Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naše obec, region, kraj. Obsah: obec - samospráva - působnost - obecní zřízení - obecní úřad - test region kraj - Ústecký - významná místa Ústeckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naše obec, region, kraj. Obsah: obec - samospráva - působnost - obecní zřízení - obecní úřad - test region kraj - Ústecký - významná místa Ústeckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Naše obec, region, kraj

2 Obsah: obec - samospráva - působnost - obecní zřízení - obecní úřad - test region kraj - Ústecký - významná místa Ústeckého kraje - test

3 Obec - základní jednotka územního uspořádání státu - poměrně samosprávné společenství občanů žijících na určitém vymezeném území - základní samosprávná jednotka

4 Obec Samosprávou obce rozumíme – samostatnost v rozhodování a správě záležitostí dotýkajících se zájmů jejich občanů Obyvatelé obce = osoby, které v ní trvale bydlí nebo osoby, kterým obec udělila čestné občanství

5 Působnost obce Samostatná působnost obce to o čem obec rozhoduje sama, není v tom podřízena žádné autoritě týká se všech obcí - volí, zřizuje a ustanovuje orgány obce - samostatně hospodaří se svým majetkem, sestavuje rozpočet a hospodaří podle něj, vydává obecně závazné vyhlášky, spravuje a udržuje kanalizaci, místní komunikace a veřejné osvětlení, zajišťuje čistotu a odvoz domovních odpadů.. Přenesená působnost obce to co stát přenesl na obce, aby za něj vykonávaly liší se v jednotlivých obcích podle objemu výkonu přenesené působnosti

6 Obec tvoří: obytné části – domy, obchody, školy, komunikace … obyvatelé volné prostranství – lesy, pole..

7 Obecní zřízení K uspořádání svých záležitostí si obec vytváří:  obecní zastupitelstvo  obecní rada Obyvatelé obce volí jednou za čtyři roky v komunálních volbách své zastupitele.

8 Obecní zastupitelstvo Zastupitelé jako celek tvoří obecní zastupitelstvo Obecní zastupitelstvo je nejvyšším samosprávným orgánem obce a jeho úlohou je rozhodovat o nejdůležitějších otázkách života obce  počet členů je 5 – 55 podle velikosti obce  rozhoduje pouze o věcech v samostatné působnosti v rámci platných zákonů  schvaluje rozpočet obce, vyhlášky, volí starostu, zřizuje obecní policii..

9 Obecní zřízení V čele obecního zastupitelstva stojí starosta/starostka (ve velkých městech a v Praze je nazýván(a) primátor/primátorka)

10 Starosta/starostka nejvyšší představitel obce musí být starší 18 let, mít trvalý pobyt v obci ve které vykonává funkci, bezúhonný nejprve musí být zvolen do zastupitelstva obce musí získat nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva může být kdykoliv většinou hlasů odvolán zastupuje obec navenek předsedá zasedání rady a zastupitelstva

11 Rada obce Rada obce – je výkonným orgánem obce, vykonává úkoly, který ji stanoví zákon a rozhodnutí obecního zastupitelstva není ve všech obcích (pouze kde je 15 a více zastupitelů, při menším počtu tuto pravomoc vykonává starosta) má 5-11 členů, nesmí přesáhnout 1/3 počtu zastupitelů

12 Obecní úřad ve městech označení – městský úřad ve velkých městech se setkáváme s označením magistrát  v obcích zastupuje stát  plní veškeré úkoly v přenesené působnosti  člení se na různé odbory, které zajišťují jednotlivé úkoly státní správy

13 Příklady odborů na obecních úřadech Finanční odbor – provádí platby obce, vybírá místní poplatky, zpracovává rozpočet.. Odbor sociálních věcí – vyplácí sociální dávky, má na starosti domy s pečovatelskou službou, azylové domy.. Odbor vnitřních věcí = matrika – vede evidenci obyvatel, vydává občanské průkazy a cestovní pasy, přijímá žádosti o uzavření manželství Stavební odbor – povoluje stavby, jejich realizaci, změny staveb, kolaudaci.. Odbor životního prostředí – pečuje o pořádek a čistotu v obci, pečuje o městskou zeleň, vydává rybářské lístky Živnostenský odbor – vydávání živnostenských listů Odbor školství a kultury

14 Úkol: Které záležitosti řeší obecní samospráva a které státní správa? rozhodnutí o vydání živnostenského listu údržba zeleně oprava kanalizace rozpočet obce oprava silnic příspěvek na bydlení vydání obecní vyhlášky spravování škol

15 Test 1. část Obec 1. Kdo zastupuje obec navenek? a) starosta b) ředitel c) rada d) zastupitelstvo 2. Kdo rozhoduje o důležitých záležitostech obce? a) starosta b) celý obecní úřad c) obecní zastupitelstvo d) rada obce 3. Co má na starosti živnostenský úřad (odbor)? a) vydává povolení pro obyvatele, kteří chtějí podnikat b) zabezpečuje čistotu obce c) schvaluje a kontroluje nové stavby d) vede přehled o obyvatelích města

16 Test 2. část 4. Jak často se konají komunální volby do zastupitelstva? a) jednou za 5 let b) jednou za 3 roky c) jednou za 4 roky d) vždy po 2 letech 5. Kdo vede přehled o obyvatelích obce? a) odbor sociálních věcí b) odbor vnitřních věcí (matrika) c) městská policie d) živnostenský odbor 6. Co z níže uvedeného neřeší obecní samospráva, ale státní správa ? a) obecní rozpočet b) oprava silnic c) spravování škol d) důchody

17 Region Region je oblast, která se vyznačuje originálními kulturně historickými rysy případně rysy přírodními. Nejedná se o oblast správní, ale oblast kulturní a duchovní. Proto se region obvykle nekryje s hranicemi správního rozdělení(krajem). Kulturně historickými rysy regionu rozumíme- nářečí a obyčeje Základní jednotkou regionu je obec se svými obyvateli, kteří pociťují sounáležitost s kulturním a krajinným bohatstvím kraje.

18 Kraj vyšší územně samosprávný celek ČR je rozčleněna do 14 krajů Náš kraj se nazývá Ústecký

19 Ústecký kraj

20 Krajské město: Ústí nad Labem Počet obyvatel kraje: 843 462 Počet měst: 46 (80.7% obyvatel) Počet obcí: 354 Charakteristika kraje V kraji lze vymezit čtyři oblasti: pánevní průmyslová oblast - Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem zemědělská oblast - Litoměřice a Louny Krušné hory – velmi řídce osídlený horský pás, jde převážně o část česko-saského pohraničí Děčínsko

21 Hospodářství Ústecký kraj je nejprůmyslovější oblastí v ČR.  důlní průmysl – těžba hnědého uhlí  chemický a potravinářský průmysl  papírenský průmysl  vinařství  pivovarnictví

22 Ústí nad Labem a okolí - hrad Střekov - zámek Trmice, Velké Březno, Krásné Březno - kostel nanebevzetí Panny Marie - skanzen Zubrnice - Stadice - Napoleonské bojiště u Chlumce - Mariánský most - http://www.usti-nl.cz/showdoc.do?docid=4 http://www.usti-nl.cz/showdoc.do?docid=4

23 Významná místa Ústeckého kraje - Bílina Bílina leží mezi městy Most a Teplice. Dominantou města a okolí je znělcový masiv Bořeň, který je státní přírodní rezervací, tyčí se do výšky 539m a je častým cílem turistů a horolezců. V okolí města se nachází jeden z největších povrchových hnědouhelných dolů a řada průmyslových podniků (elektrárna, sklárny, a další). - kostel s. Petra a Pavla - zámek - Husitská bašta - lázně Kyselka - Špitální kostel na Újezdě http://www.bilina.cz/http://www.bilina.cz/

24 Teplice město s bohatou historií s nejstaršími českými lázněmi. První zmínky o léčebných pramenech jsou již z 8.století. Archeologické nálezy z římských dob však svědčí o jejich využívání již na přelomu letopočtu. - lázně: Císařské, Kamenné, Nové, Hadí, Sadové, Vojenské, lázeňský komplex Beethoven - zámek, zámecké náměstí s morovým sloupem - fontány a kašny - podnik Glaverbel http://www.teplice.cz/

25 Příklad dalších významných míst Osek – cisterciácký klášter Duchcov – zámek spojený s osobností Giacoma Casanovy Dubí – lázně, porcelánka Mstišov – lovecký zámeček, obora Komáří vížka v 809 m n.v. – sedačková lanovka Most – Hněvín, děkanský kostel Kadaň – františkánský klášter Chomutov – Kamencové jezero, Zoopark Klášterec nad Ohří – muzeum porcelánu

26 Nej..Ústeckého kraje  Nejvyšší vrchol - Macecha 1 113 m.n.m  Nejníže položený bod hladina Labe 115 m n.m. (Hřensko) Obec s největším počtem obyvatel Ústí nad Labem 93 859 obyvatel Obec s nejmenším počtem obyvatel Staňkovice 30 obyvatel Obec s nejvyšším průměrným věkem 49 let Zálužice 65 obyvatel Obec s nejnižším průměrným věkem 30 let Obrnice 2 650 obyvatel

27 Test – teplický region 1.část 1. Jak se jmenuje nejvýznamnější podnik v Teplicích? a) Glaverbel b) Splintex c) Chemopetrol d) Tesom 2. Kde v okolí je známý klášter? a) Duchcov b) Teplice c) Most d) Osek 3. Která města teplického regionu jsou spojena s lázeňstvím? a) Teplice, Krupka, Bílina b) Teplice, Duchcov, Bílina c) Teplice, Dubí, Bílina d) Teplice, Duchcov, Dubí

28 Test – teplický region 2. část 4. Které lázně v Teplicích nenajdeš? a) Hadí lázně b) Sadové lázně c) Královské lázně d) Císařské lázně 5. Giacomo Casanova pobýval na konci svého života na zámku: a) v Teplicích b) v Bílině c) v Duchově d) v Trmicích 6. Kde najdeš lovecký zámeček s oborou? a) Bílina b) Teplice c) Mstišov d) Osek


Stáhnout ppt "Naše obec, region, kraj. Obsah: obec - samospráva - působnost - obecní zřízení - obecní úřad - test region kraj - Ústecký - významná místa Ústeckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google