Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ženské pohlavní ústrojí Morfologie. Organa genitalia feminina interna ovarium (= vaječník) tuba uterina / salpinx (= vejcovod) uterus (= děloha) vagina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ženské pohlavní ústrojí Morfologie. Organa genitalia feminina interna ovarium (= vaječník) tuba uterina / salpinx (= vejcovod) uterus (= děloha) vagina."— Transkript prezentace:

1 Ženské pohlavní ústrojí Morfologie

2 Organa genitalia feminina interna ovarium (= vaječník) tuba uterina / salpinx (= vejcovod) uterus (= děloha) vagina (= pochva) vývojové rudimenty (epoophoron, paroophoron)

3 duplikatura peritonea sagitálně postavená ploténka

4 Ovarium (= vaječník) Zevní popis: –extremitates, margines, faciei, hilum Řez: –stroma, cortex, medulla, tunica albuginea Kůra: –folliculi, corpora, linea Farre-Waldeyer

5 Ovarium (= vaječník) Syntopie: –fossa ovarica (mezi vasa iliaca int. a ext.) –u multipar Claudiova jamka (za vasa iliaca int.) Fixace: –lig. ovarii proprium –lig. suspensorium ovarii –lig. latum uteri –mesovarium

6

7 Ovarium – tepenné zásobení aorta abdominalis → –a. ovarica –a. iliaca int. r. ovaricus tepny se spojují a vytvářejí ovariální arkádu

8 Ovarium – zásobení Žíly: –plexus pampiniformis  v. ovarica  v. cava inf. dx. et v. renalis sin. Míza: –n.l. lumbales Nervy: –plexus ovaricus (vlákna viscerosenzitivní, autonomní para- + sympatická)

9 Ovarium - histologie kůra –kubický jednovrstevný epitel –tunica albuginea –řídké vazivo, fibroblasty, kolagenní a retikulární vlákna –ovariální folikuly dřeň –kolagenní vazivo, cévy, nervy

10 Primordiální folikuly vrstva plochých folikulárních buněk oocyt –velké excentrické jádro - velký nukleolus –žloutkové jádro - GA, MIT, inkluze, centrioly

11 Primární folikuly folikulární buňky se množí –kubické až cylindrické na bazální membráně –přibývání granul lipidů - granulózní buňky zona pellucida –mezi folik. bb. a oocytem - glykoproteiny theca folliculi –zhuštění okolního vaziva a parenchym. bb.

12 Sekundární folikuly dutinky mezi folikulárními buňkami –jejich splývání a vznik antrum folliculi –vyplněné tekutinou - liquor folliculi oocyt umístěn periferně - cumulus oophorus –obklopen granulózovými bb. - corona radiata theca se diferencuje –theca interna - fibroblasty  thekální buňky produkce estrogenů množství cév –theca externa - vazivo a hladké svalové bb.

13 Terciární folikuly (Graafovy) prominuje na povrch ovaria - macula pellucida –ztenčený obal –potlačení kr. zásobení oocyt spolu s corona radiata se uvolní

14 Žluté tělísko (Corpus luteum) vzniká z prázdného Graafova folikulu corpus luteum menstruationis –funkční 10-12 dní, tj. do 24.-26. dne menstr. cyklu) corpus luteum graviditatis –funkční do konce 4. měsíce těhotenství) tělísko nahrazeno vazivem - corpus albicans –po menstruačním ŽT – nic –po těhotenském ŽT - vtaženina povrchu ovaria

15 Žluté tělísko (Corpus luteum) v centru krevní koagulum, kolem dvě vrstvy buněk granulóza-luteinní buňky –tvorba progesteronu a estrogenů theka-luteinní buňky –tvorba progesteronu a androstendionu vazivový obal z theca externa – septa

16 Atrezie foliklů zánik foliklů - přibližně 99% primord. folikuly - beze stopy ostatní - degenerace buněk a vznik jizvy –thekální bb. - produkce androgenů

17 Ovulační cyklus folikulární fáze (1.-13. den) –zrání folikulů ovulace (14. den) –prasknutí Graafova folikulu luteální fáze (15. – 28. den) –období žlutého tělíska

18 G1 – Vaječník ženy HE

19 G3 – Vaječník králíka HE

20 G2 – Žluté tělísko

21 Tuba uterina / salpinx (Falloppii) Části: –ostium abdominale –infundibulum –ampulla –isthmus –pars uterina –ostium uterinum Fimbriae –nejdelší fimbria ovarica až k vaječníku

22 Tuba uterina Fixace: –mesosalpinx Tepny: –r. tubarius a. uterinae –r. tubarius a. ovaricae Žíly: –vv. ovaricae, plexus venosus uterovaginalis Míza: –n.l. lumbales

23 Vejcovod - stavba epitel jednovrstevný cylindr. vybíhá v řasy –bb. sekreční - ochrana a výživa oocytu  k děložnímu ústí, v druhé fázi menstr. cyklu –bb. s řasinkami - pohyb sekretu a oocytu lamina propria mucosae - řídké kolagenní v. tunica muscularis - k děložnímu ústí roste –vnitřní - cirkulární; zevní - longitudinální tunica serosa – cévy

24 Vejcovod (Tuba uterina)

25 G4 – Vejcovod – isthmus HE

26 G5 – Vejcovod – ampula HE

27 Uterus = děloha (metra, hystera) Zevní popis: –fundus, corpus, cornua, isthmus, cervix, facies, margo Řez: –cavitas uteri, canalis cervicis, endo-, myo-, para- a perimetrium, glandulae uterinae Cervix (= hrdlo): –portio supravaginalis et vaginalis (= čípek) –ostium, plicae palmatae, glandulae cervicales

28

29 Uterus – fixace Závěsný aparát: –lig. latum uteri –lig. cardinale Mackenrodti –lig. teres uteri –lig. pubocervicale et rectouterinum –předo-zadní vazy (! starší názvosloví !) lig. pubovesicalia → vesicouterina → rectouterina + sacrouterina Podpůrný aparát: –m. levator ani (m. pubococcygeus → m. pubovaginalis) –m. transversus perinei prof.

30 Uterus - poloha anteflexe anteverze lateropozice dextrotorze = nejčastější retroverze retroflexe - nebezpečí ruptury při těhotenství o promontorium

31 Uterus – zásobení krevní Tepny: –a. iliaca int.→ a. uterina ventrálně od močovodu – „voda teče pod mostem“ přichází ze strany k cervixu, při ruptuře krvácejí Žíly: –plexus venosus uterovaginalis → vv. uterinae → v. iliaca int. spojky s plexus venosus vesicalis et rectalis

32 Uterus – míza a nervy Míza: –n.l.lumbales - fundus et corpus –n.l.iliaci interni - corpus, isthmus et cervix –n.l.inguinales superficiales - margines et cornua –n.l.sacrales - isthmus, cervix –Nodus lymphoideus parauterinus Bayeri při křížení tepny a močovodu Nervy: –plexus uterovaginalis  plexus hypogastricus inf. (vlákna viscerosenzitivní, autonomní para- + sympatická)

33

34 Corpus uteri - stavba tunica mucosa - endometrium tunica submucosa - chybí!!! tunica muscularis - myometrium –silná až 15 mm –spirálně propletené svalové snopce –nejdelší buňky v těle tunica adventitia - parametrium –řídké kolagenní vazivo –cévy + závěsný aparát tunica serosa = peritoneum - perimetrium

35 Endometrium epitel jednovrstevný cylindrický glandulae uterinae – tubulózní stromální buňky - deciduální podslizniční vazivo - retikulární vlákna stratum basale - bohatší na buňky, více retikulárních vláken, cévy stratum functionale – odloučí se při menstruaci

36 G6 – Děložní tělo HE

37 Menstruační cyklus fáze menstruační - 1.-4. den fáze proliferační - 5.-14. den fáze sekreční - 15.-28. den fáze ischemická - 28. den

38 Fáze menstruační odplavuje se stratum functionale zůstává stratum basale epitelizace obnaženého povrchu –dokončena 5. den - fáze regenerace

39 Fáze proliferační vliv estrogenů hyperplázie (  počet) str. functionale žlázky se prodlužují, jsou úzké bez sekretu cytoplasma endotel. bb. - bazofilní - GER přesun do další fáze - přibližně ovulace

40 Fáze sekreční vliv hormonů corpus luteum stratum functionale - hypertrofie (  velikost) –žlázky se stáčejí - kromě bazál. a apik. konce stratum spongiosum - stočené stratum compactum - přímé sekret obsahuje mucin, glykogen a lipidy –epitelové bb. - obsahují glykogen a mucin arterioly se prodlužují a stáčejí při nidaci dochází k deciduální přeměně

41 Fáze ischemická kontrakce arteriol - ischemie stratum functionale vcestování leukocytů - degenerativní pochody zástava krvácení - kontrakce myometria a cév menstr. krev se nesráží!!! - enzymy ze sliznice menstr. krev je směsí arteriální a venózní

42

43 Cervix uteri - stavba sliznice složená v řasy - plicae palmatae epitel jednovrstevný cylindrický - mucin glandulae cervicales uteri - mucinózní –při obliteraci ústí - ovula cervicalia (Nabothi) –sekret je alkalický, různá hustota (dle cyklu) vaginální povrch cervixu –vrstevnatý plochý nerohovějící epitel –přechod při vaginálním ústí kanálu –ektopie - cylindrický epitel nahradí vrstevnatý tunica muscularis - 3 vrstvy – kruhová, podélná, kruhová

44 G7 – Děloha – cervix HE

45 Epoophoron – v mesosalpinx - ductus longitudinalis (zbytek Wolffova vývodu) - ductuli transversi (zbytky kanálků mesonephros) - appendices vesiculosae (= hydatis Morgagni) ductus longitudinalis Gartneri (zbytek Wolffova vývodu u děložní hrany v lig. latum uteri) Paroophoron (zbytek kanálků mesonephros) – v mesosalpinx blíže k děloze

46 Vagina, kolpos = pochva Popis: –fornices, paries, hymen Řez: –rugae – columnae rugarum, carina urethralis, area trigonalis Syntopie: –septum urethrovaginale et rectovaginale –excavatio rectouterina –m. pubovaginalis

47 Vagina – zásobení krevní Tepny: a. iliaca interna → a. vaginalis (někdy chybí) → a. uterina → r. vaginalis → a. rectalis media → r. vaginalis → a. pudenda int. → r. vaginalis Žíly: –plexus venosus uterovaginalis → v. pudenda int., v. uterina → v. iliaca int.

48 Vagina – míza a nervy Míza: –n.l. iliaci int.+ ext. –n.l. inguinales superficiales (kaudálně pod hymenem) Nervy: –nn. vaginales z plexus uterovaginalis  plexus hypogastricus inf. –n. pudendus (kaudálně pod hymenem)

49 Pochva (Vagina) sliznice - valy a řasy - columnae rugarum, rugae –epitel - vrstevnatý dlaždicový nerohovějící –bb. tvoří glykogen - udržuje kyselé prostředí –exfoliativní cytologie - podle druhu buněk slizniční vazivo - řídké kolagenní –chybějí žlázky svalová vrstva –vnitřní - cirkulární, zevní - longitudinální adventicie - husté kolagenní vazivo, cévy, nervy

50 G10 – Pochva HE

51 G9 – Pochva PAS+Hem

52 Poševní cytologie proliferační fáze - bb. s eosinofilní cytopl. sekreční fáze - bb. s basofilní cytopl.

53 Organa genitalia feminina externa (pudendum femininum, vulva) mons pubis = hrma (Venušin pahorek) labia majora et minora (rima pudendi, commissurae) vestibulum vaginae (bulbus vestibuli, glandulae vestibulares Bartholini) clitoris (corpus, crura, glans, corpora cavenosa ligamenta, fascie) urethra feminina

54 Zevní pohlavní orgány - stavba velké stydké pysky –kolagenní vazivo, tukové buňky –zevně - kůže ochlupená, mazové, potní a apokrinní žlázky –vnitřně - chlupy chybějí, jen mazové žlázy malé stydké pysky –chybějí tukové buňky –vrstevnatý epitel dlaždicový - lehce rohovějící –mazové žlázy - smegma praeputii

55 Zevní pohlavní orgány (vulva = lůno) vestibulum vaginae = předsíň poševní –glandulae vestibulares majores Bartholini párové, velikosti hrachu, v m. transversus perinei prof. tuboalveolární a mucinózní –glandulae vestibulares minores tubulózní, mucinózní Topořivá tělesa: - clitoris (f.) = poštěváček párové kavernózní těleso obalené tunica albuginea vrstevnatý dlaždicový epitel - bulbus vestibuli párové spongiózní těleso commissura bulborum

56 Zevní pohlavní orgány - zásobení Tepny: –a. femoralis → aa. pudendae ext. → rr. labiales ant. –a. iliaca int. → a. pudenda int. → rr. labiales post., a. profunda clitoridis, a. dorsalis clitoridis, a. bulbi vestibuli Žíly: –v. dorsalis superficialis clitoridis + vv. labiales ant.  vv. pudendae ext. –v. dorsalis profunda clitoridis + vv. labiales post. + v. bulbi vestibuli  v. pudenda int.

57 Zevní pohlavní orgány - zásobení Míza: –nll. inguinales superficiales (i přes střední čáru) Nervy: –n. ilioinguinalis + r. genitalis n. genitofemoralis –n. pudendus  nn. perineales, nn. labiales post., n. dorsalis clitoridis

58 Perineum (= hráz) corpus perineale / centrum perinei mm. perinei (n. pudendus, nn. sacrales, nn. splanchnici pelvici) corpus / lig. anococcygeum fascia perinei fossa ischioanalis (a její recessus pubicus) + canalis pudendalis Alcocki, corpus adiposum


Stáhnout ppt "Ženské pohlavní ústrojí Morfologie. Organa genitalia feminina interna ovarium (= vaječník) tuba uterina / salpinx (= vejcovod) uterus (= děloha) vagina."

Podobné prezentace


Reklamy Google