Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 1/18 Průzkum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 1/18 Průzkum."— Transkript prezentace:

1 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 1/18 Průzkum AMSP ČR pro Magistrát hl.m.Prahy Podnikatelské prostředí v regionu hlavního města Prahy Hodnocení podmínek pro podnikání očima živnostníků, mikrofirem a malých firem v Praze Analýza podnikatelského prostředí v regionu hlavního města Prahy Možnosti podpory ze strany Magistrátu hlavního města Prahy Znalost a postoj k programům podnikání a konkurenceschopnosti Srpen 2011 © Aspectio a. s.

2 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 2/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Hlavní témata výzkumného šetření  Hodnocení podnikatelského prostředí v regionu Prahy Jaké podmínky pro podnikání město vytváří?  Možnosti podpory ze strany Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen Magistrát) Jaké vnímají firmy překážky podnikání a co by pro zlepšení podnikatelského prostředí mohl udělat Magistrát?  Informovanost Jaké informace potřebují firmy ke svému podnikání? Uvítali by podnikatelé podporu v podobě nového informačního centra?  Znalost a postoj živnostníků a malých firem k programům podpory podnikání Využívají podnikatelé programy na podporu podnikání a konkurenceschopnosti a co si o nich myslí? Mají o těchto programech dostatečný přehled? Kde potřebné informace ke své činnosti hledají?

3 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 3/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Metodologie výzkumu  Sběr dat Sběr dat realizovala agentura Aspectio Research a. s. ve dnech 1. – 5. srpna 2011.  Výběrový vzorek Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 516 respondentů, živnostníků a dále majitelů či jednatelů mikrofirem a malých firem se sídlem v Praze s maximálním počtem 50 zaměstnanců.

4 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 4/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Hlavní shrnutí výsledků šetření A. Hodnocení podnikatelského prostředí v regionu hlavního města Prahy  Skoro dvě třetiny (64%) firem hodnotí podmínky pro podnikání v Praze jako příznivé.  Při podrobnějším hodnocení, kdy firmy identifikovaly hlavní problémové oblasti podnikatelského prostředí, byla nejhůře hodnocena oblast, týkající se financí (vysoká daňová zátěž, druhotná platební neschopnost). Nejvýznamnější překážku podnikání firmy vnímají ve výši nákladů na zaměstnance. B. Možnosti podpory ze strany Magistrátu  Za důležité oblasti zlepšení podnikatelského prostředí, ve kterých by mohl Magistrát přispět, považují firmy lepší dopravní a parkovací podmínky, usnadnění administrativy, lepší dostupnost projektů podpory podnikání a také vstřícnější postoj úředníků.  Jako nejdůležitější možné zlepšení ze strany Magistrátu označují firmy rozšíření informačních služeb pro živnostníky a podnikatele. C. Znalost a postoj k programům podnikatelské podpory  Většina dotazovaných firem nikdy nevyužila žádný z programů podpory podnikání a konkurenceschopnosti (93%).  Většina z nich si však myslí, že tyto programy mají smysl (62%).  Přestože 48% firem by mělo o podporu ze strany těchto programů zájem, pouhých 25% se cítí dostatečně informovaných.

5 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 5/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Interpretace výsledků šetření Z výzkumu je zřejmé, že většina firem (64%) vnímá podmínky pro podnikání v regionu jako příznivé. Jako nejvýznamnější hodnotí živnostníci a firmy problémy z oblasti financí - vysokou daňovou zátěž, druhotnou platební neschopnost či výši nájemného, přičemž jako významnou překážku vnímají výši nákladů na zaměstnance. V dalších oblastech projevují firmy nespokojenost s rozsahem korupce (kterou na druhou stranu 33% vnímá jako slabou překážku) a administrativy. Jako překážku podnikání uvádějí také silnou míru konkurence ve svém odvětví. Naopak nedostačující dopravní dostupnost, přístup k podnikatelským úvěrům, nedostatek vhodných prostor či kvalifikovaných pracovních sil nejsou hodnoceny jako zásadní překážky v podnikání. Co se týče geografického rozložení, nejspokojenější jsou s podmínkami pro podnikání firmy sídlící na Praze 2, 4 a 7, nejméně spokojené naopak na Praze 3 a 10. Identifikace překážek v podnikání může být podnětem pro aktivity Magistrátu. Firmy vidí žádoucí změny především v usnadnění administrativy a lepší přístupnosti projektů podpory podnikání. V rámci zkvalitnění podmínek podnikání by většina firem ocenila zkvalitnění dopravní obsluhy, stejně jako celkovou obnovu a zatraktivnění prostředí města. Jako nejvhodnější formu podpory ze strany Magistrátu hodnotí však firmy zavedení informačních služeb pro živnostníky a podnikatele. Přestože jen minimum dotazovaných firem má vlastní zkušenost s programy podpory podnikání a konkurenceschopnosti (7%), více než polovina subjektů je hodnotí jako smysluplné. Vysoký zájem o ně a na druhé straně nedostatečná informovanost mohou svědčit o nedostatku informací potřebných k účasti na těchto programech.

6 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 6/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Shrnutí výsledků šetření Doporučení O služby městského informačního centra pro podnikatele projevila zájem většina firem bez rozdílu zaměření či počtu zaměstnanců (57%). Zájem firmy projevují především o informace z oblasti veřejných zakázek, obecných informací a aktualit z městských částí, ale i o právní a daňové poradenství. Jako nejvíce žádané se informační služby, stejně jako programy podpory a konkurenceschopnosti ukazují pro firmy z výrobního odvětví, následované obchodem a službami. O tyto služby městského informačního centra projevily zájem především firmy od 20 do 50 zaměstnanců. Při možném zavádění informačních a poradenských center je nezbytné přihlédnout ke skutečnosti, že většina živnostníků a malých firem hledá informace o existujících programech téměř výhradně na internetových stránkách. Proto doporučujeme využívat zejména internet při rozšiřování informačního zázemí pro podnikatele.

7 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 7/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Analýza podnikatelského prostředí 1. Hodnotíte podmínky pro podnikání v regionu hlavního města Prahy jako příznivé? Z uvedeného grafu je patrné, že celých 64% firem hodnotí podnikatelské prostředí v Praze jako příznivé (nejspokojenější jsou firmy na Praze 2, 4 a 7). Naopak jako nepříznivé jej vnímá 13% firem (Praha 3 a 10). N = 507 Pohled AMSP Koresponduje s pohledem živnostníků napříč celou republikou, obvykle jsou ti, kteří podnikají ve větších městech, spokojenější než podnikatelé na ven- kově, což je dáno vyšší poptávkou, vyšší životní úrovní a dobrou infrastrukturou. Praha vychází v porovnání s ostatními městy v hodnocení lépe.

8 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 8/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Analýza podnikatelského prostředí AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze 2. Které body v rámci uvedených oblastí představují významné překážky Vašeho podnikání? Pohled AMSP Pozitivní je vnímání dobré dopravní infrastruktury a poměrně solidně vnímaná podpora úřadů. Je patrné, že firmy nemají zásadní problém s prac. silou, která je ve větších městech dosažitelná i kvalifikovaná, nicméně dražší než v regionech. Očekávali jsme větší vnímání konkurence. Vyso- ké nájemné, orientované na zahr.klientelu nebo obchodníky z šedé ekonomiky, se může stát v čase brzdou podnikání drobných podnikatelů. e N = 516

9 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 9/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Možnosti podpory ze strany Magistrátu hlavního města Prahy 3.Uveďte prosím jednu konkrétní věc, kterou by mohl magistrát Hlavního města Prahy nejvíce zlepšit podnikatelské prostředí. (otevřená otázka) Při zcela otevřené odpovědi jsou jako nejdůležitější oblasti zlepšení podnikatelského prostředí jmenovány: 1.Usnadnění administrativy (elektronizace a dostupnost online) 2. Lepší možnosti parkování (zrušení modrých zón či možnost zde parkovat v pracovní době) 3.Výdaje na nájem, reklamu a dopravu (snížené sazby jízdenek pro turisty/návštěvníky) Jako další zlepšení firmy samy uvádějí možnost online komunikaci s úřady, zvýšení atraktivity města a turistického ruchu či nižší nájemné a náklady spojené s provozem. Přínos otevřených odpovědí je právě v tom, že nabízí nové možnosti mimo předem daný rámec. S přihlédnutím k odpovědím na otázku č. 4, která nabídla předem dané možnosti, lze jako velmi zásadní hodnotit zlepšení podmínek administrativy a dopravní obsluhy. Pohled AMSP Je zcela zřejmé, že drobný podnikatel přichází díky vyšší míře administrativy o část zisků z podnikání neboť nemalou část pracovní doby stráví přebujelým administrováním živnosti.

10 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 10/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Možnosti podpory ze strany Magistrátu 10/18 4.Jaké oblasti činnosti pro zlepšení podnikatelského prostředí v Praze ze strany Magistrátu považujete za důležité? (uzavřená otázka, více možných odpovědí) 5.Jaká z možností zlepšení podnikatelského prostředí v Praze je pro Vás nejdůležitější? Při výběru z předem daných možností jsou nejčastěji jmenovány lepší údržba dopravních komunikací, usnadnění administrativy, lepší dostupnost projektů podpory podnikání a také vstřícnější postoj úředníků. Jako nejvhodnější formu podpory ze strany Magistrátu hodnotí firmy (zejména výrobní) zavedení informačních služeb pro podnikatele, následované usnadněním administrace a revitalizací prostředí (firmy z oblasti služeb). Pohled AMSP V podnikání rozhoduje rychlost, dostupnost a časová a efektivní alokace pracovních sil. Jakékoliv bariéry tohoto charakteru živnostní- ci vnímají nedobře. N = 516 N = 509

11 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 11/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Možnosti podpory ze strany Magistrátu 6. Pokud by existovalo ve Vaší městské části informační centrum pro podnikatele, měl/a byste zájem využívat jeho služeb? 7.O jaké konkrétní informace byste měl/a zájem? (kódovaná otevřená otázka) Většina firem, bez rozdílu zaměření a počtu zaměstnanců, by měla zájem využít služeb městského informačního centra pro podnikatele (57%). Zájem projevují firmy především o informace z oblasti veřejných zakázek, obecné informace městských částí o možnostech pronájmu prostor, změnách dopravní obsluhy a situaci na trhu. Zájem projevují také o právní a daňové poradenství. Výroky respondentů: „Přivítal bych informace o nových projektech, podpoře podniků nebo veřejný bezplatný portál“. „Rád bych měl více informací o podpoře z EU a podpoře živnostníků“. Pohled AMSP Je zřejmé, že nadpoloviční většina pražských podnikatelů by Informační centra chtěla. Podnikatel by měl být schopen si příležitosti a příp.nástroje podpory sám vyhledávat, mělo by se to stát dokonce jeho konkurenční výhodou, je to součást jeho podnikání. Stát by neměl plnit roli toho, kdo přinese podnikatelům vše až do jejich firmy. Podnikavější firmy si to uvědomují a těží z toho, ti méně podnikaví to vidí naopak. Faktem ale je, že problém administrativy leží na živnostníkovi samotném, firmy na to mají už vyčleněné pracovníky. Odpovídá tomu i vyváženost odpovědí v průzkumu. e N = 510 N = 247

12 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 12/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Znalost a postoj k programům podnikatelské podpory 8. Domníváte se, že programy, které mají za cíl podporu podnikání a konkurenceschopnosti, mají smysl? 9a. Podali jste žádost o podporu do některého z existujících programů? Přestože většina (93%) firem dosud nevyužila žádného z programů podpory podnikání a konkurenceschopnosti, celých 62% firem si myslí, že tyto programy mají smysl. Přestože 48% firem by mělo o podporu ze strany těchto programů zájem, pouhých 25% se cítí být dostatečně informováno. Tato zjištění podporují nutnost zajištění širší informační základny, týkající se podnikatelského prostředí a využívané podnikateli na území hlavního města Prahy. Pohled AMSP Je zajímavé, že 38 % drobných podnikatelů nevnímá podporu jako zásadní, jinými slovy spíše spoléhají na vlastní schopnosti. To je dobrá zpráva. N = 516 N = 440

13 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 13/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Znalost a postoj k programům podnikatelské podpory 9b. Mají programy podpory smysl podle žadatelů a nežadatelů? Je povzbudivé, že programy získaly pozitivní hodnocení od firem, které již usilovaly o účast v některém z nich. Na druhou stranu je však čtvrtina z těchto firem-žadatelů k programům spíše skeptická. N = 440 Pohled AMSP Díky kritériím EU mají pražští podnikatelé mnohem méně příležitostí k získání podpory ze strukturálních či jiných fondů, než podnikatelé v ostatních regionech. Každopádně zcela chybí dotační tituly na podporu živnostníků. Pro drobné firmy jsou dotační tituly zcela nesrozumitelné, zdroje nepřehledné a enormně administrativně náročné. Firmy samy nejsou schopny vyhovět všem požadavkům pro zpracování projektové žádosti, proto se musejí obracet na poradenské firmy a za tuto službu jim platit. Celkový efekt je pak pro podnikatele minimální, což potažmo způsobuje nízké čerpání evropských peněz obecně. Řešením by mohlo být využití tzv. Technické podpory pro Prahu, ze které by mohly být kryty náklady na zpracování projektové žádosti.

14 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 14/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 10. Měli byste případně zájem o přímou podporu podnikání z některého z těchto programů? 11.Řekli byste, že jste dostatečně informováni o těchto programech? Zájem o programy podpory podnikání a konkurenceschopnosti projevily především firmy z výrobního odvětví, a také celá polovina malých firem do 50 zaměstnanců. Pohled AMSP Ze všech odpovědí ohledně programů podpory vyplývá určitá rezervovanost podnikatelů v přístupu k dotacím. Hlavní bariérou však nemusí být pouze nedostatečná informovanost (76 % respondentů u ot. 11). Roli při rozhodování hraje také důvěra,časové vytížení s podnikáním spojené a administrativa spojená s čerpáním. N = 454 N = 443 Znalost a postoj k programům podnikatelské podpory

15 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 15/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 12. Kde vyhledáváte informace o těchto programech nejčastěji? Většina firem, které vyhledávají informace o programech podpory, používá jako zdroj internetové stránky. Velmi malá část firem využívá informací pocházejících z ostatních médií, odborných akcí, či ze strany kolegů odborníků. Nejméně z nich využívá poradenských institucí. N = 516 Znalost a postoj k programům podnikatelské podpory Pohled AMSP Z výsledků odpovědí vyplývá, že podnikatelé dávají přednost elektronické komunikaci a vyhledávání informací na internetu. Stále je však třeba mít na paměti, že existuje velká skupina podnikatelů, která díky svému oboru s počítačem pracuje sporadicky (např. řemeslníci, kteří vyřizují poštu až o víkendu). Pro větší osvětu tak doporučujeme kombinaci elektronické komunikace s tištěnou, případně poradnou v rámci úřadů jednotlivých městských částí.

16 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 16/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Struktura dotázaných společností Výběrové kritérium: Živnostníci a majitelé či jednatelé mikrofirem a malých firem (do 50 zaměstnanců) se sídlem na území hlavního města Prahy. ProměnnéKategoriePočet % ve sloupci Obor podnikání firmy Služby34868% Obchod12424% Zemědělství a těžba31% Instituce71% Výroba255% Věda a výzkum51% Počet zaměstnanců Méně než 1042182% 11-205410% 21-50357% Neuvedl/a51% Obvod sídla firmy Praha 15210% Praha 2449% Praha 3285% Praha 49919% Praha 56713% Praha 6499% Praha 7153% Praha 8489% Praha 9489% Praha 106112% Neuvedl/a51% Obrat společnosti v roce 2010 Méně než 10 mil. Kč29958% 10. mil - 30 mil. Kč6913% 30 mil. - 100 mil. Kč336% 100 mil. - 200 mil. Kč133% 200 mil. - 300 mil. Kč41% 300 mil. Kč a více51% Neuvedl/a9318%

17 AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 17/18 ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz Znalost a postoj k programům podnikatelské podpory Výsledky průzkumu byly zveřejněny na tiskové konferenci radní Aleksandry Udženija dne 24.1.2012 na Magistrátu hl.m. Prahy včetně představení programu Akcelerace.


Stáhnout ppt "AMSP ČR | Podnikatelské prostředí v Praze ASPECTIO a. s. | Mánesova 27, Praha 2 | www.aspectio.cz | tel. +420 266 310 430 |www.aspectio.cz 1/18 Průzkum."

Podobné prezentace


Reklamy Google