Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zpětnovazebních konzultantů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zpětnovazebních konzultantů"— Transkript prezentace:

1 zpětnovazebních konzultantů
12.45 – 13.30 Činnost týmu zpětnovazebních konzultantů Plán návštěv Příprava návštěvy Vlastní návštěva a výstupy Romana Nováčková 1

2 ZVK – plán a příprava na návštěvu
Plán návštěv - ke 20. v měsíci zašlete vyplněný plán 8 návštěv na daný měsíc v počtu em (vzor ke stažení na webu agentura) Příprava - s čím vstupujeme do firmy? Vstupy Kde najdu Profil firmy dle www – aktuálně nabízená volná místa , regionální deníky – inzerce, stránky úřadů práce www firmy Porovnání www NSP / NSK - existuje typová pozice příp. PK, ověření plánu PK 2013 Web agentura – PK schválené k tvorbě 2013 Vytištěné povolání / kvalifikační, hodnotící standard dle poptávky volných míst, příp. oboru firmy – pro prezentaci na místě pro povolání, pro PK Složení SR – kdo z firem je zastoupen v SR Počty zkoušek v daném oboru Web agentura – seznam SR Příklady využití v regionu – Report návštěv „ IN „ Web agentura – REFERENCE NSK Aktuální počet prozkoušených PK Web agentura - Přehled zkoušek PK Podklady pro tvorbu RL/revize/ ident. list stvrzovatele Web agentura – příslušná složka 2 2

3 ZVK – sjednání návštěvy
Co nabízíme Setkání se zástupcem regionálního partnera HK Představení nového nástroje pro vyhledávání kvalifikovaných odborníků z pracovního trhu, novou cestu pro odměňování nebo porovnání výkonu Spolupráci při mapování personálních potřeb, pomoc při komunikaci s obornými techn. školami, příp. vzdělavateli Informace o „konkurenci“v kontextu využívání NSK Možnost zapojení odborníků z firmy do projektu (honorovaná činnost) Téma ke spolupráci na úřadech práce, novou cestu využívání rekvalifikací Podporu při spolupráci a komunikaci mezi zaměstnavateli, cechy, živnost. Společenstvy a vzdělavateli Ocenění firmy za inovátorský přístup při využívání NSK 3 3

4 ZVK – průběh návštěvy Průběh návštěvy - všechny uvedené dotazy směřují na možnost využití NSK/NSP : S-ituační otázky P-roblém : „Co vidíte jako zásadní?“ I –ndikace řešení: „Pomohlo by Vám…“ N –návrh řešení „Řešením může být např. „ Počet zaměstnanců? Přijímali jste v poslední době? Jaké profese? Zjištění poptávky / potřeb firmy – identifikujeme nedostatkové profese, specifické obory, specializace Z čeho vycházíte při porovnávání kvality / odbornosti zaměstnanců? Identifikujeme nástroje používané na popis prac. pozic/ činností / hodnocení Inzerujete? Využíváte personální agentury? Podle čeho tvoří popis hledané pozice? Uvádějí do kvalifikačních požadavků PK? Slyšeli o PK? – Potenciál na nové RL příp. REVIZE Jaká je kvalita odborníků? Zjišťujeme zda a jakým způsobem řeší zapracování do praxe, z čeho vycházejí při stanovení výkonu a jak sledují posun při zapracování. Návazně porovnání dlouhodobého výkonu – motivace/odměňování. Možnost oslovení STVRZOVATELE Zajišťujete školení? Využíváte rekvalifikací? Podle čeho definujete výstupy/cíle školení. Hodnotící standard PK je závazný pro obsah rekvalifikace a účastník musí na závěr zvládnout zkoušku z PK. Pokud sami školí, mohou využít pro školení vlastních zaměstnanců. Potenciál pro činnost AOs – ověřování znalostí a přezkušování. Možnost AOS Spolupracujete se školami? Standardy PK je možné využít ve výuce odborných škol v rámci školních vzděl. programů . Zakomponovat do osnov a tím ovlivnit kvalitu žáků. Využíváte ISO? Využíváte programy ESF? Popisy pozic i činností využijete pro doložení ISO norem. Jak je na tom konkurence? Co by Vám nejvíce pomohlo? 4 4

5 ZVK – Proč? CÍL - dovést firmy k využívání NSK / zajistit zpětnou vazbu sektorovým radám Možnosti zapojení zaměstnavatelů do tvorby NSK Návrhem vzniku nových nebo návrhem úpravy stávajících PK Hodnocením správnosti kvalifikačních standardů v roli stvrzovatele Ověřováním znalostí jako Autorizovaná osoba a přezkušováním zajemců o získání PK Implementací nástrojů NSK ve firemní praxi = podklad pro certifikaci Inzerce pracovního místa s uvedenou možností PK Hlášení volného pracovního místa příslušnému Úřadu práce Popis pracovní pozice nebo činnosti s využitím PK Adaptační plán využívající popisy NSK Interní plán vzdělávání nebo popis školení zaměstnanců zakončený zkouškou PK Kariérní plán vytvořený dle PK Schválení žádosti Autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 5

6 Ocenění firem za implementaci NSK
Čestný certifikát NSK v praxi ocenění inovativního přístupu, prokázání využívání NSK ve firmě, včetně zajištění patřičné propagace prostřednictvím zpětnovazebních konzultantů - prodloužené ruce SR Konzultanti kontaktují zaměstnavatele ve svých regionech po celé ČR - vybaveni PR materiálem NSK2 Zajištění PR propagace dle domluvy se zaměstnavatelem Slavnostní převzetí certifikátu Konference NSK – pozvěte firmy s potenciálem využití!!! v rámci Stálé konference předsedů SR v rámci tiskové konference v Brně

7 ZVK – podněty z návštěv Další dotazy z praxe Zapojení úřadů a občanů?
Propagace a implementace NSK je směřována na všechny cílové skupiny: občany, ministerstva, příslušné úřady, regionální správa, školy, vzdělávací instituce, ministerstva Hlavní cílovou skupinou ZVK jsou ZAMĚSTNAVATELÉ Zapojení škol a vzdělávacích firem? Školy jsou v rámci mechanismu ŠVP a RVP přímo zapojeny Vzdělavatelé hrají důležitou roli zejména v kvalitě přípravných a rekvalifikačních programů – NSK vytváří tlak na odbornou kvalitu poskytovaných školení. Bezpečnostní služby Zákonná povinnost zaměstnávat na základě zák. 179/2006 Sb. – PK strážný, detektiv Zjednodušit, příliš obsáhlé pro podnikatele, nesrozumitelná, chybí zdůvodnění pro praktické využití Systém se vyvíjí a postupně a na základě zpětné vazby a reakce uživatelů i zaměstnavatele pracujeme úpravě Propojení s živnostenským zákonem? HK i SP se dlouhodobě snaží o provázání PK zejména s vázanými nebo koncesovanými živnostmi tak, aby PK byly podkladem pro udělování živností. 7 7

8 Implementace ZVK –firmy NSK „IN“
K čemu mohou firmy NSK použít? K čemu firmy NSK používají? vzorek 200 firem NSK „IN“: Zdroj: Monitoring / internet 102, TR – , Síť SR 61 Inzerce pracovního místa s uvedenou možností PK Hlášení volného pracovního místa příslušnému Úřadu práce Popis pracovní pozice nebo činnosti s využitím PK Adaptační plán využívající popisy NSK Interní plán vzdělávání nebo popis školení zaměstnanců zakončený zkouškou PK Schválení žádosti Autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ISO normy – certifikace jakosti 101 – Autorizace, společnost je AOs 57 – Popis školení zakončeného zkouškou PK 22 – Inzerce pracovních míst 6 – Osvědčení o PK zaměstnanců 1 – Mzdové systémy 1 – ISO audit řízení – splnění kvalifikačních požadavků OFF ON IN Reporty firmy navštívené 2013 = 2444, 8 8

9 Implementace reakce firem
Proč firmy NSK nepoužívají - NSK Jednatel má svůj systém, Nezájem o nové „projekty“ Špatná zkušenost s UP Profese se řídí svými předpisy (STK) Nekomplikované profese (balič, kuchař, seřizovač – nepotřebují „na to systém“ Nevidí v PK benefit Řízeno zahraniční mateřskou spol. Jako malá firma (4 OSVČ) nevidí využití pro firmu, spíše individuálně pro sebe Firma řeší aktuální nedostatek zakázek, nyní nemá kapacity na další Obory : stavebnictví 12, ost. služby 7, chemie 6, IT 5, doprava 2, os. služby 3, elektrotech 3, potravin, 2, zemědělství 2, strojírenství 2, hutnictví 1, mang. a správa2 , ost. služby, bankovnictví 1 , polygrafie 1 9 9

10 Na Implementaci NSK se dále podílejí
Sektorové rady Firmy hlášené v rámci hodnocení excelence 2012 Zajistit doklady (odpovědný člen SR, termín) Členské organizace SR Využívají a jak? Nevyužívají – zdůvodnění? Konsorcium řešitelů Memorandum o spolupráci HKČR a GŘUP, zapojení pracovníků z UP Široká veřejnost a odborníci, školy Ministerstva 10 10

11 ZVK – Výstupy Zadejte si do kalendáře termíny pro dodávání výstupů:
Pracovním sdíleným prostředím pro ZVK je tzv. projektový „web agentura“ – všechny pracovní podklady, PR materiály, vstup pro plán návštěv a reporty návštěv Zadejte si do kalendáře termíny pro dodávání výstupů: 1. Ke 20. v měsíci: plán návštěv poslat em (vzor ke stažení na webu agentura) 2. Do konce měsíce: a) zpracovat výkaz práce – tvorba.narodnikvalifikace.cz b) zpracovat report z návštěvy – web agentura on-line K reportu na webu agentura jako přílohy scanovat/přikládat podklady k tvorbě (tj. RL, revize, stvrzovatele, Aos) příp. doklady o implementaci tj. scan inzerátu, scan školení….

12 Shrnutí – než vstoupíte do firmy
Soustavy NSK/NSP – seznamte se www stránkami Osvojte si  přínosy NSK pro zaměstnavatele – viz. TVORBA a IMPLEMENTACE NSK Výstupy, které budete získávat – rodný list, návrh na jeho revizi, Autorizovaná osoba, stvrzovatel – seznamte se s nimi (viz. Web agentura) Ověřte si funkčnost on-line přístupu na web agentura a do tvorbanarodnikvalifikace.cz

13 Další kroky Výkaz práce – září tvorbanarodnikvalifikace.cz – zadat do 25.9. Činnosti do výkazu práce: Školení týmu ZVK – 6 hodin Samostudium – kolik hodin? 2. Plán návštěv říjen – 10 firem – poslat do poslat na Kontakty z projektu Koncept 3. Společná porada týmu, úterý od 13. hod – 15. hod

14 Neváhejte se na nás obrátit
PR VZ NSK2 - kontakty Neváhejte se na nás obrátit Vytvoříme prezentace na Vaše vystoupení Pomůžeme s články Budete vědět o probíhající zkoušce PK z Vašeho oboru, o které by bylo dobré napsat S podnětem jak efektivně a nenákladně (bohužel PR NSK nemá takové prostředky na PR jako mělo NSP) prezentovat dobré výsledky Vaší práce kontaktujte nás! Jana Svobodová11 809 Monika Kubertová Eva Novotná Kristýna Bendíková

15 Těšíme se na spolupráci 
Děkujeme za pozornost Těšíme se na spolupráci  Romana Nováčková, Petr Havrda,


Stáhnout ppt "zpětnovazebních konzultantů"

Podobné prezentace


Reklamy Google