Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

II.interní klinika kardiologie a angiologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "II.interní klinika kardiologie a angiologie"— Transkript prezentace:

1 II.interní klinika kardiologie a angiologie
Chlopenní vady I Zuzana Hlubocká II.interní klinika kardiologie a angiologie

2 Mitrální vady Mitrální stenóza Mitrální regurgitace Trikuspidální vady Chlopenní plastiky, náhrady

3 Mitrální vady Mitrální stenóza Mitrální regurgitace Trikuspidální vady
LAA 3

4 Mitrální chlopeň

5 Mitrální stenóza - etiologie
Porevmatická vada Vrozená Mitrální anulární kalcifikace Nádory levé síně – myxom Systémová onemocnění

6 Mitrální stenóza – porevmatická vada
Akutní stádium – revmatická karditida

7 Mitrální stenóza – porevmatická vada

8 Mitrální stenóza - patofyziologie
↑ tlakový gradient LS-LK ↑ tlak v LS plicní hypertenze postkapilární smíšená zatížení PK fibrilace síní, trombóza plicní edém pravostranné selhání trikuspidalizace vady

9 Klinický obraz dlouhé asymptomatické období dušnost, únavnost
hemoptýza kašel fibrilace síní, systémové embolizace pravostranné srdeční selhání V

10 Diagnostické metody Fyzikální vyšetření RTG hrudníku EKG
Echokardiografie Katetrizační vyšetření

11 Fyzikální vyšetření facies mitralis, cyanóza plicní chrůpky
známky pravostranného selhání poklep - dilatace srdečního stínu poslechový nález mitrální trojzvuk diastolický hrčivý šelest s presyst. zesílením systolický šelest trikuspidální regurgitace

12 Mitrální stenóza – poslechový nález
akcentovaná 1. ozva, 2.ozva, OS - otvírací klapnutí hrčivý diastolický šelest s presyst. zesílením OS

13 RTG Ao RPA LPA LA

14 EKG

15 Echokardiografie M-mode, 2-D
diagnóza MiS, morfologie chlopně hybnost, ztluštění, kalcifikace cípů, závěsný aparát planimetrie ústí, dilatace LS, pravostranných oddílů

16

17

18

19 Echokardiografie M-mode, 2-D Doppler – barevný, PW, CW
kvantifikace stenózy – tlakové gradienty LS-LK – plocha ústí lehká nad 1,5cm2 středně těžká 1-1,5cm2 těžká pod 1cm2 tlak v plicnici mitrální regurgitace, trikuspidální regurgitace TEE

20

21

22

23 Katetrizační vyšetření
SKG oboustranná srdeční katetrizace transmitrální tlakový gradient plocha mitrálního ústí – Gorlinova rovnice minutový objem plicní hypertenze levostranná ventrikulografie

24 Katetrizační vyšetření

25

26 Diagnostické metody katetrizace : echokardiografie :
morfologie chlopně MVA planimetrie Doppler velikost levé síně tlaky v plícnici stupeň trikuspidalizace katetrizace : přímo tlakový gradient LS - LK transseptální substituce PAWP tlaky v malém oběhu minutový srdeční výdej MVA (Gorlin)

27 Terapie Farmakoterapie antikoagulace
betablokátory, verapamil, digitalis, diuretika prevence IE, event. FR Balonková mitrální valvuloplastika (PBMV) Náhrada mitrální chlopně , event. plastika trikuspidální chlopně Otevřená komisurotomie Zavřená komisurotomie

28 Balónková valvuloplastika
Mitrální chlopeň Balónkový katétr /Inoueho balón/ Zavedení transseptálním přístupem Dilatace na úrovni mitrální chlopně Roztržení srostlých komisur

29 Mitrální balónková valvuloplastika

30 Efekt valvuloplastiky
Před valvuloplastikou Po valvuloplastice LK LK LS LS

31 Chirurgická léčba obvykle náhrada chlopně Indikace:
Bioprotéza obvykle náhrada chlopně Indikace: symptomy NYHA III-IV plicní hypertenze embolizace při warfarinu Mechanická protéza

32 Mitrální regurgitace

33 Etiologie Degenerativní
- prolaps při myxomatozní degeneraci (M.Barlow) - Marfanův sy… - kalcifikace anulu Pozánětlivá - porevmatická - SLE, sklerodermie Infekční endokarditida Kongenitální postižení Funkční, sekundární - ischemická - dilatační, hypertrofická KMP Primární Na rozdíl od MS, která je typicky porevmatickou vadou má MR řadu možných příčin. Rozlišujeme primární MR, kde příčina regurgitace je v postižení chlopně (cípů, anulu, závěsného aparátu) a sekundární MR, kde příčinou regurgitace jsou změny geometrie LK u pacientů s ICHS po IM nebo u dilatačních KMP. Z primárních příčin MR je ve vyspělých zemích nyní nejčastější příčinou prolaps mitrální chlopně, zejména při tzv. M.Barlow, označované také jako myxomatozní degenerace či floppy valve s vrozeným defektem pojivové tkáně, s redundancí, zesílením cípů a šlašinek. S prolapsem se můžeme setkat také u nemocných s Marfanovým sy či při tzv. fibroeleastické poruše cípů, degenerativní ruptuře šlašinky. MR porevmatického původu je spojena s retrakcí šlašinek a restrikcí pohybu ztluštělých cípů Dalšími příčinami primární MR jsou infekční endokarditida, trauma (např. také způsobené PMBV), systémová onemocnění, ruptura papilárního svalu, objvykle PM při IM spodní stěny. Degenerativní kalcifikace mitrálního anulu je čatá, málo kdy způsobuje těžkou MR: Sekundární MR jsou častou příčinou MR, jsou způsobeny dilatací mitrální prstence při dilataci LK a restrikcí pohybu cípů způsobenou tahem šlašinek při změně geometrie LK v přítomnosti jizvy po IM.

34 Příčiny mitrální regurgitace
Abnormality cípů chlopně prolaps (M. Barlow, Marfanův sy) - revmatické postižení infekční endokarditida, trauma, sklerodermie, SLE Abnormality závěsného aparátu - ruptura/elongace šlašinek (M.Barlow, degenerace, IE) - ruptura papilárního svalu (ICHS, trauma) Abnormality anulu - anulární kalcifikace, dilatace, absces Abnormality levé komory - ICHS – ischemická MR - dilatační KMP, hypertrofická KMP

35 Mitrální prolaps – M.Barlow

36 Mitrální prolaps – M.Barlow
3D echo

37 Mitrální prolaps LS LK

38 Porevmatická MR

39 Mitrální regurgitace při ruptuře papilárního svalu

40 Sekundární – ischemická MR
tah šlašinek restrikce cípu změna polohy pap.svalu jizva spodní stěny

41 Ischemická MR

42 Ischemická MR

43  gradient LK -LS a velikosti regurgitačního ústí
Patofyziologie Objemová zátěž LK nízký tlak v LS potencuje vyprazdňování LK do LS Regurgitační objem  gradient LK -LS a velikosti regurgitačního ústí Dilatace LK kompenzatorní k udržení dopředného SV dále zhoršuje regurgitaci dilatací anulu Systolická dysfunkce LK Srdeční selhání Plicní hypertenze

44 Patofyziologie akutní MR
regurgitace do nepoddajné, nedilatované levé síně rychlý rozvoj plicní kongesce plicní edém a pravostranného selhání

45 Klinický obraz námahová dušnost
celková nevýkonnost, snížená tolerance námahy palpitace, zhoršení dušnosti – fibrilace síní Akutní mitrální regurgitace plicní edém, náhle vzniklá dušnost

46 Diagnóza Fyzikální vyšetření Skiagram hrudníku Echokardiografie
Katetrizační vyšetření NMR, izotopová ventrikulografie

47 Fyzikální vyšetření poklepové rozšíření srd. stínu
městnání na plicích (chrůpky) holosystolický šelest na hrotu s propagací do axily prolaps - mezosystolický klik S3 galop známky sekundárního pravostr. selhání

48 Skiagram hrudníku

49 Katetrizační vyšetření - levostranná ventrikulografie
Diastola Systola Ao Ao LS LK LK

50 Echokardiografie posouzení etiologie a mechanismu MR 2-D, M-mode
kvantifikace významnosti MR – Doppler barevný Doppler - rozsah, plocha regurgitačního jetu, v.contracta… PW, cw Doppler – transmitrální průtok, reg. signál… PISA - regurgitační objem, efektivní reg. ústí zhodnocení dilatace, funkce LK plicní hypertenze, pravostranných oddílů, TR

51 Nechirurgická léčba farmakoterapie antikoagulační th – u FS
vazodilatační léčba – při ↓EF, hypertenzi, ACEi/AT1B léčba srdečního selhání – ACEI/AT1B, diuretika, spironolakton kontrola komorové odpovědi u FS – BB, verapamil, digoxin antikoagulační th – u FS prevence infekční endokarditis

52 Chirurgická léčba mitrální regurgitace
Plastika mitrální chlopně (MV repair) zachovává funkci LK Náhrada chlopně se zachováním závěsného aparátu chlopně (zachování geometrie a fce LK)

53 Indikace k operaci asymptomatická významná MR - při poklesu EF pod 60%
při progresi dilatace LK (ESD nad 45(40)mm) při rozvoji plicní hypertenze symptomatická mitrální regurgitace - téměř vždy s výjimkou EF < 30% při nemožností plastiky chlopně

54 Mitrální plastiky implantace anuloplastického ringu
kvadrangulární resekce, sliding ...

55 Typy chlopenních náhrad
Mechanické kuličková (Starr-Edwards) diskové (Bjork-Shiley, Medtronic-Hall) dvojlístkové (St.Jude) Bioprotézy – porcinní - bovinní Homografty (alografty, autograft)

56 Mechanické chlopenní náhrady
kuličková výklopný disk dvoulístková Starr Edwards Medtronic-Hall St.Jude

57 Bioprotézy porcinní bioprotéza z aortálních cípů
perikardiální bioprotéza z bovinního perikardu

58 Bezstentové bioprotézy
Některé typy těchto protéz jsou dokonce velmi slibné .. A proto vyvstává otázka, proč máme vlastně rekonstruovat aortální chlopně a kořen aorty, když máme tak pěkné chlopenní náhrady. Edwards Prima Plus

59 Komplikace spojené s implantací chlopně
tromboembolické komplikace (1-2% /rok) trombóza chlopně (0,5% / rok) dysfunkce chlopenní protézy endokarditida chlopenní protézy krvácivé komplikace (1-2% / rok) hemodynamické změny – každá protéza je stenotická

60 Trikuspidální vady

61 Trikuspidální stenóza
velmi vzácná vada, jen společně s Mi stenózou Etiologie porevmatická vada karcinoid, nádory pravé síně, velké vegetace, vrozená Patofyziologie vzestup tlakového gradietnu PS-PK zvýšení tlaku v PS pravostranné srdeční selhání

62 Klinický obraz a diagnostika
únavnost, nevýkonnost,otoky DK, ascites známky pravostranného srd. selhání poslechový nález netypický – diastolický šelest nad dolním sternem EKG – P mitrale, P pulmonale, fibrilace síní RTG s+p – dilatace pravé síně, pleurální výpotek, mitrální vada

63 Trikuspidální stenóza
Echokardiografie M-mode, 2D - diagnóza vady - zesílení, „doming“ cípů Doppler - kvantifikace vady - tlakový gradient, plocha ústí (pod 1,5cm2) Katetrizační vyšetření tlakový gradient na trikuspidálním ústí

64 Trikuspidální stenóza

65 Trikuspidální stenóza - terapie
farmakoterapie - diuretika, nitráty balónková valvuloplastika - u výrazné symptomatologie bez jiné vady chirurgie – plastika, náhrada chlopně - zejména u kombinovaných vad Tri-Mi

66 Trikuspidální regurgitace - etiologie
sekundární onemocnění levého srdce, plicní hypertenze primární porevmatická trauma (vč. elektrod kardiostimulátorů) infekční endokarditida myxomatózní degenerace vrozená – Ebsteinova anomálie karcinoid

67 Mechanismus sekundární trikuspidální regurgitace
Ton-Nu, Circulation 2006;114:143-9

68 Sekundární trikuspidální regurgitace

69 Trikuspidální regurgitace – stimulační elektroda

70 Karcinoid

71 Ebsteinova anomálie

72 Patofyziologie objemová zátěž pravé komory
regurgitace objemu do pravé síně dilatace a zvýšení tlaku v pravé síni, dolní duté žíle a jaterních žilách rozvoj pravostranné srdeční insuficience

73 Klinický obraz a fyzikální vyš.
únavnost, periferní otoky, ascites, palpitace, dyspepsie pravostranná srdeční insuficience - zvýšená náplň a syst. pulsace krčních žil - periferní otoky, ascites, pleurální výpotky - hepatosplenomegalie, kachektizace, ikterus syst. šelest nad dolním sternem, zesiluje v inspiriu

74 Diagnostika Echokardiografie 2D, M-mode
- morfologie chlopně, etiologie TR - velikost a funkce srd. oddílů, anulu Doppler - kvantifikace významnosti TR - propagace a plocha jetu, PISA – reg. objem, ERO, obrácení toku v jat. žilách.. Katetrizační vyšetření – kvantifikace TR tlakové křivky z PS, PK – vlna v pravostranná ventrikulografie

75 Trikuspidální regurgitace

76 Kvantifikace trikuspidální regurgitace
cw Doppler - TR PW Doppler – jaterní žíly

77 Terapie TR je nejčastěji sekundární  léčba základního onem.
léčba pravostranného srdečního selhání diuretika, spironolakton, ACEi, event.digoxin Indikace k operaci symptomatická těžká TR při indikaci k operaci jiné chlopenní vady těžká TR méně významná TR při dilataci anulu či plicní hypertenzi

78 Chirurgická léčba TR Plastika trikuspidální chlopně De Vega
nejistý dlouhodobý výsledek není vhodné při velké dilataci anuloplastika - Carpentier ring dlouhodobý příznivý efekt dobré výsledky i u velké dilatace cena Náhrada chlopně protézou - přednost bioprotézám

79


Stáhnout ppt "II.interní klinika kardiologie a angiologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google