Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tereza Návratová Helena Kašparová. = zvláštní psychický stav, k jehož hlavním charakteristikám patří:  zvýšená sugestibilita  změněný stav vědomí 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tereza Návratová Helena Kašparová. = zvláštní psychický stav, k jehož hlavním charakteristikám patří:  zvýšená sugestibilita  změněný stav vědomí "— Transkript prezentace:

1 Tereza Návratová Helena Kašparová

2 = zvláštní psychický stav, k jehož hlavním charakteristikám patří:  zvýšená sugestibilita  změněný stav vědomí  selektivní vztah závislosti na hypnotizérovi (raport)

3  hypnotizovaná osoba je připravena přebírat tvrzení hypnotizéra a přeměňovat je bez kritického zvažování v příslušné prožitky, přesvědčení nebo automatické jednání

4  dochází ke zkreslenému vnímání a hodnocení skutečnosti  umožňuje pohlcení sugerovanými zážitky a prožívání změn vnímání, myšlení, emocí, chování a paměti jako subjektivně reálných a mimovolních  kontrolní funkce mohou zůstat v činnosti

5  podněty vycházející od hypnotizéra nabývají pro subjekt podstatný význam a spontánní reaktivita na jiné podněty se snižuje

6  individuální schopnost jedince pohroužit se do hypnózy  v dospělosti značně stabilním samostatným osobnostním rysem  souvisí s představivostí, sugestibilitou, fantazií a inteligencí

7 = stupeň pohroužení do hypnózy  závisí na hypnabilitě, motivaci a hypnotizérovi a jeho hypnotizačním postupu  Klasifikace na tři stupně  Diagnostická škála (5 bodů)

8  A. Forel (1919)  Lehká hypnóza (somnolence)  Střední hypnóza (hypotaxie)  Hluboká hypnóza (somnambulismus)  5 % osob nelze zhypnotizovat  80 % do lehké až střední hypnózy  15 % osob do hluboké hypnózy  1-2 % vynikající hypnotický talent (velmi hluboká hypnóza)

9  Orn a O‘Connel (1967)  skóre 1-5  + a – 1. žádná reakce 2. ideomotorická reakce 3. nemožnost odporovat sugesci 4. halucinace 5. amnézie a posthypnotická sugesce

10  Autohypnóza  Metoda fixace očí  Heterohypnóza  Frakciální metoda  Metoda fixace očí  Metoda nesprávné instrukce

11  Prostá hypnóza (prohloubená relaxace)  Prodloužený hypnotický spánek  Hypnoticky navozený normální spánek  Hypnoterapie

12  Úzkost  Stres  Fobie  Analgetikum  Kožní léze  Migrény  Hysterie  Koktavost  Deprese  Tréma  Nejistota  Slabá vůle  Agrese  Zlepšení paměti  Návyky  Porucha spánku  Úrazy a krvácení  Operace  …

13  V hypnóze může být subjekt donucen udělat něco proti své vůli. Lež: Nikdo nemůže donutit k tomu, aby subjekt dělal něco, co sám nechce.  Hypnóza je přirozený stav mysli. Pravda: Tento stav soustředění a relaxace používali lidé už dávno pr ̌ ed Kristem.  Subjekt si nebude pamatovat, co se stalo. Lež: Hypnóza je aktivní proces, u kterého je naopak žádoucí, aby si subjekt pamatoval všechno.  Neexistuje oficiální organizace, provádějící hypnózu. Pravda: U nás ani ve světě ̌ taková organizace není, hypnózu provozují jednotliví lékaři nebo psychologové, kteří prošli kurzem hypnózy.  Hypnóze je lehčí spánek. Lež: Hypnóza není totéž co spánek – subjekt v transu je zcela bdělý, schopný chodit po místnosti s otevřenýma očima a plynule hovořit. Ve stavu hypnózy jako by se člověk ještě nevzbudil, ale už ani nespí.

14  KRATOCHVÍL, Stanislav. Klinická hypnóza. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2549-9.  CHERTOK, León. Nepoznaná psychika. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1986. ISBN 08-062-86.  MEINHOLD, Werner J. Velká příručka hypnózy. 1. vyd. Šamirín: Fontana, 1992. ISBN 80-85701-01-4.  CAPRIO, Frank a Joseph R. BERGER. Pomoc autohypnózou. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-373-0.  http://www.hypnoza.minipage.cz/  http:/ /www.umimstojkunahlave.cz  http://www.psychoweb.cz/psychologie--clanky-psychologicky- slovnik-psychicke-poruchy/  http://www.kondice.cz/2012/12/hypnoza-leci-telo-a-dusi/

15


Stáhnout ppt "Tereza Návratová Helena Kašparová. = zvláštní psychický stav, k jehož hlavním charakteristikám patří:  zvýšená sugestibilita  změněný stav vědomí "

Podobné prezentace


Reklamy Google