Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celosvětová působnost Siemens Business Services

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celosvětová působnost Siemens Business Services"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti z první implementace informačního systému mySAP v české nemocnici Přínosy pro zákazníka

2 Celosvětová působnost Siemens Business Services
Působení společnosti Business Unit Legal Entity Canada USA Argentina Brazil Australia Singapore China Russia South Africa India CIS Italy Turkey Hungary Austria Poland Czech Rep. Finland Sweden Norway Morocco Switzerland Great Britain Denmark Netherlands Belgium France Germany Ireland Spain Portugal Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj

3 Strategie společnosti v ČR
Působení společnosti Poskytovat kvalitní a inovativní služby v oblasti informačních a komunikačních technologií. Strategie Zákazníci Certifikace Podporovat svými řešeními podnikatelské záměry našich klientů. Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Být jednou z nejvýznamnějších firem na trhu v oblasti informačních a komunikačních technologií. Budoucí rozvoj

4 Silné stránky Siemens Business Services
Jedna z nejvýznamnějších společností na trhu v oblasti systémové integrace z hlediska tržeb za IT služby Působení společnosti Strategie Zkušenosti se specifiky v odvětvích průmyslu, veřejné správy, utilit a finančních služeb Zákazníci Reálné outsourcingové projekty běžící ve vlastním výpočetním centru Certifikace Kompetence SAP Silné zázemí odborných konzultantů pro produkty našich partnerů Projekt nemocnice Inovativní řešení v oblasti mobile a eBusinessu Implementace Siemens jako akcionář, zákazník a obchodní partner Budoucí rozvoj … a schopnost obsluhovat zákazníky podél celého hodnotového řetězce

5 Zaměření Siemens Business Services
Zákazníci Působení společnosti Strategie Tržby v ČR 876 miliónů Kč se 135 zaměstnanci Zákazníci Solution Business Operation Related Services Product Related Services Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Consulting, project management, implementace IS a systémová integrace Outsourcing, a zákaznická podpora v Call centrech – Help Desk Údržba, servis a instalace HW a SW. Bezpečnostní řešení. Desktop services, local networks (LAN/WAN) Budoucí rozvoj Consult, Design, Build Operate Maintain Nabízíme veškeré IT služby

6 Nejvýznamnější zákazníci v ČR
Business solutions Infrastructure solutions Působení společnosti Armáda ČR ČSSZ EPCOS Šumperk Karosa Mann Hummel CZ Raiffeisen stavební spořitelna Semperflex Optimit Siemens group SKV Masarykova nemocnice Vertex VSS Komerční Banky Wincor Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Phoenix Lékárenský velkoobchod Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Kabelovna Děčín SIKO E-ON SEM Frenštát a Mohelnice SAS Frenštát Magistrát Hl.města Prahy Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj

7 Certifikace a ocenění Působení společnosti Certifikace jakosti podle ISO 9001 pro poradenství, návrh a vývoj informačních systémů, outsourcing, prodej a údržbu výpočetní techniky. Strategie Zákazníci Certifikace Potvrzení NBÚ č000240, na základě kterého může být pracováno a mohou vznikat utajované skutečnosti do stupně Důvěrné a to včetně. Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj Siemens Business Services byl zvolen mezi TOP 10 systémové integrátory roku 2002.

8 Proč je nezbytné zvolit si silného partnera pro implementaci řešení SAP
Působení společnosti Implementace představuje asi 35-40% nákladů na nový IS ALE Implementace rozhoduje až z 90% o úspěchu zavedení nového IS Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj Implementace

9 Siemens Business Services – partner pro řešení na platformě SAP
Působení společnosti 40 odborných konzultantů pro produkty SAP R/3 a mySAP.com Strategie Dokonalá znalost procesů v nemocnicích – první realizovaný projekt implementace SAP v nemocnici v ČR Zákazníci Certifikace Zkušenosti z rozsáhlých projektů i v odvětvích výroby a utilit (více jak 30 úspěšných projektů) Kompetence SAP Outsourcing SAP R/3 provozovaný ve vlastním výpočetním centru pro více jak uživatelů Projekt nemocnice Silný projektový management využívající vlastní implementační metodiku Chestra a procesní modelování pomocí nástrojů ARIS Tools Implementace Budoucí rozvoj

10 Informační systém pro Masarykovu nemocnici
Působení společnosti Příklad zákazníka: Solution Business MUDr.Jiří Madar Strategie Ředitel Masarykovy nemocnice, příspěvkové organizace Zákazníci Certifikace První implementace řešení na platformě mySAP.com v nemocnici v ČR umožňuje managementu okamžitý přístup k finančním datům. Kompetence SAP Manažerské řízení zdravotnického zařízení se neliší od řízení komerční organizace. Také náš management vyžaduje okamžitý přistup k důležitým informacím a datům. Jsem rád, že jsme v Siemens Business Services nalezli partnera, který nám je schopen pomoci s využitím informačních technologií. Projekt nemocnice Náhrada dvanácti separátních IT systémů. Implementace Budoucí rozvoj Integrace s klinickým informačním systémem. 10

11 Počáteční stav projektu
MZDY Nemocniční Informační Systém LÉKÁRNA Manažerský Informační Systém TRANSFÚZNÍ VYDANÉ FAKTURY SKLADY PŘIJATÉ FAKTURY INV. MAJETEK BANKA DHIM Stav před rozhodnutím o novém informačním systému pro řízení organizace OPERAT. EVIDENCE Nějakou formu finančního systému používá každá firma snad s výjimkou těch nejmenších a i tady nejdeme stále méně firem s nulovou IT podporou. Elektronické zpracování účetnictví patří mezi klasické nasazení informačních systémů v podnikovém prostředí. Právě od vybudovaného finančního systému (1990) se odvíjel dalšími směry rozvoje IT v MNUL. Hlavním úkolem bylo zajistit operace spojené s finančními toky, výkaznictvím a analýzy pro finanční řízení společnosti. Postupem času se začaly využívat další samostatné SW ÚČETNICTVÍ MTZ

12 Počáteční stav projektu v Masarykově nemocnici
Působení společnosti Start 15 různých nesourodých ekonomických SW (VEMA EKOS, Účetnictví Ropek, MTZ Ropek, sklady VAD4,…) Data se vkládají několikanásobně Nekonzistence dat Nejednotnost používaných číselníků Související procesy navzájem nijak nepropojené Velké disproporce mezi potřebou ekonomických informací a jejich skutečnou dostupností Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj

13 Cíle projektu v Masarykově nemocnici
Působení společnosti Cíl Nahradit neprovázaný ekonomický SW několika výrobců jediným integrovaným systémem – sjednotit účetnictví Získat okamžitý přehled o hospodaření Zefektivnit operativního řízení a plánování rozvoje společnosti V průběhu nejbližších let zavést moderní informační systém, který bude splňovat veškeré požadavky Masarykovy nemocnice Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj

14 Proč mySAP ? Rozhodnutí pro mySAP v MNUL
Působení společnosti Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP vše v jedné DB a z jednoho místa Projekt nemocnice mnoho neprovázaných systémů Implementace Zavedení systému SAP R/3 proto umožňuje odstranění doposud samostatně fungujících systémů a jejich spojení v jeden. To přináší organizaci větší konfort při zadávání dat, ale hlavně okamžitý přehled a hospodaření organizace, stavu pohledávek a závazků, stavu majetku, zásob a finančních prostředků, a jejich předpokládaném vývoji v blízké budoucnosti. Tím umožňuje vedení organizace provést včasné zásahy a předejít zbytečným ztrátám nebo finančním problémům. Budoucí rozvoj

15 Rozhodnutí pro mySAP v MNUL
Působení společnosti Komplexní IS pokrývající všechny procesy v organizaci Sjednocení neprovázaných systému do jednoho komplexního IS naplňující požadavky informační strategie a strategické cíle organizace Zefektivnění operativního plánování a řízení společnosti Příprava organizace na certifikaci dle řady norem ISO 9000:2000 Preferovaný procesní model řízení organizace Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Základem budování IS by v každé firmě měla být informační strategie, která definuje, jak za pomoci odpovídajících prostředků informačních a komunikačních technologií podporovat dosahování firemních cílů a realizovat strategie organizace. Pro MNUL je to volba SAP R/3, která plně zapadá do informační strategie společnosti. Informační strategie je definice cílů a způsob jejich naplnění, zaměřená na využití informačních a komunikačních technologií při podpoře realizace strategických záměrů a zvyšování efektivity podnikových procesů. Budoucí rozvoj

16 Zásadní požadavky na systém v MNUL
Působení společnosti Sjednocení dat Jedna databáze Přístup ke zdroji informací z jednoho místa Propojení s klinickým systémem Interface pro sledování spotřeby léků a SZM na pacienta Propojení s lékárenským systémem Interface pro sledování výdeje vybraných léků a materiálu na oddělení Výstup do manažerského systému Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj

17 Časový průběh implementace
Původní harmonogram Skutečnost Analýza a hrubý koncept (návrh řešení) Jednání o smluvních podmínkách Vlastní implementace Start produktivního systému se zvýšenou podporou SBS Produktivní systém se standardní podporou Závěr – velmi krátká doba na realizaci organizačních změn a změn procesů v nemocnici Doporučení – doba implementace včetně analýzy 6 až 8 měsíců podle rozsahu implementovaných modulů Působení společnosti Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj

18 Standardní fázový model projektu
Fáze projektu Standardní fázový model projektu Příprava projektu Cílový koncept Realizace Příprava produktivního provozu Produktivní provoz a podpora Působení společnosti Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj

19 Řídící komise Vedení projektu Účastníci projektu
MN MUDr. Jiří Madar, ředitel MN Ing. Petr Mayer, ekonomický náměstek Ing. Martin Zeman, vedoucí OIS Mgr. Kamila Němcová, manažer kvality Siemens Karel Hanzelka, obchodní manager Vedení projektu MN Bc. Pavel Velký Siemens Ing. Dagmar Járaiová Projektový tým pro jednotlivé implementované moduly MN Vedoucí oddělení a vybraní 2-3 pracovníci Přizvaní pracovníci pro související moduly Siemens Konzultanti pro implementovaný modul Zapojení vedení nemocnice Působení společnosti Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj

20 mySAP v kostce mySAP Client / Server ABAP/4 Působení společnosti EC
EIS Strategie Zákazníci SD Odbyt a distribuce FI Finanční účetnictví Certifikace MM Materiálové hospod. CO Controlling Kompetence SAP PP Plánování výroby AM Investiční účetnictví mySAP Projekt nemocnice QM Řízení jakosti Client / Server ABAP/4 PS Systém projektů Implementace PM Údržba a opravy WF Workflow Budoucí rozvoj HR Persona- listika IS Odvětvová řešení

21 Implementace Implementováno 6 modulů na platformě mySAP
Působení společnosti Implementováno 6 modulů na platformě mySAP FI finanční účetnictví CO controlling AM správa majetku IM investiční management MM logistika SD prodej a distribuce Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj

22 Stav po implementaci a zahájení produktivního provozu
1 Stav po implementaci a zahájení produktivního provozu Působení společnosti CLINICOM Strategie Zákazníci Certifikace EC EIS Kompetence SAP SD Odbyt a distribuce FI Finanční účetnictví Hemologic DSS Projekt nemocnice MM Materiálové hospod. CO Controlling PP Plánování výroby AM Investiční účetnictví mySAP.com Implementace V červenci 2002 byl zahájen produktivní provoz systémů SAP R/3, který nahradil 12 samostatných systémů. Zachován zůstal původní lékarenský systém a systém pro zpracování mezd, které budou nahrazeny v některé s dalších etap spolu s postupným rozšiřováním využití široké škály možností nabízených SAPem. I v budoucnu zůstane pravděpodobně zachován samostatný systém pro transfůzní oddělení (tato problematika není zatím přímo v SAPu řešena) a dále NIS - CLINOCOM, který je sice možno nahradit SAPovským odvětvovým řešením mySAP Healthcare, ale nemocnice o tom neuvažuje. Mezi výše jmenovanými systémy a SAPem je vytvořen interface zajišťující potřebný přenos dat o mzdách do účetnictví, výdeji léků z lékárny na jednotlivá oddělení, prodeji krve a krevních derivátu pro fakturaci a spotřebě léků na odděleních. Dále je vytvořen interface mezi CLINICOMem, SAPem a manažerským informačním systémem. QM Řízení jakosti Client / Server PS Systém projektů Budoucí rozvoj PM Údržba a opravy WF Workflow Paenium HR Persona- listika IS Odvětvová řešení VEMA

23 Současný stav po implementaci a zahájení produktivního provozu
Působení společnosti Z původních 15 systémů ponechány 3 Ponechány pouze mzdový IS, lékárenský IS a transfůzní IS Jednotná datová základna pro všechny procesy Eliminace duplicitního pořizování stejných údajů v různých systémech Jednotná evidence Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Zavedení systému SAP R/3 MNUL umožnilo podstatně snížit počet používaných systémů, zpracovávat data nad jednotnou datovou základnou, tím pádem sjednotit používané číselníky, databáze dodavatelů, odběratelů, číslování oddělení, zavést jednotnou evidenci majetku a materiálů, eliminovalo duplicitní pořizování údajů v několika systémech. Budoucí rozvoj

24 Současný stav po implementaci a zahájení produktivního provozu
3 Současný stav po implementaci a zahájení produktivního provozu Působení společnosti Okamžité informace o majetku organizace, stavu zásob o pohybu finančních prostředků, pohledávek a závazků Průběžné i aktuální sledování a řízení nákladů a výnosů Včasná analýza odchylek a příčin jejich vzniku Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Především ale umožnilo nemocnici získat okamžité informace o majetku organizace, stavu zásob materiálu a léků, pohybu a stavu finančních prostředků, stavu pohledávek a závazků. Umožňuje průběžné sledování a řízení nákladů a výnosů za nejen za celou nemocnici, ale i za jednotlivá oddělení a umožňuje včasný zásah v případě velkých odchylek. Budoucí rozvoj

25 Specifické problémy nemocnice řešené v rámci implementace
Působení společnosti Osobní karty zaměstnanců – evidence ochranných prostředků a materiálů Výdej léků z lékárny na oddělení – příruční sklady Spotřeba léků a ZUM a ZULP na odděleních – vazba pacient – NIS - SAP Provázání účtování výrobu krevních derivátů z transfůzní stanice do SAP Sjednocení a kompletní přečíslování středisek ve všech systémech Vazba na fakturaci zdravotním pojišťovnám Controlling na pacienta Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Zavedení systému SAP R/3 MNUL umožnilo podstatně snížit počet používaných systémů, zpracovávat data nad jednotnou datovou základnou, tím pádem sjednotit používané číselníky, databáze dodavatelů, odběratelů, číslování oddělení, zavést jednotnou evidenci majetku a materiálů, eliminovalo duplicitní pořizování údajů v několika systémech. Budoucí rozvoj

26 Kritické faktory implementace
Působení společnosti První projekt implementace SAP v nemocničním prostředí Krátká doba na implementaci a změnu procesů Velká roztříštěnost a nejednotnost dat Vysoká pracnost při sjednocování dat Malá existence popisu procesů a toku dat Malá úroveň počítačové gramotnosti Přechod z prakticky PC aplikací na velký systém Ochota nový systém pochopit a sžít se s ním Velké nároky na komplexní znalosti klíčových uživatelů Velké nároky na rychlou změnu procesů v nemocnici Velké počáteční časové nároky na uživatele Velké nároky na rychlou změnu číselníků v nemocnici Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Zavedení systému SAP R/3 MNUL umožnilo podstatně snížit počet používaných systémů, zpracovávat data nad jednotnou datovou základnou, tím pádem sjednotit používané číselníky, databáze dodavatelů, odběratelů, číslování oddělení, zavést jednotnou evidenci majetku a materiálů, eliminovalo duplicitní pořizování údajů v několika systémech. Budoucí rozvoj

27 Přínosy implementace v MNUL
Působení společnosti MNUL je první nemocnicí v ČR s implementací mySAP.com Během necelých 3 let přešla z hluboké ztráty do zisku Rok 2002 skončila se ziskem okolo 5 mil. Kč Získala certifikaci systému řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001 : 2000. Zbavila se představy, že nemocnice se liší od jiných podnikatelských subjektů Dnes ví, že nemocnice je firma, jako každá jiná Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Zavedení systému SAP R/3 MNUL umožnilo podstatně snížit počet používaných systémů, zpracovávat data nad jednotnou datovou základnou, tím pádem sjednotit používané číselníky, databáze dodavatelů, odběratelů, číslování oddělení, zavést jednotnou evidenci majetku a materiálů, eliminovalo duplicitní pořizování údajů v několika systémech. Budoucí rozvoj

28 Cíl do budoucnosti mySAP.com Client / Server Působení společnosti
Strategie Zákazníci mySAP.com Client / Server FI Finanční účetnictví CO Controlling AM Investiční PS Systém projektů WF Workflow IS Odvětvová řešení MM Materiálové hospod. HR Persona- listika SD Odbyt a distribuce PP Plánování výroby QM Řízení jakosti PM Údržba a opravy EC EIS Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace CLINICOM Budoucí rozvoj DSS

29 Zvažované možnosti dalšího rozšíření systému
Působení společnosti Traesury a rozpočetnictví CO – účetnictví profitcenter Řízení údržby a servisu MM-lékárna včetně pokladních systémů a čteček čárového kódu Workflow HR – PA mzdy HR – PD řízení lidských zdrojů Správa nemovitostí Zkvalitnění vazeb na NIS a MIS Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Zavedení systému SAP R/3 MNUL umožnilo podstatně snížit počet používaných systémů, zpracovávat data nad jednotnou datovou základnou, tím pádem sjednotit používané číselníky, databáze dodavatelů, odběratelů, číslování oddělení, zavést jednotnou evidenci majetku a materiálů, eliminovalo duplicitní pořizování údajů v několika systémech. Budoucí rozvoj

30 Další možnost řešení IS v nemocnicích - odvětvové řešení SAP IS-H
Působení společnosti - Standardní řešení mySAP pro správu - IS-H pro ambulance a lůžkovou část - Evidence vydaných léků a poskytnutých služeb. lékařské péče - Rozpis služeb lékařského personálu, sester … - Popisy budov a jejich komplexů - Vazbu na relativně samostatné systémy - laboratoř, radiologie, kuchyň, telefon - Centrální sklad zdravotních potřeb a léků – s konsignačními sklady na odděleních - Plánování a katalog tarifů za poskytované služby, ceník léků - Objednávání a vazbu na účetnictví pro pojišťovny - Vedení dokumentace pacientů - Nemocniční controling – jak z pohledu nákladů a výnosů, tak z pohledů skupin nemocných, diagnóz, doby ošetření atd. - Vše samozřejmě s vazbou na účetnictví v mySAP a vystavení faktur pojišťovnám Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj

31 Rozšíření IS SAP v nemocnicích v Evropě
Působení společnosti Evropa Rakousko nemocnic Belgie nemocnic Německo nemocnic Holandsko nemocnic Španělsko nemocnic Švýcarsko nemocnic Strategie Zákazníci Certifikace Kompetence SAP Projekt nemocnice Implementace Budoucí rozvoj

32 Kontakty Siemens Business Services spol. s r.o. Evropská 33a Praha 6
Ing.Dagmar Jaraiová – Project Manager Evropská 33a Praha 6 Tel: Web:


Stáhnout ppt "Celosvětová působnost Siemens Business Services"

Podobné prezentace


Reklamy Google