Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Jana Rausová Český jazyk a literatura Filozofická fakulta Ostravská univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Jana Rausová Český jazyk a literatura Filozofická fakulta Ostravská univerzita."— Transkript prezentace:

1 Bc. Jana Rausová janarau@seznam.cz Český jazyk a literatura Filozofická fakulta Ostravská univerzita

2  Klasifikace  Slang (mluva lidí spojených zájmovou činností)  Profesní mluva (mluva lidí stejné profese)  Argot (tajná mluva zločinců)  Aspekty klasifikace  Sociální příslušnost mluvčích  Slovotvorné postupy  Kryptická funkce (tajnost)

3  Původní vymezení argotu (30. léta 20. st.)  „tajná mluva“, kterou „mluví individua zločinná a vůbec lidé žijící na okraji lidské společnosti“ (Oberpfalcer)  Současné přístupy  Zaměřit se pouze na soc. příslušnost mluvčích (Hubáček)  Označení argot pouze pro argot historický (Hugo)

4  Slang X argot  Zájmová aktivita X nezákonná aktivita  Přístupy české lingvistiky ▪ Drogový slang (Suk) ▪ Sociolekt na pomezí slangu a argotu (Cvrček) ▪ Drogový argot (Uher, Kamiš, Jaklová)  Kryptická funkce? ▪ Předpoklad snahy o utajení v mluvě narkomanů (Uher)

5  I. Výzkum realizovaný mezi narkomany  - sběr lexikografického materiálu  - dotazy na kryptickou funkci  II. Výzkum cílený na běžnou veřejnost  - srozumitelnost drogových sociolektismů

6  Dotazy na kryptickou funkci  „Používáte uvedené výrazy s cílem něco utajit (aby Vám nezasvěcení nerozuměli)?“  „Pokud ano, uveďte prosím, o které výrazy se jedná, případně za jakých okolností je pro utajování používáte.“

7

8

9

10  Které výrazy pro utajování používáte a za jakých okolností?  „pumpa“, „peří“, „ejč“, „gramec“, „matro“, „herve“, „máro“, „futro“, „žaneta“, „vercajk“ …  „termíny z okruhu devět“ (výroba)  „všechno“  „při kupování drog – o množství a druhu“  „při vaření a nákupu“  „při trestné činnosti“

11  „před policajtama“  „před policií, před lidma, kteří je nepoužívají“  „do telefonu“  „aby mě mamka neodhalila“  „domov – tramvaj – davy lidí“  „nemusí každý vědět“  „utajení před společností“  „jak kdy jak před kým“  „ své tajné výrazy neuvedu“

12 SROZUMITELNOST DROGOVÝCH SOCIOLEKTISMŮ  brko  máro  barva  buchna  dekl  techař  peří  kolcovat  tálo  seta  šipkař  travka  geso  kuchtit  ejč

13

14

15

16  Převážná část narkomanů si je vědoma kryptické funkce drogového sociolektu a aktivně tuto možnost využívá v komunikačních situacích – používá sociolektismy za účelem utajení obsahu řečeného  Míra tohoto „utajování“ závisí na řadě faktorů:  Osobnost mluvčího (pohlaví; doba, po kterou se pohybuje v drogovém prostředí)  Prostředí a účel komunikace (nejčastěji k utajování dochází při prodeji a výrobě drog, tedy při trestné činnosti, a v prostředí, které pro mluvčího může znamenat ohrožení nebo stigmatizaci)  Většina drogových sociolektismů je pro nezasvěcené uživatele nesrozumitelná

17 GRYGERKOVÁ, M. Slang v církevním prostředí. Ostrava: OSU, FF, 2006. HUBÁČEK, J. O českých slanzích. Ostrava: Profil, 1981. JAKLOVÁ, A. Budeme argot nově definovat? Slovo a slovesnost, 1999, roč. 60, č. 4. KAMIŠ, K. Argotický sociolekt abuzorů na pozadí drogové scény. In Sborník přednášek z IV. konference o slangu a argotu v Plzni 9.-12. února 1988. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 1989. OBERPFALCER, F. Argot a slangy. In Československá vlastivěda III. Praha: Sfinx, 1934. RADKOVÁ, L. Jak se mluví za zdmi českých věznic. Ostrava 2012. UHER, F. Nová modifikace argotu? K charakteristice výrazů z oblasti narkomanie. In Sborník přednášek z IV. konference o slangu a argotu v Plzni 9.-12. února 1988. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 1989.

18


Stáhnout ppt "Bc. Jana Rausová Český jazyk a literatura Filozofická fakulta Ostravská univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google