Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Nastavení programu NASTAVENÍ PROGRAMU Prezentace vysvětluje možnosti nejčastěji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Nastavení programu NASTAVENÍ PROGRAMU Prezentace vysvětluje možnosti nejčastěji."— Transkript prezentace:

1 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Nastavení programu NASTAVENÍ PROGRAMU Prezentace vysvětluje možnosti nejčastěji používaných nastavení. Nepopisuje všechny existující položky, ale soustředí se pouze na ty nejdůležitější a nejčastěji používané. Pro snadnou navigaci jsou v ukázkách použity aktivní prvky, které jsou buďto ve tvaru červeného tlačítka nebo rámečku, nebo je to modrý podtržený text. Aktivní prvek poznáte podle změny kurzoru na "ruku". Kliknutím na tento prvek otevřete příslušnou stránku. Odkaz na stránku jednoho tématu dialogu. Odkaz na podrobnější popis orámované položky. Odkaz zpět na hlavní navigační stránku.

2 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Hlavní dialog

3 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Komunikace Hlavní dialog

4 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš úhlová míra Tvar D.MS se zadává s desetinnou tečkou stejně jako DEG, ale systémem je pochopen jako stupně, minuty a vteřiny. Ve výpisu se pak formátuje na tvar 50°50'50" Komunikace

5 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš pořadí souřadnic Určuje pořadí souřadnic buďto zadávaných nebo vypisovaných do tzv. konzoly. Neplést s nastavením pořadí souřadnic pro zápis do textových tvarů STX a VTX. Komunikace

6 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš přesnost výpisu Nastavení reprezentuje pouze počet desetinných míst pro výpis a nemá nic společného s přesností výpočtů a uložením souřadnic. Výpočty a uložení souřadnic je na 16 platných cifer Komunikace

7 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš identifikační okolí Určuje velikost čtvercové oblasti u kurzoru, ve které budou v režimu identifikace vyhledávány body výkresů nebo seznamů souřadnic. Jaké body budou identifikovány je závislé na dalších nastaveních - dle vlastností souborů (identifikovatelnost) a dle nastavení "vstupu souřadnic" (=parametrů identifikace). maximum minimum Komunikace

8 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš vstupní řádek Varovná a chybová hlášení se do konzoly vypisují červeně a lze je doprovázet zvukovou signalizací chcete-li změnit zvuk "pípání", změňte systémový zvuk "výchozí nastavení zvuku" Komunikace

9 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš do protokolu uvádět Každý příkaz povelového systému má název (anglický), alias (třípísmenná zkratka), stručný popis a případně parametry. Funkce lze vyvolat zadáním jejího názvu nebo třípísmenné zkratky do dialogového řádku v režimu "Co chceš ?" a stiskem Enter. Komunikace

10 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš nevytvářet protokol Do protokolu se vypisuje veškerá činnost operátora. Nezaměňovat se "záznamem" (=záznam výpočtů). Je-li zaškrtnuto, protokol se nevytváří, po zaškrtnutí je zapotřebí KOKEŠe vypnout a spustit znovu. pravé tlačítko myši na konzole vyvolá lokální nabídku Komunikace

11 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš povolit úpravy prostředí Pokud není zašktrnuto políčko "povolit úpravy prostředí", bude lokální nabídka obsahovat pouze možnost zapínání panelů. Pravé tlačítko myši na titulku okna nebo v oblasti roletového menu vyvolá lokální nabídku. Komunikace

12 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš samostatná konzola, grafické měřítko Změna v položce "samostatná konzola" se projeví až po novém spuštění KOKEŠe. Grafikcé měřítko se objeví až po načtení dat. Komunikace

13 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Soubory Hlavní dialog

14 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš data Soubory Adresář "data" může změnit také funkce "Seznam zakázek", ale takto změněná hodnota nezůstává automaticky v seznamu. Seznam adresářů je aktualizován až po stisku OK.

15 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš zdrojové texty Soubory Adresář "zdrojové texty" je prvotně určen pro umístění zdrojových souborů pro programování pomocí Kokeš Basic. Editor zdrojových souborů (=obyčejné textové ASCII soubory) lze však s výhodou využít i pro editaci jiných textových souborů. Umožňuje zpracovávat v podstatě libovolně veliké soubory, je programovatelný a umí používat tzv. sloupcové bloky. vytvoření bloku: blok do schránky: Alt + kurzorové šipky Alt + pravé tl. myši Ctrl + C vložení bloku: Ctrl + Shift + V lze použít i Ctrl + V, ale pak se na každém řádku bloku provede odřádkování.

16 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš záložní soubory Soubory Každé uložení změněného souboru má za následek vytvoření souboru se stejným jménem a příponou V00. U každého dalšího existujícího souboru se stejným jménem a příponou V?? (? je číslice) je číslo v příponě zvýšeno o 1 do maximální nastavené hodnoty. Jako záloha je vytvářen pouze jediný soubor se stejným jménem a příponou V00. Není vytvářen žádný záložní soubor.

17 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš implicitní hlavička Soubory Nastavené hodnoty jsou použity při založení nového souboru SS nebo VYK. V případě, že je již nějaký soubor otevřen, pak při založení nového souboru je použita právě aktivní souřadná soustava, nikoliv předdefinovaná v nastavení "implicitní hlavička" (hodnota je při založení souboru nepřístupná). Hodnoty nastavené v oddíle "Textový komunikační formát" jsou používány v případě zápisu SS nebo VYK do textového formátu STX resp. VTX. Nezaměňovat s hodnotami jednotek nastavenými v sekci "Komunikace" Třída přesnosti jen u technologie číslování ZVMV.

18 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš smíšené technologie a soustavy Soubory Slovem technologie je zde míněna technologie číslování výkresů. Není-li zatrženo, pak lze načíst jen takové seznamy souřadnic a výkresy, které mají stejnou technologii číslování jako první načtený SS nebo VYK. Pokud jsou otevřeny soubory s různou technologií číslování bodů, pak je tato volba znepřístupněna. Systém KOKEŠ podporuje zobrazení v mnoha souřadných soustavách. Pokud je volba zaškrtnuta, lze otevírat soubory v různých souřadných soustav. Systém pak komunikuje v takové souřadné soustavě, jakou měl první načtený soubor (i rastr !). Pokud není pole zaškrtnuto, pak v případě pokusu o otevření souboru z jiné souřadné soustavy je vypsáno varovné hlášení: Pokud je provedena změna v pořadí zobrazování souborů (funkce "Vlastnosti souborů"), pak tato změna nemá vliv na používanou souřadnou soustavu a stále je používána taková, kterou měl definovanou první načtený soubor. Upozornění: Soubor typu VTX nemá údaj o souřadné soustavě a je mu přiřazena ta, která je zadána v nastavení "implicitní hlavička", nikoliv používaná.

19 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Grafika Hlavní dialog

20 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš obsah nových oken Grafika Nastavení "obsah oken" je použito pro každé nově založené okno. Předvolba z tlačítek "obsah" je ukládán do inicializačního souboru do sekce [new_window] pod klíčové slovo info. [new_window] display=843 by=1 grid=100.000000 info=%[15]%#%.%{%[1]K=%[3]%4C%}%,%{%[6]Z=%Z%}%.%[15]%#

21 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš obsah nových oken - definice Grafika Znaky "%." oddělují sekvence pro nastavení obsahu pro seznamy souřadnic, body výkresu a pro fonty. Každá informace nebo řídící znak je uvozen znakem "%" (procento). info=%[15]%#%.%{%[1]K=%[3]%4C%}%,%{%[6]Z=%Z%}%.%[15]%# info SS info bodů info textů %, %[číslo] %čísloX %< %> %@ %# %{ %} - odřádkování - definice barvy, číslo je index do tabulky barev - číslo určuje počet znaků, které budou z informace zobrazovány, není-li uvedeno, vypisuje se informace celá, pokud je uvedeno záporné, pak je počet znaků počítán zleva, jinak zprava; za X lze použít kterékoliv velké písmeno anglické abecedy (výpis informace na bodu) - souřadnice X - souřadnice Y - typ spojení - číslo (název) bodu - párové znaky, mezi které je zapotřebí zadat hodnoty, které mají být zobrazeny spolu, t.j. musí existovat Červenou barvou "%[12]" napiš "K=" a hodnotu kreslicího klíče "%K" (stále červená), odřádkuj "%," a to vše pouze v případě, že na bodě informace K existuje "%{......%}". Pokud existuje informace S "%{....%}", bude vypsána zeleně společně s textem S= "%[10]S=" i hodnota informace S "%S". Příklad: %{%[12]K=%K%,%}%{%[10]S=%S%} Jsou-li použity další znaky mimo definiční sekvence, jsou vypisovány do výsledného řetězce.

22 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš hraniční měřítka Grafika při překročení definované hodnoty v měřítku okna se u daného typu prvku zjednoduší vykreslování (nebo se nekreslí vůbec) maximum u obou hodnot je 100 pixlů

23 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Technické Hlavní dialog

24 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Plošné výplně symbolů, ČB rastry nad plochy Technické

25 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Dgn Hlavní dialog

26 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš knihovny uživatelských čar DGN V souborech typu DGN může být vzhled (styl) čáry definován v externím souboru s příponou RSC. Pokud nejsou tyto soubory zadány v nastavení, nebo zadané soubory neobsahují definici čáry použité v DGN souboru, pak se zobrazují v základních stylech: Čára v DGN souboru může mít tzv. uživatelský (custom) styl, jehož definice je v externím souboru s příponou RSC. Pokud takový soubor zadáme do nastavení DGN jako knihovnu uživatelských čar, pak se otevřený soubor DGN zobrazuje stejně jako v programu MicroStation (tvarem, nikoliv přesnou polohou). MicroStation Kokeš

27 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Tiskárny Hlavní dialog Pokud není zadaná oblast vytištěna celá (jakoby oříznutá), zkuste zvýšit tuto hodnotu (např. na 64000, 128000,...). Hodnota souvisí s hustotou tisku. Můžete tedy také zkusit v ovladači příslušné tiskárny snížit kvalitu tisku. Pokud tiskárna zhavaruje na nedostatek paměti, požadovaný tisk není úplný, nic se neděje, jsou špatně šrafované plochy, nebo se tiskárna "zblázní", zkuste zde zadat hodnotu pro hustotu tisku (počet bodů na palec (=2.54cm). Můžete také zkusit v ovladači příslušné tiskárny snížit kvalitu tisku a zde ponechat hodnotu 0 (nula). Platí, že čím nižší hodnota, tím méně kvalitní tisk, ale větší šance na úspěch. Hodnota 300 DPI je dostatečně kvalitní rozlišení výsledného obrazu. Upozornění: Tento způsob tisku je podporován v současné době pouze při tisku pomocí funkcí "tisk okna" a "snímek mapy" ! Není-li hodnota DPI = 0, pak se vždy tiskne to, co je vidět na obrazovce.

28 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš WMS Hlavní dialog

29 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš ?? WMS WMS

30 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Popisy prvků Zobrazení se musí zapnout a měřítko okna musí být pod zvolenou hranicí. Zobrazovat lze tři druhy informací. Hlavní dialog

31 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš ukázka popisu prvků Popisy prvků Pokud podle nastavení se objeví na pozici kurzoru výpis a je navolen "detailní výpis kliknutím", lze kliknutím na bod pod kurzorem vypsat veškeré informace. Kliknutí pravým tlačítkem myši.

32 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš SS a CB Hlavní dialog

33 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš ?? SS + CB SS + CB

34 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Výpočty Hlavní dialog

35 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš ?? výpočty Výpočty

36 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Měření Hlavní dialog

37 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš nastavení formátů měření Měření Zobrazovat lze tři druhy informací.

38 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Vstup souřadnic Hlavní dialog

39 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš není-li identifikován bod Vstup souřadnic Platí pro spojení přímá oblouková. před identifikacípo identifikaci Je-li zapnuto "protáhni tažení k:", pak nový bod, který vznikne jako průsečík existující a nově tažené linie musí být vypočten v oblasti identifikačního čtverce. Pokud spočtený průsečík nově tažené linie a identifikované linie leží mimo oblast identifikačního čtverce, je použito "vyrovnej na", je-li povoleno. Je-li zapnuto "najdi průsečík:", pak nový bod vznikne jako průsečík linií procházejících oblastí identifikačního čtverce. Je-li zapnuto "při tvorbě vkládat dopočtené body", pak nově vypočtený bod je vložen do identifikované linie (linií), ale pouze při kresbě funkcí EXPERT !!!

40 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš rastrová lupa, auto GRA Vstup souřadnic Je-li zapnuta "rastrová lupa" a otevřen alespoň jeden rastr, pak není-li při identifikaci nalezen bod, je vyvolána automaticky rastrová lupa a kurzor změněn z "identifikačního" na "grafický". Po sejmutí bodu se lupa automaticky skryje a kurzor se vrátí do režimu identifikace. Je-li zapnuto "auto GRA pod", pak není-li identifikován bod, bude použito grafické snímání i v identifikačním režimu v případě, že měřítko okna je pod stanovenou hodnotu; tvar kurzoru se nemění, souřadnice definuje střed identifikačního čtverečku (platí i pro shlukovou lupu).

41 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Další Hlavní dialog

42 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš ?? další Další

43 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Expert Hlavní dialog

44 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš ?? expert Expert

45 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Technologie Hlavní dialog

46 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš technologie Technologie Technologie tvorby výkresu je definována povinnými tabulkami TAB (expertní tabulka) COL, CAR, VRS, SYM, FON, ARE (tabulky zobrazení) a může obsahovat i doplňkové definice pro seznam atributů (SAT), definiční tabulku pro konverzi do souboru DGN (KMS), definiční tabulku pro konverzi do souboru DXF (KXF) a definiční tabulku pro konverzi do shape-filu (KSP). Takto definovaným konverzím říkáme "technologické konverze".


Stáhnout ppt "Www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. WKOKEŠ - Ing. Stanislav Tomeš Nastavení programu NASTAVENÍ PROGRAMU Prezentace vysvětluje možnosti nejčastěji."

Podobné prezentace


Reklamy Google