Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socioekonomická geografie Přednáška č. 11 – Geografie cestovního ruchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socioekonomická geografie Přednáška č. 11 – Geografie cestovního ruchu."— Transkript prezentace:

1 Socioekonomická geografie Přednáška č. 11 – Geografie cestovního ruchu

2 Literatura k tématu MARIOT P.: Geografia cestovného ruchu. Bratislava 1985 1985 MIRVALD S. a kol.: Geografie cestovního ruchu. PF Plzeň 1996 Plzeň 1996 VYSTOUPIL J., WOKOUN R.: Vybrané kapitoly z geografie rekreace. Brno,UJEP 1983 z geografie rekreace. Brno,UJEP 1983 Maryáš J., Vystoupil J.: Ekonomická geografie. ESF MU, Brno 2004. DSO. 149 s. MU, Brno 2004. DSO. 149 s.

3 Definice cestovního ruchu "Činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (místo bydliště) a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel této cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě“. "Činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (místo bydliště) a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel této cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě“. WTO - 1991 WTO - 1991 Do CR nepatří: - cesty v rámci místa trvalého bydliště - cesty v rámci místa trvalého bydliště - pravidelné cesty do zahraničí - pravidelné cesty do zahraničí - dočasné přestěhování za prací - dočasné přestěhování za prací - dlouhodobé migrace - dlouhodobé migrace

4 Principy cestovního ruchu Za CR se považuje možnost lidí vycestovat mimo své bydliště (nepatří sem přestěhování se, dojížďka do zaměstnání, za studiem) Za CR se považuje možnost lidí vycestovat mimo své bydliště (nepatří sem přestěhování se, dojížďka do zaměstnání, za studiem) Cíl účastníků CR – rekreace, poznání a navazování kontaktů s lidmi ve volném čase Cíl účastníků CR – rekreace, poznání a navazování kontaktů s lidmi ve volném čase Základní tendence vývoje – dominantnější postavení CR v hierarchii potřeb lidí Základní tendence vývoje – dominantnější postavení CR v hierarchii potřeb lidí

5 Tématické oblasti geografie cestovního ruchu Teoretické a metodologické problémy Teoretické a metodologické problémy Výzkum přírodních rekreačních zdrojů Výzkum přírodních rekreačních zdrojů Výzkum a hodnocení příčin rekreativity obyvatelstva Výzkum a hodnocení příčin rekreativity obyvatelstva Problémy krátkodobé rekreace městského obyvatelstva Problémy krátkodobé rekreace městského obyvatelstva Problematika „druhého bydlení“ Problematika „druhého bydlení“ Prostorová analýza cestovního ruchu a rekreace Prostorová analýza cestovního ruchu a rekreace Koncepce a prognózy rozvoje cestovního ruchu a rekreace Koncepce a prognózy rozvoje cestovního ruchu a rekreace

6 Cestovní ruch a zahraniční obchod Aktivní CR – návštěva krajiny zahraničním účastníkem CR Aktivní CR – návštěva krajiny zahraničním účastníkem CR - stejný přínos jako export zboží, „neviditelný export“ - stejný přínos jako export zboží, „neviditelný export“ - zisk deviz za služby, které nelze vyvést (např. ubytování, - zisk deviz za služby, které nelze vyvést (např. ubytování, průvodcovská činnost), navíc bez cel, dopravních nákladů průvodcovská činnost), navíc bez cel, dopravních nákladů - nepřímé zvýšení exportu dané komodity (např. pivo) - nepřímé zvýšení exportu dané komodity (např. pivo) Pasivní CR – výjezd účastníků CR ze své země Pasivní CR – výjezd účastníků CR ze své země - analogie importu zboží - analogie importu zboží

7 Druhy CR Dle místa realizace: Domácí Domácí Zahraniční Zahraniční Dle délky realizace: Krátkodobý Krátkodobý - výletní (jednodenní) - výletní (jednodenní) - víkendový - víkendový Dlouhodobý Dlouhodobý Dle rozložení během roku: Celoroční Celoroční Sezónní zimní Sezónní zimní Sezónní letní Sezónní letní Dle možnosti rozhodování: Neorganizovaný Neorganizovaný Organizovaný Organizovaný

8 Formy CR Rekreační Rekreační - nejčastější forma - nejčastější forma - většinou pobyt na - většinou pobyt na jedno místě jedno místě Poznávací Poznávací Kulturní (+festivaly, výstavy, slavnosti) Kulturní (+festivaly, výstavy, slavnosti) Sportovní (jak sportování, tak návštěva akcí) Sportovní (jak sportování, tak návštěva akcí) Léčebný Léčebný Kongresový Kongresový Dobrodružný Dobrodružný Agroturistika Agroturistika Vzdělávací Vzdělávací Náboženský Náboženský Nákupní Nákupní

9 Předpoklady pro cestovní ruch Lokalizační – schopnost krajiny poskytovat hodnoty vhodné pro CR Lokalizační – schopnost krajiny poskytovat hodnoty vhodné pro CR Realizační – zabezpečují účast na CR v prostorech, které mají vhodné lokalizační předpoklady Realizační – zabezpečují účast na CR v prostorech, které mají vhodné lokalizační předpoklady Selektivní – preference společnosti k účasti na CR Selektivní – preference společnosti k účasti na CR

10 Lokalizační předpoklady cestovního ruchu 1. Přírodní předpoklady Reliéf Reliéf makroformy i mikroformy (velehory, vrchoviny, nížiny, pobřeží) expozice (sjezdovka v. pláž), sklonitost (lyžování v. pěší turistika) makroformy i mikroformy (velehory, vrchoviny, nížiny, pobřeží) expozice (sjezdovka v. pláž), sklonitost (lyžování v. pěší turistika) Klima Klima (průměrná teplota, počet letních, srážkové poměry a jejich sezónní a denní chod, počet dní se sněhovou pokrývkou, délka slunečního svitu,…) (průměrná teplota, počet letních, srážkové poměry a jejich sezónní a denní chod, počet dní se sněhovou pokrývkou, délka slunečního svitu,…) Vodstvo Vodstvo V ČR je více než 40 % rekreační ubytovací základny soustředěno kolem vodních ploch a toků, v Chorvatsku více než 75 % ubytovacích kapacit leží u moře V ČR je více než 40 % rekreační ubytovací základny soustředěno kolem vodních ploch a toků, v Chorvatsku více než 75 % ubytovacích kapacit leží u moře Biosféra Biosféra

11 Lokalizační předpoklady cestovního ruchu 2 2. Kulturněhistorické Národní kulturní památky Národní kulturní památky Památkové rezervace Památkové rezervace Urbanistické památky Urbanistické památky Parky a zahrady Parky a zahrady Historické stavby Historické stavby 3. Ostatní Velkoměsta Velkoměsta Dopravní zařízení Dopravní zařízení Tecnicko-průmyslové památky Tecnicko-průmyslové památky

12 Realizační předpoklady cestovního ruchu 1. Materiálně technická základna Ubytovací zařízení: autokempinky, hotely, horské chaty, motely, botely, podnikové chaty, chaty, rekreační chalupy, stanové tábory, ubytovací hostince, zotavovny, ubytování v soukromí Ubytovací zařízení: autokempinky, hotely, horské chaty, motely, botely, podnikové chaty, chaty, rekreační chalupy, stanové tábory, ubytovací hostince, zotavovny, ubytování v soukromí Stravovací zařízení: jídelna, restaurace, hostinec, bufet, automat, gril, kavárna, vinárna, pivnice, cukrárna Stravovací zařízení: jídelna, restaurace, hostinec, bufet, automat, gril, kavárna, vinárna, pivnice, cukrárna Sportovně rekreační zařízení: přístavy, loděnice, letiště, lyžařské vleky a lanovky, lyžařské trasy a můstky, hřiště, bazény, kluziště, tělocvičny, speciální sportovně rekreační plochy a zařízení Sportovně rekreační zařízení: přístavy, loděnice, letiště, lyžařské vleky a lanovky, lyžařské trasy a můstky, hřiště, bazény, kluziště, tělocvičny, speciální sportovně rekreační plochy a zařízení Ostatní zařízení: prodejny potraviny, půjčovny sportovních potřeb a různá hospodářská a administrativní zařízení (např. benzinové stanice, autoopravny, cestovní, informační a dopravní kanceláře a agentury). Ostatní zařízení: prodejny potraviny, půjčovny sportovních potřeb a různá hospodářská a administrativní zařízení (např. benzinové stanice, autoopravny, cestovní, informační a dopravní kanceláře a agentury).

13 Realizační předpoklady cestovního ruchu 2 2. Doprava - Rozmístnění komunikačních sítí - Dostupnost středisek CR (nejčastěji časová) - Kvalita přepravy (zpoždění, čas na zastávkách, pohodlí) Obecně: Krátké vzdálenosti silniční doprava, střední železniční, velké vzdálenosti letecké doprava Krátké vzdálenosti silniční doprava, střední železniční, velké vzdálenosti letecké doprava

14 Selektivní předpoklady CR Urbanizační - více cestují obyvatelé větších měst, hustěji osídlených a průmyslových (v ČR se víkendové rekreace účastní cca 40% městského obyv. a 5% venkovského) - více cestují obyvatelé větších měst, hustěji osídlených a průmyslových (v ČR se víkendové rekreace účastní cca 40% městského obyv. a 5% venkovského) - vlastníc menších bytů vyhledávají přírodní prostředí - vlastníc menších bytů vyhledávají přírodní prostředíDemografické - více cestují mladí a muži, svobodní, rodiny s málo dětmi - U některých forem CR zase výrazná preference staršího obyvatelstva Socioekonomické - majetek stimuluje k cestování - více cestují lidé, kteří žijí v ekologicky narušeném prostředí

15 Vybrané parametry CR v ČR Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu dosáhly za leden - prosinec 2005 4,63 mld USD, což je o 11,0 % více než ve stejném období roku 2004 Devizové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu dosáhly za leden - prosinec 2005 4,63 mld USD, což je o 11,0 % více než ve stejném období roku 2004 Představují tak ekvivalent 5,9 % exportu ČR a 3,8 % HDP ČR. Představují tak ekvivalent 5,9 % exportu ČR a 3,8 % HDP ČR. Průměrná doba pobytu cizinců v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v lednu - prosinci 2005 dosáhla 4,1 dne Průměrná doba pobytu cizinců v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v lednu - prosinci 2005 dosáhla 4,1 dne V lednu - prosinci 2005 přijelo do České republiky 100,5 mil. zahraničních návštěvníků V lednu - prosinci 2005 přijelo do České republiky 100,5 mil. zahraničních návštěvníků V lednu - prosinci 2005 vyjelo do zahraničí přes úseky státní hranice ČR 36,2 mil. občanů ČR V lednu - prosinci 2005 vyjelo do zahraničí přes úseky státní hranice ČR 36,2 mil. občanů ČR

16 Marketingové regiony CR v ČR 1. Praha6. Západočeské lázně11. Vysočina 2. Okolí Prahy7. Severozápadní Čechy 12. Jižní Morava 3. Jižní Čechy8. Český sever13. Střední Morava 4. Šumava9. Český ráj14. Severní Morava a Slezsko 5. Plzeňsko10. Východní Čechy


Stáhnout ppt "Socioekonomická geografie Přednáška č. 11 – Geografie cestovního ruchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google