Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poškození sportem a náhlá smrt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poškození sportem a náhlá smrt"— Transkript prezentace:

1 Poškození sportem a náhlá smrt
K. Barták Ústav tělovýchovného lékařství LF a FN, Hradec Králové

2 Poškození sportem Přepětí Schvácení Přetrénování Abstinenční příznaky
Poškození jednotlivých orgánů, zvláště pohybového aparátu, úrazy, mikrotraumata Náhlá smrt

3 „Přepětí“ Během a po sportu vzniká běžně únava. Teorie únavy. Příznaky subjektivní, objektivní, další stupeň – vyčerpání. Když zatížení pokračuje dále, hovoříme o přepětí. Dojde k němu akutně při přecenění sil, abnormální motivaci, případně při sportování akutně nemocných. Jde o termín sportovní, z medicínského hlediska se jedná o „kompenzovaný šok“ se známkami sympatikotonie (bledost, tachykardie při zachování TK), subj. slabost, závrať, cefalgie, zvracení. První pomoc a léčení: prostý klid, expektace, během krátké doby obtíže samy vymizí.

4 „Schvácení“ Jde o prohloubení„přepětí“ – když člověk pokračuje v maximálním výkonu třeba při ohrožení života (vánice), při závažném akutním onemocnění nebo při použití dopingu na odstranění pocitu únavy (efedrin). Jedná se o „dekompenzovaný šok“ (tachykardie, hypotenze, porucha vědomí) v důsledku selhání kompenzačních mechanizmů („vyčerpání dřeně i kůry nadledvinek“). Nebezpečí smrti! První pomoc (ticho, teplo ?, tekutiny, transport), Léčba: hydratace, intenzivní hormonální a kardiální léčba.

5 „Přetrénování“ Na rozdíl od přepětí a schvácení (akutní stavy) jde o projevy chronické únavy, vznikající dlouhodobou disproporcí mezi množstvím tréninku a přiměřeným odpočinkem. Příčiny: mnoho tréninku, málo odpočinku, nemoc. Projevy: subjektivní – psychické (ztráta zájmu), objektivní – zhoršení výkonu, výsledků funkčních zkoušek, Léčba: aktivní odpočinek od sportu i prostředí, řešení předpokládané příčiny.

6 „Abstinenční příznaky“
Vznikají asi po 3 týdnech při náhlém přerušení tréninku (obvykle úraz s imobilizací na lůžku). Projevy: ve sféře psychické (podráždění, poruchy spánku) i somatické ze všech orgánů,(nejčastěji zažívací trakt, oběhový aparát). Příčinou: je přetrvávání zvýšené dráždivosti CNS z období sportu. Prevence a léčba: časná rehabilitace, postupné snižování tréninkového zatížení.

7 Poškození jednotlivých orgánů, zvláště pohybového
Nebezpečí poškození akutně nemocného orgánu sportem (myokarditida, hepatitida, glomerulonefritida). Těžší průběh základní nemoci až smrt! Není hrdinství sportovat nemocný! Mikrotraumata. Svalové dysbalance.

8 „Náhlá smrt“ při sportu
Ročně umírá během sportovní činnosti okolo 20 lidí, dnes není evidence. Úrazy Vagová smrt Srdeční selhání Cerebrovaskulární příhody Selhání funkce nadledvin

9 Úrazy Úrazy volného času – sport 2. v pořadí.
Absolutní počet úrazů – nejvíce fotbal. Úrazovost: počet úrazů/počet cvičících nejlépe vyjadřuje „nebezpečnost“ sportu (úpoly, motorizmus, horolezectví, sjezdové lyžování). Řád úrazové zábrany.

10 „Vagová smrt“ Hypersenzitivita parasympatiku - úder na sinus caroticus, případně na srdeční krajinu, plexus solaris. Reflexní oblouk: sinus caroticus (presoreceptor) - n. glosopharyngicus - CNS – n. vagus. Normálně dojde k bradykardii a hypotenzi, patologicky až k srdeční zástavě.

11 Nebezpečí utopení při skoku do studené vody
Vystupňovaný „diving reflex“: skok do studené vody se srdeční zástavou. Jde o součinnost reakcí vagu na: 1) náhlé zvýšení periferní rezistence dojde ke zvýšení TK, což koriguje sinus caroticus, 2) uplatnění trigeminovagálního reflexu (obličej), 3) vagovou reakci na Valsalvův mechanizmus (zadržení dechu a zvýšení nitroplicního tlaku při ponoření hlavy). Prevence: „osvěžení“.

12 Nebezpečí utopení při potápění po hyperventilaci
Při potápění v apnoi nutí člověka k nádechu (vynořit se) hyperkapnie. Jestliže potopení předchází hyperventilace (dojde k hyperventilační alkalóze) tak jedinec nemá potřebu se nadechnou. Současně ale dochází k hypoxii mozku, která ale nemá varovné příznaky, a tak dojde k bezvědomí (teprve potom zareaguje glomus caroticum) a při nádechu pod vodou dojde k utopení.

13 „Srdeční smrt“ Nepoznaná nebo podceňovaná chlopenní vada. Aortální stenóza (synkopa, náhlá smrt), latentní ICHS (arytmická smrt spíše po zátěži než během ní), kongenitální cévní malformace (atrézie nebo anomální odstup věnčité tepny, tepny vodivého systému), ruptura aneuryzmatu, sport při nepoznané myokarditidě, kardiomyopatie.

14 Kardiomyopatie Mnoho druhů, pro sport má význam pouze tzv. obstrukční, chová se v podstatě jako aortální stenóza (proto také subaortální stenóza), dlouho nedekompenzuje, nebezpečí arytmické smrti. Dnes diagnóza stojí na UZ vyšetření srdce, dříve velký diagnostický problém.

15 Kazuistika - anamnéza 16 roků starý atlet pozoroval několik měsíců při vytrvalostní námaze: Záchvaty náhle vzniklé tachykardie (asi 220/min), během nichž měl pocit mdloby, spontánně v klidu během několika minut mizí. Prakticky vždy (nezávisle na arytmii) měl křeče v lýtkách charakteru klaudikací. 312

16 Fyzikální nález Anemické sliznice a palmární rýhy.
Systolický šelest 3/6 v celém prekordu s propagací do karotid. Vyklenutí žebra vlevo (+1 prst). 314

17 Pracovní pokus na BE klid limitující TF tepy/min 97 !! 240 !!
TF tepy/min 97 !! !! TK (kPa) / /15 výkon (W) (50%) !! 313

18 Klidové EKG – tachykardie, jinak normální nález
315

19 Při výkonu 90 W se začaly objevovat ojedinělé SVES.
316

20 Jejich počet se v první minutě výkonu 150 W zvětšil.
317

21 Ve 2. minutě výkonu 150 W vznikl náhle záchvat SV tachykardie (s frekvencí 240 tepů/min) a vyšetřovaný začal pociťovat mdlobu. 318

22 V době uklidňování SV tachykardie opět náhle vymizela.
319

23 Ve 3. minutě uklidňování již vidíme sinusový rytmus s výraznou dechovou arytmií.
320

24 Těžká hypochromní anenmie
Hb 79 g/l, Htc 0,25, ERY 4,01, FW 25/34 (Po podání Ferronatu v obvyklých dávkách se nález za 4 měsíce zcela normalizoval).

25 Kardiologická vyšetření
RTG srdce: širší kořen aorty, jinak n.n. Skia srdce: srdce spíše aortálního typu, jinak n.n. UZ srdce: dilatace a hypertrofie LK s lehce sníženou funkcí, hraniční šířka mezikomorového septa (1,1 cm), kontrolní nález za 4 měsíce zcela normální nález!! Katetrizace pravého a levého srdce: normální nález, gradient po podání Isuprelu se nevytvořil!!

26 Závěr hospitalizace Anemia (mikrocytaria sideropenica)
Cardiomyopathia susp. Hepatosplenomegalia nejasné etiol. Indikováno tělesné šetření, Conferon, Ferronat, Piridoxin, Lipovitan, jaterní dieta

27 Okolnosti náhlé smrti Za 3 neděle po propuštění hrál kopanou, náhle upadl do bezvědomí, byl okamžitě kamarády a později lékařem RZS a na JIP interního oddělení spádové nemocnice neúspěšně resuscitován, defibrilován a jmenovaný zemřel.

28 Výsledek pitvy: mezikomorové septum 18 mm, na zadní stěně LK je ztluštění 3x3 cm, histologický nález odpovídá hypertrofické kardiomyopatii. 324


Stáhnout ppt "Poškození sportem a náhlá smrt"

Podobné prezentace


Reklamy Google