Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ženský pohlavní systém histologie a embryologie. Vývoj pohlavního systému vývoj gonád vývoj pohlavních vývodů vývoj zevního genitálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ženský pohlavní systém histologie a embryologie. Vývoj pohlavního systému vývoj gonád vývoj pohlavních vývodů vývoj zevního genitálu."— Transkript prezentace:

1 Ženský pohlavní systém histologie a embryologie

2 Vývoj pohlavního systému vývoj gonád vývoj pohlavních vývodů vývoj zevního genitálu

3 Vývoj gonád genetická determinace pohlaví při oplození indiferentní stadium testes vs. ovaria 3 zdroje buněk: –coelomový epitel –mezenchym –primordiální zárodečné bb. (prvopohlavní bb.)

4 Indiferentní gonády 3. týden vznik genitální lišty 3.-6. týden migrace prvopohlavních bb. ze stěny žlout. vaku podél dorz. mezenteria –indukce proliferace coelomového epitelu a primárních pohlavních provazců

5 Vývoj ovarií od 12. týdne primární zárod. provazce zanikají vznik sekundárních zárod. provazců –spojení s prim. zár. buňkami –vznik primordiálních foliklů s oogoniemi povrchový epitel –jednovrstevný kubický  mesovarium –tunica albuginea

6 Vývoj pohlavních vývodů mesonefrické vývody i tubuly zanikají paramesonefrické vývody –kraniální a střední část - vejcovody –kaudální části splývají - uterovaginální základ –zformování lig. latum uteri

7 Vývoj pochvy vzniká z uterovaginálního kanálu a urogenit. sinu (SU) dva sinovaginální bulby –proliferací vznik vaginální ploténky (VP) –proliferacín se prodlužuje –od 11. týdne se luminizuje mezenchym odděluje SU a VP - hymen

8 Vývoj zevního genitálu indiferentní stadium (4.-7. týden) –pohlavní hrbolek –uretrální řasy –labioskrotální valy ženský genitál –clitoris –labia minora –labia majora

9 Descensus ovarii relativní sestup (prodlužování trupu) gubernaculum –lig. susp. ovarii, lig. teres uteri

10 Vývojové poruchy –hermafroditismus pravý: tkáň testes i ovarií ženský pseudoherm.: virilizace zev. genitálu mužský pseudoherm.:  testosteronu, AMH –sy testikulární feminizace –uterus duplex, uterus septus

11 Ženský pohlavní systém ovarium (vaječník) tuba uterina (vejcovod) uterus (děloha) vagina (pochva) zevní pohlavní orgány (vulva)

12 Ovarium kůra (zona corticalis) –kubický jednovrstevný epitel –tunica albuginea –řídké vazivo, fibroblasty, kolagenní a retikulární vlákna –ovariální folikuly dřeň (zona vasculosa) –kolagenní vazivo, cévy, nervy

13 Primordiální folikuly vrstva plochých folikulárních buněk oocyt –velké excentrické jádro - velký nukleolus –žloutkové jádro - GA, MIT, inkluze, centrioly

14 Primární folikuly folikulární buňky se množí –kubické až cylindrické na bazální membráně –přibývání granul lipidů - granulózní buňky zona pellucida –mezi folik. bb. a oocytem - glykoproteiny theca folliculi –zhuštění okolního vaziva a parenchym. bb.

15 Sekundární folikuly tvorba dutinek mezi folik. bb. –jejich splývání a vznik antrum folliculi –vyplněné tekutinou - liquor folliculi oocyt umístěn periferně - cumulus oophorus –obklopen granulózovými bb. - corona radiata theca se diferencuje –theca interna - fibroblasty  thekální buňky produkce estrogenů množství cév –theca externa - vazivo a hladké svalové bb.

16

17 Terciární folikuly (Graafovy) prominuje na povrch ovaria - macula pellucida –ztenčený obal –potlačení krevního zásobení oocyt spolu s corona radiata se uvolní

18

19 Žluté tělísko (Corpus luteum) vzniká z prázdného Graafova folikulu corpus luteum graviditatis –funkční do konce 4. měsíce těhotenství corpus luteum menstruationis –funkční 10-12 dní (24.-26. den mestr. cyklu) tělísko je nahrazeno vazivem - corpus albicans –po těhotenském ŽT - vtaženina povrchu ovaria –po menstruačním ŽT - nic

20 Žluté tělísko - stavba v centru krevní koagulum granulóza-luteinní bb. - produkce steroidů –obsahují lutein - žluté zabarvení theka-luteinní bb. - produkce steroidů –jsou menší než předchozí vazivový obal z theca externa - septa dovnitř prorůstají cévy produkce progesteronu a estrogenů

21 Atrezie foliklů zánik foliklů - přibližně 99% primord. folikuly - beze stopy ostatní - degenerace buněk a vznik jizvy –thekální bb. - produkce androgenů teorie dominantního folikulu

22

23 K mikrostrojům preparát G1 - ovarium ženy HE preparát G3 - ovarium králíka HE

24

25 Vejcovod - stavba epitel jednovrstevný cylindr. vybíhá v řasy –bb. sekreční - ochrana a výživa oocytu  k děložnímu ústí, v druhé fázi menstr. cyklu –bb. s řasinkami - pohyb sekretu a oocytu lamina propria mucosae - řídké kolagenní v. tunica muscularis - k děložnímu ústí roste –vnitřní - cirkulární; zevní - longitudinální tunice seroza - cévy

26 Vejcovod (Tuba uterina)

27

28 K mikrostrojům preparát G4 - tuba uterina - isthmus preparát G5 - tuba uterina - ampulla

29

30 Děloha (Uterus) corpus uteri –fundus uteri isthmus uteri cervix uteri –portio supravaginalis –portio vaginalis

31 Corpus uteri tunica seroza - perimetrium tunica adventitia - parametrium –řídké kolagenní vazivo –cévy + závěsný aparát tunica muscularis - myometrium –silná až 15 mm –spirálně propletené svalové snopce –nejdelší buňky v těle tunica submucosa - chybí!!! tunica mucosa - endometrium

32 Endometrium epitel jednovrstevný cylindrický glandulae uretrales - tubulózní podslizniční vazivo - retikulární vlákna stratum basale - bohatší na bb., více retik.vláken stratum functionale

33 Menstruační cyklus fáze menstruační - 1.-4. den fáze proliferační - 5.-14. den fáze sekreční - 15.-28. den fáze ischemická - 28. den

34 Fáze menstruační odplavuje se stratum functionale zůstává stratum basale epitelizace obnaženého povrchu –dokončena 5. den - fáze regenerace

35 Fáze proliferační vliv estrogenů hyperplazie (  počet) str. functionale žlázky se prodlužují, jsou úzké bez sekretu cytoplasma endotel. bb. - bazofilní - GER přesun do další fáze - přibližně ovulace

36 Fáze sekreční vliv hormonů corpus luteum stratum functionale - hypertrofie (  velikost) –žlázky se stáčejí - kromě bazál. a apik. konce stratum spongiosum - stočené stratum compactum - přímé sekret obsahuje mucin, glykogen a lipidy –epitelové bb. - obsahují glykogen a mucin arterioly se prodlužují a stáčejí při nidaci dochází k deciduální přeměně

37 Fáze ischemická kontrakce arteriol - ischemie str. funct. vcestování leukocytů - degenerativní pochody zástava krvácení - kontrakce myometria a cév menstr. krev se nesráží!!! - enzymy ze sliznice menstr. krev je směsí arteriální a venozní

38 K mikrostrojům preparát G6 - fundus uteri HE

39

40 Cervix uteri sliznice složená v řasy - plicae palmatae epitel jednovrstevný cylindrický - mucin gl. cervicales uteri - mucinózní –při obliteraci ústí - ovula cervicalia (Nabothi) –sekret je alkalický, různá hustota vaginální povrch cervixu –vrstevnatý plochý nerohovějící epitel –přechod při vaginálním ústí kanálu –ektopie - cylindrický ep. nahradí vrstevnatý tunica muscularis - 3 vrstvy - cirk., long., cirk.

41

42 K mikrostrojům preparát G7 - cervix uteri HE

43

44 Pochva (Vagina) sliznice - valy a řasy - columna rugarum, rugae –epitel - vrstevnatý dlaždicový nerohovějící –bb. tvoří glykogen - udržuje kyselé prostředí –exfoliativní cytologie - podle druhu buněk (viz. dál) slizniční vazivo - řídké kolagenní –chybějí žlázky svalová vrstva –vnitřní - cirkulární, zevní - longitudinální adventicie - husté kolagenní vazivo, cévy, nervy

45 Poševní cytologie buňky bazální - veliké jádro, relat. málo bazofilní cytoplasmy buňky parabazální - větší než bazální buňky intermediální - více cytoplasmy, opět větší buňky prekeratinizované - oploštělé; pyknotické jádro, slabě bazofilní cytopl. buňky keratinizované - oploštělé; pyknotické jádro, eosinof. cytopl. proliferační fáze - bb. s eozinofilní cytopl. sekreční fáze - bb. s bazofilní cytopl.

46 K mikrostrojům preparát G10 - pochva HE

47

48 Zevní pohlavní orgány (vulva) velké stydké pysky –kolagenné vazivo, tukové bb. –zevně - kůže ochlupená, mazové, potní a apokr. žl. –vnitřně - chlupy chybějí, jen mazové žlázy malé stydké pysky –chybějí tukové bb. –vrstevnatý epitel dlaždicový - lehce rohovějící –mazové žlázy - smegma praeputii

49 Zevní pohlavní orgány (vulva) vestibulum vaginae –gl. vestibulares min. - tubulózní žl., mucinózní –gl. vestibulares maj. - tuboalveolární žl., mucinózní clitoris –kavernózní těleso, obalené vazivovým pouzdrem –vrstevnatý dlaždicový epitel bulbus vestibuli –párové spongiózní těleso


Stáhnout ppt "Ženský pohlavní systém histologie a embryologie. Vývoj pohlavního systému vývoj gonád vývoj pohlavních vývodů vývoj zevního genitálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google