Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení veřejně prospěšných služeb. SVPS Základní informace Sdružení veřejně prospěšných služeb je nezávislá organizace s působností na území celé České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení veřejně prospěšných služeb. SVPS Základní informace Sdružení veřejně prospěšných služeb je nezávislá organizace s působností na území celé České."— Transkript prezentace:

1 Sdružení veřejně prospěšných služeb

2 SVPS Základní informace Sdružení veřejně prospěšných služeb je nezávislá organizace s působností na území celé České republiky. Sdružení je samostatnou právnickou osobou se sídlem ve Velkém Meziříčí, Třebíčská 655/20A, sdružující organizace a odborníky oborů veřejně prospěšných služeb. Sdružení veřejně prospěšných služeb bylo založeno na jaře roku 1991 a na Ministerstvu vnitra bylo zaregistrováno 19.5.1991

3 SVPS Hlavní oblasti činnosti SVPS má následující činnosti: SVPS má následující činnosti: - informační - přednášková - publikační - vzdělávací - poradenská a konzultační - příprava směrnic, norem, koncepcí rozvoje a pracovních podkladů - hodnocení výrobků v oboru - prosazování pokrokových výrobků a metod práce - spolupráce s orgány státní správy - samosprávy - spolupráce s organizacemi působícími v oboru - spolupráce se zahraničními společnostmi podkladů - hodnocení výrobků v oboru - prosazování pokrokových výrobků a metod práce - spolupráce s orgány státní správy - samosprávy - spolupráce s organizacemi působícími v oboru - spolupráce se zahraničními společnostmi

4 SVPS Orgány sdružení Orgán Sdružení veřejně prospěšných služeb jsou: - valná hromada - valná hromada - představenstvo - představenstvo - pracovní skupiny - pracovní skupiny - revizní komise - revizní komise

5 SVPS Představenstvo SVPS Složení představenstva SVPS: Ing. Jaroslav Mynář předseda Ing. František Kostelník místopředseda Karel Březina vedoucí sekce odpadového hospodářství Petr Fiala vedoucí sekce místních komunikací a VO Miroslav Hyrš vedoucí sekce ekonomicko-právní Vladimír Janíček vedoucí sekce veřejné zeleně MVDr. Jiří Neužil vedoucí sekce zahraničních vztahů Ing. Jiří Janovský člen Ing. Antonín Mudroch člen

6 SVPS Předsedové SVPS 1991 – 2003 Ing. Ladislav Cabicar 2003 – 2008 Miloslav Odvárka od 2008 Ing. Jaroslav Mynář Tajemník SVPS 1991 – 2008 Ing. Stanislav Křivý od 2008 funkce zrušena

7 SVPS Revizní komise Složení kontrolní a revizní komise Radek Lánský předseda Ing. Pavel Gaizura člen Gabriela Horčíková člen

8 SVPS Sekce ekonomicko-právní V ekonomické oblasti poskytuje sdružení komplexní služby potřebné k řízení organizací a firem Zajišťuje Odborné ekonomicko-právní semináře pro ekonomy a statutární zástupce organizací a firem a pomoc při zakládání nových organizací a firem. Zpracovává Jednotlivá témata dle plánu práce, schvalovaná na valných hromadách SVPS, stanoviska k dotazům jednotlivých členů sdružení v ekonomicko-právní problematice a podklady pro vedení účetní agendy SVPS. Provádí Projekty organizací při přechodu na jinou hospodářsko-právní formu hospodaření, projekty vnitropodnikového řízení a poradenské služby v oboru veřejně prospěšných služeb.

9 SVPS Sekce odpadového hospodářství Zajišťuje služby v oblasti odpadového hospodářství Zajišťuje Odborné semináře k problematice odpadového hospodářství, konzultace při řešení dílčích problémů členských organizací a zastupuje SVPS v orgánech SUCO – společnosti pro udělování certifikací. Zpracovává Jednotlivá témata dle plánu práce, schvalovaná na valných hromadách SVPS, stanoviska SVPS pro jednání v Radě pro odpadové hospodářství ministra životního prostředí a podklady pro jednání se zástupci Svazu měst a obcí ČR. Provádí Přípravu tematických zájezdů členů SVPS do zemí Evropské unie.

10 SVPS Sekce komunikací, čištění a VO Zajišťuje služby v oblasti údržby místních komunikací, čištění měst a veřejného osvětlení Zajišťuje Odborné semináře k problematice údržby měst, poskytuje odborné konzultace členským organizacím a jedná s příslušnými orgány státní správy při přípravě legislativních změn. Zpracovává Jednotlivá témata dle plánu práce, schvalovaná na valných hromadách SVPS, stanoviska SVPS pro jednání s ministerstvem dopravy aj. a nové trendy v oblasti veřejného osvětlení. Provádí Přípravu tematických zájezdů členů SVPS do zemí Evropské unie.

11 SVPS Sekce veřejné zeleně a hřišť Zajišťuje služby v oblasti údržby veřejné zeleně a dětských hřišť Zajišťuje Odborné semináře k problematice údržby veřejné zeleně a dětských hřišť, poskytuje odborné konzultace členským organizacím a sleduje změny v legislativě k této problematice. Zpracovává Jednotlivá témata dle plánu práce, schvalovaná na valných hromadách SVPS. Informace o nových metodách v oblasti údržby veřejné zeleně, parků, hřbitovů, dětských hřišť a sportovišť. Provádí Návrhy optimálních řešení údržby veřejné zeleně.

12 SVPS Sekce zahraničních vztahů Zajišťuje kontakty sdružení se zahraničními partnery Zajišťuje Návštěvy zahraničních delegací, včetně jejich odborného programu ve spolupráci s ostatními sekcemi. Zpracovává Jednotlivá témata dle plánu práce, schvalovaná na valných hromadách SVPS. Podklady pro jednání a přípravu potřebných dokumentů včetně smluv a korespondence. Provádí Přípravu tematických zájezdů do partnerských zemí.

13 SVPS Partnerské organizace Sdružení veřejně prospěšných služeb udržuje partnerské vztahy: ANS - Arbeitskreis für die Nutzbarmachung von Siedlungsabfällen – SRN ZOVP - Združenie organizácií verejných prací - SVK APWA - American Public Works Association - USA

14 SVPS Členská základna Členů SVPS celkem110 Služby 87 Výrobní podniky a jiné 23 Akciové společnosti 23 Společnosti s ručením omezeným 64 Fyzické osoby 4 Příspěvkové 19

15 SVPS Členská základna Pohyb v členské základně 1991 27 členských organizací 1995 36 členských organizací 2000 61 členských organizací 2005 99 členských organizací 2009 110 členských organizací

16 SVPS Příjmy sdružení Příjmy SVPS tvoří: - členské příspěvky - příjmy z vlastní odborné činnosti - příjmy od sponzorů - dotace, subvence a dary cizích subjektů


Stáhnout ppt "Sdružení veřejně prospěšných služeb. SVPS Základní informace Sdružení veřejně prospěšných služeb je nezávislá organizace s působností na území celé České."

Podobné prezentace


Reklamy Google