Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chlopenní vady I Zuzana Hlubocká II.interní klinika kardiologie a angiologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chlopenní vady I Zuzana Hlubocká II.interní klinika kardiologie a angiologie."— Transkript prezentace:

1 Chlopenní vady I Zuzana Hlubocká II.interní klinika kardiologie a angiologie

2 Mitrální vady Mitrální stenóza Mitrální regurgitace Trikuspidální vady Chlopenní plastiky, náhrady

3 LAA Mitrální vady Mitrální stenóza Mitrální regurgitace Trikuspidální vady

4 Mitrální chlopeň

5 Mitrální stenóza - etiologie Porevmatická vada Vrozená Mitrální anulární kalcifikace Nádory levé síně – myxom Systémová onemocnění

6 Mitrální stenóza – porevmatická vada Akutní stádium – revmatická karditida

7 Mitrální stenóza – porevmatická vada

8 Mitrální stenóza - patofyziologie ↑ tlakový gradient LS-LK ↑ tlak v LS plicní hypertenze postkapilární smíšená zatížení PK fibrilace síní, trombóza plicní edém pravostranné selhání trikuspidalizace vady

9 Klinický obraz dlouhé asymptomatické období dušnost, únavnost hemoptýza kašel fibrilace síní, systémové embolizace pravostranné srdeční selhání

10 Diagnostické metody Fyzikální vyšetření RTG hrudníku EKG Echokardiografie Katetrizační vyšetření

11 Fyzikální vyšetření facies mitralis, cyanóza plicní chrůpky známky pravostranného selhání poklep - dilatace srdečního stínu poslechový nález mitrální trojzvuk diastolický hrčivý šelest s presyst. zesílením systolický šelest trikuspidální regurgitace

12 Mitrální stenóza – poslechový nález akcentovaná 1. ozva, 2.ozva, OS - otvírací klapnutí hrčivý diastolický šelest s presyst. zesílením OS

13 RTG Ao LPARPA LA

14 EKG

15 Echokardiografie M-mode, 2-D diagnóza MiS, morfologie chlopně hybnost, ztluštění, kalcifikace cípů, závěsný aparát planimetrie ústí, dilatace LS, pravostranných oddílů

16

17

18

19 Echokardiografie M-mode, 2-D Doppler – barevný, PW, CW kvantifikace stenózy – tlakové gradienty LS-LK – plocha ústí lehká nad 1,5cm2 středně těžká 1-1,5cm2 těžkápod 1cm2 tlak v plicnici mitrální regurgitace, trikuspidální regurgitace TEE

20

21

22

23 Katetrizační vyšetření SKG oboustranná srdeční katetrizace transmitrální tlakový gradient plocha mitrálního ústí – Gorlinova rovnice minutový objem plicní hypertenze levostranná ventrikulografie

24 Katetrizační vyšetření

25

26 Diagnostické metody echokardiografie : –morfologie chlopně –MVA planimetrie Doppler –velikost levé síně –tlaky v plícnici –stupeň trikuspidalizace katetrizace : –přímo tlakový gradient LS - LK transseptální substituce PAWP –tlaky v malém oběhu –minutový srdeční výdej –MVA (Gorlin)

27 Terapie Farmakoterapie antikoagulace betablokátory, verapamil, digitalis, diuretika prevence IE, event. FR Balonková mitrální valvuloplastika (PBMV) Náhrada mitrální chlopně, event. plastika trikuspidální chlopně Otevřená komisurotomie Zavřená komisurotomie

28 Balónkový katétr /Inoueho balón/Balónkový katétr /Inoueho balón/ Zavedení transseptálním přístupemZavedení transseptálním přístupem Dilatace na úrovni mitrální chlopněDilatace na úrovni mitrální chlopně Roztržení srostlých komisurRoztržení srostlých komisur Mitrální chlopeň Balónková valvuloplastika

29 Mitrální balónková valvuloplastika

30 Efekt valvuloplastiky Před valvuloplastikou Po valvuloplastice LK LS

31 Chirurgická léčba Mechanická protéza Bioprotéza - obvykle náhrada chlopně Indikace: - symptomy NYHA III-IV - plicní hypertenze - embolizace při warfarinu

32 Mitrální regurgitace

33 Etiologie Degenerativní - prolaps při myxomatozní degeneraci (M.Barlow) - Marfanův sy… - kalcifikace anulu Pozánětlivá - porevmatická - SLE, sklerodermie Infekční endokarditida Kongenitální postižení Funkční, sekundární - ischemická - dilatační, hypertrofická KMP Primární

34 Příčiny mitrální regurgitace Abnormality cípů chlopně –prolaps (M. Barlow, Marfanův sy) - revmatické postižení –infekční endokarditida, trauma, sklerodermie, SLE Abnormality závěsného aparátu - ruptura/elongace šlašinek (M.Barlow, degenerace, IE) - ruptura papilárního svalu (ICHS, trauma) Abnormality anulu - anulární kalcifikace, dilatace, absces Abnormality levé komory - ICHS – ischemická MR - dilatační KMP, hypertrofická KMP

35 Mitrální prolaps – M.Barlow

36 3D echo

37 Mitrální prolapsLS LK

38 Porevmatická MR

39 Mitrální regurgitace při ruptuře papilárního svalu

40 Sekundární – ischemická MR restrikce cípu jizva spodní stěny změna polohy pap.svalu tah šlašinek

41 Ischemická MR

42

43 Patofyziologie Objemová zátěž LK nízký tlak v LS potencuje vyprazdňování LK do LS Regurgitační objem  gradient LK -LS a velikosti regurgitačního ústí Dilatace LK kompenzatorní k udržení dopředného SV dále zhoršuje regurgitaci dilatací anulu Systolická dysfunkce LK Srdeční selhání Plicní hypertenze

44 Patofyziologie akutní MR regurgitace do nepoddajné, nedilatované levé síně rychlý rozvoj plicní kongesce plicní edém a pravostranného selhání

45 Klinický obraz námahová dušnost celková nevýkonnost, snížená tolerance námahy palpitace, zhoršení dušnosti – fibrilace síní Akutní mitrální regurgitace plicní edém, náhle vzniklá dušnost

46 Diagnóza Fyzikální vyšetřeníFyzikální vyšetření Skiagram hrudníkuSkiagram hrudníku EchokardiografieEchokardiografie Katetrizační vyšetřeníKatetrizační vyšetření NMR, izotopová ventrikulografieNMR, izotopová ventrikulografie

47 Fyzikální vyšetření poklepové rozšíření srd. stínu městnání na plicích (chrůpky) holosystolický šelest na hrotu s propagací do axily prolaps - mezosystolický klik S 3 galop známky sekundárního pravostr. selhání

48 Skiagram hrudníku

49 Katetrizační vyšetření - levostranná ventrikulografie Diastola Systola LK Ao LK Ao LS

50 Echokardiografie posouzení etiologie a mechanismu MR 2-D, M-mode kvantifikace významnosti MR – Doppler barevný Doppler - rozsah, plocha regurgitačního jetu, v.contracta… PW, cw Doppler – transmitrální průtok, reg. signál… PISA - regurgitační objem, efektivní reg. ústí zhodnocení dilatace, funkce LK plicní hypertenze, pravostranných oddílů, TR

51 Nechirurgická léčba farmakoterapie vazodilatační léčba – při ↓EF, hypertenzi, ACEi/AT1B léčba srdečního selhání – ACEI/AT1B, diuretika, spironolakton kontrola komorové odpovědi u FS – BB, verapamil, digoxin antikoagulační th – u FS prevence infekční endokarditis

52 Chirurgická léčba mitrální regurgitace Plastika mitrální chlopně (MV repair) –zachovává funkci LK Náhrada chlopně -se zachováním závěsného aparátu chlopně (zachování geometrie a fce LK)

53 Indikace k operaci asymptomatická významná MR - při poklesu EF pod 60% -při progresi dilatace LK (ESD nad 45(40)mm ) -při rozvoji plicní hypertenze symptomatická mitrální regurgitace - téměř vždy s výjimkou EF < 30% při nemožností plastiky chlopně

54 Mitrální plastiky implantace anuloplastického ringu kvadrangulární resekce, sliding...

55 Typy chlopenních náhrad Mechanické –kuličková (Starr-Edwards) –diskové (Bjork-Shiley, Medtronic-Hall) –dvojlístkové (St.Jude) Bioprotézy – porcinní - bovinní Homografty (alografty, autograft)

56 Mechanické chlopenní náhrady kuličková výklopný disk dvoulístková Starr Edwards Medtronic-Hall St.Jude

57 Bioprotézy porcinní bioprotéza z aortálních cípů perikardiální bioprotéza z bovinního perikardu

58 Bezstentové bioprotézy Edwards Prima Plus

59 tromboembolické komplikace (1-2% /rok) trombóza chlopně (0,5% / rok) dysfunkce chlopenní protézy endokarditida chlopenní protézy krvácivé komplikace (1-2% / rok) hemodynamické změny – každá protéza je stenotická Komplikace spojené s implantací chlopně

60 Trikuspidální vady

61 Trikuspidální stenóza velmi vzácná vada, jen společně s Mi stenózou Etiologie porevmatická vada karcinoid, nádory pravé síně, velké vegetace, vrozená Patofyziologie vzestup tlakového gradietnu PS-PK zvýšení tlaku v PS pravostranné srdeční selhání

62 Klinický obraz a diagnostika únavnost, nevýkonnost,otoky DK, ascites známky pravostranného srd. selhání poslechový nález netypický – diastolický šelest nad dolním sternem EKG – P mitrale, P pulmonale, fibrilace síní RTG s+p – dilatace pravé síně, pleurální výpotek, mitrální vada

63 Trikuspidální stenóza Echokardiografie M-mode, 2D - diagnóza vady - zesílení, „doming“ cípů Doppler - kvantifikace vady - tlakový gradient, plocha ústí (pod 1,5cm2) Katetrizační vyšetření tlakový gradient na trikuspidálním ústí

64 Trikuspidální stenóza

65 Trikuspidální stenóza - terapie farmakoterapie - diuretika, nitráty balónková valvuloplastika - u výrazné symptomatologie bez jiné vady chirurgie – plastika, náhrada chlopně - zejména u kombinovaných vad Tri-Mi

66 Trikuspidální regurgitace - etiologie sekundární onemocnění levého srdce, plicní hypertenze primární porevmatická trauma (vč. elektrod kardiostimulátorů) infekční endokarditida myxomatózní degenerace vrozená – Ebsteinova anomálie karcinoid

67 Mechanismus sekundární trikuspidální regurgitace Ton-Nu, Circulation 2006;114:143-9

68 Sekundární trikuspidální regurgitace

69 Trikuspidální regurgitace – stimulační elektroda

70 Karcinoid

71 Ebsteinova anomálie

72 Patofyziologie objemová zátěž pravé komory regurgitace objemu do pravé síně dilatace a zvýšení tlaku v pravé síni, dolní duté žíle a jaterních žilách rozvoj pravostranné srdeční insuficience

73 Klinický obraz a fyzikální vyš. únavnost, periferní otoky, ascites, palpitace, dyspepsie pravostranná srdeční insuficience - zvýšená náplň a syst. pulsace krčních žil - periferní otoky, ascites, pleurální výpotky - hepatosplenomegalie, kachektizace, ikterus syst. šelest nad dolním sternem, zesiluje v inspiriu

74 Diagnostika Echokardiografie 2D, M-mode - morfologie chlopně, etiologie TR - velikost a funkce srd. oddílů, anulu Doppler - kvantifikace významnosti TR - propagace a plocha jetu, PISA – reg. objem, ERO, obrácení toku v jat. žilách.. Katetrizační vyšetření – kvantifikace TR tlakové křivky z PS, PK – vlna v pravostranná ventrikulografie

75 Trikuspidální regurgitace

76 Kvantifikace trikuspidální regurgitace cw Doppler - TRPW Doppler – jaterní žíly

77 Terapie TR je nejčastěji sekundární  léčba základního onem. léčba pravostranného srdečního selhání -diuretika, spironolakton, ACEi, event.digoxin Indikace k operaci -symptomatická těžká TR -při indikaci k operaci jiné chlopenní vady těžká TR méně významná TR při dilataci anulu či plicní hypertenzi

78 Plastika trikuspidální chlopně De Vega –nejistý dlouhodobý výsledek –není vhodné při velké dilataci anuloplastika - Carpentier ring –dlouhodobý příznivý efekt –dobré výsledky i u velké dilatace –cena Náhrada chlopně protézou - přednost bioprotézám Chirurgická léčba TR

79


Stáhnout ppt "Chlopenní vady I Zuzana Hlubocká II.interní klinika kardiologie a angiologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google