Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chetitské trestní právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chetitské trestní právo"— Transkript prezentace:

1 Chetitské trestní právo
Mgr. Michaela Uhlířová Katedra dějin státu a práva PF MU

2 Osnova Proč Chetité? Nejstarší chetitské trestní právo a jeho reforma
Tresty Vybrané trestné činy

3 Proč Chetité? Chetitská říše vznikla v polovině 2. tisíciletí př. Kr. na území dnešního Turecka.

4 Proč Chetité? Přestože na ni měly vliv okolní státy zachovala si specifický ráz, a to jak v oblasti kultury, tak i v oblasti práva.

5 Proč Chetité? Díky dochovaným pramenům lze sledovat vývoj trestního práva od práva vznikajícího státního útvaru až po právo rozvinutého starověkého státu. Zásadním pramenem pro poznání práva jsou tzv. chetitské zákony.

6 Nejstarší chetitské trestní právo a jeho reforma
V počátcích chetitského státu převládá právo obyčejové. To je typické především: principem odplaty velmi přísnými sankcemi, které mají sloužit také jako prevence proti páchání trestné činnosti propojením sankcí s konkrétním trestným činem krádež úlů, osetí již osetého pole posílený náboženský aspekt osetí již osetého pole reforma chetitskými zákony výrazné zmírnění sankcí princip odplaty  princip náhrady

7 shodné znaky trestního práva před reformou i po ní
náhrada: ve prospěch poškozeného restituce finanční odškodnění zohlednění aktuální situace skutečně způsobené škody např. v závislosti na předmětu trestného činu, př. pole x zanedbané pole míra zavinění, úmysl x nedbalost shodné znaky trestního práva před reformou i po ní ochrana vládnoucí vrstvy vliv náboženství diferenciace dle osoby pachatele i poškozeného

8 Tresty trest smrti mrzačící tresty po reformě ukládaný méně častěji
vzdor proti vládnoucí skupině sexuální delikty (v některých případech jej reforma nahradila obětinou) magické delikty (jen u otroků) mrzačící tresty ukládané jen otrokům forma: odseknutí nosu a uší

9 nejfrekventovanější sankce po provedené reformě zohlednění:
Majetkové tresty nejfrekventovanější sankce po provedené reformě zohlednění: subjektivní stránky TČ (úmysl x nedbalost) osoby pachatele a poškozeného skutečně způsobené újmy poškozeného (př. zapálená stáj, vinice) pachatel nemá prostředky na úhradu rodina otroctví

10 Vybrané trestné činy Proti státnímu a společenskému zřízení
směřující proti králi královražda, odpor proti rozhodnutí královského soudu směřující proti jiným autoritám: odpor proti rozhodnutí soudu hodnostářů odpor otroka proti pánu: dezerce, vzdor

11 Proti životu a zdraví vražda x zabití ublížení na zdraví
úprava v zákonech i Telipinově prohlášení odplata či náhrada? úmysl x nedbalost rvačka forma náhrady speciální TČ – vražda obchodníka ublížení na zdraví omezení osobní svobody únos

12 majetkové trestné činy:
krádež zákony upravují především krádež nejdůležitějších komodit výše náhrady závislá na předmětu TČ detailní sankce podvod neoprávněné užívání cizí věci poctivý nálezce x zloděj vloupání trestnost pokusu poškození cizí věci, žhářství

13 sexuální delikty cizoložství znásilnění muži x ženy
narušování rodinných vazeb svémoc a podmínky pro její využití přistižení „in flagranti“ muž sdílí osud ženy znásilnění vliv místa činu na posouzení druhu trestného činu

14 incestní vztahy sodomie pokrevní pouto příbuzenství vzniklé sňatkem
levirát sodomie vliv předmětu TČ

15 magické delikty čarodějnictví x magie x černá magie
provozování černé magie jurisdikce královského soudu trest smrti v případě otroků

16 Trestní právo procesní
Soustava soudů rada starších soudy vedené správci oblastí a úředníky bēl madgalti královský soud zvláštní soud pro privilegované: pankuš tulia zásah do výkonu justice (osvobození obviněných)

17 Trestní řízení zahájení policie soudní jednání iniciativa poškozeného
obstarávání důkazů (především svědci) policie soudní jednání ústní vše protokolováno veškeré výpovědi potvrzeny přísahou obviněný zadržen poškozeným aplikace zákonů a obyčejů soudci vliv místních zvyků a tradic

18 boží rozhodnutí v chetitském právu:
rozsudek osvobození x odsouzení exekuce vymáhání přisouzené náhrady prioritně v rukou poškozeného, zástavní právo k majetku boží rozhodnutí v chetitském právu: ordály (ordál vodou)

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Chetitské trestní právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google