Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

24.9.2013 12.45 – 13.30 Činnost týmu zpětnovazebních konzultantů Plán návštěv Příprava návštěvy Vlastní návštěva a výstupy Romana Nováčková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "24.9.2013 12.45 – 13.30 Činnost týmu zpětnovazebních konzultantů Plán návštěv Příprava návštěvy Vlastní návštěva a výstupy Romana Nováčková"— Transkript prezentace:

1 24.9.2013 12.45 – 13.30 Činnost týmu zpětnovazebních konzultantů Plán návštěv Příprava návštěvy Vlastní návštěva a výstupy Romana Nováčková novackova@komora.cz

2 ZVK – plán a příprava na návštěvu 2 Plán návštěv - ke 20. v měsíci zašlete vyplněný plán 8 návštěv na daný měsíc v počtu emailem novackova@komora.cz (vzor ke stažení na webu agentura) novackova@komora.cz Příprava - s čím vstupujeme do firmy? VstupyKde najdu Profil firmy dle www – aktuálně nabízená volná místa, regionální deníky – inzerce, stránky úřadů práce www firmy Porovnání www NSP / NSK - existuje typová pozice příp. PK, ověření plánu PK 2013 Web agentura – PK schválené k tvorbě 2013 Vytištěné povolání / kvalifikační, hodnotící standard dle poptávky volných míst, příp. oboru firmy – pro prezentaci na místě www.nsp.czwww.nsp.cz pro povolání, www.narodnikvalifikace.cz pro PK Složení SR – kdo z firem je zastoupen v SR Počty zkoušek v daném oboru Web agentura – seznam SR Příklady využití v regionu – Report návštěv „ IN „Web agentura – REFERENCE NSK Aktuální počet prozkoušených PKWeb agentura - Přehled zkoušek PK Podklady pro tvorbu RL/revize/ ident. list stvrzovateleWeb agentura – příslušná složka

3 ZVK – sjednání návštěvy 3 Co nabízíme Setkání se zástupcem regionálního partnera HK Představení nového nástroje pro vyhledávání kvalifikovaných odborníků z pracovního trhu, novou cestu pro odměňování nebo porovnání výkonu Spolupráci při mapování personálních potřeb, pomoc při komunikaci s obornými techn. školami, příp. vzdělavateli Informace o „konkurenci“v kontextu využívání NSK Možnost zapojení odborníků z firmy do projektu (honorovaná činnost) Téma ke spolupráci na úřadech práce, novou cestu využívání rekvalifikací Podporu při spolupráci a komunikaci mezi zaměstnavateli, cechy, živnost. Společenstvy a vzdělavateli Ocenění firmy za inovátorský přístup při využívání NSK

4 ZVK – průběh návštěvy 4 Průběh návštěvy - všechny uvedené dotazy směřují na možnost využití NSK/NSP : S-ituační otázky P-roblém : „Co vidíte jako zásadní?“ I –ndikace řešení: „Pomohlo by Vám…“ N –návrh řešení „Řešením může být např. „ Počet zaměstnanců? Přijímali jste v poslední době? Jaké profese? Zjištění poptávky / potřeb firmy – identifikujeme nedostatkové profese, specifické obory, specializace Z čeho vycházíte při porovnávání kvality / odbornosti zaměstnanců? Identifikujeme nástroje používané na popis prac. pozic/ činností / hodnocení Inzerujete? Využíváte personální agentury? Podle čeho tvoří popis hledané pozice? Uvádějí do kvalifikačních požadavků PK? Slyšeli o PK? – Potenciál na nové RL příp. REVIZE Jaká je kvalita odborníků?Zjišťujeme zda a jakým způsobem řeší zapracování do praxe, z čeho vycházejí při stanovení výkonu a jak sledují posun při zapracování. Návazně porovnání dlouhodobého výkonu – motivace/odměňování. Možnost oslovení STVRZOVATELE Zajišťujete školení? Využíváte rekvalifikací? Podle čeho definujete výstupy/cíle školení. Hodnotící standard PK je závazný pro obsah rekvalifikace a účastník musí na závěr zvládnout zkoušku z PK. Pokud sami školí, mohou využít pro školení vlastních zaměstnanců. Potenciál pro činnost AOs – ověřování znalostí a přezkušování. Možnost AOS Spolupracujete se školami?Standardy PK je možné využít ve výuce odborných škol v rámci školních vzděl. programů. Zakomponovat do osnov a tím ovlivnit kvalitu žáků. Využíváte ISO? Využíváte programy ESF? Popisy pozic i činností využijete pro doložení ISO norem. Jak je na tom konkurence? Co by Vám nejvíce pomohlo?

5 ZVK – Proč? 5 CÍL - dovést firmy k využívání NSK / zajistit zpětnou vazbu sektorovým radám Možnosti zapojení zaměstnavatelů do tvorby NSK Návrhem vzniku nových nebo návrhem úpravy stávajících PK Hodnocením správnosti kvalifikačních standardů v roli stvrzovatele Ověřováním znalostí jako Autorizovaná osoba a přezkušováním zajemců o získání PK Implementací nástrojů NSK ve firemní praxi = podklad pro certifikaci Inzerce pracovního místa s uvedenou možností PK Hlášení volného pracovního místa příslušnému Úřadu práce Popis pracovní pozice nebo činnosti s využitím PK Adaptační plán využívající popisy NSK Interní plán vzdělávání nebo popis školení zaměstnanců zakončený zkouškou PK Kariérní plán vytvořený dle PK Schválení žádosti Autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

6 Ocenění firem za implementaci NSK Čestný certifikát NSK v praxi ocenění inovativního přístupu, prokázání využívání NSK ve firmě, včetně zajištění patřičné propagace prostřednictvím zpětnovazebních konzultantů - prodloužené ruce SR Konzultanti kontaktují zaměstnavatele ve svých regionech po celé ČR - vybaveni PR materiálem NSK2 Zajištění PR propagace dle domluvy se zaměstnavatelem Slavnostní převzetí certifikátu 3.10.2013 Konference NSK – pozvěte firmy s potenciálem využití!!! 13.11.2013 v rámci Stálé konference předsedů SR 3.12.2013 v rámci tiskové konference v Brně 6

7 ZVK – podněty z návštěv 7 Další dotazy z praxe Zapojení úřadů a občanů?Propagace a implementace NSK je směřována na všechny cílové skupiny: občany, ministerstva, příslušné úřady, regionální správa, školy, vzdělávací instituce, ministerstva Hlavní cílovou skupinou ZVK jsou ZAMĚSTNAVATELÉ Zapojení škol a vzdělávacích firem? Školy jsou v rámci mechanismu ŠVP a RVP přímo zapojeny Vzdělavatelé hrají důležitou roli zejména v kvalitě přípravných a rekvalifikačních programů – NSK vytváří tlak na odbornou kvalitu poskytovaných školení. Bezpečnostní službyZákonná povinnost zaměstnávat na základě zák. 179/2006 Sb. – PK strážný, detektiv Zjednodušit, příliš obsáhlé pro podnikatele, nesrozumitelná, chybí zdůvodnění pro praktické využití Systém se vyvíjí a postupně a na základě zpětné vazby a reakce uživatelů i zaměstnavatele pracujeme úpravě Propojení s živnostenským zákonem? HK i SP se dlouhodobě snaží o provázání PK zejména s vázanými nebo koncesovanými živnostmi tak, aby PK byly podkladem pro udělování živností.

8 Implementace ZVK –firmy NSK „IN“ 8 K čemu mohou firmy NSK použít?K čemu firmy NSK používají? vzorek 200 firem NSK „IN“: Zdroj: Monitoring / internet 102, TR –, Síť SR 61 Inzerce pracovního místa s uvedenou možností PK Hlášení volného pracovního místa příslušnému Úřadu práce Popis pracovní pozice nebo činnosti s využitím PK Adaptační plán využívající popisy NSK Interní plán vzdělávání nebo popis školení zaměstnanců zakončený zkouškou PK Schválení žádosti Autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ISO normy – certifikace jakosti 101 – Autorizace, společnost je AOs 57 – Popis školení zakončeného zkouškou PK 22 – Inzerce pracovních míst 6 – Osvědčení o PK zaměstnanců 1 – Mzdové systémy 1 – ISO audit řízení – splnění kvalifikačních požadavků Reporty firmy navštívené 2013 = 2444, OFF 677 ON 1567 IN 200

9 Implementace reakce firem 9 Proč firmy NSK nepoužívají - NSK Jednatel má svůj systém, Nezájem o nové „projekty“ Špatná zkušenost s UP Profese se řídí svými předpisy (STK) Nekomplikované profese (balič, kuchař, seřizovač – nepotřebují „na to systém“ Nevidí v PK benefit Řízeno zahraniční mateřskou spol. Jako malá firma (4 OSVČ) nevidí využití pro firmu, spíše individuálně pro sebe Firma řeší aktuální nedostatek zakázek, nyní nemá kapacity na další Obory : stavebnictví 12, ost. služby 7, chemie 6, IT 5, doprava 2, os. služby 3, elektrotech 3, potravin, 2, zemědělství 2, strojírenství 2, hutnictví 1, mang. a správa2, ost. služby, bankovnictví 1, polygrafie 1

10 Na Implementaci NSK se dále podílejí 10 Sektorové rady Firmy hlášené v rámci hodnocení excelence 2012 Zajistit doklady (odpovědný člen SR, termín) Členské organizace SR Využívají a jak? Nevyužívají – zdůvodnění? Konsorcium řešitelů Memorandum o spolupráci HKČR a GŘUP, zapojení pracovníků z UP Široká veřejnost a odborníci, školy Ministerstva

11 ZVK – Výstupy Pracovním sdíleným prostředím pro ZVK je tzv. projektový „web agentura“ – všechny pracovní podklady, PR materiály, vstup pro plán návštěv a reporty návštěv Zadejte si do kalendáře termíny pro dodávání výstupů: 1. Ke 20. v měsíci: plán návštěv poslat emailem (vzor ke stažení na webu agentura) http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.czhttp://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 2. Do konce měsíce: a) zpracovat výkaz práce – tvorba.narodnikvalifikace.cz b) zpracovat report z návštěvy – web agentura on-line K reportu na webu agentura jako přílohy scanovat/přikládat podklady k tvorbě (tj. RL, revize, stvrzovatele, Aos) příp. doklady o implementaci tj. scan inzerátu, scan školení…. 11

12 Shrnutí – než vstoupíte do firmy Soustavy NSK/NSP – seznamte se www stránkami Osvojte si přínosy NSK pro zaměstnavatele – viz. TVORBA a IMPLEMENTACE NSK Výstupy, které budete získávat – rodný list, návrh na jeho revizi, Autorizovaná osoba, stvrzovatel – seznamte se s nimi (viz. Web agentura) Ověřte si funkčnost on-line přístupu na web agentura a do tvorbanarodnikvalifikace.cz 12

13 Další kroky 1.Výkaz práce – září tvorbanarodnikvalifikace.cz – zadat do 25.9. Činnosti do výkazu práce: Školení týmu ZVK- 24.9. – 6 hodin Samostudium – kolik hodin? 2. Plán návštěv říjen – 10 firem – poslat do 30.9. poslat na Petr.havrda@nuv.cz Kontakty z projektu Koncept 3. Společná porada týmu, úterý 26.11. od 13. hod – 15. hod 13

14 PR VZ NSK2 - kontakty Neváhejte se na nás obrátit Vytvoříme prezentace na Vaše vystoupení Pomůžeme s články Budete vědět o probíhající zkoušce PK z Vašeho oboru, o které by bylo dobré napsat S podnětem jak efektivně a nenákladně (bohužel PR NSK nemá takové prostředky na PR jako mělo NSP) prezentovat dobré výsledky Vaší práce kontaktujte nás! 14 Jana Svobodová11 809 svobodova@komora.cz Monika Kubertová kubertova@komora.cz Eva Novotná novotna@trexima.cz Kristýna Bendíková kbendikova@spcr.cz

15 Děkujeme za pozornost Těšíme se na spolupráci Romana Nováčková, novackova@komora.cznovackova@komora.cz Petr Havrda, petr.havrda@nuv.czpetr.havrda@nuv.cz


Stáhnout ppt "24.9.2013 12.45 – 13.30 Činnost týmu zpětnovazebních konzultantů Plán návštěv Příprava návštěvy Vlastní návštěva a výstupy Romana Nováčková"

Podobné prezentace


Reklamy Google