Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kryptická funkce drogových sociolektismů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kryptická funkce drogových sociolektismů"— Transkript prezentace:

1 Kryptická funkce drogových sociolektismů
Bc. Jana Rausová Český jazyk a literatura Filozofická fakulta Ostravská univerzita Kryptická funkce drogových sociolektismů

2 Sociolekt Klasifikace Aspekty klasifikace
Slang (mluva lidí spojených zájmovou činností) Profesní mluva (mluva lidí stejné profese) Argot (tajná mluva zločinců) Aspekty klasifikace Sociální příslušnost mluvčích Slovotvorné postupy Kryptická funkce (tajnost)

3 Argot Původní vymezení argotu (30. léta 20. st.) Současné přístupy
„tajná mluva“, kterou „mluví individua zločinná a vůbec lidé žijící na okraji lidské společnosti“ (Oberpfalcer) Současné přístupy Zaměřit se pouze na soc. příslušnost mluvčích (Hubáček) Označení argot pouze pro argot historický (Hugo)

4 Drogový sociolekt Slang X argot Zájmová aktivita X nezákonná aktivita
Přístupy české lingvistiky Drogový slang (Suk) Sociolekt na pomezí slangu a argotu (Cvrček) Drogový argot (Uher, Kamiš, Jaklová) Kryptická funkce? Předpoklad snahy o utajení v mluvě narkomanů (Uher)

5 Výzkum I. Výzkum realizovaný mezi narkomany
- sběr lexikografického materiálu - dotazy na kryptickou funkci II. Výzkum cílený na běžnou veřejnost - srozumitelnost drogových sociolektismů

6 I. Výzkum realizovaný mezi narkomany
Dotazy na kryptickou funkci „Používáte uvedené výrazy s cílem něco utajit (aby Vám nezasvěcení nerozuměli)?“ „Pokud ano, uveďte prosím, o které výrazy se jedná, případně za jakých okolností je pro utajování používáte.“

7 Výsledky primárního výzkumu

8 Výsledky primárního výzkumu

9 Výsledky primárního výzkumu

10 Výsledky primárního výzkumu
Které výrazy pro utajování používáte a za jakých okolností? „pumpa“, „peří“, „ejč“, „gramec“, „matro“, „herve“, „máro“, „futro“, „žaneta“, „vercajk“ … „termíny z okruhu devět“ (výroba) „všechno“ „při kupování drog – o množství a druhu“ „při vaření a nákupu“ „při trestné činnosti“

11 Výsledky primárního výzkumu
„před policajtama“ „před policií, před lidma, kteří je nepoužívají“ „do telefonu“ „aby mě mamka neodhalila“ „domov – tramvaj – davy lidí“ „nemusí každý vědět“ „utajení před společností“ „jak kdy jak před kým“ „ své tajné výrazy neuvedu“

12 II. Výzkum cílený na běžnou veřejnost
Srozumitelnost drogových sociolektismů brko máro barva buchna dekl techař peří kolcovat tálo seta šipkař travka geso kuchtit ejč

13 Výsledky sekundárního výzkumu

14 Výsledky sekundárního výzkumu

15 Výsledky sekundárního výzkumu

16 Závěry Převážná část narkomanů si je vědoma kryptické funkce drogového sociolektu a aktivně tuto možnost využívá v komunikačních situacích – používá sociolektismy za účelem utajení obsahu řečeného Míra tohoto „utajování“ závisí na řadě faktorů: Osobnost mluvčího (pohlaví; doba, po kterou se pohybuje v drogovém prostředí) Prostředí a účel komunikace (nejčastěji k utajování dochází při prodeji a výrobě drog, tedy při trestné činnosti, a v prostředí, které pro mluvčího může znamenat ohrožení nebo stigmatizaci) Většina drogových sociolektismů je pro nezasvěcené uživatele nesrozumitelná

17 Seznam literatury GRYGERKOVÁ, M. Slang v církevním prostředí. Ostrava: OSU, FF, 2006. HUBÁČEK, J. O českých slanzích. Ostrava: Profil, 1981. JAKLOVÁ, A. Budeme argot nově definovat? Slovo a slovesnost, 1999, roč. 60, č. 4. KAMIŠ, K. Argotický sociolekt abuzorů na pozadí drogové scény. In Sborník přednášek z IV. konference o slangu a argotu v Plzni února Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 1989. OBERPFALCER, F. Argot a slangy. In Československá vlastivěda III. Praha: Sfinx, 1934. RADKOVÁ, L. Jak se mluví za zdmi českých věznic. Ostrava 2012. UHER, F. Nová modifikace argotu? K charakteristice výrazů z oblasti narkomanie. In Sborník přednášek z IV. konference o slangu a argotu v Plzni února Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 1989.

18 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Kryptická funkce drogových sociolektismů"

Podobné prezentace


Reklamy Google