Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové poradenství. Vznik projektu tato prezentace představuje v hlavních rysech přípravu jednoho projektu na konkrétní lokalitě o fáze vyhledání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové poradenství. Vznik projektu tato prezentace představuje v hlavních rysech přípravu jednoho projektu na konkrétní lokalitě o fáze vyhledání."— Transkript prezentace:

1 Projektové poradenství

2 Vznik projektu tato prezentace představuje v hlavních rysech přípravu jednoho projektu na konkrétní lokalitě o fáze vyhledání žadatele do podání projektu administraci proč jsme projekt připravovali – vstupní záměr: –prozkoumat procedurální otázky vzniku projektu –zjistit časovou náročnost –analyzovat důležité vlastnosti poradce pro vznik projektu –prozkoumat oblast možných žadatelů příprava proběhla v období: únor – říjen 2008 plánovaný finanční zdroj: Operační program životní prostředí (OPŽP) – prioritní osa 6 oblast podpory 6.2 Ochrana biodiversity podání bylo provedeno v 6 výzvě OPŽP

3 Lokalita výběr Kritéria výběru –uvnitř EVL nebo zvláště chráněného území –Ústecký nebo Karlovarský kraj –zanedbaný stav s pokud možno typickými problémy pro daný region –dobrý potenciál po dokončení projektu (zajímavá poloha, blízký výskyt chráněných a ohrožených druhů) –vlastník schopný pružného přístupu k experimentům

4 Lokalita popis EVL Doupovské hory rozloha cca: 23 ha ve dvou enklávách vlastník citlivý k otázkám ochrany přírody + zkušenost z předchozí výzvy OPŽP

5 Lokalita klíčové problémy dlouhodobá absence hospodaření silná expanze náletových dřevin silná expanze nitrofilních rostlin počínající expanze nepůvodních druhů (netýkavka žláznatá)

6 Potenciál ploch - zoologický Natura 2000 PO Doupovské hory –pěnice vlašská C2 (B velmi významná PO pro druh) zatím na lokalitě nehnízdí –ťuhýk obecný C3 (A vysoce významná PO pro druh) – mapovány 2 hnízní páry –včelojed lesní C2 (B velmi významná PO pro druh) – potenciální potravní základna zvlášť chráněné druhy –užovka stromová C1 výskyt ve vzdálenosti 1 km –ještěrka obecná C2 –užovka obojková C3 ojedinělý výskyt

7 Potenciál ploch botanický Natura 2000 – předmět ochrany –stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří T 1.1 Mezofilní ovsíkové louky zvlášť chráněné druhy –bazanovec kytkokvětý C2 druhy červeného seznamu –zvonečník černý C3

8 Potenciál ploch unikátní unikátní extenzivní hlavně jabloňové sady po asanaci chceme provádět podrobnější sledování s cílem zhodnotit význam takových sadů v krajině v tomto smyslu veden projekt i jednání s vlastníkem v budoucnu možno založit genofondovou sbírku

9 Úloha poradce v projektu prozkoumat místní podmínky a navrhnout varianty řešení situace zjistit legislativní a finanční rámec pro možná řešení (vyjednávání s úřady) ve spolupráci s žadatelem vybrat variantu řešení k realizaci zajistit zpracování projektu a žádosti o finanční podporu v případě podpory projektu - vyhledat partnery pro realizaci opatření –dohled nad kvalitou provedených zásahů –pomoc s propagací projektu –podpora při uzavření projektu pokud projekt nebude podpořen –zajistit náhradní financování projektu ve zúžené variantě a v delším horizontu realizace po ukončení projektu dále monitorovat plochy a pomáhat vlastníkovi v žádoucí údržbě

10 Předprojektová příprava botanický průzkum ornitologický průzkum tvorba vektorových map pro GIS

11 Navrhovaná opatření bylinný kryt vykácení náletové zeleně (v lemech pozemků budou ponechány hodnotné dřeviny urovnání povrchu odstranění stařiny zavedení pravidelné seče dvakrát ročně

12 Navrhovaná opatření - stromy konzervační řez starých stromů individuální označení a ochrana ponechaných stromů postupné určení všech odrůd torza dožívajících stromů budou ponechána

13 Navrhovaná opatření pro živočichy úkryty pro obratlovce z rovnaného dřeva vyvěšení budek pro netopýry, plchy a ptáky

14 Ekonomický přehled přípravy projektu Podkladové informace Částka mapové podklady GIS + fotodokumentce7000 zoologický průzkum10000 botanický průzkum12000 ohodnocení + zpracování pasportu dřevin3200061000 Vlastní projekt vypracování projektu21000 položkový rozpočet7000 povinné přílohy12000 zpracování žádosti do Bene-fill=podání projektu500045000 Celkem106000

15 Financování projektu vč. realizace Projektová příprava Podkladové informace61000 Vlastní projekt45000 Celkem žadatel - rizikový výdaj106000 Rozpočet realizace cca 7,56 mil a doba realizace 3 roky OPŽP 90% realizačního rozpočtu6800000 žadatel - vlastní spolupodíl 10%760000 žadatel - minimální náklady na údržbu po dobu 10 let3000001060000

16 SWOT: OPŽP – biodiverzitní projekty silné stránky –dostatečné finanční prostředky pro kvalitní zpracování projektu, vedení a kontrolu realizace –administrace zkušenými týmy zapojení AOPK s technickými zkušenostmi zapojení SFŽP s procedurálními zkušenostmi pružné změny a úpravy –zatím dostatečná kapacita na průběžné konzultace –zaměření na skutečné priority ve zlepšování stavu krajiny –dobrý výběr skupin oprávněných žadatelů slabé stránky –náročnost zpracování téměř vylučuje zpracování laikem –prakticky ke každé ploše je nutný individuální přístup nezbytnost průzkumů rozdílné názory na stejné opatření od různých specialistů –tvorba rozpočtu obtížná reakce na individuální opatření nejasná pozice kumulativních položek –silná zátěž žadatele v poměru k profitu z realizace projektu

17 příležitosti –závazek ČR budovat soustavu N2000 možnost nastartovat zlepšování stavu lokalit –vybudování zázemí specializovaných poradenských organizací –zlepšení vztahu veřejnosti k otázkám ochrany přírody dosud převažuje obava z restrikcí hospodářského rozvoje –na plochách je požadována následná péče –slabé ekonomické zázemí regionu ohrožení –nebudou realizovány projekty na nejpotřebnějších plochách přesto že se jedná o veřejný zájem, je jeho realizace pro žadatele ztrátová přesto že se jedná o veřejný zájem, finanční riziko přípravy nese pouze žadatel –potenciální nezvratné škody šetření na průzkumech nekvalitní projekt špatný dozor nad realizací –nevhodné vlastnické vztahy uvnitř cenných lokalit PF ČR VUSS SWOT: OPŽP – biodiverzitní projekty

18 Proč to nepůjde bez poradců celkem hodin 503 –128 terénní šetření –242 práce v kanceláři – 26 jednání s klientem – 42 konzultace poradce se specialisty – 65 jednání ve prospěch klienta na úřadech služební auto – ujetých 721 km další jízdné 1226 tohle je nad možnosti běžného žadatele

19 Kde je vzít Odborné požadavky na poradce –ekvivalent odborného VŠ vzdělání magisterského typu (lze kompenzovat délkou praxe) –minimálně 5 let praxe v realizaci jednodušších opatření při údržbě chráněných území (nelze kompenzovat vzděláním) je potřeba mít okruh praktiků, kteří poradí nejlepší řešení –aktivní zkušenost se správním řádem a chodem úřadů Další požadavky na poradce –mobilita (bez auta nelze) –komunikativnost a kreativita při řešení nestandartních situací –aktivní použití geografických informačních systémů –rámcová orientace v použitelných zemědělských, lesnických a vodohospodářských technologiích schopnost řešit lokalitu s perspektivou co bude až se ukončí čerpání prostředků z OPŽP (po dokončení projektu nesmí žadateli vzniknout problém)

20 Nějak nám vypadl potencionální žadatel dosti často není proti tomu akceptovat na svých pozemcích další opatření pokud zajistíme jeho zájmy věci kterým fandí je ochoten i finančně podpořit (v rámci svých finančních limitů a na svých pozemcích) bývá nekomunikativní zvláště ve vztahu k úřadům –když to zařídíte, tak si tam dělejte co potřebujete obecně nedůvěřuje –nájemním smlouvám –poradcům (averze) obecně důvěřuje –doporučení od přátel –osobnímu jednání na místě –praktickým vizím

21 Atraktivní opatření pro žadatele odstraňování náletových dřevin masivnější oplocení pastvin (odolávající divokým prasatům) likvidace stařiny a ruderálních rostlin úprava pozemku pro sečení (zarovnání povrchu) budování polních cest (šotolinových) výsadby stromů a údržba stávajících budování malých vodních nádrží

22 Rámec řešení problematiky nutno aktivně kontaktovat vlastníky cenných pozemků –lidé jsou nedůvěřiví k veřejným zdrojům informací a neradi docházejí někam za poradcem –úspěšně realizované projekty budou dostatečnou reklamou nutno převzít část rizik ze žadatelů –samozřejmě pouze tam, kde je urgentní veřejný zájem –vstřícná nabídka podpoří zájem žadatelů využití lidských zdrojů NNO specializovaných na ochranu přírody –NNO již stejně pravděpodobně generují většinu biodiversitních projektů –překlenutí nedostatku lidských zdrojů –možno využít jejich zkušeností pro školení jiných poradců

23 Děkuji za pozornost Ing. Martin Lípa ec.meluzina@volny.cz http://www.meluzina.info/ +420 777 086620 Ekologické centrum Meluzína – Regionální centrum Asociace Brontosaura


Stáhnout ppt "Projektové poradenství. Vznik projektu tato prezentace představuje v hlavních rysech přípravu jednoho projektu na konkrétní lokalitě o fáze vyhledání."

Podobné prezentace


Reklamy Google