Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Dnešní program Systémová analýza VOŠIS – VIS 4 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Dnešní program Systémová analýza VOŠIS – VIS 4 1."— Transkript prezentace:

1 1 Dnešní program Systémová analýza VOŠIS – VIS 4 1

2 2 Carl von Linné 1707 – 1778 švédský přírodovědec a lékař, zakladatel systematického třídění v mineralogii, botanice a zoologii Systema naturae. 1735 považováno za nejvýznamnější přírodovědecké dílo od dob Aristotelových

3 3 Zakladatelé systémových věd Ludwig von Bertalanffy (1901 – 1972) William Ross Ashby (1903 – 1972) Norbert Wiener (1894 – 1964) VOŠIS – VIS 4 3

4 celek → část klasifikační – seskupujeme / dělíme do tříd vztahová – zjišťujeme vztahy mezi jevy kauzální – zjišťujeme příčiny jevů systémová – na zkoumaný jev pohlížíme jako na systém Analýza VOŠIS – VIS 4 4

5 5 Co je to systémová analýza? klasická newtonská analýza poznávání celku jeho rozdělením na části a studiem jejich vlastností vztahy mezi částmi se neuvažují konkrétní – zajímají nás fyzické části VOŠIS – VIS 4 systémová analýza poznávání celku prostřednictvím vztahů mezi jeho částmi celek může mít vlastnosti nevyplývající přímo z vlastností jeho částí abstraktní – zajímají nás logické části

6 Systém z řečtiny: složené, seskupené v celek Brian Gaines: „Systém je to, co považujeme za systém“ uspořádaná rozmanitost nějakých objektů (materiálních nebo ideálních) množina prvků a vazeb mezi nimi s dynamickým, účelovým chováním, jež může být považována za jeden celek jednota struktury a funkce jakmile na objektu dokážeme definovat jeho prvky (části) a jejich vztahy, tedy strukturu a fungování objektu, pak jsme do tohoto objektu zavedli systém VOŠIS – VIS 4 6

7 struktura Systém jako jednota struktury a funkce prvky vztahy funkce VOŠIS – UIM 4 7

8 Systémová analýza a syntéza 1)myšlenkové dělení zkoumaného objektu na části a definování vztahů mezi nimi 2)opětovné spojování částí v celek z požadované funkce (chování) odvozujeme strukturu z dané struktury určujeme chování (funkci) v ICT: systémová integrace 8 VOŠIS – VIS 4

9 Typologie systémů přirozené – umělé statické – dynamické abstraktní – konkrétní uzavřené – otevřené jednoduché – složité deterministické – indeterministické vertikální – horizontální homogenní – heterogenní tvrdé – měkké Hodiny Oceán Vězení VOŠIS Matematika Osobní počítač Foxteriér Internet Natáčení filmu VOŠIS – VIS 4 9

10 SSM – soft systems methodology Peter B. Checkland (1930) VOŠIS – VIS 4 10

11 SSM – soft systems methodology VOŠIS – VIS 4 11

12 12 VOŠIS – VIS 4

13 13 Statické a dynamické pojetí systému (struktura a funkce) prvky procesy (vstupy, výstupy, zpracování, řízení) vlastnosti (atributy) prvků / procesů uspořádání prvků / procesů (vazby, vztahy) subsystém zpětná vazba okolí chování hranice cíl VOŠIS – VIS 4

14 14 Prvek systému (element) dále nedělitelná část celku část systému, v níž probíhá nějaký proces atribut prvku: určuje prvek po kvalitativní nebo kvantitativní stránce subsystém: systém, který je částí (prvkem) jiného systému VOŠIS – VIS 4

15 15 Typy prvků podle umístění v systému vnitřní hraniční – vstupní, výstupní externí – vnější tranzitivní prvek (transient element) prochází systémem, určitou dobu je jeho součástí VOŠIS – VIS 4

16 16 Proces systému (process) základní dynamická jednotka systému, vymezená svým definovatelným počátkem a koncem transformuje vstup na výstup nebo upravuje chování systému VOŠIS – VIS 4

17 17 Rekapitulace Prvek vs. proces liší se závislostí na čase: prvek je v každém časovém okamžiku přítomný celý proces je v určitém časovém okamžiku přítomný jen v jedné své části VOŠIS – VIS 4

18 18 Vazba (relationship) spojení mezi prvky a/nebo procesy nebo mezi jejich množinami struktura množina vzájemných vazeb (vztahů) mezi prvky systému VOŠIS – VIS 4

19 Typy procesů 1. základní / zpracovatelský proces 2. řídící proces sledování, monitorování ovládání, regulace omezení cílové chování 3. vstup (vstupní proces) 4. výstup (výstupní proces) 19

20 Základní procesy (operace, funkce) v systému VOŠIS – VIS 4 20

21 Základní procesy ve výpůjčním systému knihovny VOŠIS – VIS 4 21

22 22 Zpětná vazba feedback, feedback loop Informace o výstupu systému, která se vrací zpět jako jeho vstup Poskytuje odpověď na otázku: Je stav a/nebo chování systému v souladu s jeho stanoveným cílem? VOŠIS – VIS 4

23 Zpětná vazba v žehličce vstup elektřina M R zpracování elektřina na teplo výstup teplo monitorování M měření teploty regulace R zapínání/vypínání proudu VOŠIS – VIS 4 23

24 VOŠIS – VIS 4 Typy zpětné vazby podle obsažených informací a) pozitivní podpora transformace ve stejném směru jako předchozí výstupy exponenciální růst/pokles až exploze/zánik b) negativní úprava transformace v opačném směru než předchozí výstupy stabilizace (rovnovážný stav/rovnoměrný pohyb) 24

25 25 Pozor – zpětná vazba NENÍ: řízení interakce efekt (výsledek) činnosti systému opakovaný vstup do systému VOŠIS – VIS 4 25

26 Cíl a chování systému cíl budoucí stav, uspořádání nebo chování, ke kterému systém směřuje nebo které jsou systému vytyčeny chování systému způsob realizace cílů a obecná charakteristika reakce systému na podněty z okolí VOŠIS – VIS 4 26

27 Vliv cíle na definování systému na příkladu tramvaje a) cílem je jízda řidič, motor, elektřina, kola, brzdy, startování, zatáčení... b) cílem je zisk z provozované činnosti revizor, peníze, jízdenky, cestující, označovací strojky, placení, kontrola... VOŠIS – VIS 4 27

28 28 1)datová analýza 2)procesní analýza Systémová analýza při vývoji informačního systému VOŠIS – VIS 4 28

29 1)strukturní pro účely organizace dat např. v databázi ER model, normalizace, diagram tříd, ontologie... 2)obsahová pro účely získání informací / znalostí obsažených v datech data mining, obsahová analýza textu, sémantická analýza... Datová analýza VOŠIS – VIS 4 29

30 30 Typ vztahové analýzy – zjišťujeme vztahy mezi procesy v podniku využití: návrh informačního systému podniku procesní management workflow management tvorba "znalostní báze" podniku (znalosti o procesech vyjádřené v modelech a dokumentaci) reengineering procesů podniku dokumentace procesů v podniku (např. pro certifikát jakosti podle ISO 9000) Rekapitulace Procesní analýza VOŠIS – VIS 4 30

31 Jak to, že analýza funguje? 15 7 VOŠIS – VIS 4 31

32 VOŠIS – VIS 4

33 Postup při definování systému 1) vymezení hlediska zkoumání, stanovení cíle odlišení od jiných systémů definovatelných na objektu 2) vymezení hranic systému, zahrnutí prvků a procesů odlišení od okolí, seznam prvků a procesů 3) proces strukturování definování vztahů prvků a procesů 33 VOŠIS – VIS 4

34 Zásady správné analýzy zachycení celého rozsahu analyzovaného celku jasné ohraničení celku i jeho částí (v prostoru, v čase) vzájemně se vylučující části (obsah) nepřekrývající se části (rozsah) stejná úroveň granularity ("velikosti") a abstrakce částí na všech úrovních jednotné kritérium členění analyzovaného celku (= stanovený cíl systému) 34 VOŠIS – VIS 4

35 Zachycení celého rozsahu – osoby a budovy 35 VOŠIS – VIS 4

36 Vzájemně se vylučující a nepřekrývající se části – automobily a zaměstnanci 36 VOŠIS – VIS 4

37 Různá úroveň granularity – barvy 37 VOŠIS – VIS 4

38 Různá úroveň abstrakce – automobily 38 VOŠIS – VIS 4

39 Různá úroveň granularity a abstrakce – škola VOŠIS – VIS 4 39

40 Různá kritéria členění – budovy VOŠIS – VIS 4 40


Stáhnout ppt "1 Dnešní program Systémová analýza VOŠIS – VIS 4 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google