Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chetitské trestní právo Mgr. Michaela Uhlířová Katedra dějin státu a práva PF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chetitské trestní právo Mgr. Michaela Uhlířová Katedra dějin státu a práva PF MU."— Transkript prezentace:

1 Chetitské trestní právo Mgr. Michaela Uhlířová Katedra dějin státu a práva PF MU

2 Osnova Proč Chetité? Proč Chetité? Nejstarší chetitské trestní právo a jeho reforma Nejstarší chetitské trestní právo a jeho reforma Tresty Tresty Vybrané trestné činy Vybrané trestné činy

3 Proč Chetité? Chetitská říše vznikla v polovině 2. tisíciletí př. Kr. na území dnešního Turecka.

4 Proč Chetité? Přestože na ni měly vliv okolní státy zachovala si specifický ráz, a to jak v oblasti kultury, tak i v oblasti práva.

5 Proč Chetité? Díky dochovaným pramenům lze sledovat vývoj trestního práva od práva vznikajícího státního útvaru až po právo rozvinutého starověkého státu. Zásadním pramenem pro poznání práva jsou tzv. chetitské zákony.

6 Nejstarší chetitské trestní právo a jeho reforma V počátcích chetitského státu převládá právo obyčejové. To je typické především: –principem odplaty –velmi přísnými sankcemi, které mají sloužit také jako prevence proti páchání trestné činnosti –propojením sankcí s konkrétním trestným činem krádež úlů, osetí již osetého pole –posílený náboženský aspekt osetí již osetého pole reforma chetitskými zákony –výrazné zmírnění sankcí –princip odplaty  princip náhrady

7 náhrada: –ve prospěch poškozeného –restituce –finanční odškodnění –zohlednění aktuální situace skutečně způsobené škody např. v závislosti na předmětu trestného činu, př. pole x zanedbané pole míra zavinění, úmysl x nedbalost shodné znaky trestního práva před reformou i po ní –ochrana vládnoucí vrstvy –vliv náboženství –diferenciace dle osoby pachatele i poškozeného

8 Tresty trest smrti –po reformě ukládaný méně častěji vzdor proti vládnoucí skupině sexuální delikty (v některých případech jej reforma nahradila obětinou) magické delikty (jen u otroků) mrzačící tresty –ukládané jen otrokům –forma: odseknutí nosu a uší

9 Majetkové tresty nejfrekventovanější sankce po provedené reformě zohlednění: –subjektivní stránky TČ (úmysl x nedbalost) –osoby pachatele a poškozeného –skutečně způsobené újmy poškozeného (př. zapálená stáj, vinice) pachatel nemá prostředky na úhradu –rodina –otroctví

10 Vybrané trestné činy Proti státnímu a společenskému zřízení –směřující proti králi královražda, odpor proti rozhodnutí královského soudu –směřující proti jiným autoritám: odpor proti rozhodnutí soudu hodnostářů odpor otroka proti pánu: –dezerce, –vzdor

11 Proti životu a zdraví –vražda x zabití úprava v zákonech i Telipinově prohlášení odplata či náhrada? úmysl x nedbalost rvačka forma náhrady speciální TČ – vražda obchodníka –ublížení na zdraví –omezení osobní svobody únos

12 majetkové trestné činy: –krádež zákony upravují především krádež nejdůležitějších komodit výše náhrady závislá na předmětu TČ detailní sankce –podvod –neoprávněné užívání cizí věci poctivý nálezce x zloděj –vloupání trestnost pokusu –poškození cizí věci, žhářství

13 sexuální delikty –cizoložství muži x ženy narušování rodinných vazeb svémoc a podmínky pro její využití –přistižení „in flagranti“ –muž sdílí osud ženy –znásilnění vliv místa činu na posouzení druhu trestného činu

14 –incestní vztahy pokrevní pouto příbuzenství vzniklé sňatkem –levirát –sodomie vliv předmětu TČ

15 magické delikty –čarodějnictví x magie x černá magie –provozování černé magie jurisdikce královského soudu trest smrti v případě otroků

16 Trestní právo procesní Soustava soudů –rada starších –soudy vedené správci oblastí a úředníky bēl madgalti –královský soud –zvláštní soud pro privilegované: pankuš tulia zásah do výkonu justice (osvobození obviněných)

17 Trestní řízení zahájení –iniciativa poškozeného –obstarávání důkazů (především svědci) policie soudní jednání –ústní –vše protokolováno –veškeré výpovědi potvrzeny přísahou –obviněný zadržen poškozeným –aplikace zákonů a obyčejů soudci vliv místních zvyků a tradic

18 rozsudek –osvobození x odsouzení exekuce –vymáhání přisouzené náhrady –prioritně v rukou poškozeného, zástavní právo k majetku boží rozhodnutí v chetitském právu: –ordály (ordál vodou)

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Chetitské trestní právo Mgr. Michaela Uhlířová Katedra dějin státu a práva PF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google