Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-LEARNING A STUDENTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-LEARNING A STUDENTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"— Transkript prezentace:

1 E-LEARNING A STUDENTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc. Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci

2 PEDAGOGICKÁ VÝZVA Výchova a vzdělávání jsou moc důležité, ale velmi složité disciplíny. Výchova a vzdělávání dětí, žáků a studentů s postižením je ještě složitější (a ještě důležitější). Všechno, co může pomoci, je vítáno. E-learning zde najde vřelé přijetí, protože má tyto výhody: umožňuje studovat i na dálku z bezbariérového prostředí; student může sám zvolit tempo svého studia. E-learningové programy však musí být přístupné i pro jedince s postižením.

3 1985 Laboratoř elektronických smyslových náhrad ÚFR ČSAV – Praha
NAŠE ZKUŠENOST První počítačové programy pro výuku neslyšících. 1985 Laboratoř elektronických smyslových náhrad ÚFR ČSAV – Praha Sinclair ZX Spectrum

4 NAŠE ZKUŠENOST Ověřovány ve škole pro neslyšící děti s přidruženým mentálním postižením v Českých Budějovicích. Veliký úspěch. Matematika, artikulace, dějepis, zeměpis. Pokračovat znemožnil nedostatek počítačů z dovozu.

5 OMEZENÍ PŘÍSTUPNOSTI Různé typy vad přinášejí různá omezení v přístupu k hardware a software. Zcela různá omezení však přinášejí i různé stupně vady: nedoslýchaví  neslyšící; slabozrací  nevidomí; amputace prstu  úplné ochrnutí.

6 ZÁKON A PŘÍSTUPNOST INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

7 ZÁKON A PŘÍSTUPNOST Počítače jsou univerzální kompenzační pomůckou
Legislativní ošetření přístupnosti hardware a software. Legislativními opatřeními na úrovni zákonů je dostupnost software, hardware, e-learningu a internetu pro občany se ZP garantována v těchto zemích: Austrálie; Kanada; Itálie; Německo; Španělsko; USA a Velká Británie.

8 USA Nejvíce ovlivňují vývoj v této oblasti.
Zákon o Američanech se zdravotním postižením (1990); sekce 204 Zákona o telekomunikacích (1996); novelizace z roku 1998 sekce 508 Zákona o rehabilitaci (přijat již v roce 1973).

9 SEKCE 508 Federální agentury, které vyvíjejí, opatřují si, udržují nebo využívají elektronické a informační technologie, musí zajistit, že jsou přístupné lidem se zdravotním postižením...

10 SEKCE 508 Reagovali všichni významní tvůrci software i hardware.
Microsoft, Adobe, IBM, Hewlet Packard, Sun, E-Bay, Yahoo, Dell, GE atd. V důsledku této legislativy jsou již Windows 2000 a další báječně přístupná (bohužel jen v anglické verzi). Přístupný je i Adobe Reader.

11 PŘÍSTUPNOST INTERNETU A E-LEARNINGU

12 VŠECHNY TYPY VAD Iniciativa pro přístupnost webu

13 VŠECHNY TYPY VAD 12 velmi rozumných doporučení

14 MOŽNOSTI USNADNĚNÍ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY VAD

15 VADY ZRAKU

16 VADY ZRAKU Postižení, které vyvolává největší soucit veřejnosti.
Velké množství univerzitně vzdělaných nevidomých = dostatek silných osobností. Důsledek: „šlechta“ mezi zdravotně postiženými. Otázka přístupnosti High-Tech je nejlépe zpracována právě pro jedince se zrakovým postižením.

17 SLABOZRACÍ Nastavení velikosti (a typu) písma;
nastavení jasu a kontrastu; barva písma a podkladu. Tento snímek je ilustrací, jak to pro slabozraké nemá vypadat (vzorek v podkladu, malý kontrast).

18 SLABOZRACÍ Nastavení velikosti písma Nastavení jasu a kontrastu
Obrázek: Symbol zrakové vady Nastavení velikosti písma Nastavení jasu a kontrastu Barva písma a podkladu Takhle je to lepší!

19 USNADNĚNÍ VE WINDOWS

20 SLABOZRACÍ Lupa (je i ve Windows počínaje 2000):

21 SLABOZRACÍ Lupa (je i ve Windows počínaje 2000):

22

23

24 NEVIDOMÍ Hlasový syntezátor (je i v anglických Windows XP) Vypravěč

25 NEVIDOMÍ Další možnosti zajištění přístupnosti Braillský řádek

26 VADY ZRAKU Iniciativa české Sjednocené organiza-ce nevidomých a slabozrakých

27 TĚLESNÉ VADY

28 TĚLESNÉ VADY Vady jemné motoriky Ochrnutí různého stupně Amputace
Hardwarové nebo softwarové úpravy klávesnice Náhrada myši klávesnicí Ovládání počítače hlasem Ovládání počítače pohybem očí

29 TĚLESNÉ VADY Hardwarové úpravy klávesnice

30 TĚLESNÉ VADY Dvorakova klávesnice USA 1965

31 TĚLESNÉ VADY Klávesnice na obrazovce

32 TĚLESNÉ VADY Klávesnice na obrazovce

33 TĚLESNÉ VADY Softwarové úpravy klávesnice

34 TĚLESNÉ VADY Náhrada myši numerickými klávesami

35 TĚLESNÉ VADY Alternativní způsoby ovládání počítače
Speciálně upravené joysticky Snímání pohybu očí Ovládání počítače hlasem

36 Prof. Stephen William Hawking
Narodil se 8. ledna 1942 v Anglii. Ve dvaceti mu lékaři diagnostikovali amyotrofickou laterální sklerózu (ALS) – nevyléčitelné onemocnění motorických nervů. V roce 1966 udělal doktorát. V roce 1975 učinil svůj zatím největší objev – kvantové vypařování černých děr. Stephen W. Hawking

37 Stephen William Hawking
V roce 1974 byl zvolen za člena Královské společnosti. V roce 1979 získal v Cambridgi prestižní lucasianskou profesuru matematiky, kterou 310 let před ním obdržel sir Isaac Newton. V roce 1985 dostal zápal plic a museli mu vyjmout hrtan. V důsledku toho ztratil ještě hlas. Dnes je zcela nehybný, pohybuje se na elektrickém vozíku. Mluví za něho počítačový syntezátor.

38 Hawkingův syntezátor

39 Hawkingův syntezátor

40 VADY SLUCHU

41 NESLYŠÍCÍ Zdánlivě by mohlo stačit málo: Převod na text (titulky).
Akustické signály zobrazovat na obrazovce. Řada neslyšících však nečte s porozuměním a spadá tak do další kategorie.

42 VADY POROZUMĚNÍ PSANÉMU TEXTU

43 VADY POROZUMĚNÍ PSANÉMU TEXTU
Dyslektici (5 až 10 % populace). Náhrada psaného textu hlasem. Mentálně retardovaní. Ale též neslyšící i nedoslýchaví. Výklad ve znakové řeči.

44 Czech Sign Language Český znakový jazyk

45 VADY POROZUMĚNÍ PSANÉMU TEXTU
Úplně univerzální metoda pro zvýšení přístupnosti, a to i pro nepostižené studenty: jasný, logický a názorný výklad; jednoduché věty; dodržování zásad „dobré pedagogické praxe“. Kolik českých učitelů opravdu dokáže naučit kohokoliv cokoliv???

46 SNAŽTE SE DODRŽOVAT Studenty je třeba motivovat. Proč byste se právě vy nemohli stát v tomto oboru mistry? Studenti musí mít pocit, že se učí užitečné a praktické věci. I když učíme třeba teorii relativity, musíme v úvodu studenty přesvědčit, že se to právě jim bude k něčemu hodit. Výklad musí být zajímavý.

47 SNAŽTE SE DODRŽOVAT Nebojte se do výkladu občas zařadit vtip. Musíte ale vědět, jak na určitý druh humoru reagují studenti s různými typy postižení. Tak např. neslyšící vtipy přímo milují. Jsou ale „černobílí“ a vůbec nechápou ironii (ironie se totiž nedá odezírat...).

48 SNAHA O PROSAZENÍ ZÁKONA O ZNAKOVÉ ŘEČI

49 SNAŽTE SE DODRŽOVAT Text musí být uspořádán jasně a logicky.
Jasně a konzistentně musí být uspořádány také stránky (snímky). Na začátku kapitoly (tématu) uveďte, co se bude učit. Na konci každé kapitoly zařaďte shrnutí. Je vhodné připojit anotace nových pojmů. Lze je spojit i s několikajazyčným slovníkem.

50 SNAŽTE SE DODRŽOVAT Vyhýbejte se složeným, dlouhým větám.
Výklad musí být názorný. Všechno, co se dá nakreslit, musí být nakresleno. Pro nevidomé „reliéfně“ zobrazeno a hlasově popsáno. Opakování a nestresující testování jsou „matkou moudrosti“.

51 SNAŽTE SE DODRŽOVAT Nenechte se unést technickými možnostmi, které vám programy poskytují! Animace a multimédia musí vést k lepší srozumitelnosti výkladu a k hlubšímu soustředění frekventantů. Když to přeženete, studenti se přestanou zajímat o předmět, ale budou čekat s napětím, jaký další efekt teď přijde...

52 Děkuji Vám za Vaši milou pozornost...
SNAŽTE SE DODRŽOVAT Z učitele musí přímo vyzařovat jeho zápal pro věc! Kdo chce zapalovat, musí sám hořet... Děkuji Vám za Vaši milou pozornost...


Stáhnout ppt "E-LEARNING A STUDENTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"

Podobné prezentace


Reklamy Google