Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 materiál tvoří 15 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena látka předchozích ročníků z oblasti syntaxe a toto procvičeno; seznámení se souřadně spojenými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " materiál tvoří 15 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena látka předchozích ročníků z oblasti syntaxe a toto procvičeno; seznámení se souřadně spojenými."— Transkript prezentace:

1

2  materiál tvoří 15 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena látka předchozích ročníků z oblasti syntaxe a toto procvičeno; seznámení se souřadně spojenými vedlejšími větami a s poměry mez nimi  autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávány výstup: žák pozná, kdy se jedná o souřadně spojené věty vedlejší a umí určit v jakém poměru jsou spojeny, je nutno použít formu prezentace pro zachování interaktivity  použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 8. roč. a Přehled učiva čj pro ZŠ  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních  použitá literatura: učebnice SPN pro 8. ročník  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a pracujeme se žáky na cvičeních

3  Na jedné větě hlavní může záviset i několik vět vedlejších, které jsou souřadně spojené.  Souřadně se spojují věty vedlejší stejného druhu (podmětné, předmětné, přívlastkové apod.) a významový poměr mezi nimi bývá obdobný jako mezi větnými členy: slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací a důsledkový)

4 Už si dobře nepamatuju, o čem ten film byl a kdo v něm hrál. Co si dobře nepamatuju?  O čem ten film byl.  Kdo v něm hrál.  Vedlejší věty jsou předmětné v poměru slučovacím.

5 Rejsky řadíme mezi hmyzožravce, třebaže s velkou chutí slupnou jakéhokoliv jiného malého živočicha, dokonce mají v oblibě i různé plže a červy. Navzdory čemu řadíme rejsky mezi hmyzožravce?  Třebaže s velkou chutí slupnou jakéhokoliv malého živočicha.  Třebaže mají v oblibě i různé plže a červy.  Vedlejší věty jsou přípustkové v poměru stupňovacím.

6 Spojovací výrazy mezi souřadně spojenými větami vedlejšími se opakují nebo se mohou i vypustit, pokud je vztah vyjádřen dostatečně jasně a jednoznačně.

7 Nechápu lidi, kteří chodí přes den do práce a pak se jen mlčky dívají na televizi. Které lidi nechápu?  Kteří chodí přes den do práce.  (Kteří) se jen mlčky dívají na televizi.

8 Také souřadně spojené věty vedlejší se navzájem oddělují čárkami, pokud nejsou spojeny spojkami a, i, ani v poměru slučovacím a spojkami nebo, či s významem slabě vylučovacím (tj. jestliže věty vyjadřují pouze různé možnosti). Jestliže jsou souřadně spojené věty vedlejší do věty hlavní vloženy, oddělují se od ní čárkami z obou stran: Kouty, kam nejezdí vlak ani autobus nebo auto, kam se ani na kole nedostaneš, jsem viděl o letošních prázdninách v rumunských Karpatech.

9 1. Slíbil mi, buď že napíše, nebo že mi zavolá. 2. Obýval jsem takový menší byt v jednom z těch starých měšťanských domů, jež stojí v centru města a jejichž osobité kouzlo na mě vždy velmi působilo. 3. Za tmavých podzimních večerů, kdy nebesa chrlí na zem proudy deště, studený vichr rve listí ze stromů a meluzína skučí v komíně, čtu rád tajuplné příběhy. 4. Maminky by určitě byla ráda, kdybys Přemkovi pomohl s úkolem, nebo dokonce s ním pravidelně opakoval látku z češtiny. 1. v 2. + 3. + 4.

10 1. Viděla jsem toho člověka, jak mu ukazoval nějaký papír a jak ho o něčem přesvědčoval. 2. Bylo zajímavé, že dospělým se po celodenní túře třásly nohy slabostí, ale děti začaly po krátkém odpočinku skotačit a vyběhly ještě na chvíli na hřiště zahrát si košíkovou. 3. Člověk ovlivňuje přírodu tím, že buduje města, rozšiřuje pole, staví silnice, továrny a průplavy a zabírá pro sebe stále větší plochy na úkor volné přírody. 4. Vzkázal mi, že za ním ještě nepůjde, že nemá v tomto týdnu ani jedno odpoledne volné, a tak mu ty knížky nemůže předat. 1. + 2. x, + 3. +, +, + 4. +

11 1. Jeskyně mají v sobě jakési tajemství, které nás přitahuje jako magnet, ale které nás zároveň i trochu děsí. 2. Poradil jsem mu, aby za trenérem zašel a omluvil se mu. 3. Vyprávěli jsme rodičům, jak jsme se na zájezdu měli a co všechno jsme viděli. 1. x 2. + 3. +

12 Příčin pro které lvi dnes žijí na daleko menším území ba pro které málem vyhynuli je několik. Lidé nazvali lva králem zvířat patrně proto že má hrdé a vznešené vzezření že se neskrývá v záloze že svou výpravu za kořistí oznamuje širokému okolí hromovým a majestátním hlasem. Zoologové zjistili že dvouměsíční tygřata už začínají přijímat první kousky masa ale že se vedle toho i nadále živí mateřským mlékem. Lidé se vždycky obávali levhartů více než jiných šelem právě proto že levhart útočí nejen ze země ale že dokáže přepadnout svou kořist i z korun stromů. Sotva se v Americe přistěhovalci trochu usadili a vybudovali si své domovy začali lovit bizony. Je smutnou skutečností že jsme se naučili stavět mrakodrapy dokonce jsme schopni zničit atomem celé kontinenty ale oživit uhynulou dešťovku není v našich silách. Klokani jejichž kůže je výborný materiál k výrobě bot i oděvů a jejichž maso je zpracováváno do konzerv jsou dnes nemilosrdně pronásledováni lovci. Před koupí fotoaparátu je nutno zamyslet se nad tím kdo ho bude užívat a k jakému účelu bude přístroj sloužit.

13 Příčin, pro které lvi dnes žijí na daleko menším území, ba pro které málem vyhynuli, je několik. Lidé nazvali lva králem zvířat patrně proto, že má hrdé a vznešené vzezření, že se neskrývá v záloze, že svou výpravu za kořistí oznamuje širokému okolí hromovým a majestátním hlasem. Zoologové zjistili, že dvouměsíční tygřata už začínají přijímat první kousky masa, ale že se vedle toho i nadále živí mateřským mlékem. Lidé se vždycky obávali levhartů více než jiných šelem právě proto, že levhart útočí nejen ze země, ale že dokáže přepadnout svou kořist i z korun stromů. Sotva se v Americe přistěhovalci trochu usadili a vybudovali si své domovy, začali lovit bizony. Je smutnou skutečností, že jsme se naučili stavět mrakodrapy, dokonce jsme schopni zničit atomem celé kontinenty, ale oživit uhynulou dešťovku není v našich silách. Klokani, jejichž kůže je výborný materiál k výrobě bot i oděvů a jejichž maso je zpracováváno do konzerv, jsou dnes nemilosrdně pronásledováni lovci. Před koupí fotoaparátu je nutno zamyslet se nad tím, kdo ho bude užívat a k jakému účelu bude přístroj sloužit.

14 Proti poslednímu činžáku, který byl celý pokryt lešením, ústila do ulice opuštěná ulička, na jejímž koci parkoval kropicí vůz. Na cestu do Antarktidy museli vykonat dlouhé přípravy, které si vyžádaly dobu několika měsíců a na něž vynaložili nemalé finanční prostředky. Když jsem opouštěl dílnu, napadlo mě, že jsem se zapomněl podívat po tom velkém šroubováku. Pomyslel jsi vůbec na to, co by se mohlo stát a jaké by to mělo následky? Ty za mnou chodíš jen tehdy, když potřebuješ radu nebo když máš málo peněz. Tatínek, který zdejší krajinu dobře znal, mi řekl, jak se jmenují ostatní kopce. Rodiče nás varovali, abychom s nikým cizím nemluvili a abychom od nikoho neznámého nic nebrali. Chvíli před tím, něž otevřeli obchod, zástup zákazníků zhoustl, až se změnil v dlouhou frontu. Obávám se, že tvé výtky byly nespravedlivé a že jsi jí velmi ublížil.

15


Stáhnout ppt " materiál tvoří 15 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena látka předchozích ročníků z oblasti syntaxe a toto procvičeno; seznámení se souřadně spojenými."

Podobné prezentace


Reklamy Google