Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ"— Transkript prezentace:

1 XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ
Stav ekonomiky ČR a EU a její dopady do energetiky XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR a předseda představenstva FITE a.s. 22. – – Jelenovská

2 Klíčové pojmy Ekonomická situace v ČR a v EU Příčiny současného stavu
Podnikatelské prostředí ASEK, SURPOL, Horní zákon a ceny OZE Motivace k podpoře podnikání a k využívání nerostného bohatství

3 Ekonomická situace v ČR a v EU
Stagnace výkonnosti ekonomiky, ztráta konkurenceschopnosti. Utrácíme víc než vyděláváme – trvale neudržitelný stav. Neschopnost a nechuť využívat vlastní zdroje (především surovinové). Nesmyslné a nenávratné investice – boj s klimatickými změnami !! Ekonomika nefunguje, nehledají se příčiny a opatření, hledají se pouze sanační peníze.

4 Finanční krize v EU Bojíme se pojmenovat skutečné příčiny současného stavu a tyto řešit a odstranit v rámci reálného vnějšího prostředí. Řešení se hledá pouze v zajištění dalších finančních zdrojů a jejich „nalévání“ do nemocné ekonomiky u které neznáme diagnózu a neléčíme ji. Je schopno současné vedení EU řešit stav, do kterého ji dovedli? Jsou současné struktury EU schopny vyřešit současný stav? Není nutno se vrátit ke kořenům EU ( uhlí - ocel - atom)?

5 Příčiny současného stavu
Nekontrolovatelný růst byrokracie, regulace a amatérizmu, potlačování podnikání. Neúčelná opatření – snižování konkurenceschopnosti a vytěsňování vybraných výrobních odvětví do Asie. Nepřátelství občanů „proti všemu“. Špatné strategie, nekoncepčnost, neodbornost EU, ale i ČR. Žijeme si nad poměry ????

6 Podnikatelské prostředí
Plané sliby zlepšování podnikatelského prostředí – opak je pravdou (rostoucí byrokracie, nepřiměřené a demotivující sociální jistoty, CO2, ceny energií, růst regulace, černá listina DPH, malá a velká novela Horního zákona , porušování rovných podmínek v podnikání, aj.). Ve světě, ani v EU nejsou rovné podmínky pro podnikání, ale existuje volný, ničím neomezený trh (ceny OZE, ekol limity, CO2). Vytěsňování environmentálně složitého a energeticky náročného průmyslu mimo EU (export ekologické zátěže a prac. míst). Lidské zdroje ( strategické chyby v oblasti technického vzdělávání). VaVaI – nepřiměřená podpora neefektivního základního výzkumu na rozdíl od malé podpory aplikovaného výzkumu. Politická podpora znevažování podnikatelského stavu!!

7 ASEK zajištění energetické bezpečnosti (spolehlivost dodávek energií i v krizových situacích), dlouhodobou udržitelnost (dlouhodobou dostupnost primárních en. zdrojů, přijatelný vliv na ŽP a naplňování závazků v oblasti snižování produkce skleníkových plynů), zajištění konkurenceschopnosti (dodávky energie za přijatelné ceny pro průmysl a obyvatelstvo a s dlouhodobou konkurenceschopnosti průmyslu).

8 Strategické priority energetiky ČR
Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, efektivním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výkonové bilance ES s dostatkem rezerv. Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v hospodářství i v domácnostech . Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy. Podpora výzkumu, vývoje a inovací . Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR.

9 I. Vyvážený mix zdrojů – k roku 2040
Podíl roční výroby elektřiny z domácích primárních zdrojů k hrubé spotřebě elektřiny v ČR minimálně 80 % Struktura výroby elektřiny: Jaderné palivo 50 – 60 % Obnovitelné a druhotné zdroje 18 – 25 % Zemní plyn 5 – 15 % Hnědé a černé uhlí 15 – 25 %

10 Diverzifikovaný mix primárních zdrojů s touto strukturou
Jaderné palivo 30 – 35 % Tuhá paliva 12 – 17 % Plynná paliva 20 – 25 % Kapalná paliva 14 – 17 % Obnovitelné a druhotné zdroje 17 – 22 %

11 ASEK závěry ASEK - vláda vzala na vědomí, návrh bude podroben SEA,
- nedostatečná provázanost na kvalitu ovzduší v ČR a ve vybraných regionech, - nezřetelné nástroje realizace, - oslabování energetické soběstačnosti dané omezováním využívání tuzemských surovin, problematická realizace priorit (ceny OZE)

12 SURPOL „Zaparkovaná“ na vládě, čeká se na schválení věcného záměru Horního zákona. Dvě části (nerostné suroviny a druhotné suroviny). Oblast energetických surovin, zabývá se jen současně těženými ložisky a jejich životností. Neřeší „limity“, ani Důl Frenštát (uvedeno jako strategické zásoby). Ostatní uhelná ložisky jsou zmíněna pouze okrajově. Silný politický tlak, není vnímána celospolečenská a hospodářská potřeba, ale uhýbá se lokálním politickým zájmům. Nerespektuje strategii využívání nerostného bohatství EU.

13 The Raw Materials Initiative
Viceprezident Evropské komise G. Verheugen k tomu dodává: „Musíme jednat, abychom zajistili, že přístup evropských firem k surovinám nebude omezen. Potřebujeme fair play na vnějších trzích, kvalitní systém pro podporu udržitelných dodávek surovin ze zdrojů EU a také lepší efektivitu zdrojů a intenzivnější využití recyklace. Naším cílem je zajistit, aby byl evropský průmysl schopen i nadále hrát vedoucí úlohu v nových technologiích a inovacích“.

14 Horní zákon 600 let historie horního práva v ČR.
Právní norma ovlivňující zásadním způsobem konkurenceschopnost ČR. Nerostné bohatství je ve vlastnictví státu (Jak stát s tímto bohatstvím nakládá a jak tento majetek přechází do rukou těžaře?). Malá novela HZ (Zrušení možnosti vyvlastnění ve prospěch těžby vyhrazených nerostů). Věcný záměr velké novely Horního zákona (strategické nerosty, snaha o návrat vyvlastnění, regulace prodeje vytěžených strategických nerostů státem, geologický průzkum chce realizovat stát).

15 Problémy související s těžbou
Problematika těžby se stává politickým zájmem, nikoliv potřebou společnosti. Projevují se dlouhodobě odkládané a neřešené problémy. Politici na místní, krajské i celostátní úrovni distancují od těžby nerostů. Těžba nerostů se personifikuje (nenasytní uhlobaroni se obohacují – potřebují uhlí pro sebe, nebo pro nenasytný trh?). Rovenský oslavuje malou novelu HZ, neříká jak jsou ohroženy zásobování teplem statisíce lidí!!

16 Ceny el. energie z OZE Výrazně ovlivňují konkurenceschopnost ČR, provozní náklady státu a životní úroveň občanů. Existenční ohrožení vybrané části průmyslu. Nenaplnily se sliby „zelených“, kteří tvrdili jakou zaměstnanost a efektivitu přinesou OZE, opak je pravdou! Stát se na tomto průšvihu obohacuje částkou 21% DPH Nevstřícný postoj MF tento problém řešit. K řešení je ustaveny koordinační a pracovní skupina při MPO. Cíl stabilizovat poplatky, první výsledky v únoru.

17 Motivace k podpoře podnikání a k využívání nerostného bohatství
V současné době nejsou místní ani krajské samosprávy finančně závislé na výnosu z podnikatelské činnosti. Místní výnosy jsou z těžební činnosti nevýznamné. Prakticky veškeré politické reprezentace (až na výjimky) brání těžbě nerostů, jako rukojmí si berou občany. Prosazují se lokální zájmy na úkor celospolečenských potřeb. Vytvářejí se účelová občanská i obecní uskupení, podporována zelenými, za účelem znemožnění těžby.

18 Návrh řešení Vnímat a respektovat realitu světa
Návrat k tvorbám hodnot – k výrobním aktivitám Zaměstnanost – tvorba pracovních míst Hospodářská struktura by měla být v rovnováze s pracovními schopnostmi populace Používat selský rozum

19 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "XXIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google