Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mužský pohlavní systém Histologie a embryologie. Vývoj pohlavního systému Vývoj gonád Vývoj pohlavních vývodů Vývoj zevního genitálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mužský pohlavní systém Histologie a embryologie. Vývoj pohlavního systému Vývoj gonád Vývoj pohlavních vývodů Vývoj zevního genitálu."— Transkript prezentace:

1 Mužský pohlavní systém Histologie a embryologie

2 Vývoj pohlavního systému Vývoj gonád Vývoj pohlavních vývodů Vývoj zevního genitálu

3 1. Vývoj gonád Genetická determinace pohlaví při oplození Indiferentní stadium Testes vs. ovaria 3 zdroje buněk: –coelomový epitel –mezenchym –primordiální zárodečné bb. (prvopohlavní bb.)

4 Indiferentní gonády 3. týden vznik genitální lišty 3.- 6. týden migrace prvopohlavních bb. ze stěny žlout. vaku podél dors. mesenteria –indukce proliferace coelomového epitelu a primárních pohlavních provazců

5 Vývoj testes Od 7. týdne TDF (testis-determining factor) - gen SRY –působí proliferaci prim. provazců do hloubky  medulární provazce –základ tubuli seminiferi a rete testis

6 Vývoj testes Tubuli seminiferi (semenotvorné kanálky) –spermatogonie –podpůrné Sertoliho bb. - AMH (anti-müllerian hormone) [MIS (müllerian inhibiting substance) –odděleny mezenchymem  intersticiální Leydigovy bb., od 8. týdne vylučují testosteron

7 2. Vývoj pohlavních vývodů Mesonefrické tubuly  –ductuli efferentes (napojení na rete testis) Mesonefrický vývod (Wolffův)  –ductus epididymidis –ductus deferens –vesicula seminalis –ductus ejaculatorius –(ureter, pánvička, kalichy, sběrací kanálky)

8 Urogenitální sinus 6. týden spojení urorektálního septa s kloakální membránou urogenitální membrána anální membrána –kran. část vesikální - močový měchýř –střední č. pelvická a kaudální č. falická - uretra pars prostatica - prostata p. membranacea - gl. bulbourethralis

9 3. Vývoj zevního genitálu Indiferentní stadium (4.-7. týden) –pohlavní hrbolek –urogenitální valy –labioskrotální návalky –ektodermová ploténka –cirkulární vrůst ektodermu (12. týden) Mužský genitál –penis –uretra (spong.) –skrotum –fossa navicularis –preputium

10 Descensus testium –zvětšování testes a proc. vaginalis, atrofie mesonefros a paramesonefr. vývodů (AMH) –relativní sestup (prodlužování trupu) gubernaculum ( kondenzace vaziva) sestup inguinálním kanálem (26. týden) vychlípení peritonea a příslušných vrstev stěny břišní

11 Břišní stěna - vrstvy skrota peritoneum fascia transversalis m. int. obl. et transver. abd. cum fasciis fascia m. obl. ext. fascia Scarpae peri-, epiorchium fascia spermatica int. m. cremater cum fascia cremasterica fascia spermatica ext. tunica dartos

12 Vývojové poruchy –hermafroditismus pravý: tkáň testes i ovarií ženský pseudoherm.: virilizace zev. genitálu mužský pseudoherm.:  testosteronu, AMH –syndrom testikulární feminizace –hypospadie (1:300) - otvor v uretře ventrálně –epispadie (1:30 000) - otvor na dorsálním povrchu –kryptorchismus (3-4%) –ektopie testes

13 Mužský pohlavní systém Testes (varlata) Vývodné cesty pohlavní Přídatné pohlavní žlázy

14 1. Testes Tunica albuginea Lobuli testis Tubuli seminiferi –zárodečný epitel (složitý víceřadý ): spermatogenní bb. podpůrné Sertoliho bb. Intesticiální tkáň Leydigovy bb. Intratestikulární pohlavní vývody

15 Spermatogeneze –spermatocytogeneze  spermatocyty spermatogonie (na baz. lamině, velké jádro) –meióza  spermatidy spermatocyty primární (největší, 46 chromozomů) spermatocyty sekundární (malé, 23 chromozomů) –spermiogeneze  spermie spermatidy (kondenz. chromatin,  mitochondrií) –Golgiho fáze –akrosomální fáze –maturační fáze spermie (akrozom, bičík, stř. část - mitochondrie)

16 Sertoliho buňky –velmi rezistentní, nedělí se, nezřetelné hranice –podpora, výživa, ochrana spermií –fagocytóza reziduálních tělísek –sekrece testikulární tekutiny, ABP (androgen- binding protein, řízeno FSH), inhibinu –produkce AMH –zonulae occludentes: hematotestikulární bariéra

17 Intersticium Leydigovy bb.  testosteron –typické steroidy vylučující elementy (hladké ER, tubulární mitochondrie, lipidové inkluze) Kolagenní vazivo, fenestrované kapiláry, fibroblasty, žírné bb., makrofágy

18 2. Vývodné cesty pohlavní Tubuli recti (spojením 2-3 semenotvorných kanálků, kubický epitel) Rete testis (jednovrstevný kubický epitel) Ductuli efferentes (10-20, kubické bb, cylindrické s řasinkami - kinocilie) Ductus epididymis (4-6 m, dvouřadý cylindrický epitel - stereocilie, inhib. kapacitace) Ductus deferens (silná sval. stěna ) Ductus ejaculatorius (od ampuly, není sval. vrstva)

19 Funiculus spermaticus a. ductus deferentis a. testiculatis plexus pampiniformis ductus deferens –fascia spermatica int. –m. cremaster cum fascia a. et v. cremasterica r. genitalis n. genitofemoralis n. ilioinguinalis –fascia spermatica ext.

20 3. Přídatné pohlavní žlázy Vesiculae seminales –víceřadý epitel, bb. secernující proteiny, sekret 70% ejakulátu: fruktóza, PG, citrát, inositol) Prostata –30-50 tuboalveolárních žlázek (slizniční, submukózní, hlavní) –benigní hypertofie (hyperplazie slizničních žl.) Glandulae bulbourethrales –složené mucinózní tuboalveolární žlázy

21 Penis Corpora cavernosa Corpus spongiosum - glans penis –venózní prostory, trabekuly


Stáhnout ppt "Mužský pohlavní systém Histologie a embryologie. Vývoj pohlavního systému Vývoj gonád Vývoj pohlavních vývodů Vývoj zevního genitálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google