Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NASTAVENÍ PROGRAMU Nastavení programu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NASTAVENÍ PROGRAMU Nastavení programu"— Transkript prezentace:

1 NASTAVENÍ PROGRAMU Nastavení programu
Prezentace vysvětluje možnosti nejčastěji používaných nastavení. Nepopisuje všechny existující položky, ale soustředí se pouze na ty nejdůležitější a nejčastěji používané. Pro snadnou navigaci jsou v ukázkách použity aktivní prvky, které jsou buďto ve tvaru červeného tlačítka nebo rámečku, nebo je to modrý podtržený text. Aktivní prvek poznáte podle změny kurzoru na "ruku". Kliknutím na tento prvek otevřete příslušnou stránku. Odkaz na stránku jednoho tématu dialogu. Odkaz na podrobnější popis orámované položky. Odkaz zpět na hlavní navigační stránku.

2 Hlavní dialog

3 Hlavní dialog Komunikace

4 Komunikace úhlová míra
Tvar D.MS se zadává s desetinnou tečkou stejně jako DEG, ale systémem je pochopen jako stupně, minuty a vteřiny. Ve výpisu se pak formátuje na tvar 50°50'50"

5 Komunikace pořadí souřadnic
Určuje pořadí souřadnic buďto zadávaných nebo vypisovaných do tzv. konzoly. Neplést s nastavením pořadí souřadnic pro zápis do textových tvarů STX a VTX.

6 Komunikace přesnost výpisu
Nastavení reprezentuje pouze počet desetinných míst pro výpis a nemá nic společného s přesností výpočtů a uložením souřadnic. Výpočty a uložení souřadnic je na 16 platných cifer

7 Komunikace identifikační okolí
Určuje velikost čtvercové oblasti u kurzoru, ve které budou v režimu identifikace vyhledávány body výkresů nebo seznamů souřadnic. Jaké body budou identifikovány je závislé na dalších nastaveních - dle vlastností souborů (identifikovatelnost) a dle nastavení "vstupu souřadnic" (=parametrů identifikace). maximum minimum

8 Komunikace vstupní řádek
Varovná a chybová hlášení se do konzoly vypisují červeně a lze je doprovázet zvukovou signalizací chcete-li změnit zvuk "pípání", změňte systémový zvuk "výchozí nastavení zvuku"

9 Komunikace do protokolu uvádět
Každý příkaz povelového systému má název (anglický), alias (třípísmenná zkratka), stručný popis a případně parametry. Funkce lze vyvolat zadáním jejího názvu nebo třípísmenné zkratky do dialogového řádku v režimu "Co chceš ?" a stiskem Enter.

10 Komunikace nevytvářet protokol
pravé tlačítko myši na konzole vyvolá lokální nabídku Do protokolu se vypisuje veškerá činnost operátora. Nezaměňovat se "záznamem" (=záznam výpočtů). Je-li zaškrtnuto, protokol se nevytváří, po zaškrtnutí je zapotřebí KOKEŠe vypnout a spustit znovu.

11 povolit úpravy prostředí
Komunikace povolit úpravy prostředí Pravé tlačítko myši na titulku okna nebo v oblasti roletového menu vyvolá lokální nabídku. Pokud není zašktrnuto políčko "povolit úpravy prostředí", bude lokální nabídka obsahovat pouze možnost zapínání panelů.

12 samostatná konzola, grafické měřítko
Komunikace samostatná konzola, grafické měřítko Změna v položce "samostatná konzola" se projeví až po novém spuštění KOKEŠe. Grafikcé měřítko se objeví až po načtení dat.

13 Hlavní dialog Soubory

14 Soubory data Adresář "data" může změnit také funkce "Seznam zakázek", ale takto změněná hodnota nezůstává automaticky v seznamu. Seznam adresářů je aktualizován až po stisku OK.

15 Soubory zdrojové texty
Adresář "zdrojové texty" je prvotně určen pro umístění zdrojových souborů pro programování pomocí Kokeš Basic. Editor zdrojových souborů (=obyčejné textové ASCII soubory) lze však s výhodou využít i pro editaci jiných textových souborů. Umožňuje zpracovávat v podstatě libovolně veliké soubory, je programovatelný a umí používat tzv. sloupcové bloky. vytvoření bloku: Alt + kurzorové šipky Alt + pravé tl. myši blok do schránky: Ctrl + C vložení bloku: Ctrl + Shift + V lze použít i Ctrl + V, ale pak se na každém řádku bloku provede odřádkování.

16 Soubory záložní soubory
Každé uložení změněného souboru má za následek vytvoření souboru se stejným jménem a příponou V00. U každého dalšího existujícího souboru se stejným jménem a příponou V?? (? je číslice) je číslo v příponě zvýšeno o 1 do maximální nastavené hodnoty. Jako záloha je vytvářen pouze jediný soubor se stejným jménem a příponou V00. Není vytvářen žádný záložní soubor.

17 Soubory implicitní hlavička
Nastavené hodnoty jsou použity při založení nového souboru SS nebo VYK. V případě, že je již nějaký soubor otevřen, pak při založení nového souboru je použita právě aktivní souřadná soustava, nikoliv předdefinovaná v nastavení "implicitní hlavička" (hodnota je při založení souboru nepřístupná). Třída přesnosti jen u technologie číslování ZVMV. Hodnoty nastavené v oddíle "Textový komunikační formát" jsou používány v případě zápisu SS nebo VYK do textového formátu STX resp. VTX. Nezaměňovat s hodnotami jednotek nastavenými v sekci "Komunikace"

18 smíšené technologie a soustavy
Soubory smíšené technologie a soustavy Slovem technologie je zde míněna technologie číslování výkresů. Není-li zatrženo, pak lze načíst jen takové seznamy souřadnic a výkresy, které mají stejnou technologii číslování jako první načtený SS nebo VYK. Pokud jsou otevřeny soubory s různou technologií číslování bodů, pak je tato volba znepřístupněna. Systém KOKEŠ podporuje zobrazení v mnoha souřadných soustavách. Pokud je volba zaškrtnuta, lze otevírat soubory v různých souřadných soustav. Systém pak komunikuje v takové souřadné soustavě, jakou měl první načtený soubor (i rastr !). Pokud není pole zaškrtnuto, pak v případě pokusu o otevření souboru z jiné souřadné soustavy je vypsáno varovné hlášení: Soubor typu VTX nemá údaj o souřadné soustavě a je mu přiřazena ta, která je zadána v nastavení "implicitní hlavička", nikoliv používaná. Upozornění: Pokud je provedena změna v pořadí zobrazování souborů (funkce "Vlastnosti souborů"), pak tato změna nemá vliv na používanou souřadnou soustavu a stále je používána taková, kterou měl definovanou první načtený soubor.

19 Hlavní dialog Grafika

20 Grafika obsah nových oken
Nastavení "obsah oken" je použito pro každé nově založené okno. [new_window] display=843 by=1 grid= info=%[15]%#%.%{%[1]K=%[3]%4C%}%,%{%[6]Z=%Z%}%.%[15]%# Předvolba z tlačítek "obsah" je ukládán do inicializačního souboru do sekce [new_window] pod klíčové slovo info.

21 obsah nových oken - definice
Grafika obsah nových oken - definice Znaky "%." oddělují sekvence pro nastavení obsahu pro seznamy souřadnic, body výkresu a pro fonty. info=%[15]%#%.%{%[1]K=%[3]%4C%}%,%{%[6]Z=%Z%}%.%[15]%# info SS info bodů info textů Každá informace nebo řídící znak je uvozen znakem "%" (procento). %, %[číslo] %čísloX %< %> %# %{ %} - odřádkování - definice barvy, číslo je index do tabulky barev - číslo určuje počet znaků, které budou z informace zobrazovány, není-li uvedeno, vypisuje se informace celá, pokud je uvedeno záporné, pak je počet znaků počítán zleva, jinak zprava; za X lze použít kterékoliv velké písmeno anglické abecedy (výpis informace na bodu) - souřadnice X - souřadnice Y - typ spojení - číslo (název) bodu - párové znaky, mezi které je zapotřebí zadat hodnoty, které mají být zobrazeny spolu, t.j. musí existovat Jsou-li použity další znaky mimo definiční sekvence, jsou vypisovány do výsledného řetězce. Příklad: %{%[12]K=%K%,%}%{%[10]S=%S%} Červenou barvou "%[12]" napiš "K=" a hodnotu kreslicího klíče "%K" (stále červená), odřádkuj "%," a to vše pouze v případě, že na bodě informace K existuje "%{......%}". Pokud existuje informace S "%{....%}", bude vypsána zeleně společně s textem S= "%[10]S=" i hodnota informace S "%S".

22 Grafika hraniční měřítka
při překročení definované hodnoty v měřítku okna se u daného typu prvku zjednoduší vykreslování (nebo se nekreslí vůbec) maximum u obou hodnot je 100 pixlů

23 Hlavní dialog Technické

24 Plošné výplně symbolů, ČB rastry nad plochy
Technické Plošné výplně symbolů, ČB rastry nad plochy

25 Hlavní dialog Dgn

26 knihovny uživatelských čar
DGN knihovny uživatelských čar Kokeš V souborech typu DGN může být vzhled (styl) čáry definován v externím souboru s příponou RSC. Pokud nejsou tyto soubory zadány v nastavení, nebo zadané soubory neobsahují definici čáry použité v DGN souboru, pak se zobrazují v základních stylech: MicroStation Kokeš Čára v DGN souboru může mít tzv. uživatelský (custom) styl, jehož definice je v externím souboru s příponou RSC. Pokud takový soubor zadáme do nastavení DGN jako knihovnu uživatelských čar, pak se otevřený soubor DGN zobrazuje stejně jako v programu MicroStation (tvarem, nikoliv přesnou polohou).

27 Hlavní dialog Tiskárny
Pokud není zadaná oblast vytištěna celá (jakoby oříznutá), zkuste zvýšit tuto hodnotu (např. na 64000, , ...). Hodnota souvisí s hustotou tisku. Můžete tedy také zkusit v ovladači příslušné tiskárny snížit kvalitu tisku. Pokud tiskárna zhavaruje na nedostatek paměti, požadovaný tisk není úplný, nic se neděje, jsou špatně šrafované plochy, nebo se tiskárna "zblázní", zkuste zde zadat hodnotu pro hustotu tisku (počet bodů na palec (=2.54cm). Můžete také zkusit v ovladači příslušné tiskárny snížit kvalitu tisku a zde ponechat hodnotu 0 (nula). Platí, že čím nižší hodnota, tím méně kvalitní tisk, ale větší šance na úspěch. Hodnota 300 DPI je dostatečně kvalitní rozlišení výsledného obrazu. Upozornění: Tento způsob tisku je podporován v současné době pouze při tisku pomocí funkcí "tisk okna" a "snímek mapy" ! Není-li hodnota DPI = 0, pak se vždy tiskne to, co je vidět na obrazovce.

28 Hlavní dialog WMS

29 WMS ?? WMS

30 Hlavní dialog Popisy prvků
Zobrazení se musí zapnout a měřítko okna musí být pod zvolenou hranicí. Zobrazovat lze tři druhy informací.

31 Popisy prvků ukázka popisu prvků
Pokud podle nastavení se objeví na pozici kurzoru výpis a je navolen "detailní výpis kliknutím", lze kliknutím na bod pod kurzorem vypsat veškeré informace. Kliknutí pravým tlačítkem myši.

32 Hlavní dialog SS a CB

33 SS + CB ?? SS + CB

34 Hlavní dialog Výpočty

35 Výpočty ?? výpočty

36 Hlavní dialog Měření

37 nastavení formátů měření
Zobrazovat lze tři druhy informací.

38 Hlavní dialog Vstup souřadnic

39 není-li identifikován bod
Vstup souřadnic není-li identifikován bod Je-li zapnuto "při tvorbě vkládat dopočtené body", pak nově vypočtený bod je vložen do identifikované linie (linií), ale pouze při kresbě funkcí EXPERT !!! před identifikací po identifikaci Platí pro spojení přímá oblouková. Je-li zapnuto "najdi průsečík:", pak nový bod vznikne jako průsečík linií procházejících oblastí identifikačního čtverce. Je-li zapnuto "protáhni tažení k:", pak nový bod, který vznikne jako průsečík existující a nově tažené linie musí být vypočten v oblasti identifikačního čtverce. Pokud spočtený průsečík nově tažené linie a identifikované linie leží mimo oblast identifikačního čtverce, je použito "vyrovnej na", je-li povoleno.

40 Vstup souřadnic rastrová lupa, auto GRA
Je-li zapnuta "rastrová lupa" a otevřen alespoň jeden rastr, pak není-li při identifikaci nalezen bod, je vyvolána automaticky rastrová lupa a kurzor změněn z "identifikačního" na "grafický". Po sejmutí bodu se lupa automaticky skryje a kurzor se vrátí do režimu identifikace. Je-li zapnuto "auto GRA pod", pak není-li identifikován bod, bude použito grafické snímání i v identifikačním režimu v případě, že měřítko okna je pod stanovenou hodnotu; tvar kurzoru se nemění, souřadnice definuje střed identifikačního čtverečku (platí i pro shlukovou lupu).

41 Hlavní dialog Další

42 Další ?? další

43 Hlavní dialog Expert

44 Expert ?? expert

45 Hlavní dialog Technologie

46 Technologie technologie
Technologie tvorby výkresu je definována povinnými tabulkami TAB (expertní tabulka) COL, CAR, VRS, SYM, FON, ARE (tabulky zobrazení) a může obsahovat i doplňkové definice pro seznam atributů (SAT), definiční tabulku pro konverzi do souboru DGN (KMS), definiční tabulku pro konverzi do souboru DXF (KXF) a definiční tabulku pro konverzi do shape-filu (KSP). Takto definovaným konverzím říkáme "technologické konverze".


Stáhnout ppt "NASTAVENÍ PROGRAMU Nastavení programu"

Podobné prezentace


Reklamy Google