Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ženský pohlavní systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ženský pohlavní systém"— Transkript prezentace:

1 Ženský pohlavní systém
histologie a embryologie

2 Vývoj pohlavního systému
vývoj gonád vývoj pohlavních vývodů vývoj zevního genitálu

3 Vývoj gonád genetická determinace pohlaví při oplození
indiferentní stadium testes vs. ovaria 3 zdroje buněk: coelomový epitel mezenchym primordiální zárodečné bb. (prvopohlavní bb.)

4 Indiferentní gonády 3. týden vznik genitální lišty
3.-6. týden migrace prvopohlavních bb. ze stěny žloutkového vaku podél dorsálního mesenteria indukce proliferace coelomového epitelu a primárních pohlavních provazců

5 Vývoj ovarií od 12. týdne primární zárodečné provazce zanikají
vznik sekundárních zárod. provazců spojení s prim. zárodečnými buňkami vznik primordiálních foliklů s oogoniemi povrchový epitel jednovrstevný kubický  mesovarium tunica albuginea

6 Vývoj pohlavních vývodů
mesonefrické vývody i tubuly zanikají paramesonefrické vývody kraniální a střední část - vejcovody kaudální části splývají - uterovaginální základ zformování lig. latum uteri

7 Vývoj pochvy dva sinovaginální bulby
vzniká z uterovaginálního kanálu a urogenit. sinu (SU) dva sinovaginální bulby proliferací vznik vaginální ploténky (VP) růstem se prodlužuje od 11. týdne se luminizuje mesenchym odděluje SU a VP - hymen

8 Vývoj zevního genitálu
indiferentní stadium (4.-7. týden) pohlavní hrbolek urogenitální valy labioskrotální návalky ženský genitál clitoris labia minora labia majora

9 Descensus ovarii relativní sestup (prodlužování trupu) gubernaculum
lig. susp. ovarii, lig. teres uteri

10 Vývojové poruchy hermafroditismus syndrom testikulární feminizace
pravý: tkáň testes i ovarií ženský pseudoherm.: virilizace zev. genitálu mužský pseudoherm.:  testosteronu, AMH syndrom testikulární feminizace uterus duplex, uterus septus

11 Ženský pohlavní systém
ovarium (vaječník) tuba uterina (vejcovod) uterus (děloha) vagina (pochva) zevní pohlavní orgány (vulva)

12 Ovarium kůra (zona corticalis) dřeň (zona vasculosa)
kubický jednovrstevný epitel tunica albuginea řídké vazivo, fibroblasty, kolagenní a retikulární vlákna ovariální folikuly dřeň (zona vasculosa) kolagenní vazivo, cévy, nervy

13 Primordiální folikuly
vrstva plochých folikulárních buněk oocyt velké excentrické jádro - velký nukleolus žloutkové jádro - GA, MIT, inkluze, centrioly

14 Primární folikuly folikulární buňky se množí zona pellucida
kubické až cylindrické na bazální membráně přibývání granul lipidů - granulózní buňky zona pellucida mezi folik. bb. a oocytem - glykoproteiny theca folliculi zhuštění okolního vaziva a parenchym. bb.

15 Sekundární folikuly tvorba dutinek mezi folikulárními buňkami
jejich splývání a vznik antrum folliculi vyplněné tekutinou - liquor folliculi oocyt umístěn periferně - cumulus oophorus obklopen granulózovými bb. - corona radiata theca se diferencuje theca interna - fibroblasty  thekální buňky produkce estrogenů množství cév theca externa - vazivo a hladké svalové bb.

16 Terciární folikuly (Graafovy)
prominuje na povrch ovaria - macula pellucida ztenčený obal potlačení krevního zásobení oocyt spolu s corona radiata se uvolní

17 Žluté tělísko (Corpus luteum)
vzniká z prázdného Graafova folikulu corpus luteum graviditatis funkční do konce 4. měsíce těhotenství corpus luteum menstruationis funkční dní ( den mestr. cyklu) tělísko je nahrazeno vazivem - corpus albicans po těhotenském ŽT - vkleslina povrchu ovaria po menstruačním ŽT - nic

18 Žluté tělísko - stavba v centru krevní koagulum
granulóza-luteinní bb. - produkce steroidů obsahují lutein - žluté zabarvení theka-luteinní bb. - produkce steroidů jsou menší než předchozí vazivový obal z theca externa - septa dovnitř prorůstají cévy produkce progesteronu a estrogenů

19 Atrezie foliklů zánik foliklů - přibližně 99%
primord. folikuly - beze stopy ostatní - degenerace buněk a vznik jizvy thekální bb. - produkce androgenů teorie dominantního folikulu

20 preparát G1 - ovarium ženy HE preparát G3 - ovarium králíka HE
K mikrostrojům preparát G1 - ovarium ženy HE preparát G3 - ovarium králíka HE

21 Vejcovod - stavba epitel jednovrstevný cylindr. vybíhá v řasy
bb. sekreční - ochrana a výživa oocytu  k děložnímu ústí, v druhé fázi menstr. cyklu bb. s řasinkami - pohyb sekretu a oocytu lamina propria mucosae - řídké kolagenní v. tunica muscularis - k děložnímu ústí roste vnitřní - cirkulární; zevní - longitudinální tunica serosa - cévy

22 Vejcovod (Tuba uterina)

23 K mikrostrojům preparát G4 - tuba uterina - isthmus
preparát G5 - tuba uterina - ampulla

24 Děloha (Uterus) corpus uteri isthmus uteri cervix uteri fundus uteri
portio supravaginalis portio vaginalis

25 Corpus uteri tunica serosa - perimetrium
tunica adventitia - parametrium řídké kolagenní vazivo cévy + závěsný aparát tunica muscularis - myometrium silná až 15 mm spirálně propletené svalové snopce nejdelší buňky v těle tunica submucosa - chybí!!! (kyredtáž) tunica mucosa - endometrium

26 Endometrium epitel jednovrstevný cylindrický
glandulae uretrales - tubulózní slizniční vazivo - retikulární vlákna stratum basale - bohatší na bb., více retik.vláken stratum functionale

27 Menstruační cyklus fáze menstruační - 1.-4. den
fáze proliferační den fáze sekreční den fáze ischemická den

28 Fáze menstruační odplavuje se stratum functionale
zůstává stratum basale epitelizace obnaženého povrchu dokončena 5. den - fáze regenerace

29 Fáze proliferační vliv estrogenů
hyperplázie ( počet) str. functionale žlázky se prodlužují, jsou úzké bez sekretu cytoplasma endotel. bb. - bazofilní - GER přesun do další fáze - přibližně ovulace

30 Fáze sekreční vliv hormonů corpus luteum
stratum functionale - hypertrofie ( velikost) žlázky se stáčejí - kromě bazál. a apik. konce stratum spongiosum - stočené stratum compactum - přímé sekret obsahuje mucin, glykogen a lipidy epitelové bb. - obsahují glykogen a mucin arterioly se prodlužují a stáčejí při nidaci dochází k deciduální přeměně

31 Fáze ischemická kontrakce arteriol - ischemie stratum functionale
vcestování leukocytů - degenerativní pochody zástava krvácení - kontrakce myometria a cév menstr. krev se nesráží!!! - enzymy ze sliznice menstr. krev je směsí arteriální a venózní

32 preparát G6 - fundus uteri HE
K mikrostrojům preparát G6 - fundus uteri HE

33 Cervix uteri sliznice složená v řasy - plicae palmatae
epitel jednovrstevný cylindrický - mucin gl. cervicales uteri - mucinózní při obliteraci ústí - ovula cervicalia (Nabothi) sekret je alkalický, různá hustota vaginální povrch cervixu vrstevnatý plochý nerohovějící epitel přechod při vaginálním ústí kanálu ektopie - cylindrický ep. nahradí vrstevnatý tunica muscularis - 3 vrstvy - cirk., long., cirk.

34 preparát G7 - cervix uteri HE
K mikrostrojům preparát G7 - cervix uteri HE

35 Pochva (Vagina) sliznice - valy a řasy - columnae rugarum, rugae
epitel - vrstevnatý dlaždicový nerohovějící bb. tvoří glykogen - udržuje kyselé prostředí exfoliativní cytologie - podle druhu buněk (viz. dál) slizniční vazivo - řídké kolagenní chybějí žlázky svalová vrstva vnitřní - cirkulární, zevní - longitudinální adventicie - husté kolagenní vazivo, cévy, nervy

36 Poševní cytologie proliferační fáze - bb. s eosinofilní cytopl.
buňky bazální - veliké jádro, relat. málo bazofilní cytoplasmy buňky parabazální - větší než bazální buňky intermediální - více cytoplasmy, opět větší buňky prekeratinizované - oploštělé; pyknotické jádro, slabě bazofilní cytoplasma buňky keratinizované - oploštělé; pyknotické jádro, eosinofilní cytoplasma proliferační fáze - bb. s eosinofilní cytopl. sekreční fáze - bb. s basofilní cytopl.

37 K mikrostrojům preparát G10 - pochva HE

38 Zevní pohlavní orgány (vulva)
velké stydké pysky kolagenné vazivo, tukové bb. zevně - kůže ochlupená, mazové, potní a apokr. žl. vnitřně - chlupy chybějí, jen mazové žlázy malé stydké pysky chybějí tukové bb. vrstevnatý epitel dlaždicový - lehce rohovějící mazové žlázy - smegma praeputii

39 Zevní pohlavní orgány (vulva)
vestibulum vaginae gl. vestibulares min. - tubulózní žl., mucinózní gl. vestibulares maj. - tuboalveolární žl., mucinózní clitoris kavernózní těleso, obalené vazivovým pouzdrem vrstevnatý dlaždicový epitel bulbus vestibuli párové spongiózní těleso


Stáhnout ppt "Ženský pohlavní systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google