Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Urogenitální systém Embryologie. Vývojová stadia ledvin Pronefros –nefunkční, „otevřená“ Mesonefros –základ pohlavní žlázy Metanefros –základ definitivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Urogenitální systém Embryologie. Vývojová stadia ledvin Pronefros –nefunkční, „otevřená“ Mesonefros –základ pohlavní žlázy Metanefros –základ definitivní."— Transkript prezentace:

1 Urogenitální systém Embryologie

2 Vývojová stadia ledvin Pronefros –nefunkční, „otevřená“ Mesonefros –základ pohlavní žlázy Metanefros –základ definitivní ledviny

3 Pronefros stopky kraniálních 12-13 prvosegmentů od 21. dne (4 prvosegmenty) rudimentární, záhy zanikají pronefrotický vývod (ductus Wolffi)

4 Mesonefros základem je nefrogenní blastém váček se protahuje k ductus Wolffi –ve stadiu 27-28 prvosegmentů vrůstá do kloaky od cca 23. dne mají glomerulus a vývodný tubulus kaudální části základem pohlavních orgánů

5 Metanefros nefrogenní blastém 3.-5. lumb. prvosegm. –vývoj začíná na konci 5. týdne –během vývoje dochází k relativnímu vzestupu ureterální pupen vrůstá do blastému ureterální pupen - ureter, pánvička, kalichy, sběrací kanálky metanefrogenní blastém – nefron

6 Indukce nefronů kulovité tělísko čárkovité tělísko esovité tělísko napojení na větev ureterálního pupenu zrání renálního tělíska vzdálenost glomerulu od dřeně určuje stáří –nejstarší - juxtamedulární nefrony

7 Vývoj vývodných cest močových močový měchýř –vývoj z urogenitálního sinusu (kran. část) –urachus –oddělení vývodu močových a pohlavních cest močová trubice –z urogenitálního sinusu (střední část - u žen) –z urogenitálního sinusu (střední a kaud. část a glandulární ploténky - u mužů)

8 Vývojové vady močového systému Poruchy ledvin –ageneze, ektopie, podkovovitá ledvina, abnormální cévní zásobení Poruchy močovodů –zdvojení, ektopie Poruchy močového měchýře –abnormality urachu, extrofie měchýře

9 Vývoj pohlavního systému Vývoj gonád Vývoj pohlavních vývodů Vývoj zevního genitálu

10 Vývoj gonád Genetická determinace pohlaví při oplození Indiferentní stadium Testes vs. ovaria 3 zdroje buněk: –coelomový epitel –mezenchym –primordiální zárodečné bb. (prvopohlavní bb.)

11 Indiferentní gonády 3. týden vznik genitální lišty 3.-6. týden migrace prvopohlavních bb. ze stěny žlout. vaku podél dorz. mezenteria –indukce proliferace coelomového epitelu a primárních pohlavních provazců

12 Určení pohlaví chromosomální pohlaví –určeno při oplození – XX nebo XY na chromozomu Y je oblast SRY (sex-determining region of chromosome Y) –exprese TDF vede k vývoji varlat (testes-determining factor) ve varlatech vznikají buňky produkující –testosteron – udržuje tzv. Wollfův vývod –AMH – potlačuje vývoj tzv. Müllerova vývodu (anti-müllerian hormone) bez SRY – vývoj vaječníků

13 Vývoj testes od 7. týdne TDF (testis-determining factor) - gen SRY –působí proliferaci prim. provazců do hloubky  medulární provazce –základ tubuli seminiferi a rete testis

14 Vývoj testes Tubuli seminiferi (semenotvorné kanálky) –spermatogonie –podpůrné Sertoliho bb. - AMH MIS (müllerian inhibiting substance) –odděleny mezenchymem  intersticiální Leydigovy bb., od 8. týdne vylučují testosteron

15 Vývoj ovarií od 12. týdne primární zárod. provazce zanikají vznik sekundárních zárod. provazců –spojení s prim. zár. buňkami –vznik primordiálních foliklů s oogoniemi povrchový epitel –jednovrstevný kubický  mesovarium –tunica albuginea

16 Vývoj pohlavních vývodů muže mesonefrické tubuly  –ductuli efferentes (napojení na rete testis) mesonefrický vývod (Wolffův)  –ductus epididymidis –ductus deferens –glandulae vesiculosae –ductus ejaculatorius –(ureter, pánvička, kalichy, sběrací kanálky) paramesonefrický vývod – zaniká

17 Vývoj pohlavních vývodů ženy mesonefrické vývody i tubuly zanikají paramesonefrické vývody –kraniální a střední část - vejcovody –kaudální části splývají - uterovaginální základ –zformování lig. latum uteri

18 Vývoj pochvy vzniká z uterovaginálního kanálu a urogenit. sinu (SU) dva sinovaginální bulby –proliferací vznik vaginální ploténky (VP) –proliferací se prodlužuje –od 11. týdne se luminizuje mezenchym odděluje SU a VP - hymen

19 Urogenitální sinus 6. týden spojení urorektálního septa s kloakální membránou urogenitální membrána anální membrána –kran. část vesikální - močový měchýř –střední č. pelvická a kaudální č. falická - uretra pars prostatica - prostata p. membranacea - gl. bulbourethralis

20 Vývoj zevního genitálu indiferentní stadium (4.-7. týden) –pohlavní hrbolek –uretrální řasy –labioskrotální valy ženský genitál –clitoris –labia minora –labia majora mužský genitál –penis –uretra (spongiózní) –šourek

21 Descensus testium –zvětšování testes a proc. vaginalis, atrofie mesonefros a paramesonefr. vývodů (AMH) –relativní sestup (prodlužování trupu) gubernaculum ( kondenzace vaziva) sestup inguinálním kanálem (26. týden) vychlípení peritonea a příslušných vrstev stěny břišní

22 Descensus ovarii relativní sestup (prodlužování trupu) gubernaculum –lig. susp. ovarii, lig. teres uteri

23 Vývojové poruchy určení pohlaví –hermafroditismus pravý: tkáň testes i ovarií ženský pseudoherm.: virilizace zev. genitálu –u andrenogenitálního syndromu mužský pseudoherm.:  testosteronu, AMH –syndrom testikulární feminizace

24 Vývojové poruchy u muže –hypospadie (1:300) - otvor v uretře ventrálně –epispadie (1:30 000) - otvor na dorsálním povrchu –kryptorchismus (3-4%) –ektopie testes

25 Vývojové poruchy u ženy –uterus duplex –uterus septus –uterus unicornis –hymen imperforatus


Stáhnout ppt "Urogenitální systém Embryologie. Vývojová stadia ledvin Pronefros –nefunkční, „otevřená“ Mesonefros –základ pohlavní žlázy Metanefros –základ definitivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google