Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mužský pohlavní systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mužský pohlavní systém"— Transkript prezentace:

1 Mužský pohlavní systém
Histologie a embryologie

2 Vývoj pohlavního systému
Vývoj gonád Vývoj pohlavních vývodů Vývoj zevního genitálu

3 1. Vývoj gonád Genetická determinace pohlaví při oplození
Indiferentní stadium Testes vs. ovaria 3 zdroje buněk: coelomový epitel mezenchym primordiální zárodečné bb. (prvopohlavní bb.)

4 Indiferentní gonády 3. týden vznik genitální lišty
týden migrace prvopohlavních bb. ze stěny žlout. vaku podél dors. mesenteria indukce proliferace coelomového epitelu a primárních pohlavních provazců

5 Vývoj testes Od 7. týdne TDF (testis-determining factor) - gen SRY
působí proliferaci prim. provazců do hloubky  medulární provazce základ tubuli seminiferi a rete testis

6 Vývoj testes Tubuli seminiferi (semenotvorné kanálky) spermatogonie
podpůrné Sertoliho bb. - AMH (anti-müllerian hormone) [MIS (müllerian inhibiting substance) odděleny mezenchymem  intersticiální Leydigovy bb., od 8. týdne vylučují testosteron

7 2. Vývoj pohlavních vývodů
Mesonefrické tubuly  ductuli efferentes (napojení na rete testis) Mesonefrický vývod (Wolffův)  ductus epididymidis ductus deferens vesicula seminalis ductus ejaculatorius (ureter, pánvička, kalichy, sběrací kanálky)

8 Urogenitální sinus 6. týden spojení urorektálního septa s kloakální membránou urogenitální membrána anální membrána kran. část vesikální - močový měchýř střední č. pelvická a kaudální č. falická - uretra pars prostatica - prostata p. membranacea - gl. bulbourethralis

9 3. Vývoj zevního genitálu
Indiferentní stadium (4.-7. týden) pohlavní hrbolek urogenitální valy labioskrotální návalky ektodermová ploténka cirkulární vrůst ektodermu (12. týden) Mužský genitál penis uretra (spong.) skrotum fossa navicularis preputium

10 Descensus testium gubernaculum (kondenzace vaziva)
zvětšování testes a proc. vaginalis, atrofie mesonefros a paramesonefr. vývodů (AMH) relativní sestup (prodlužování trupu) gubernaculum (kondenzace vaziva) sestup inguinálním kanálem (26. týden) vychlípení peritonea a příslušných vrstev stěny břišní

11 Břišní stěna - vrstvy skrota
peritoneum fascia transversalis m. int. obl. et transver. abd. cum fasciis fascia m. obl. ext. fascia Scarpae peri-, epiorchium fascia spermatica int. m. cremater cum fascia cremasterica fascia spermatica ext. tunica dartos

12 Vývojové poruchy hermafroditismus syndrom testikulární feminizace
pravý: tkáň testes i ovarií ženský pseudoherm.: virilizace zev. genitálu mužský pseudoherm.:  testosteronu, AMH syndrom testikulární feminizace hypospadie (1:300) - otvor v uretře ventrálně epispadie (1:30 000) - otvor na dorsálním povrchu kryptorchismus (3-4%) ektopie testes

13 Mužský pohlavní systém
Testes (varlata) Vývodné cesty pohlavní Přídatné pohlavní žlázy

14 1. Testes Tunica albuginea Lobuli testis Tubuli seminiferi
zárodečný epitel (složitý víceřadý ): spermatogenní bb. podpůrné Sertoliho bb. Intesticiální tkáň Leydigovy bb. Intratestikulární pohlavní vývody

15 Spermatogeneze spermatocytogeneze  spermatocyty meióza  spermatidy
spermatogonie (na baz. lamině, velké jádro) meióza  spermatidy spermatocyty primární (největší, 46 chromozomů) spermatocyty sekundární (malé, 23 chromozomů) spermiogeneze  spermie spermatidy (kondenz. chromatin,mitochondrií) Golgiho fáze akrosomální fáze maturační fáze spermie (akrozom, bičík, stř. část - mitochondrie)

16 Sertoliho buňky velmi rezistentní, nedělí se, nezřetelné hranice
podpora, výživa, ochrana spermií fagocytóza reziduálních tělísek sekrece testikulární tekutiny, ABP (androgen-binding protein, řízeno FSH), inhibinu produkce AMH zonulae occludentes: hematotestikulární bariéra

17 Intersticium Leydigovy bb.  testosteron
typické steroidy vylučující elementy (hladké ER, tubulární mitochondrie, lipidové inkluze) Kolagenní vazivo, fenestrované kapiláry, fibroblasty, žírné bb., makrofágy

18 2. Vývodné cesty pohlavní
Tubuli recti (spojením 2-3 semenotvorných kanálků, kubický epitel) Rete testis (jednovrstevný kubický epitel) Ductuli efferentes (10-20, kubické bb, cylindrické s řasinkami - kinocilie) Ductus epididymis (4-6 m, dvouřadý cylindrický epitel - stereocilie, inhib. kapacitace) Ductus deferens (silná sval. stěna) Ductus ejaculatorius (od ampuly, není sval. vrstva)

19 Funiculus spermaticus
a. ductus deferentis a. testiculatis plexus pampiniformis ductus deferens fascia spermatica int. m. cremaster cum fascia a. et v. cremasterica r. genitalis n. genitofemoralis n. ilioinguinalis fascia spermatica ext.

20 3. Přídatné pohlavní žlázy
Vesiculae seminales víceřadý epitel, bb. secernující proteiny, sekret 70% ejakulátu: fruktóza, PG, citrát, inositol) Prostata 30-50 tuboalveolárních žlázek (slizniční, submukózní, hlavní) benigní hypertofie (hyperplazie slizničních žl.) Glandulae bulbourethrales složené mucinózní tuboalveolární žlázy

21 Penis Corpora cavernosa Corpus spongiosum - glans penis
venózní prostory, trabekuly


Stáhnout ppt "Mužský pohlavní systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google