Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V rámci projektu „Cesta k vědě“ (veda.gymjs.net) vytvořil V. Pospíšil Modifikace a šíření dokumentu podléhá licenci GNU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V rámci projektu „Cesta k vědě“ (veda.gymjs.net) vytvořil V. Pospíšil Modifikace a šíření dokumentu podléhá licenci GNU."— Transkript prezentace:

1 V rámci projektu „Cesta k vědě“ (veda.gymjs.net) vytvořil V. Pospíšil (vladimir.pospisil@fjfi.cvut.cz). Modifikace a šíření dokumentu podléhá licenci GNU (www.gnu.org).

2 Projekt vznikl na Gymnáziu Jaroslava Seiferta za podpory Evropského Sociálního Fondu a Hlavního města Prahy Hlavními partnery jsou Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská, Gymnázi- um Sladkovského a gymnázium Christiana Dopplera Projekt má za cíl podpořit zájem studentů o kariéru ve vědě a výzkumu zapojení studentů středních škol do vědecké činnosti probíhající na FJFI ČVUT hlubší příprava pro studium na vysokých školách technického a vědeckého typu příprava studentů středních škol na veřejná vystoupení před odborným i laickým publikem a prezentování výsledků vlastní práce

3 Účastníci projektu se zapojí do vě- deckých skupin FJFI, pracujících na nejrůznějších výzkumných úkolech, a budou se na jejich činnosti podílet. V rámci skupiny budou účastníci řešit samostatně nějaký zadaný úkol. Na jejich práci bude dohlížet odborný školitel z řad PhD. studentů FJFI.

4 Nabídka vědeckých skupin bude kom- pletně známa až těsně před koncem roku 2006, bude ale široká. Rentgenfluorescenční analýza je jednou z instrumentálních analytických metod, která umožňuje provádět nedestruktivní kvalitativní i kvantitativní analýzu zkoumaných objektů – například historických památek. Výzkum v oblasti 3D gelové dozimetrie se zabývá přípravou a optimalizací chemického složení speciálních gelových dozimetrů a jejich aplikací pro ověření prostorových dávkových distribucí v radiační onkologii. Složitě tvarované prostorové distribuce dávky jsou v radiační terapii používány k doručení maximální dávky do nádoru za současně minimálního poškození okolní zdravé tkáně. Měření radonu je jednou z nejvýznamnějších aktivit katedry v oblasti přírodního ozáření. Je také jednou z nejdéle soustavně řešených problematik. Radon ( 222 Rn) je plynný radionuklid. Předpokládá se, že způsobuje cca 50% celkového ozáření člověka (70% ozáření způsobeného přírodními zdroji). Proto je žádoucí mapovat zdroje a modely chování radonu v prostorách využívaných člověkem a hledat způsoby, jak se před nežádoucími účinky způsobenými radonem chránit.

5 Nabídka vědeckých skupin bude kom- pletně známa až těsně před koncem roku 2006, bude ale široká. Experiment ALICE - ALICE je akronym pro A Large Ion Collider Experiment, což je jeden z největších světových experimentů, který je umístěn v Evropské laboratoři nukleárního výzkumu CERN. Je určen pro výzkum hmoty na nejmenších představitelných rozměrových škálách. Účastní se jej přes 1000 vědců z 30 zemí. Katedra fyziky FJFI se tohoto experimentu účastní od roku 2004 v následujících oblastech: Vývoj řídícího systému pro křemíkové detektory vnitřního dráhového systému Vývoj nízkonapěťových modulů pro křemíkové detektory vnitřního dráhového systému Selekce křemíkových detektorů a testování mikrokabelů Simulace a analýza nabitých půvabných částic (mezony D)

6 Aby mohli účastníci ve skupinách práci zahájit, musí projít úvodními kurzy. Tyto kurzy mají za cíl posluchačům rozšířit přehled a terminologii základních předmětů tak, aby byli schopni s vědci ve skupinách účinně komunikovat a mohli se případně orientovat i v odborných publikacích. Matematický aparát fyziky - přednáška heslovitě shrnuje základní matematické poznatky nutné pro práci ve vědeckých oborech - zejména ve fyzice. Obsahuje vybrané partie středoškolské matematiky, úvod do lineární algebry a úvod do matematické analýzy v jednom i více rozměrech. Úvod do moderní fyziky - přednáška prochází základní oblasti fyziky jako mechanika či elektřina a magnetizmus za použití pokročilejších partií matematiky (diferenciální a integrální počet), speciální teorii relativity, základy kvantové mechaniky, atomovou a subatomovou fyziku a interakci záření s látkou. Informatika a výpočetní technika ve vědecké praxi - přednáška obeznámí posluchače s historií i současností výpočetní techniky a jejím využití ve vědě (jako řízení experimentů a sběr a zpracování dat). Přístrojová technika – přednáška kombinovaná s praktickým cviče- ním obeznámí posluchače se zák- ladními přístroji a experimentálními technikami. Trendy v současném výzkumu série populárních přednášek před- ních českých vědců přiblíží účast- níkům některé směry v současné vědě.

7 Svou práci budou účastníci na závěr projektu prezentovat na studentské minikonferenci v rámci projektu, ale zároveň budou i publikovat a zúčastní se vědeckých konferencí pořádaných v ČR. Účastníci s nejlepší prací pak budou mít možnost se výjezdu na mezinárodní vědeckou konferenci v zahraničí a své výsledky zde prezen- tovat ve formě posteru.

8 Časový harmonogram záříříjenlist.pros. 2006 leden únorbřezendubenkvětenčervenčrvnc.srpenzáříříjenlist.pros. 2007 leden únorbřezendubenkvětenčerven 2008 Matematický aparát fyziky Úvod do moderní fyziky Informatika a výpočetní technika Přístrojová technika Trendy v současném výzkumu Zaučování ve skupinách Práce na samostatném úkolu Prezentace výsledků

9 Důležité odkazy veda.gymjs.net www.gymjs.net www.fjfi.cvut.cz www.sladarna.cz www.gchd.cz Oficiální stránka projektu. Zde jsou všechny relevantní informace, data a dokumenty. Bude zde i seznam účastníků a fotografie z akcí. Domovská stránka Gymnázia Jaroslava Seiferta. Domovská stránka Gymnázia Sladkovského. Domovská stránka Gymnázia Christiana Dopplera. Domovská stránka Fakulty Jaderné a Fyzikálně Inženýrské. Zde naleznete například telefonní seznam FJFI.

10 Důležité kontakty Vladimír Pospíšil vladimir.pospisil@fjfi.cvut.cz gdermog@seznam.cz tel. (FJFI) : 224 358 292 Jana Nováková, Sekretariát GJS Vysočanské nám. 500, Praha 9 j.novakova@gymjs.net tel. (GJS): 266 310 724 Jan Rejman j.rejman@gymjs.net tel. (GJS) : 224 358 292 tel. (Mobil) : ? Anton Florek florek.anton@sladarna.cz tel. (GS) : ? tel. (Mobil) : 731 818 080 Milan Klouček kloucekm@seznam.cz tel. (gym2) : 224 358 292 tel. (Mobil) : - Koordinátor projektu, lektorSekretářka a hospodářka Supervizor pro GJSSupervizor pro GDSupervizor pro GS

11 Kde bude projekt probíhat Právnická fakulta Rudolfinum Bus 133 směr Florenc Tram 17 směr Letná, Nádr. Holešovice Tram 17 směr Karlovo nám. Pěšky směr Staroměstská

12 Kde bude projekt probíhat Gymnázium J. Seiferta Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Bus 136 směr Ohrada a Flora Bus 136 směr Vysočanská Bus 109 směr Palmovka

13 Sestavme rozvrh přednášek úvod- ních kurzů. Kdy se nám to hodí? Kdy bude projekt probíhat Nejtěžší část projektu Út St Čt Pá So Ne Po GJS VGJS VIGS IVGS VGS 1.GS 2.GD 1.GD V. Ve které dny končí vyučování třídám … 16:35 14:55 16:35 14:00 14:55 00:00 15:45 16:35 14:55 14:00 14:55 00:00 13:30 15:00 13:30 00:00 13:30 14:45 15:30 13:30 00:00 12:30 16:30 15:30 14:00 00:00 16:00 13:30 15:30 16:00 13:30 00:00 14:00 15:30 14:00 00:00 14:00 15:30 14:00 00:00

14 Sestavme rozvrh přednášek úvod- ních kurzů. Kdy se nám to hodí? Kdy bude projekt probíhat Nejtěžší část projektu Út St Čt Pá So Ne Po GD 2.G 3.GD VI. Ve které dny končí vyučování třídám … 16:10 15:15 13:30 00:00 14:25 15:20 13:30 16:15 13:30 00:00 14:50 14:20 14:00 14:20 14:00 00:00

15 Dohodnuté časy a místa přednášek – pravidelný rozvrh Čtvrtek 15:00 - 18:30 Pátek 15:30 - 17:30 Konkrétnější informace viz web. Pozn.: přednášky nebudou o školních prázdninách, státních svátcích a lidsky nesmyslných dnech – např. v pátek mezi státním svátkem 28.9. (čtvrtek) a přilehlým víkendem. Kdy bude projekt probíhat

16


Stáhnout ppt "V rámci projektu „Cesta k vědě“ (veda.gymjs.net) vytvořil V. Pospíšil Modifikace a šíření dokumentu podléhá licenci GNU."

Podobné prezentace


Reklamy Google