Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cysty čelistí a obličejové oblasti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cysty čelistí a obličejové oblasti"— Transkript prezentace:

1 Cysty čelistí a obličejové oblasti

2 Klasifikace cyst (cysty čelistní)
odontogenní cysty radikulární parodontální folikulární primordiální cysty a keratocysty reziduální neodontogenní cysty (fisurální) cysty nazopalatinálního traktu mediální alveolární cysta mediální cysta dolní čelisti nazoalveolární cysta globulomaxilární cysta pseudocysty solitární kostní cysta aneuryzmatická kostní cysta latentní kostní dutina dolní čelisti

3 Klasifikace cyst (cysty měkkých tkání)
retenční cysty mukokéla ranula aterom lymfoepiteliální cysty mediální krční cysta laterální krční cysta gingivální cysty

4 Radikulární cysta zánětlivá
nejčastější, asi 80% všech odontogenních cyst vznik z apikálního granulomu nebo z chronického dentoalveolárního abscesu (zuby s odumřelou pulpou) zánětlivé dráždění vede k proliferaci dlaždicového epitelu Malassezových hnízd apikální či laterální

5 Radikulární cysta RTG- ohraničené projasnění, obvykle s patrnou kompenzatorní periostální novotvorbou kostní tkáně Klin.: většinou nebolestivá Léčba: extirpace cysty, event. cystotomie

6 Radikulární cysta Mikro: vystlaná nerohovějícím dlaždicovým epitelem, později přibývá cylindrický řasinkový epitel s příměsí pohárkových buněk výrazné zánětlivé změny s tvorbou nespecifické granulační tkáně (často cholesterolové krystaly, vícejaderné buňky typu z cizích těles) vzácně vznik karcinomu

7 Parodontální cysta zánětlivé, vznik z Malassezových hnízd
dráždění marginálního parodontu, často vznikají z abscesů  prosáknutí gingivy s mírnou fluktuací (neinfikované cysty namodralé zbarvení)  RTG v počátcích bez známek destrukce kostní tkáně Mikro: odpovídá radikulární cystě

8 Folikulární cysta vývojová syn.: dentigerózní cysta
vznik z epitelu zubního zárodku (epitelové zbytky sklovinného orgánu pokrývají korunku před prořezáním- může dojít k nahromadění tekutiny a tvorbě cyst) obklopuje korunku či je lokalizována laterálně

9 Folikulární cysta nejčastěji postihuje děti a mladistvé, u dospělých vzácnější často spojeny s retinovaným či neprořezaným zubem Klin.: nebolestivé vydutí čelistní kosti, často náhodný nález při RTG vyšetření neprořezávajícího se zubu Léčba: pokud možno konzervativní- cystektomie se zachováním postiženého i okolních zubů

10 Folikulární cysta Mikro: vystlána nízkým (3-5 vrstev) nerohovějícím dlaždicovým epitelem mohou být sekundární zánětlivé změny (pak histologicky často neodlišitelná od cysty radikulární) vzácně vznik karcinomu

11 Folikulární cysta koronární (centrální)
zubní korunka vyčnívá do dutiny cysty laterální cysta uložené po straně korunky eruptivní cysta vznik v marginální oblasti čelistní kosti při prořezávání zubu, nebo již submukózně vzniklé periradikulární cysta obklopuje cirkulárně celý kořen extrafolikulární cysta vznik z pupene zubního základu, většinou lokalizována laterálně od korunky folikulární cysta s rudimentem zubu porucha vývoje zubních tkání

12 Odontogenní keratocysta
syn.: primordiální cysta; folikulární bezzubá cysta vznik na základě primárních poruch vývoje zubní lišty vzácné, asi 1% všech cyst nejčastěji 2. až 3. decenium, častěji v dolní čelisti klin.: často dlouho asymptomatická, výduť čelisti nebývá, nebo až později mnohočetné bývají u AD dědičném Gorlinově-Goltzově syndromu (syndrom bazocelulárních névů) na RTG vypadá jako vícekomorový útvar (septa v cystě)- obtížné odlišení ameloblastomu často recidivuje (nestačí prostá cystektomie či cystotomie, nutné odstranění přilehlé sliznice a satelitních cyst)

13 Odontogenní keratocysta
mikro: vrstevnatý rohovějící dlaždicový epitel stěna bez zánětlivé celulizace

14 Gorlin-Goltzův syndrom
keratocysty čelistí mnohotné bazaliomy skeletální abnormality dyskeratóza (dlaně, plosky) ektopické kalcifikace měkkých tkání meduloblastom, ovariální fibromy ….

15 Reziduální cysta zahrnuje cysty radikulární, foikulární event. i parodontální které zůstaly v čelisti po odstranění zubu  není samostatná etiopatogenetická jednotka

16 Neodontogenní cysty (fisurální)
cysty nazopalatinálního traktu mediální alveolární cysta mediální cysta dolní čelisti (není fisurální ale nejspíše odontogenní) nazoalveolární cysta globulomaxilární cysta vznik ze zbytků epitelu v oblasti původní epitelové lišty, primárních obličejových rýh a štěrbin (na podkladě zánětlivého dráždění) syn.: dysgenetické; dysontogenetické cysty

17 Cysty nazopalatinálního traktu
tractus nasopalatinus – vznik ze zbytků epiteliálních pruhů v místě švu tvrdého patra a nosní přepážky, cysty vystlány dlaždicovým a vzácně cylindrickým řasinkovým epitelem  nazopalatinální cysta – mezi kořeny horních řezáků, často roztlačuje kořeny, zuby obvykle vitální, může nadzvedávat sliznici  cysta palatinální papily – leží v blízkosti vyůstění tractus nasopalatinus  mediální cysta patrová – dorzálněji uložená než cysta nazopalatinální

18 Nazoalveolární cysta vznik z epitelu vytvářejícího při embryogenezi nosu epiteliální stěnu lokalizace v měkkých tkáních horního rtu nejčastěji postihuje ženy mikro: dlaždicový či cylindrický epitel s pohárkovými buňkami

19 Globulomaxilární cysta
syn.: dysodontogenetická cysta alveolárního výběžku vznik ze zbytků epitelu v místě spojení laterálního a mediálního nosního valu lokalizovány mezi laterálním řezákem a špičákem, vzácněji mezi laterálním a mediálním řezákem častější u žen mikro: vystlána dlaždicovým či cylindrickým řasinkovým epitelem

20 Klasifikace cyst (cysty měkkých tkání)
retenční cysty mukokéla ranula aterom lymfoepiteliální cysty mediální krční cysta laterální krční cysta gingivální cysty

21 Retenční cysty intermitentní obstrukce žlazového vývodu (poškození či chybný vývoj) a výstup sekretu do okolních tkání mukokéla ranula aterom

22 Mukokéla traumatická obstrukce vývodu (obvykle kousnutí)  proniknutí sekretu do okolní tkáně mikro: cysta vystlaná obvykle oploštělým epitelem, event. mukofagický granulom

23 Ranula obvykle v oblasti vývodu podjazykové slinné žlázy (plica lublingualis) převážně u dětí a mladých dospělých etiol.: záněty, traumata, event. divertikly v oblasti vývodu žlázy léčba: extirpace

24 Aterom retenční cysta mazové žlázy epidermoidní cysta
kůže obličeje, vlasová část hlavy (tricholemální cysta), vzácně spodina dutiny ústní mikro: výstelka podle typu cysty

25 Lymfoepiteliální cysty
přední část jazyka a dutiny ústní etiol.: nejasné (někdo řadí k branchiogenním cystám), zřejmě vznikají ze zbytků epitelu při embryogenezi slinných žlaz zavzatého do lymfatických uzlin mikro: vystlané nerohovějícím dlaždicovým epitelem v okolí s organoidně uspořádanou lymfoidní tkání s tvorbou zárodečných center léčba: úplná extirpace

26 Mediální krční cysta (píštěl)
cysta ductus thyreoglossus výskyt od foramen caecum linguae až po kaudální krční oblast (štítnou žlázu) častěji u mladých, pomalý růst velikost do několika cm mikro: vystlané dlaždicovým či cylindrickým epitelem, ve stěně vazivová tkáň často s mucinózními žlazkami, můhou být rudimentární struktury parenchymu štítné žlázy léčba: resekce (k vyloučení recidiv spolu s částí jazyka)

27 Laterální krční cysta (píštěl)
branchiogenní cysta vznik z epiteliálních reziduí zadržených při uzavírání žaberních štěrbin častěji píštěl než cysta mikro: cysta vystlaná nerohovějícím dlaždicovým event. cylindrickým epitelem, v okolí organoidně uspořádaná lymfoidní tkáň s tvorbou zárodečných center léčba: chirurgické odstranění (při neůplné extirpaci může recidivovat)

28 Gingivální cysty měkké tkáně dásní gingivální cysty novorozenců
syn. Epsteinovy perly, Bohnovy uzlíky solitární či mnohotné vznik ze zbytků dentální laminy nejčatěji na alveolárním hřebeni klin.:drobná bělavá ložiska, léčba není nutná, spontánně vymizí do 3 měsíců (prasknou a vyprázdní se) event. zmizí při prořezávání zubů mikro: vystlané dlaždicovým epitelem, vyplněné keratinem

29 Gingivální cysty gingivální cysty dospělých
vznik z epiteliálních zbytků lamina dentalis či z traumaticky zavlečeného epitelu velikost většinou do 1cm klin.: nebolestivé, chirurgická léčba mikro: vystlány vrstevnatým dlaždicovým epitelem, který může rohovět

30 Pseudocysty solitární kostní cysta aneuryzmatická kostní cysta
latentní kostní dutina dolní čedlisti

31 Solitární kostní cysta
syn.: traumatická kostní cysta, prostá cysta pseudocysta stěna tvořená kostěnou či vazivovou tkání vyplněná serózní tekutinou či bez obsahu etiologie? – následek vaskulární dysfunkce vedoucí k lokální ischemii → aseptická nekróza kosti může vznikat na podkladě traumatu, vývojových abnormalit, degenerace kostních nádorů

32 Aneuryzmatická kostní cysta
pseudocysta vyplněná krví stěna tvořená vazivem, vícejadernými buňkami, fibroblasty vznik de novo (primární) či na podkladě jiné benigní i maligní léze (sekundární) nejčastější v prvních 2 dekádách obvykle metafýzy dlouhých kostí, ale i jinde (čelisti) benigní, potenciál k lokálním recidivám


Stáhnout ppt "Cysty čelistí a obličejové oblasti"

Podobné prezentace


Reklamy Google