Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Močový systém Morfologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Močový systém Morfologie."— Transkript prezentace:

1 Močový systém Morfologie

2 Přehled močového systému
Horní vylučovací ústrojí Ledvina (Ren) Nefron (Nephron) Sběrací kanálky (Tubuli colligentes) Dolní vylučovací ústrojí Kalichy ledvinné (Calices renales) Pánvička ledvinná (Pelvis renalis) Močovod (Ureter) Močový měchýř (Vesica urinaria) Močová trubice (Urethra)

3 Ledvina (Ren, Nephros) popis: margo, facies, extremitas
medulla: zona interna + externa, pyramides renales cortex: labyrinthus, radii medullares = Ferreinovy pyramidy columnae lobi

4 Poloha a fixace ledvin

5

6

7 Mikroskopická stavba Nefron Intersticium Cévy

8 Nefron Renální tělísko Proximální tubulus Intermediální tubulus
Distální tubulus Juxtaglomerulární aparát

9 Renální tělísko (Malpighi)
Glomerulum a. afferens  a. efferens fenestrované kapiláry bez diaphragmy Bowmanovo pouzdro parietální list (plochý jednovrstevný epitel) viscerální list (podocyty - pedikly) Filtrační bariéra bazální membrána - kolagen IV. typu a heparan sulfát Mesangiální buňky fagocytující, kontraktilní a dělící se elementy

10 Proximální tubulus výstelka jednovrstevná kubická
kartáčový lem na luminální straně bazolaterální labyrint hojně mitochondrií resorpce NaCl a vody (80-95%) Na+ do buňky pasivně, z buňky aktivně

11 Intermediální tubulus
tenké raménko Henleovy kličky ploché buňky, chudé na organely sestupné raménko propustné pro vodu vzestupné nepropustné pro vodu — juxtamedulární nefrony mají dlouhou HK protiproudový systém spolu s vasa recta

12 Distální tubulus buňky jsou nižší než v proximálním tubulu
nemají kartáčový lem bazolaterální labyrint přítomen zpětná resorpce sodíku a sekrece draslíku macula densa - chemoreceptory (Cl-)

13 Juxtaglomerulární aparát
granulární buňky a. afferens (i efferens) tzv. juxtaglomerulární buňky produkují renin macula densa distálního tubulu opačná polarita buněk mesangiální buňky funkce regulace krevního tlaku - renin

14 Intersticium spojeno s baz.laminou tubulů a cév korové vs. medulární
buněčné elementy fibroblastům podobné bb. bb. s tukovými kapénkami makrofágy, pericyty nebuněčné elementy proteoglykany, glykoproteiny, intersticiální tekutina

15 Odvodné cesty intrarenální
Sběrací kanálky (Tubulli colligentes) jednovrstevný kubický epitel kulatá jádra, světlá cytoplasma Papilární vývody (Ductus papillares Bellini) jednovrstevný cylindrický epitel světlá cytoplasma ústí na papillae renalis (area cribrosa) regulovaná resorpce vody (ADH)

16 Tepenné zásobení ledvin I.
a. renalis (párová viscerální větev aorty abdominalis ve výši discus intervertebralis L1/2, levá výše) a. renalis accessoria (30%) – větev z aorty abd. níže, a. iliaca communis, interna… průtok 1,2-1,3 l krve/min tepny jsou konečné = žádné arterio-arteriální anastomózy

17 Tepenné zásobení ledvin II.
a. renalis  r. anterior  4 segmentální větve  r. posterior pro 1 zadní segment aa. segmentales  a. lobares (kolem 12)  2-3 aa. interlobulares  2 kolmo se rozbíhající aa. arcuatae  a. interlobulares  arteriolae glomerulares afferentes  glomerulus kapilár  arterilae glomerulares efferentes  peritubulární kapilární pleteně nebo arteriolae rectae podél intermediárních tubulů juxtaglomerulárních nefronů

18

19 Žilní zásobení ledvin vv. stellatae (z povrchu) + venulae rectae (podél intemediárních tubulů juxtaglomerulárních nefronů) + peritubulární kapilární pleteně  vv. interlobulares  vv. arcuatae  vv. interlobares  v. renalis  v. cava inferior silné veno-venózní anastomózy

20 Mízní odtok + inervace 3 pleteně (peritubulární, sublapsulární a z capsula adiposa) nodi lymphoidei lumbales plexus renalis (autonomní, viscerosenzitivní) z ganglion coeliacum + plexus coeliacus, z ganglion aorticorenale z n. splanchnicus minor a plexus aorticus

21 Resorpční funkce ledvin
protiproudový multiplikační mechanismus různá propustnost kanálků pro vodu a soli drenáž intersticia vasa recta hormonální regulace renin – angiotensin – aldosteronový systém ADH, ANF

22 Ledvina HE (U1)

23 Ledvina Van Gieson (U2)

24 Nemoci ledvin Akutní pyelonefritida Diabetická nefropatie

25 Vývojové vady Atypické tvary Cystické, polycistické ledviny
Ageneze ledviny Ureter duplex, fissus

26 Vývodné cesty močové Kalichy a pánvička ledvinná Močovody
Močový měchýř Močové trubice

27 Vývodné cesty močové (obecná stavba stěny)
Sliznice (tunica mucosa) epitel vícevrstevný přechodní lamina propria mucosae (kolagen) Hladká svalovina (tunica muscularis) Adventicie (tunica adventitia)

28 Ledvinná pánvička (pelvis, pyelon) Ledvinné kalichy (calices renales)
7-14 calices minores kolem papil  2-3 calices majores  ureter ampulární / dendritický typ svalovina – zesílená cirkulární projekce: processus costalis L1 cévy: větve a. renalis 2-3 vrstevný přechodní epitel hladké svalové buňky uspořádány spirálovitě

29 Močovod (ureter) 25-30 cm, limen 4-7 mm
3 části:pars abdominlais, pelvina, intramuralis 3 zúžení – nebezpečí zaklínění kamene  obstrukce hydronefróza nefukčnost ledviny kříží řadu útvarů ureterová pochva Waldeyeri

30 Močovod (ureter) Tepny: a. renalis, aorta abdominalis, a. testicularis/ovarica, a. ductus deferentis / uterina, a. vesicalis inf.  rr. ureterici Žíly odpovídají tepnám Míza: nll. lumbales (aortici lat.), iliaci int., ext., communes Nervy: plexus uretericus  plexus renalis, aorticus abd., hypogastricus sup., inf.

31

32 Močovod Sliznice složena v řasy Hladká svalovina
vnitřní vrstva longitudinální zevní vrstva cirkulární

33 Ureter HE (U3)¨

34 Transplantace od konce 50. let 5-leté přežití štěpu - 70%
nutno přenést včetně proximální části ureteru a jeho cév (větví z a. renalis) umístění do fossa iliaca a napojení tepny na a. iliaca ext. (end-to-side) nebo na terminální úsek a. iliaca int. (end-to-end) případná a. renalis accessoria se napojí na a. epigastrica inferior

35 Močový měchýř (Vesica urinaria, Kystos)
popis: fundus, corpus, apex, cervix trigonum vesicae – ostia ureterum, plica interureterica, ostium urethrae internum, Bellovy snopce svaly: hladké m. detrusor a u mužů m. sphincter vesicae projekce: za symphysis pubica (u dětí nad)

36

37 Močový měchýř Sliznice složena v řasy kromě oblasti trigonum vesicae
Hladká svalovina ze 3 vrstev vnitřní plexiformní střední cirkulární ( m. sphincter vesicae) zevní longitudiální Horní měchýře pokrývá seróza (peritoneum) = částečně intraperitoneální orgán

38 Močový měchýř - cévy a. iliaca int.  a. umbilicalis  aa. vesicales sup a. iliaca int.  a. vesicalis inf. (a. obturatoria, a. gluten inf., a. uterina, a. vaginalis  rr. vesicales) Žíly: plexus venosus vesicalis (spojky s plexus venosus prostaticus/vaginalis)  vv. vesicales  v. iliaca interna Míza: nodi paravesicales  nodi iliaci int. et ext.  nodi iliaci comunes Nervy: plexus vesicalis  plexus hypogastricus inf.

39 Močový měchýř – syntopie a fixace
Vazy (lig. pubovesicale, puboprostaticum, rectovesicale, vesicouterinum) Svaly (m. pubovescalis) Ligamentum umbilicale medianum (= chorda urachi) Fascia vesicoumbilicalis Delbeti Septum rectovesicale Denonvilliersi Septum vesicovaginale Spatium retropubicum Reztii Peritoneum – fossa paravesicalis, excavatio rectovesicalis

40 Močový měchýř – syntopie a fixace
spatium retropubicum Reztii peritoneum - fossae paravesicales excavatio rectovesicalis exc.vesicouterina (= Douglasův prostor) – nejkaudálnější místo peritoneální dutiny – punkce přes pochvu !!!

41 Močový měchýř HE (U4)

42 Močový měchýř Van Gieson (U5)

43 Močová trubice – urethra feminina
3 části: pars intramuralis, pelvina, perinealis ostium urethrae internum (trigonum vesicae) ostium urethrae externum (vestibulum vaginae) crista urethralis, lacunae, glandulae urethrales, ductus paraurethrales přechodní epitel v intramurální části, pokračuje vícevrstevný dlaždicový svalovina hladká, kolem příčně pruhované m. sphincter urethrae, m. compressor urethrae a m. urethrovaginalis adventitie

44 Močová trubice – urethra feminina
Tepny: párové větve a. vesicalis inf. et a. vaginalis Žíly:  plexus venosus vesicalis  plexus venosus vaginalis  vv. pudendae int. Míza: nll. iliaci int., ext. Nervy: plexus hypogastricus inf.  plexus vesicalis, plexus uterovaginalis  nn. vaginales

45 Mužská močová trubice – urethra masculina
4 části: pars intramuralis, prostatica, intermedia (membranacea), spongioza První 2 části epitel vícevrstevný přechodní Dále vícevrstevný cylindrický více viz pohlavní systém muže (příští týden) 


Stáhnout ppt "Močový systém Morfologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google