Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vylučovací a rozmnožovací ústrojí Vývoj. Vývojová stadia ledvin Pronefros –nefunkční, „otevřená“ Mesonefros –základ pohlavní žlázy Metanefros –základ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vylučovací a rozmnožovací ústrojí Vývoj. Vývojová stadia ledvin Pronefros –nefunkční, „otevřená“ Mesonefros –základ pohlavní žlázy Metanefros –základ."— Transkript prezentace:

1 Vylučovací a rozmnožovací ústrojí Vývoj

2 Vývojová stadia ledvin Pronefros –nefunkční, „otevřená“ Mesonefros –základ pohlavní žlázy Metanefros –základ trvalé ledviny

3 Pronefros stopky kraniálních 12-13 prvosegmentů od 21. dne (4 prvosegmenty) rudimentární, záhy zanikají pronefrotický vývod (ductus Wolffi)

4 Mesonefros základem je nefrogenní blastém váček se protahuje k ductus Wolffi –ve stadiu 27-28 prvosegmentů vrůstá do kloaky od cca 23. dne mají glomerulus a odvodní tubulus kaudální části základem pohlavních orgánů

5 Metanefros nefrogenní blastém 3.-5. bederní prvosegment vývoj začíná na konci 5. týdne –během vývoje dochází k relativnímu vzestupu močovodový pupen vrůstá do blastému močovodový pupen - močovod, pánvička, kalichy, kalíšky, sběrací kanálky metanefrogenní blastém – nefron

6 Indukce nefronů kulovité tělísko čárkovité tělísko esovité tělísko napojení na větev ureterálního pupenu zrání ledvinového tělíska vzdálenost glomerulu od dřeně určuje stáří –nejstarší - juxtamedulární nefrony

7 Urogenitální sinus 6. týden spojení urorektálního septa s kloakální membránou urogenitální membrána anální membrána –kraniální část vesikální - močový měchýř –střední část pelvická a kaudální část falická - močová trubice pars prostatica – předstojná žláza pars intermedia - gl. bulbourethralis

8 Vývoj vývodních močových cest močový měchýř –vývoj z urogenitálního sinusu (kran. část) –urachus –oddělení vývodu močových a pohlavních cest močová trubice –z urogenitálního sinusu (střední část - u žen) –z urogenitálního sinusu (střední a kaudální část a glandulární ploténky - u mužů)

9 Vývojové vady močového ústrojí poruchy ledvin –ageneze, ektopie, podkovovitá ledvina, abnormální cévní zásobení poruchy močovodů –zdvojení, ektopie poruchy močového měchýře –abnormality urachu, extrofie měchýře

10 Vývoj pohlavního ústrojí Vývoj gonád Vývoj pohlavních vývodů Vývoj vnějšího pohlaví

11 Vývoj pohlavních žláz (gonád) genetická determinace pohlaví při oplození indiferentní stadium varle x vaječník 3 zdroje buněk: –coelomový epitel (mezotel) –mezenchym (intermediární mezoderm) –cellulae germinales primordiales = prvopohlavní buňky (primordiální zárodečné buňky)

12 Indiferentní gonády 3. týden vznik genitální lišty 3.-6. týden migrace prvopohlavních buněk indukce proliferace coelomového epitelu a primárních pohlavních provazců sekundární pohlavní provazce relativní sestup (prodlužování trupu) gubernaculum - lig. suspensrium ovarii, lig. teres uteri

13 Určení pohlaví chromozomální pohlaví –určeno při oplození – XX nebo XY na chromozomu Y je oblast SRY (sex-determining region of chromosome Y) –exprese TDF vede k vývoji varlat (testes-determining factor) ve varlatech vznikají buňky tvořící –testosteron – udržuje Wollfův vývod –AMH – potlačuje vývoj Müllerova vývodu (anti-müllerian hormone) bez SRY – vývoj vaječníků

14 Vývoj testes od 7. týdne TDF (testis-determining factor) - gen SRY –působí proliferaci primárních provazců do hloubky → medulární provazce –základ tubuli seminiferi a rete testis

15 Vývoj varlat Tubuli seminiferi (semenotvorné kanálky) –spermatogonie –podpůrné Sertoliho buňky - AMH –odděleny mezenchymem → intersticiální Leydigovy buňky → od 8. týdne vylučují testosteron

16 Vývoj vaječníků od 12. týdne primární zárodečné provazce zanikají vznik sekundárních zárodečných provazců –spojení s prvopohlavními buňkami –vznik primordiálních foliklů s oogoniemi povrchový epitel –jednovrstevný kubický → mesovarium –tunica albuginea

17 Vývoj pohlavních vývodů muže tubuli mesonephrici → –ductuli efferentes (napojení na rete testis) ductus mesonephricus (Wolffi) → –ductus epididymidis –ductus deferens –glandulae vesiculosae –ductus ejaculatorius –(močovod, pánvička, kalichy, kalíšky, sběrací kanálky) ductus paramesonephricus (Mülleri) – zaniká

18 Vývoj pohlavních vývodů ženy tubuli et ductus mesonephrici zanikají (epoophoron, paroophoron; Gartnerův kanálek) ductus paramesonephricus Mülleri –horní a střední část → vejcovody –dolní části splývají → primordium uterovaginale (uterovaginální základ) –tvorba lig. latum uteri

19 Vývoj dělohy a pochvy děloha: splynuté ductus paramesonephrici pochva: tři základy primordium uterovaginale (uterovaginální základ) → horní část (coelomový epitel) sinus urogenitalis (endoderm) – strop → nepárové tuberculum sinuale → párové bulbi sinuvaginales → splynou v nepárovou lamella vaginalis (poševní ploténka) → epitel –proliferací se prodlužují a od 11. týdne luminizuje mezenchym okolí → fibromuskulární stěna pochvy panenská blána vzniká vchlípením zadní stěny sinus urogenitalis

20

21 Vývoj vnějšího pohlaví indiferentní stadium (4.-7. týden) –tuberculum genitale (pohlavní hrbolek) –plicae urogentiales (uretrální řasy / návalky) –tubercula labioscrotalia (tori genitales; labioskrotální / genitální valy) rodidla ♀ –clitoris (poštěváček) –labia minora (malé stydké pysky) –labia majora (velké stydké pysky) plodidla ♂ –penis (pyj) –urethra – pars spongiosa –scrotum (šourek)

22 Descensus testium –zvětšování testes a proc. vaginalis, atrofie ductus paramesonephricus (AMH) –relativní sestup (prodlužování trupu) gubernaculum ( kondenzace vaziva) sestup tříselným kanálem (26. týden) vychlípení pobřišnice a příslušných vrstev břišní stěny

23 Descensus ovarii relativní sestup (prodlužování trupu) gubernaculum –lig. ovarii proprium, lig. teres uteri

24 Vývojové poruchy určení pohlaví –hermafroditizmus pravý: ovotestis (tkáň obou žláz) ženský pseudoherm.: virilizace vnějšího pohlaví –u andrenogenitálního syndromu mužský pseudoherm.:  testosteronu, AMH –syndrom testikulární feminizace

25 Vývojové poruchy u muže –hypospadie (1:300) - otvor v močové trubici ventrálně –epispadie (1:30 000) - otvor v močové trubici dorzálně –kryptorchismus (3-4 %) –ektopie testes

26 Vývojové poruchy u ženy –uterus duplex –uterus septus –uterus unicornis –uterus didelphys –hymen imperforatus


Stáhnout ppt "Vylučovací a rozmnožovací ústrojí Vývoj. Vývojová stadia ledvin Pronefros –nefunkční, „otevřená“ Mesonefros –základ pohlavní žlázy Metanefros –základ."

Podobné prezentace


Reklamy Google