Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slinné žlázy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slinné žlázy."— Transkript prezentace:

1 Slinné žlázy

2 Nenádorové nemoci slinných žlaz
akutní sialoadenitis (hnisavé, flegmonózní, pooperační)‏ virové sialoadenitis (parotitis epidemica, CMV, coxackie, HIV)‏ chronické sialoadenitis (infekční- bakteriální, virové, specifické záněty, mykózy, postaktinické, autoimunitní, sarkoidóza, Wegenerova granulomatóza…)‏ sialolitiáza cysty, pseudocysty…(mukokéla, lymfoepitelové cysty, dermoidní cysty, cystická fibróza…)‏ amyloidóza

3 Akutní bakteriální sialoadenitis
streptokoky skupiny A, stafylokoky, anaerobní baktérie většinou ascendentně z dutiny ústní špatná hygiena dutiny ústní, záněty v oblasti orofaryngu klin. obraz: bolestivé zduření žlázy, zarudnutí kůže, hnisavý sekret z vývodu, celkové zánětlivé příznaky léčba: celkově antibiotika, v případě vzniku abscesu drenáž flegmonózní sialoadenitis: dehydratovaní pacienti s metabolickým rozvratem, kachektičtí pacienti, terminální stádia onkologických nemocí… často končí letálně hnisavé pooperační parotitidy: vznik do 2 týdnů po těžkých břišních a hrudních operacích; až ve 30% letální

4 Virové sialoadenitidy
parotitis epidemica: kapénková infekce, pomnožení v horních cestách dýchacích a lymfatických uzlinách  přestup do slinných žlaz (gl. parotis, vzácně gl. submandibularis)‏

5 Parotitis epidemica klin.: malátnost, horečka, napětí v oblasti příušních žlaz  zduření gl. parotis, ztížené otevírání úst, porucha sekrece slin zduření a zarudnutí Stentonova ústí jedno- či oboustranné komplikace: orchitis (asi u 20-25% adolescentů a dospělých), pankreatitis, meningoencefalitis, myokarditis léčba: symptomatická

6 Chronické infekční sialoadenitis
chronické recidivující sialoadenitidy: patogeneze- změny na vývodném systému (vrozené, imunologické, infekční, obstrukční); děti i dosppělí Küttnerův nádor: chronická fibroproduktivní sklerotizující sialoadenitis nejčastěji muži středního věku podíl obstrukční a zřejmě i autoimunitní postihuje gl. submandibularis obstrukční sialoadenitis: kameny, nádory, jizvení po úrazu

7 Autoimunitní sialoadenitis (1)‏
myoepitelová sialoadenitis (MESA)‏ synon. benigní lymfoepitelová léze, dříve Mikuliczova choroba nejčastěji u žen, většinou gl. parotis histol.: zánik acinů, postupné zužování vývodů (epimyoepitelové ostrůvky), lymfoidní infiltráty se zárodečnými centry riziko vzniku MALT lymfomu riziko vzniku nediferencovaného karcinomu z epimyoepitelových ostrůvků (hlavně Eskymáci)‏

8 Autoimunitní sialoadentitis (2)‏
Sjögrenův syndrom synon. sicca syndrom, keratoconjunctivitis sicca xeroftalmie, xerostomie a revmatoidní artritis sekundární forma spojena s dalšími AI chorobami (lupus erytemadodes, sklerodermie, polyarteritis nodosa, chronická polyarteritis…)‏ typicky u žen kolem menopauzy postihuje exokrinní žlázy (slzné, slinné, potní tracheobronciální, žaludeční…)‏ histologický nález identický s MESA (postihuje však všechny slinné žlázy)‏ 5-15% přechází v MALT lymfom

9 Sialolitiáza nejčastěji dospělí muži, obvykle gl. submandibularis (85%)‏ etiopatogeneze: změna složení obsahu se změnou pH, nejčastěji v souvislosti se zánětem klin.: v případě uzávěru lumen salivární kolika (intenzivní bolest po jídle, zduření)‏

10 Cysty, pseudocysty lymfoepitelové cysty: vznik z dysembryonálních vývodových inkluzí v intra- a paraglandulárních uzlinách (hl. v oblasti kaudy gl. parotis)‏ histol.: dlaždicový či cylindrický řasinkový epitel, ve stěně hojné lymfoidní stroma se zárodečnými centry retenční vývodové cysty: ucpání větších vývodů deskvamovanými epiteliemi traumatické pseudocysty: mukokéla, mukofagický granulom

11 Mukokéla traumatická obstrukce vývodu (obvykle kousnutí)  proniknutí sekretu do okolní tkáně mikro: cysta vystlaná obvykle oploštělým epitelem, event. mukofagický granulom

12 Ranula obvykle v oblasti vývodu podjazykové slinné žlázy (plica lublingualis)‏ převážně u dětí a mladých dospělých etiol.: záněty, traumata, event. divertikly v oblasti vývodu žlázy léčba: extirpace

13 Nádory slinných žlaz adenomy karcinomy neepitelové nádory
maligní lymfomy neklasifikované tumory sekundární nádory

14 Adenomy pleomorfní adenom myoepiteliom bazocelulární adenom
Warthinův tumor (adenolymfom)‏ onkocytom kanalikulární adenom sebaceózní adenom duktální papilom cystadenom (papilární; mucinózní)‏

15 Pleomorfní adenom nejčastější nádor slinných žlaz
velké i malé slinné žlázy (v 85% gl. parotis)‏ často přesahují přes pouzdro (není známka invaze)  recidivy při inadekvátní resekci (neprovádět enukleace)‏ histol.: epiteliální a myoepiteliální komponenta, značně heterogenní, chondromyxoidní stroma 3-4% malignizují (po 15letech kolem 10%)  karcinom, karcinosarkom, metastázující pleomorfní adenom

16 Další adenomy (1)‏ Myoepiteliom
zřejmě není samostatný nádor, ale část spektra myoepiteliom- pleomorfní adenom- nemembranózní bazocelulární adenom tvořen pouze myoepiteliemi Bazocelulární adenom membranózní a nemembranózní

17 Další adenomy (2)‏ Warthinův nádor (adenolymfom)‏
druhý nejčastější benigní nádor slinných žlaz většinou gl. parotis histol.: cystopapilární struktury s onkocytárním epitelem a hojným lymfoidním stromatem Onkocytom vzácný nádor tvořený pouze onkocyty

18 Karcinomy acinocelulární karcinom mukoepidermoidní karcinom
adenoidně cystický karcinom polymorfní nízce diferencovaný karcinom epitelově-myoepitelový karcinom bazocelulární adenokarcinom sebaceózní karcinom papilární cystadenokarcinom mucinózní adenokarcinom onkocytární karcinom salivární duktální karcinom adenokarcinom (blíže nespecifikovaný)‏ maligní myoepiteliom karcinom v pleomorfním adenomu dlaždicobuněčný karcinom malobuněčný karcinom nediferencovaný karcinom jiné karcinomy

19 Acinocelulární karcinom
častý, asi v 80% gl. parotis pomalu rostoucí, často bolestivá rezistence riziko recidivy nízké, vzácně metastázuje histol.: značně heterogenní architektonika (solidní, mikrocystický, papilární, folikulární)  všechny nádory- acinární diferenciace (PAS pozitivní zymogenní granula v cytoplasmě nádorových buněk)‏

20 Mukoepidermoidní karcinom
častý nádor, asi 20% maligních nádorů všech slinných žlaz, asi 40% maligních nádorů malých slinných žlaz i u dětí a adolescentů, maximum ve 4. a 5. deceniu histol.: buňky s epidermoidní diferenciací, intermediální buňky bazaloidního vzhledu, hlenotvorné buňky prognóza: low grade nádory (převažují cystické struktury vystlané hlenotvorným epitelem, nízká proliferační aktivita) – dobrá prognóza high grade nádory (převažují solidní epidermoidní struktury)- špatná prognóza

21 Adenoidně cystický karcinom
pomalý průběh, avšak agresivní, špatná prognóza 7,5 % maligních nádorů slinných žlaz metastázuje hlavně krevní cestou do plic, kůže i jiných orgánů (většinou po dlouholetém průběhu)‏ intra- a perineurální šíření  časté recidivy

22 Malignita v pleomorfním adenomu
karcinom karcinosarkom metastázující pleomorfní adenom


Stáhnout ppt "Slinné žlázy."

Podobné prezentace


Reklamy Google