Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Urogenitální systém Embryologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Urogenitální systém Embryologie."— Transkript prezentace:

1 Urogenitální systém Embryologie

2 Vývojová stadia ledvin
Pronefros nefunkční, „otevřená“ Mesonefros základ pohlavní žlázy Metanefros základ definitivní ledviny

3 Pronefros stopky kraniálních 12-13 prvosegmentů
od 21. dne (4 prvosegmenty) rudimentární, záhy zanikají pronefrotický vývod (ductus Wolffi)

4 Mesonefros základem je nefrogenní blastém
váček se protahuje k ductus Wolffi ve stadiu prvosegmentů vrůstá do kloaky od cca 23. dne mají glomerulus a vývodný tubulus kaudální části základem pohlavních orgánů

5 Metanefros nefrogenní blastém 3.-5. lumb. prvosegm.
vývoj začíná na konci 5. týdne během vývoje dochází k relativnímu vzestupu ureterální pupen vrůstá do blastému ureterální pupen - ureter, pánvička, kalichy, sběrací kanálky metanefrogenní blastém – nefron

6 Indukce nefronů kulovité tělísko čárkovité tělísko esovité tělísko
napojení na větev ureterálního pupenu zrání renálního tělíska vzdálenost glomerulu od dřeně určuje stáří nejstarší - juxtamedulární nefrony

7 Vývoj vývodných cest močových
močový měchýř vývoj z urogenitálního sinusu (kran. část) urachus oddělení vývodu močových a pohlavních cest močová trubice z urogenitálního sinusu (střední část - u žen) z urogenitálního sinusu (střední a kaud. část a glandulární ploténky - u mužů)

8 Vývojové vady močového systému
Poruchy ledvin ageneze, ektopie, podkovovitá ledvina, abnormální cévní zásobení Poruchy močovodů zdvojení, ektopie Poruchy močového měchýře abnormality urachu, extrofie měchýře

9 Vývoj pohlavního systému
Vývoj gonád Vývoj pohlavních vývodů Vývoj zevního genitálu

10 Vývoj gonád Genetická determinace pohlaví při oplození
Indiferentní stadium Testes vs. ovaria 3 zdroje buněk: coelomový epitel mezenchym primordiální zárodečné bb. (prvopohlavní bb.)

11 Indiferentní gonády 3. týden vznik genitální lišty
3.-6. týden migrace prvopohlavních bb. ze stěny žlout. vaku podél dorz. mezenteria indukce proliferace coelomového epitelu a primárních pohlavních provazců

12 Určení pohlaví chromosomální pohlaví na chromozomu Y je oblast SRY
určeno při oplození – XX nebo XY na chromozomu Y je oblast SRY (sex-determining region of chromosome Y) exprese TDF vede k vývoji varlat (testes-determining factor) ve varlatech vznikají buňky produkující testosteron – udržuje tzv. Wollfův vývod AMH – potlačuje vývoj tzv. Müllerova vývodu (anti-müllerian hormone) bez SRY – vývoj vaječníků

13 Vývoj testes od 7. týdne TDF (testis-determining factor) - gen SRY
působí proliferaci prim. provazců do hloubky  medulární provazce základ tubuli seminiferi a rete testis

14 Vývoj testes Tubuli seminiferi (semenotvorné kanálky) spermatogonie
podpůrné Sertoliho bb. - AMH MIS (müllerian inhibiting substance) odděleny mezenchymem  intersticiální Leydigovy bb., od 8. týdne vylučují testosteron

15 Vývoj ovarií od 12. týdne primární zárod. provazce zanikají
vznik sekundárních zárod. provazců spojení s prim. zár. buňkami vznik primordiálních foliklů s oogoniemi povrchový epitel jednovrstevný kubický  mesovarium tunica albuginea

16 Vývoj pohlavních vývodů muže
mesonefrické tubuly  ductuli efferentes (napojení na rete testis) mesonefrický vývod (Wolffův)  ductus epididymidis ductus deferens glandulae vesiculosae ductus ejaculatorius (ureter, pánvička, kalichy, sběrací kanálky) paramesonefrický vývod – zaniká

17 Vývoj pohlavních vývodů ženy
mesonefrické vývody i tubuly zanikají paramesonefrické vývody kraniální a střední část - vejcovody kaudální části splývají - uterovaginální základ zformování lig. latum uteri

18 Vývoj pochvy dva sinovaginální bulby
vzniká z uterovaginálního kanálu a urogenit. sinu (SU) dva sinovaginální bulby proliferací vznik vaginální ploténky (VP) proliferací se prodlužuje od 11. týdne se luminizuje mezenchym odděluje SU a VP - hymen

19 Urogenitální sinus 6. týden spojení urorektálního septa s kloakální membránou urogenitální membrána anální membrána kran. část vesikální - močový měchýř střední č. pelvická a kaudální č. falická - uretra pars prostatica - prostata p. membranacea - gl. bulbourethralis

20 Vývoj zevního genitálu
indiferentní stadium (4.-7. týden) pohlavní hrbolek uretrální řasy labioskrotální valy mužský genitál penis uretra (spongiózní) šourek ženský genitál clitoris labia minora labia majora

21 Descensus testium gubernaculum (kondenzace vaziva)
zvětšování testes a proc. vaginalis, atrofie mesonefros a paramesonefr. vývodů (AMH) relativní sestup (prodlužování trupu) gubernaculum (kondenzace vaziva) sestup inguinálním kanálem (26. týden) vychlípení peritonea a příslušných vrstev stěny břišní

22 Descensus ovarii relativní sestup (prodlužování trupu) gubernaculum
lig. susp. ovarii, lig. teres uteri

23 Vývojové poruchy určení pohlaví
hermafroditismus pravý: tkáň testes i ovarií ženský pseudoherm.: virilizace zev. genitálu u andrenogenitálního syndromu mužský pseudoherm.:  testosteronu, AMH syndrom testikulární feminizace

24 Vývojové poruchy u muže
hypospadie (1:300) - otvor v uretře ventrálně epispadie (1:30 000) - otvor na dorsálním povrchu kryptorchismus (3-4%) ektopie testes

25 Vývojové poruchy u ženy
uterus duplex uterus septus uterus unicornis hymen imperforatus


Stáhnout ppt "Urogenitální systém Embryologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google