Dovoz (ICS + AIS)
dovozní operace – AIS na úrovni Společenství je nasazení vázáno na přijetí modernizovaného celního Kodexu (MCC) na národní úrovni – technický přepis stávající aplikace WDIS a změna postupů (v intencích stávající legislativy) tak, aby pokud možno neodporovaly dnes známým tezím MCC elektronické deklarování do některého z dovozních režimů umožnění vyhotovení ESD z e-CP umožnění zavedení CCŘ

14 Vstupní operace - ICS

15 Proces dovozu – vstupu dle EK

16 Proces dovozu – vstupní operace:
Naložení zboží Transport Vstup zboží na celní území Společenství Tranzit Předložení zboží na CÚ určení podání ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu Přidělení celně schváleného určení

17 X – uvedení u položky Y – pro režim či CP „hlavička“ Z – pro režim či CP u zprávy o přepravě x,y,z – kdekoli (položka, hlavička) Popis zboží Jde o popis ve srozumitelném slovním vyjádření, který je dostatečně přesný, aby byly celní služby schopny zboží ztotožnit. Obecné výrazy (tj. ‚sběrný‘, ‚běžný náklad‘ nebo ‚součásti‘) jsou nepřijatelné. Komise zveřejní seznam těchto obecných výrazů.

18 ESD – entry summary declaration
forma podání: Výhradně elektronicky Výjimky – písemně dle čl. 183 odst. 2 CCIP, dále: em, flash disk….. Podání „oznámení“ + zajištěn přístup k údajům ESD v elektronickém systému subjektu – čl. 36a CC – prozatím se neuvažuje ESD ověřuje osoba, která je podává – písemné ESD se podepisuje ESD se v některých případech nevyžaduje Elektrická energie Zboží, které vstupuje potrubím, Dopisy, pohlednice… Zboží přepravované podle pravidel Světové poštovní unie Další – viz čl. 181c CCIP ESD se také nevyžaduje také u proplouvajících či prolétajících dopr. prostředků – čl.36a CC obsah ESD je různý pro druh přepravy, AEO a ZJP viz. příloha 30A CCIP

19 ESD – 2 Údaje poskytnuté v rámci tranzitního režimu lze použít jako ESD – Čl. 186 odst. 10 návrhu CCIP za podmínek Čl. 183a CCIP: Zboží je dopraveno na celní území Společenství v rámci tranzitního režimu (STR) Tranzitní údaje se předávají prostřednictvím informačních technologií a počítačových sítí Údaje obsahují veškeré prvky vyžadované pro ESD (rozšířený TDD) Kde se ESD podává Dle místa - CÚ podání, CÚ vstupu Osoba, která ESD podává – čl. 36b CC Podává osoba, která zboží přiváží na celní území Společenství – skutečný dopravce Nebo která přebírá odpovědnost za přepravu zboží na toto území – např. logistická spol. Osoba, jejím jménem výše uvedené osoby jednají – např. skutečný příjemce - firma Kdokoli, kdo je schopen dotčené zboží Předložit nebo Zajistit jejich předložení celnímu orgánu Zástupce všech výše uvedených

20 ESD – 3 lhůty pro podání – čl. 184a CCIP (výjimky čl. 184b CCIP – mezinár. dohody) Námořní přeprava U nákladu v kontejnerech nejméně 24 hod před nakládkou v přístavu odeslání U volně loženého či kusového nákladu nejméně 4 hodiny před vplutím do prvního přístavu na celním území Společenství Letecká přeprava U letů na krátkou vzdálenost (méně než 4 hodiny z posledního letiště) – nejpozději v okamžiku skutečného vzletu U letů na dlouhou vzdálenost – nejméně 4 hodiny před příletem na první letiště na celním území Společenství Železniční a vnitrostátní lodní Nejméně 2 hodiny před příchodem na vstupní celní úřad na celním území Společenství Silniční přeprava Nejméně hodinu před příchodem na vstupní celní úřad na celním území Společenství opravy ESD – čl. 36b odst. 5 CC ve lhůtě do podání oznámení o předložení zboží, pouze u prvního CÚ vstupu Změnu není možné provést: Po informaci o úmyslu provést kontrolu zboží – pozor na proces, tj. okamžik, kdy je taková informace sdělena (SBR) Zjištění nesprávnosti uvedených údajů Povolení odebrání zboží ESD se vztahuje na veškeré zboží dopravované na celní území Společenství časová platnost – 200 dní Popis zboží nesmí být obecný – např.: ostatní spojovací části.....

21 Proces dovozu – vstupní operace:
Naložení zboží Transport Vstup zboží na celní území Společenství Tranzit Předložení zboží na CÚ určení podání ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu Deklarovaný CÚ vstupu Aktuální CÚ vstupu Následný CÚ vstupu odklon analýza rizik Přidělení celně schváleného určení Informace o riziku: zboží nenakládat kontrola zboží Oznámení o příjezdu Pouze u prvního CÚ vstupu ! Více „vstupů“ (letadlo, loď): ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu analýza rizik pro všechno zboží u aktuálního CÚ vstupu je možná doplňková analýza rizik.

22 Oznámení o příjezdu „...mělo by obsahovat části nutné pro identifikaci ESD s ohledem na všechno přivážené zboží...“ – Čl. 184g CCIP: Podává se pouze u prvního CÚ vstupu Seznam MRN příslušných ESD, čísla položky a země deklarovaného prvního úřadu vstupu jednotlivých ESD

23 Outcome of „Entry Key“ workshop, 13 February 08 and subsequent bilateral meetings with Trade
Workshop of 13 February with CER, CLECAT, ECST, EEA, ESCA, FFI, OCEAN, WSC Bilateral of 19 February with IRU and ESCA to discuss road and combined transport road - ferry Bilateral of 20 February with CER to discuss rail and combined transportation road - rail Zdroj: EK ECG 60-ICS

24 Oznámení o příjezdu Seznam MRN příslušných ESD, čísla položky a země deklarovaného prvního úřadu vstupu jednotlivých ESD „Entry key“ druhu dopravy + totožnosti dopravního prostředku + deklarované datum příjezdu a země deklarovaného prvního úřadu vstupu místo MRN je možno u námořní přepravy uvedení čísla dopravního prostředku (IMO, ENI) u letecké přepravy uvedení číslo letu - IATA, je definováno i pro kombinovanou přepravu – vždy nutné MRN Nebude-li MRN „CZ“ bude CZ CS vyžadovat po příslušném MS informaci o riziku. Data podaného ESD nejsou „automaticky“ mezi MS sdíleny – vychází se z SD (SCP)

25 Osoba podávající oznámení o příjezdu
Operátor aktivního dopravního prostředku vstupujícího na celní území Společenství, nebo jeho zástupce – Čl. 184g návrhu CCIP

26 Proces dovozu – vstupní operace:
Naložení zboží Transport Vstup zboží na celní území Společenství Tranzit Předložení zboží na CÚ určení podání ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu Deklarovaný CÚ vstupu Aktuální CÚ vstupu Následný CÚ vstupu odklon analýza rizik Přidělení celně schváleného určení Informace o riziku: - zboží nenakládat - kontrola zboží - ke zboží DK - bez identifikace rizik Společenství Oznámení o příjezdu Provedení kontrol Povolen vstup zboží na celní území Společenství popř. odmítnutí vstupu Více „vstupů“ (letadlo, loď): - ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu - analýza rizik pro všechno zboží - u aktuálního CÚ vstupu je možná doplňková analýza rizik. Dočasné uskladnění - podání SD (SCP)

27 Dočasné uskladnění - SCP
Nově definovaný Čl. 186 CCIP stanoví v návaznosti na Čl. 40 CC povinnost v případě dočasného uskladnění podat souhrnné celní prohlášení. Toto může mít podobu: seznamem MRN, která identifikují ESD a jejich zbožové položky, které budou vykládány, seznamem zboží ve formátu daným přílohou 30A k NK1875, které bude u CÚ vstupu vykládáno, přepravním dokumentem. Popis zboží na přepravním dokumentu bude realizován buď jako seznam MRN dříve ESD/CP nebo seznam zboží ve struktuře dané přílohou 30A NK1875. (Kombinace předchozích variant. Podání písemného přepravního dokumentu nebude mimo havarijní postup systémem podporováno.) Čl. 40 CC – „...osoba předkládající zboží se odvolá na souhrnné celní prohlášení nebo celní prohlášení již podané ve vztahu k tomuto zboží.“ – tj. dopředu podané CP dle Čl. 36c CC, nebo CP dle Čl. 186 odst. 7 návrhu CCIP

28 Vstupní operace - jen CZ nebude-li povoleno jiným MS
obsahuje seznam MRN Entry key IE ESD ESD oznámení o příjezdu IE 907 – komunikační chyba ECR brána CS IE 906 – chybné údaje CÚ vstupu IE 323 – informace o odklonu + části dle 30A IE 906 – chybné údaje IE 303 – zaslání dat rizikových položek CÚ podání ověření osoby ověření formálních náležitostí IE 302 – žádost o data automatická kontrola existence deklarovaných ESD IE 328 – úspěšná registrace ESD, také osobě na vstupu, pokud je odlišná od osoby podávající ESD zjištění odklonu aktuální CÚ vstupu registrace ESD/e-CP = MRN IE 348 – přijato IE 349 – odmítnuto IE 351 – zjištěná opatření a zákazy(osobě zodpovědné za zboží) zboží nesmí být naloženo ostatní rizika (B, C) Vyhodnocení idetifikovaných rizik IE 330 – povol vstupu ERIAN (SBR, NR) kontrola Opravy ESD: (CÚ vstupu) IE 330 – povol vstupu IE 319 – rizikové položky IE 301 – předání dat Následný CÚ vstupu IE 322 – odmítnutí vstupu IE 313 – žádost o změnu Předložení SD Provedení rizikové analýzy - SBR Kontrola zboží Povolení/odmítnutí vstupu IE 906 – chybné údaje CÚ vstupu Tranzit IE 304 – žádost přijata

29 Vstupní operace V rámci projektu ICS jsou vydefinovány 2 typy nutných rozhodnutí: parametry komunikace (obsahuje e-podpisy – je to technicky orientovaný akt), povolení komunikovat s CÚ vstupu a CÚ podání: Podávat a opravovat ESD Podávat oznámení o příjezdu Podávat a opravovat SD

30 Předpokládané zavedení ICS v jednotlivých MS
AT IT BE LT BG LU CY LV CZ MT DE NL DK PL EE PT ES RO FI SE FR SI GR SK HU UK IE

31 TAXUD 2051/2008 Podání ESD není povinné Je povinné provedení SBR
Riziková analýza bude provedena na základě: ESD nebo SD/JSD nebo Jiné informace Čl. 186 CCIP definuje podobu SD! – tj. příloha 30A CCIP Čl. 184g CCIP definuje oznámení o příjezdu Přechodné období do

32 Co to znamená? SW e-dovoz, část ICS bude spuštěna k plánovanému datu Riziková analýza bude provedena nad relevantními údaji Pokud nebude podáno ESD, musí být podáno: SD nebo JSD – za podmínek čl. 186 CCIP

33 Související témata: Důvody pro nový SW – výrobci/uživatelé SW
Nová struktura dat (xml) Podoba SD – příloha 30A CCIP „vynucení“ použití systému v ČR? Přínosy firmám Přínosy CS ČR Negativa Náklady Nejednotnost mezi MS

34 Postup pro přechodné období
Podávání ESD není povinné Provádění hodnocení tzv. společných bezpečnostních rizik VŽDY V případě ESD nad daty ESD V ostatních případech nad daty SD nebo CP Do

35 Vybrané příklady - 1 Společnost objedná dodávku ND, např. převodovky v USA. Objednávka je učiněna např. telefonicky, em Jak postupovat?

36 Čl. 36b CC ESD Čl. 184g CCIP Čl. 186 CCIP SD
- Dále záleží na dodacích podmínkách, resp. smluvním vztahu. - V celém procesu je nutno sledovat, ve kterém okamžiku je kdo – která osoba je příslušná k jednotlivým úkonům. ESD Čl. 36b CC Oznámení o příjezdu Čl. 184g CCIP SD Čl. 186 CCIP

37 USA Franfurkt n.M. ? ESD prodávající Hamburk ESD ? Ruzyně SD ESD
Oznámení o příjezdu Přepravní společnost ? Ruzyně SD ESD Oznámení o příjezdu objednatel SD Oznámení o příjezdu ESD „zástupce“ SD

38 USA Franfurkt n.M. prodávající Hamburk Ruzyně ESD objednatel SD
Přepravní společnost Oznámení o příjezdu Ruzyně ESD Oznámení o příjezdu objednatel SD „zástupce“

39 Vybrané příklady - 2 Jaká je lhůta pro podání ESD v případě, kdy zakoupím zboží na základě bill of ladingu (např. z americké burzy) ve chvíli, kdy zboží se již nachází na lodi (která již pluje), přičemž toto zboží nebylo původně určeno do Evropy ? V jakém okamžiku máme podat ESD ? Co máme dělat v okamžiku, kdy bude systémem vyhodnoceno riziko a obdržíme zprávu nenakládat ?

40 Řešení - 2 Ze zadání vyplývá, že v případě zakoupení B/L je osoba, která zboží nakládá rozdílná od osoby, která zboží kupuje již po naložení/zboží převzato k naložení V případě, že zásilka byla určena do Evropy – na celní území Společenství ESD podává osoba uvedená v Čl. 36b celního kodexu, ve lhůtách Čl. 184a prováděcího nařízení a tak i tato osoba obdrží informaci o případném riziku (popřípadě přepravce uvedený v ESD). Povinnost podání oznámení o předložení zboží má především přepravce nebo jeho zástupce. V případě změny vlastnictví v průběhu plavby zbývá podání souhrnného celního prohlášení (SD) pro účely dočasného uskladnění, popřípadě podání CP

41 Řešení - 2 V případě, že zásilka nebyla určena do Evropy – na celní území Společenství ESD nebylo podáno, loď míří do přístavu na celním území Společenství a převedením vlastnictví je zásilka od tohoto okamžiku určena k dodání na celní území Společenství. V tomto případě je nutné podat ESD i když lhůta pro jeho podání uplynula. Tato povinnost mimo jiné vychází z Čl. 184c, první odstavec prováděcího nařízení. V případě vyhodnocení rizikovosti zásilky – tedy zboží nesmí vstoupit na celní území Společenství – taková zásilka nebude vyložena. V tomto případě již nelze zásilku „nenaložit“. Zásilka zůstává v nákladním prostoru lodě a z pohledu celních orgánů je primárně odpovědným přepravce, nebo jeho zástupce.

42 Vybrané příklady - 3 Společnost nakupuje a používá zboží od dodavatele mimo celní území Společenství. Dodavatel má zřízen konsignační sklad v areálu této společnosti. Tento konsignační sklad (sklad u nevlastníka zboží) je současně celním skladem, zboží je tedy pod celním dohledem. Dodavatel udržuje určitou hladinu zásob. V okamžiku kdy je potřeba materiál, je odeslána objednávka na zboží, které je již fyzicky v celním skladě, zboží se propustí do volného oběhu. ESD musí být podáno ještě před vstupem zboží do Unie. Tuto informaci sice dostáváme v podobě avíza příjezdu kamionu, ale množství přijaté na celní sklad a množství proclívané v jednotlivých případech se liší. Bude možné tento proces řešit souhrnným prohlášením ESD?

43 Řešení - 3 ESD musí být podáno před vstupem zboží na celní území Společenství, ve lhůtách, které jsou stanoveny pro jednotlivé typy dopravy – viz Čl. 184a nařízení Komise (ES) č. 1875/2006, osobou uvedenou v Čl. 36b celního kodexu. K tomu dodáváme, že prostřednictvím počítačového zpracování dat. V případě silniční přepravy je to nejméně jednu hodinu před příchodem na vstupní celní úřad. Dále je potřeba dodržet podobu, resp. obsah – ten je stanoven v příloze 30A. Účelem ESD je vyhodnocení tzv. společných bezpečnostních rizik. Tato rizika se v obvyklém případě hodnotí po oznámení o příjezdu – přijímají se preventivní/omezující opatření. Po tomto kroku je v běžném případě zboží povolen „vstup“ na celní území Společenství. „Role“ ESD tímto vstupem zboží na celní území Společenství končí. Následuje podání SD. Poté budou všechny celní postupy totožné jako dosud.

44 Vstupní operace - shrnutí
Podání ESD pouze CÚ vstupu/podání, pokud není MS povoleno jinak Podání ESD může učinit takřka každá osoba (povolení komunikovat) ESD je možno podat opakovaně, oprava je možná jen u úřadu vstupu ESD má časovou platnost (není třeba jej rušit) Oznámení o příjezdu Pouze 1 CÚ vstupu Podává operátor dopravního prostředku vstupujícího na celní území Společenství nebo jeho zástupce Všechno vykládané zboží musí být pokryto ESD Možnost „entry key“ Podání souhrnného celního prohlášení (SD) Podává osoba, nebo její zástupce, která předkládá zboží celním orgánům Tvořeno seznamem MRN, která identifikují ESD, případně data dle příloh 30A Doplnění o označení dočasného skladu popř. zajištění CD Datový obsah zpráv je harmonizovaný Komisí v celém Společenství

45 Dovozní operace

46 Proces dovozu: Naložení zboží Transport
Vstup zboží na celní území Společenství Tranzit Předložení zboží na CÚ určení podání ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu Deklarovaný CÚ vstupu Aktuální CÚ vstupu Následný CÚ vstupu Schválený příjemce Dopravení k CÚ určení analýza rizik Přidělení celně schváleného určení Informace o riziku: zboží nenakládat kontrola zboží ke zboží DK bez identifikace rizik Společenství Oznámení o příjezdu Provedení kontrol Zjednodušený postup Běžný postup Povolen vstup zboží na celní území Společenství popř. odmítnutí vstupu Písemné JSD Více „vstupů“ (letadlo, loď): ESD pouze 1x na prvním CÚ vstupu analýza rizik pro všechno zboží u aktuálního CÚ vstupu je možná doplňková analýza rizik. Dočasné uskladnění podání SCP e-CP e-CP

47 Dovozní operace - AIS na úrovni Společenství je nasazení vázáno na přijetí modernizovaného celního Kodexu (MCC) na národní úrovni – technický přepis stávající aplikace WDIS a změna postupů (v intencích stávající legislativy) tak, aby pokud možno neodporovaly dnes známým tezím MCC elektronické deklarování do některého z dovozních režimů umožnění vyhotovení ESD z e-CP umožnění zavedení CCŘ

48 Dovozní operace běžný postup
zboží je dopravováno k CÚ nebo na místo schválené nebo určené celními orgány, o propuštění rozhoduje pracovník CÚ v pracovní době, elektronické i písemné podání CP kontrola pouze formálních náležitostí e-CP, TARIC, ERIAN, Zpráva o přijetí, Zpráva o propuštění, platební výměr, odpis zboží z PE (uvolnění zajištěného CD), Zpráva o ukončení režimu úplná i neúplná data (NCP bez povolení ZJP) – čl. 254 CCIP CP, které bude mít atributy NCP, bude současně žádostí o NCP CÚ schválí buď již při přijetí CP nebo zašle elektronické rozhodnutí ve formě elektronické zprávy CÚ stanoví lhůtu a podmínky na doplnění NCP

49 Dovozní operace - ZJP zjednodušený postup – MŘ
osoba musí podat písemnou žádost a CÚ vydat rozhodnutí o povolení ZJP propuštění zboží je nezávislé na pracovní době CÚ - 24 x 7 x 365 zboží není předkládáno k CÚ, zboží je propuštěno na základě zprávy o propuštění a povolení zápisu do evidence deklaranta, ZJP místní řízení za podmínky uvádění úplných dat – na eCP se pohlíží jako na ZCP a DCP podané v jednom okamžiku neúplných dat na základě povolení ZCP a celkového zápisu vázaného na podání doplňkového (d-)CP + využití jednotného zápisu aplikace bude provádět automaticky

50 Průvodní doklady - předložení
Běžný postup písemné JSD – písemně e-CP – elektronicky Písemně Elektronicky Zjednodušený postup (MŘ) bez předložení či jejich „otisk“, popř. elektronicky Formát elektronických dokladů JPG, rozlišení 96dpi, výsledek 1 stránky odpovídá cca 75kb + zaručený elektronický podpis

51 Dovozní operace V rámci celého projektu jsou vydefinovány 4 typy nutných rozhodnutí: parametry komunikace (obsahuje e-podpisy – je to technicky orientovaný akt), povolení podávat elektronická celní prohlášení v dovozních režimech (obsahuje definice obsahu zpráv e-CP, definice rozhodnutí), povolení ZJP v dovozních režimech (obsahuje podmínky, za kterých může být zboží propuštěno), povolení režimů s hospodářskými účinky.

52 Dovozní operace - změny
V první fázi a běžném postupu není nutné podávat CP elektronicky – pouze změna formátu na xml (aplikace e-dovoz) V první fázi u ZJP bude podávání CP elektronicky povinné

53 Dovozní operace - ZJP ZJP a RHÚ
Stávající rozhodnutí budou rušeny a vydávány nová rozhodnutí o povolení (jako v NCTS a e-Vývozu) Každé rozhodnutí je účinné až po doručení, použitelné po zápisu do aplikace ZJP (pozor na administrativní chyby) ZJP MŘ obsahuje upřesňující podmínky, za kterých může být ZJP provozován (lhůty, povolené komodity, schválená místa, …). Aplikace e-Dovoz bude kontrolovat podmínky provádění ZJP Povolení RHÚ – obsahuje informaci, zda vydaný RHÚ může být provozován v MŘ (pokud ano, bude nutno zaevidovat i upřesňující podmínky MŘ)

54 Časový harmonogram listopad 2008 – návrh SP vstupní operace
leden 2009 – e-learning aplikace ICS duben 2009 testování aplikace pro ICS 1. července 2009 – původní povinnost zavést ICS Přechodné období (Taxud 2051/2008): – zavedení e-CP (části AIS)

55

56

57 Nejdůležitější pojmy Vstupní souhrnné celní prohlášení
Oznámení o příjezdu Souhrnné celní prohlášení

58 Konec prezentace. edovoz@cs.mfcr.cz


Stáhnout ppt "E-Dovoz Martin Brázda."

Podobné prezentace


Reklamy Google